Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S policií řešíme ukradené peněženky, spoluobčany neudáváme

609 views

Published on

Vztah občanů k Policii ČR byl předmětem jednoho z pro bono výzkumů, který STEM/MARK realizoval.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

S policií řešíme ukradené peněženky, spoluobčany neudáváme

 1. 1. Ochota veřejnosti kontaktovat policii Shrnutí výsledků výzkumu Červen 2015
 2. 2.  Z předložených případů drobné kriminality by lidé nejčastěji oslovili policii v případech, kdy by jim osobně mohla vzniknout větší osobní škoda: krádež jízdního kola uzamčeného před domem (74 %), krádež peněženky (71 %), rozbité okénko u automobilu (68 %), ale i pomalování fasády na domě (47 %).  Více než polovina veřejnosti by policii kontaktovala také v případech, kdy by se jednalo o pomoc druhým osobám (nalezení cizí peněženky s doklady (54 %), nalezení nehybného bezdomovce na ulici (54 %). Již méně rozhodně by lidé policii volali v případech úmyslného poškrábání laku na kapotě auta (35 %) nebo očitého svědectví krádeže v supermarketu (28%). Za nejméně závažné případy, z hlediska ochoty kontaktovat policii, jsou pokládány tyto přestupky: krádež poštovní schránky z domu, nalévání alkoholu nezletilým v restauraci, zjištění poškozeného dopravního značení v ulici nebo parkování cizího vozidla na chodníku před domem.  Nalezení cizí peněženky by nahlásili s větší samozřejmostí ženy, lidé starší 45 let a lidé s vyšším vzděláním. Podobně v případě, že by nalezli nehybného bezdomovce a kdy by zaregistrovali nalévání alkoholu nezletilým v restauraci by se policii ozvali spíše ženy a lidé starší 45 let. S věkem také stoupá citlivost k veřejnému „nepořádku“ (zjištění poškozeného dopravního značení v ulici). Mladí lidé (do 29 let) obecně deklarují větší ochotu v kontaktování policie v podstatě ve všech zmiňovaných případech (kromě nalévání alkoholu nezletilým v restauraci a nálezu nehybného bezdomovce). Lidé s vysokoškolským vzděláním by policii kontaktovali obecně spíše méně. Obyvatelé větších měst (nad 100 tis. obyv.) jsou méně senzitivní k vybraným dopravním přestupkům (úmyslné poškrábání laku na kapotě auta, parkování cizího vozidla na chodníku před domem) a k pomalování fasády domu. Shrnutí I.
 3. 3. 74 71 68 54 54 47 35 28 23 11 11 6 18 18 22 32 29 29 33 43 30 23 32 20 5 8 6 10 13 18 25 22 34 47 43 50 4 3 5 5 5 7 7 8 12 19 14 23 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%101% Krádež vašeho jízdního kola uzamčeného před domem Krádež vaší peněženky Rozbité okno u vašeho auta Nalezení cizí peněženky s doklady Nalezení nehybného bezdomovce na ulici Pomalování fasády na vašem domě Úmyslné poškrábání laku na kapotě vašeho auta Krádež v supermarketu (jako očitý svědek) Krádež poštovní schránky z vašeho domu Nalévání alkoholu nezletilým v restauraci Zjištění poškozeného dopravního značení ve vaší ulici Parkování cizího vozidla na chodníku před vaším domem Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Kontaktoval/a byste Vy osobně policii (státní nebo městskou) v následujících situacích? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=502 [údaje v grafu v %] Lidé by nejčastěji oslovili policii v případech, kdy by jim osobně mohla vzniknout větší osobní ztráta: krádež jízdního kola, krádež peněženky, rozbité okénko u automobilu
 4. 4. 89 95 87 84 89 91 81 11 5 13 16 11 9 19 68 74 65 63 74 67 54 32 26 35 37 26 33 46 43 34 44 54 43 47 31 57 66 56 46 57 53 69 34 26 39 40 39 35 23 66 74 61 60 61 65 77 Celkem 15-29 30-44 45-59 Bez maturity Maturita VŠ Určitě ano+spíše ano Určitě ne+spíše ne Kontaktoval/a byste Vy osobně policii (státní nebo městskou) v následujících situacích? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=502 [údaje v grafu v %] Mladí lidé by byli aktivnější při vzniklé osobní škodě. Starší naopak při obecném „nepořádku“. Lidé s vysokoškolským vzděláním by policii kontaktovali obecně spíše méně. Krádež peněženky Úmyslné poškrábání laku na kapotě auta Zjištění poškozeného dopravního značení v ulici Nalévání alkoholu nezletilým v restauraci
 5. 5.  Nejčastější důvody proč v případě drobných přestupků nekontaktovat policii je mínění, že policie stejně nic nepodnikne (drobné krádeže, poškození laku/okýnka vozidla či fasády domu), další častý důvod jsou obavy ze zdržení a ze starostí, které kontaktování policie přinese navíc (nalezení peněženky, nehybného bezdomovce, očité svědectví krádeže v supermarketu). Důvod, že by lidé policii obecně neměli rádi, je okrajový, tuto variantu zmínilo méně než 10 % respondentů, kteří by policii nekontaktovali.  Mladší lidé (15 až 29 let) policii nekontaktují častěji proto, že mají obavy s obtěžování policie zbytečnostmi, také nevědí, zda se policie těmito případy zabývá. Důvody, proč neohlásit parkování cizího vozidla na chodníku před vlastním domem jsou genderově odlišné: muži se bojí zdržení a dalších starostí, ženy zase míní, že s tím policie stejně nic neudělá, případně nechtějí policisty zbytečně obtěžovat. Zdržení a starostí navíc se muži obávají i v případě nalezení nehybného bezdomovce.  Celkem 2/5 lidí během posledních 12 měsíců přišly do kontaktu s policii, ať už se státní nebo s městskou. S policií jednali častěji muži než ženy, lidé středního věku a vysokoškoláci. Lidé přicházejí do kontaktu s policií nejčastěji při nahlašování přestupků a krádeží. Často se také lidé dostávají do styku s policií v rámci silničního provozu (autonehoda, silniční kontrola, parkování, přestupek).  Pokud již přijdou lidé do kontaktu s policií, ať už ho iniciuji sami nebo policie, jsou s jednáním policie spokojeni (34 % rozhodně a 41 % spíše). Ti nespokojení se se špatnou zkušeností většinou svěří svým blízkým nebo se tím dále nezabývají. Oficiální stížnost na policii podávají jen zcela výjimečně. Shrnutí II.
 6. 6. 70 65 53 53 51 49 32 31 21 20 18 13 13 13 13 15 13 22 22 32 37 43 59 44 27 13 13 32 25 36 28 9 16 18 27 10 2 3 6 3 4 7 3 8 7 9 7 9 Krádež peněženky (N=56) Úmyslné poškrábání laku na kapotě auta (N=161) Krádež poštovní schránky (N=233) Pomalování fasády na domě (N=124) Rozbité okno u auta (N=55) Krádež jízdního kola uzamčeného před domem (N=45) Parkování cizího vozidla na chodníku (N=368) Poškozené dopravní značení v ulici (N=286) Nalezení cizí peněženky s doklady (N=71) Nalévání alkoholu nezletilým v restauraci (N=329) Krádež v supermarketu (jako očitý svědek) (N=147) Nalezení nehybného bezdomovce (N=89) Z jakého důvodu byste policii nekontaktoval/a? ZÁKLAD: Respondenti, kteří by v daných případech nekontaktovali policii [údaje v grafu v %] Lidé policii nekontaktují, protože nevěří, že se případem bude zabývat. Případně proto, že se obávají zdržení a zbytečných starostí. Důvodem není to, že by lidé policii obecně neměli rádi.
 7. 7. 43 50 36 36 49 44 38 45 51 36 47 50 38 45 52 57 50 64 64 51 56 63 55 49 64 53 50 62 55 48 Celkem Muž Žena 15-29 30-44 45-59 Bez maturity Maturita VŠ do 10 000 Kč 10.001 - 20.000 Kč 20.001 Kč a více do 25.000 Kč 25.001 - 40.000 Kč 40.001 a více PohalvíVěkVzdělání Čistý osobní příjem Čistý příjem domác nosti Ano Ne Přišel/přišla jste Vy osobně v průběhu posledních 12 měsíců do osobního či telefonického kontaktu s policií (státní či městskou)? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=502 [údaje v grafu v %] 2/5 lidí přišly do kontaktu s policií. Častěji se jednalo o muže, osoby středního věku (30 až 59 let) a osoby s vyšším vzděláním.
 8. 8. 35 21 16 6 6 3 2 2 7 2 0% 20% 40% Doprava Nahlášení přestupku Krádež Svědectví Pracovně Rušení klidu/hluk Kontrola Zásah/akce policie Jiné Nepamatuji se O jakou situaci se jednalo? ZÁKLAD: Respondenti, kteří přišli do kontaktu s policii n=217 [údaje v grafu v %] Lidé přicházejí do kontaktu s policií nejčastěji při nahlašování přestupků a krádeží. Často také v rámci silničního provozu. Autonehoda/silniční kontrola/parkování/ přestupek Nahlášení trestného činu/nálezu /obecně přivolání policie
 9. 9. S jednáním policie jsou lidé převážně spokojeni. Ti nespokojení se tím většinou svěří svému okolí nebo se tím dále nezabývají. Rozhodně spokojen 34% Spíše spokojen 41% Spíše nespokojen 14% Rozhodně nespokojen 8% Neumím posoudit 3% Jak jste byl/a s jednáním policie celkově spokojen/a? ZÁKLAD: Respondenti, kteří přišli do kontaktu s policii, n=217 Dále jsem se tím nezabýval 43% Svěřil jsem se lidem v mém okolí 51% Neoficiálně jsem si stěžoval nadřízeným policisty 6% Podal jsem oficiální stížnost 4% Vyřešil jsem to jinak 4% Pokud jste byl/a s postupem policie nespokojen/a, co jste udělal/a? ZÁKLAD: Respondenti, kteří byli s postupem policie nespokojeni, n=49
 10. 10. Parametry projektu Zadání projektu Výzkum mapoval ochotu veřejnosti kontaktovat policii ve vybraných situacích, rovněž podíl lidí, kteří policii kontaktovali v minulém roce a z jakých důvodů. Mapoval i spokojenost veřejnosti s jednáním policie. Metoda projektu a detaily terénního šetření  Metodika: internetové (CAWI) dotazování  Výzkum byl proveden 27. 4. – 30. 4. 2015 na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 502 respondentů. Výsledný soubor reprezentuje internetovou populaci ve věku 15-59 let podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu. 52 48 35 39 26 38 46 16 36 18 22 24 14 52 34 Muž Žena 15-29 let 30-44 let 45-59 let Bez maturity Maturita VŠ Do 4.999 obyv. 5.000-19.999 obyv. 20.000-99.999 obyv. 100.000 a více obyv. Praha Čechy Morava Pohla víVěkVzděláníVelikostobceRegion Struktura vzorku ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=502 [údaje v grafu v %]
 11. 11. Realizátor projektu www.stemmark.cz zackova@stemmark.cz 775 077 570

×