Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediaprojekt 1.pololetí

14,717 views

Published on

Kompletní výsledky Mediaprojektu o čtenosti printových a elektronických médií za první pololetí roku 2013. Prezentace společnosti STEM/MARK.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediaprojekt 1.pololetí

 1. 1. MEDIA PROJEKT 1. a 2. čtvrtletí 2013
 2. 2. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Program  Změny ve struktuře a chování populace  Pár poznámek k metodice  Trendy ve vývoji odhadovaných čteností  Odhady čtenosti deníků a suplementů  Co nového ve vybavenosti čtenářů čtecími zařízeními  Odhady čtenosti časopisů  Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů
 3. 3. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Struktura populace ČR Jsme více vzdělaní, ale stárneme... Změny ve struktuře i chování populace… Obavy o osobní bezpečí a nevstřícnost Zamykáme se, bojíme se pustit cizí lidi k sobě domů, nechceme o sobě příliš prozrazovat... Čas jsou peníze Žijeme velmi hekticky, nechceme plýtvat volným časem (a už vůbec ne zadarmo) Vyuţívání nových technologií Téměř všichni jsme na internetu a skokově se vybavujeme moderními ICT (notebooky, tablety, smartphony...) Mimo to jsme všichni a na všechno naštvaní…
 4. 4. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Výběrová procedura
 5. 5. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Základní parametry výzkumu  realizace MEDIAN a STEM/MARK  vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr  face to face dotazování s vyuţitím notebooku (CAPI)  část dotazníku vyplněna samostatně respondentem  vzorek 12 675 respondentů  průměrná délka rozhovoru cca 30 minut
 6. 6. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 … nutnost reakce – modernizace MP… 1. Lepší zásah hůře dostupných cílových skupin 2. Změna layoutu, přehlednější design klíčové baterie na čtenost 3. Nový princip individualizace předkládání časopisů 4. Dotazování suplementů podpořené logem nosiče 5. Prodlouţení období pro dotazování spontánní čtenosti (na 2 týdny) 6. Oddělené dotazování bezplatných deníků 7. Zveřejnění čtenosti pouze u titulů s ověřeným nákladem (ABC ČR) 8. Kontroly všech rozhovorů pomocí nahrávání
 7. 7. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 … ukázky z nahrávek
 8. 8. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Trendy ve vývoji odhadovaných čteností srovnání s výsledky za první pololetí 2012 Velmi vysoká korelace mezi odhadovanou čteností a prodaným nákladem 0,89 Sníţení počtu titulů s extrémně nízkým počtem čtenářů na prodaný výtisk ze 3 na 2 Mírný nárůst počtu titulů s vyšším počtem čtenářů na prodaný výtisk, při porovnání titulů auditovaných v obou srovnávaných obdobích je nárůst o 1 Převaţujícím trendem jsou nárůsty odhadů čtenosti v dlouhém období a na vydání (výjimkou jsou tituly pro ţeny a ekonomické magazíny)
 9. 9. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Trendy ve vývoji odhadovaných čteností srovnání s výsledky za první pololetí 2012 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Všechny tituly ČASOPISY - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (bez Computerworldu) ČASOPISY - VAŘENÍ ČASOPISY - PRO ŢENY ČASOPISY - EKONOMICKÉ CELOSTÁTNÍ DENÍKY ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY - CELOSTÁTNÍ ČASOPISY - PROGRAMOVÉ Rozptyl počtu čtenářů na prodaný výtisk 1. pololetí 2012 1. pololetí 2013
 10. 10. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Celkový zásah skupin tiskových titulů odhad čtenosti v % obyvatel (čtenost v delším období) 75 % 63 % 65 % 50 % 67 % 86 % 93 % 0 20 40 60 80 100 Deníky Suplementy Týdeníky Čtrnáctideníky Měsíčníky Časopisy Tisk celkem Celkový zásah tisku je 8.242 tis. osob starších 12 let
 11. 11. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Odhady čtenosti deníků a suplementů
 12. 12. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 CELOSTÁTNÍ PLACENÉ DENÍKY (odhad čtenosti na vydání) Blesk (bez Neděl. Blesku) 1170 MF DNES 806 Právo 332 Aha! (bez Nedělního Aha!) 314 Sport 237 Hospodářské noviny 169 Lidové noviny 183 DENÍK ČR 773 1/3 populace čte kaţdé vydání 1 deníku Např.: • 44 % manaţerů • 41 % důchodců • 36 % podnikatelů
 13. 13. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 CELOSTÁTNÍ PLACENÉ DENÍKY Co také víme o čtenářích deníků: • 3/4 z nich čtou výhradně jeden deník  178 tis. čte zároveň Blesk a regionální Deník (nejčastější kombinace) (údaje za čtenost na vydání) + + +
 14. 14. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 DENÍKY ZDARMA (odhad čtenosti na vydání) Metro 462 E15 85 Víme, ţe deníky zdarma čte...: • 27 % Praţanů • 6 % stálých čtenářů placených deníků • 47 tis. osob čte Metro i E15
 15. 15. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 SUPLEMENTY (odhad čtenosti na vydání) Blesk magazín TV 1521 TV magazín (celkem) 1420 Magazín DNES + TV 991 Ona DNES 614 Magazín Právo + TV 534 Víkend DNES 566 Aha! TV 504 Doma DNES 485 Sport magazín 358 TV pohoda (celkem) 354 Pátek Lidové noviny 273 Dům & bydlení 243 Moje rodina 172 Styl pro ţeny 155 In magazín 152 Víkend 151 48 % čtenářů suplementů čte pouze suplement bez deníku - nejčastěji Magazín Právo + TV (64 % jeho čtenářů) Suplementy s nejvyšším podílem stálých čtenářů: • Moje rodina • Magazín Právo + TV • Magazín DNES + TV
 16. 16. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Co nového ve vybavenosti čtenářů „čtecími zařízeními“?
 17. 17. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 26 22 19 17 14 12 22 19 17 15 12 10 9 7 5 443 33322 20 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 2013/22013/12012/42012/32012/22012/1 souhrnný ukazatel smartphone tablet Vývoj vybavenosti populace čtecími zařízeními
 18. 18. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 2013/22013/12012/42012/32012/22012/1 vzdělání VŠ věk 20-29 let Praha věk 12-19 let věk 30-39 let populace Vývoj vybavenosti čtecími zařízeními sociodemografické skupiny s nejvyšším růstem
 19. 19. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Čtenáři deníků (Q2 2013) vybavenost a budoucí potenciál - čtecí zařízení - % 41 37 36 23 23 20 21 16 12 12 14 10 7 8 7 6 54 49 49 33 30 28 28 22 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Hospodářské noviny Sport MF DNES Lidové noviny DENÍK ČR Aha! (bez Nedělního Aha!) Blesk (bez Nedělního Blesku) Právo má plánuje
 20. 20. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ŢÁNROVÉ SKUPINY ČASOPISŮ Podíl čtenářů vlastnících smartphone, čtečku nebo tablet 55 % 53 % 48 % 48 % 42 % 40 % 40 % 39 % 37 % 37 % 300 219 41 163 90 711 556 126 393 589 ŢIVOTNÍHO STYLU PRO MUŢE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ… HUDBA, FILM A FOTO POČÍTAČOVÉ HRY EKONOMICKÉ MOTORISTICKÉ ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY -… ODBORNÉ SPORTOVNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŢ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Podíl vlastníků smartphonu, čtečky, tabletu Odhadovaná čtenost na vydání
 21. 21. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Odhady čtenosti časopisů
 22. 22. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ŢÁNROVÉ SKUPINY ČASOPISŮ Podíl čtenářů v rodinách s dětmi do 18 let 78 % 53 % 46 % 43 % 43 % 42 % 42 % 39 % 38 % 38 % 589 163 393 219 711 1286 1151 618 981 90 PRO DĚTI A MLÁDEŢ POČÍTAČOVÉ HRY SPORTOVNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ… MOTORISTICKÉ PROGRAMOVÉ ŢIVOTNÍHO STYLU PRO ŢENY BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA VAŘENÍ EKONOMICKÉ 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Podíl čtenářů z rodin s dětmi Odhadovaná čtenost na vydání
 23. 23. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY – PROGRAMOVÉ odhad čtenosti na vydání v tis. osob TV max 533 TV mini 311 TV Star 234 Týdeník Televize 155 TV Revue 151 TV expres 75 TV Plus 69 45 % 76 % 41 % 25 % 54 % 83 % 48 % 27 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Videorekordér DVD Satelitní příjem vč. společné sat. antény Kabelová televize Populace Čtenáři 47% čtenářů programových časopisů čte zároveň i nějaký suplement s televizním programem
 24. 24. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY – PRO ŢENY odhad čtenosti na vydání v tis. osob Blesk pro ţeny 576 Chvilka pro tebe 568 Svět ţeny 395 Katka 294 Vlasta 289 Překvapení 263 Tina 239 Napsáno ţivotem 167 Claudia 154 Maminka 143 Praktická ţena 107 Betynka 85 Čas na lásku 64 Burda 63 Paní domu 43 Nejčtenější mezi ţenami 12 – 29 let: • Blesk pro ţeny • Svět ţeny • Chvilka pro tebe 30 – 49 let: • Blesk pro ţeny • Chvilka pro tebe • Svět ţeny 50 – 79 let: • Chvilka pro tebe • Blesk pro ţeny • Vlasta
 25. 25. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY – ŢIVOTNÍHO STYLU PRO ŢENY odhad čtenosti na vydání v tis. osob Ţena a ţivot 417 Glanc 196 Elle 169 Joy 158 Marianne 157 Cosmopolitan 145 Moje psychologie 113 Dieta 89 InStyle 59 Jackie 55 Marie Claire 43 Harper´s Bazaar 42 Kondice 38 S největším podílem čtenářů - muţů : • Kondice • Moje psychologie • Glanc Nejčtenější mezi VŠ vzdělanými: • Ţena a ţivot • Moje psychologie • Marianne
 26. 26. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY - ŢIVOTNÍHO STYLU PRO MUŢE odhad čtenosti na vydání v tis. osob Maxim 225 Esquire 51 Formen 45 160 136 123 159 149 Samostatně výdělečně činný - podnikatel bez zaměstnanců Podnikatel se zaměstnanci Zaměstnanec - řadový pracovník Zaměstnanec - vedoucí pracovník Student / ţák / učeň Skupiny s nadprůměrnou čteností (afinitní index)
 27. 27. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY - BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA odhad čtenosti na vydání v tis. osob Dům a zahrada 144 Chatař & chalupář 104 Marianne Bydlení 91 Můj dům 83 Bydlení 82 Svět koupelen 68 Katka Náš útulný byt 62 Bydlení Stavby Reality 61 Moderní byt 61 Pěkné bydlení 54 Tina Bydlíme 49 Svět kuchyní 43 Rodinný dům 42 Home byt / dům / styl / zahrada 33 Domov 32 117 134 163 118 146 152 131 30-59 let Střední s maturitou Vysokoškolské Ekonomicky aktivní Socioekonomická klasifikace A - nejvyšší B 100000 obyvatel a více Skupiny s nadprůměrnou čteností (afinitní index)
 28. 28. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY – CELOSTÁTNÍ ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY odhad čtenosti na vydání v tis. osob Reflex 319 Respekt 175 Týden 172 3 souběţně nejvíce čtené deníky s: Reflex: • MF DNES • Blesk • Lidové noviny Respekt: • MF DNES • Hospodářské noviny • Lidové noviny Týden: • MF DNES • Blesk • Deník
 29. 29. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 ČASOPISY – MOTORISTICKÉ odhad čtenosti na vydání v tis. osob Svět motorů 200 Svět motorů Speciál 165 Auto Tip 152 Auto motor a sport 119 Top Gear 114 Autohit 97 Automobil Revue 96 Motocykl 69 Auto 7 66 Trucker 38 • 88% čtenářů má auto • 30% čtenářů má 2 auta • 62% čtenářů auto mladší 10 let • 11% čtenářů = ţeny
 30. 30. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Rytmus ţivota 738 Nedělní Blesk 661 Epocha 400 Pestrý svět 395 Sedmička 379 21. století 379 History revue 281 Týdeník Květy 276 Nedělní Aha! 208 Enigma 196 Reader´s Digest 137 Panorama 21. století 113 Story 100 Instinkt 92 Magazín Šíp 84 Celkový zásah: • 33% populace četlo poslední vydání • 55% četlo aspoň jedno z 12 vydání Alespoň 1 společenský časopis čte: • 64% čtenářů Aha! • 57% čtenářů Blesku • 45% čtenářů Sportu ČASOPISY – SPOLEČENSKÉ odhad čtenosti na vydání v tis. osob
 31. 31. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Ostaní ţánrové skupiny časopisů - I. odhad čtenosti na vydání v tis. osob PÉČE O ZDRAVÍ Moje zdraví 151 Blesk Zdraví 134 HUDBA, FILM, FOTO VAŘENÍ Digitální foto 41 Svět ţeny Pošli recept 535 Blesk Vaše recepty 235 Apetit 157 Chvilka v kuchyni 153 Katka Nejlepší recepty 94 F.O.O.D. 90 Gurmet 49 Chuť a styl (dříve Kuchyně.cz) 25
 32. 32. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Ostaní ţánrové skupiny časopisů - II. odhad čtenosti na vydání v tis. osob POČÍTAČOVÉ HRY Score 119 Level 81 PRO DĚTI ABC 228 Bravo 192 Bravo Girl! 166 Top dívky 101 Popcorn 95 21. století Junior 83 ZDARMA DISTRIBUOVANÉ ČASOPISY Čilichili 193 Realcity.cz 57
 33. 33. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Ostaní ţánrové skupiny časopisů - III. odhad čtenosti na vydání v tis. osob PRO ŢENY – ČTENÍ KŘÍŢOVKY A SOUTĚŢE ODBORNÉ Blesk Kříţovky 396 Chvilka pro luštění 254 Kříţovkářský TV magazín 196 Chvilka napětí 73 Zdravotnické noviny 71 Právo & Byznys 40 Sestra 30 EKONOMICKÉ Ekonom 62 Euro 39
 34. 34. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Ostaní ţánrové skupiny časopisů - IV. odhad čtenosti na vydání v tis. osob SPORTOVNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Nedělní Sport 260 Sport Góóól 109 ProFootball 96 ProHockey 58 Chip 101 Computer 62 Počítač pro kaţdého 57 Extra PC 50
 35. 35. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Ostaní ţánrové skupiny časopisů - V. odhad čtenosti na vydání v tis. osob O VĚDĚ, TECHNICE, ZAJÍMAVOSTECH A CESTOVÁNÍ 100+1 240 National Geographic 205 Lidé a Země 157 Koktejl 118 Ţivá historie 108 Příroda 51 Tajemství české minulosti 50 ZAHRADA A HOBBY Zahrádkář 358 Receptář 317 Naše krásná zahrada 123 Blesk Hobby 104 Fajn ţivot 64 Flóra na zahradě 59
 36. 36. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 Prosíme o správnou citaci zdroje dat: MEDIA PROJEKT: 1. a 2. čtvrtletí 2013 Realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK
 37. 37. MEDIA PROJEKT 1.+ 2. čtvrtletí 2013 DĚKUJEME ZA POZORNOST

×