Jak zdraví se cítíme? Léky na bolest

326 views

Published on

Výzkum se zabývá užíváním léků na bolest a obecným pocitem zdraví mezi respondenty.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak zdraví se cítíme? Léky na bolest

  1. 1. Tisková zpráva STEM/MARK, kontakt: Jitka Zítková, zitkova@stemmark.czV Praze, 15. března 2013 Znalost volně prodejných léků na bolest Podle nejnovějšího šetření agentury STEM/MARK řadí Češi Ibalgin, Paralen a Brufen mezi tři nejznámější volně prodejné přípravky na bolest. Ibalgin je zároveň nejužívanějším volně prodejným lékem na bolest pro téměř dvě pětiny osob starších 15 let. Dalšími nejužívanějšími přípravky jsou Paralen a Brufen, jež ale užívá jen 16 % respektive 14 % české populace nad 15 let.Zajímavé je, že znalost Ibalginu s věkem klesá. Může to být způsobeno tím, že je torelativně nový lék. Zatímco jeho spontánní znalost mezi osobami do 30 let je naúrovni 68 %, v kategorii nad 60 let ho zná již jen 42 % oslovených. Spontánníznalost Paralenu je rozdílná mezi muži (37 %) a ženami (56 %); nejvyšší úrovněpak dosahuje u nejmladší generace ve věku 15-29 let (63 %). Nurofen by se dals nadsázkou označit za dámskou značku – spontánně byl uveden 17 % žen, ale jen5 % mužů. STEM/MARK, a.s., Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, tel.: 225 986 811, fax: 225 986 860, e-mail: info@stemmark.cz, www.stemmark.cz IČO: 61859591 , DIČ: CZ61859591, Banka: UniCredit Bank ČR, Praha 1, Číslo účtu: 819 010 004/2700. Obchodní rejstřík: Praha, značka B.2841
  2. 2. Znalost léků je úzce spjata s jejich užíváním. 2/3 respondentů uvedly, žev posledních 3 měsících užily nějaký lék na bolest bez lékařského předpisu. Častějijsou jejich konzumentkami ženy (71 %) než muži (61 %). Užívání těchto volněprodejných léků také klesá s věkem respondenta. Je to zřejmě způsobeno tím, žestarší lidé užívají častěji přípravky na předpis a sami si tudíž netroufnou nějaký dalšíještě přidat.A jak je to mezi Čechy se znalostí firem, které léky vyrábějí?Při dotazu jakou farmaceutickou firmu znáte, si spontánně vzpomněla téměřpolovina respondentů na Zentivu. Spontánní znalost dalších farmaceutických firemje poměrně nízká – druhá společnost v pořadí – Bayer dosáhla pouze 8 % znalosti.Čtvrtina respondentů nebyla schopna jmenovat ani jednu firmu. Při podpořenéznalosti vybraných několika firem uvedlo 95 % respondentů Zentivu, 73 %Wallmark a 26 % Novartis.
  3. 3. Jak zdravě se vlastně Češi sami cítí?Dvě třetiny české populace ve věku nad 15 let zhodnotily svůj zdravotní stav jakodobrý nebo velmi dobrý, pouze 2 % osob se cítí velmi špatně. Přesto více než jednačtvrtina lidí uvedla, že se jejich zdravotní stav za poslední rok zhoršil a jen necelápětina lidí má pocit, že se jejich zdraví zlepšilo.Dvě pětiny respondentů v uplynulých 3 měsících nenavštívily ani jednou praktickéholékaře (toto číslo se vzrůstajícím věkem klesá, mezi lidmi staršími 60 let je to už jenčtvrtina). Pokud respondenti v posledních 3 měsících tohoto lékaře navštívili, nejvícez nich (1/3) to udělala jednou.Přestože se dvě třetiny populace cítí dobře, 75 % osob v uplynulých 3 měsících(prosinec 2012 - únor 2013) zakoupilo v lékárně nějaký přípravek bez lékařskéhopředpisu. Častěji se jedná o ženy (84 %) než muže (65 %).
  4. 4. Problematikou znalosti a užívání volně prodejných léků na bolest se ve svémnejnovějším reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výzkumbyl proveden v rámci internetového šetření na reprezentativním vzorku internetovépopulace ve věku 15+ let. Výzkumu se celkově účastnilo 504 osob. Terénní fázevýzkumu se uskutečnila v období od 28. února do 5. března 2013.

×