Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Barbora Večerková, vecerkova@stemmark.czV Praze, 31. října 2012            ...
Proč zachovat název Pomazánkové máslo?Zastánci názvu Pomazánkové máslo nejčastěji argumentují tím, toto označení jetradičn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pomazánkové máslo - tisková zpráva z výzkumu

396 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pomazánkové máslo - tisková zpráva z výzkumu

 1. 1. Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Barbora Večerková, vecerkova@stemmark.czV Praze, 31. října 2012 Pomazánkové máslo nedáme Předminulý týden zamítl Evropský soud požadavek České republiky na to, aby výrobek „Pomazánkové máslo“ mohl mít ve svém názvu označení máslo, a to s odůvodněním, že neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku, tak jak by tomu v případě másla mělo být. A co na to říkají Češi?Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK 64 % osob ve věku 15 – 59 lets tímto výrokem Evropského soudu nesouhlasí. Kategoričtější jsou ve svém odmítánímuži a také lidé ve věku 45 – 59 let. Pouze necelá pětina osob (17 %) zastávánázor opačný a rozhodnutí Evropské unie podporuje. Nezájem o danou problematikuprojevuje 16 % oslovených (častěji lidé žijící v malých obcích od 2 000 do 4 999obyvatel). Souhlasíte s rozhodnutím Evropského soudu, že výrobek „Pomazánkové máslo“ nemůže mít ve svém názvu označení máslo? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n =511 Nevím Naprosto souhlasím Je mi to jedno, 3% 7% nezajímá mě to Spíše souhlasím 16% 10% Spíše nesouhlasím 18% Naprosto nesouhlasím 45% ZDROJ: STEM/MARK, Říjen 2012 STEM/MARK, a.s., Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, tel.: 225 986 811, fax: 225 986 860, e-mail: info@stemmark.cz, www.stemmark.cz IČO: 61859591 , DIČ: CZ61859591, Banka: UniCredit Bank ČR, Praha 1, Číslo účtu: 819 010 004/2700. Obchodní rejstřík: Praha, značka B.2841
 2. 2. Proč zachovat název Pomazánkové máslo?Zastánci názvu Pomazánkové máslo nejčastěji argumentují tím, toto označení jetradiční a srozumitelné co do svého složení (39 %). Tento názor častěji zastávajíženy, vysokoškoláci, osoby ve věku 15 – 29 let a lidé žijící ve městech nad 100 tisícobyvatel. Dalším z argumentů je skutečnost, že by do takovýchto věcí nemělaEvropská unie členským státům mluvit a zasahovat (36 %, častěji uváděno muži) aže by se obecně měla zabývat podstatnějšími věcmi než je posuzování lokálníchnázvů produktů (10 %). 12 % respondentů se domnívá, že je obecně zbytečné anesmyslné takovéto věci řešit.Jaké jsou výhrady vůči názvu Pomazánkové máslo?Lidé, kteří výrok Evropského soudu schvalují, tak nejčastěji činí z důvodu, ženepovažují složení tohoto výrobku za skutečné máslo (70 %) nebo mají pocit, ženázev je zavádějící a může spotřebitele klamat (8 %).Čím název nahradit?Respondenti měli možnost navrhnout pro tento výrobek jiný vhodný název. Nejvícez nich (21 %) ale podporuje označení současné – Pomazánkové máslo. Z návrhů,které byly uváděny s nejvyšší četností lze jmenovat názvy: Pomazánka,Pomazánkový krém, Máslová pomazánka, Mléčná nebo smetanová pomazánka,Pomazánkové máslíčko a České pomazánkové máslo.Problematikou rozhodnutí Evropského soudu ohledně názvu Pomazánkové máslo seve svém nejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK.Výzkum byl proveden formou internetového dotazování respondentů ve věku od 15do 59 let. Šetření se celkově účastnilo 511 osob vybraných kvótní metodou aodpovídající reprezentativní internetové populaci. Terénní fáze výzkumu seuskutečnila v období od 23. do 29. října 2012.

×