Digital portfølje

1,748 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital portfølje

 1. 1. Digitale mapper i skolen<br />stein.laugerud@hive.no<br />
 2. 2. Innhold<br />Bakgrunn og begrunnelse for digitale mapper<br />Portefølje metodikk<br />Hva er digitale mapper?<br />Teknologi<br />2<br />
 3. 3. Bakgrunn og begrunnelse<br />Ny foreskrift<br />Program for digital kompetanse <br />Innen 2008 skal vurdering med digitale mapper være tatt i bruk på alle nivå i utdanningen. Norge skal være best i verden på bruk av digitale medier i 2008.<br />Elevundersøkelsen 2009<br />Bedre vurdering for læring<br />3<br />
 4. 4. Elevundersøkelsen 2009<br />4<br />
 5. 5. Bedre vurdering for læring<br />68 % av lærerne er uenige i at sammenligning av elever bør ligge til grunn for vurderingen. <br />6 av 10 lærere mener at innsats og aktivitet bør telle med i den faglige vurderingen, mens <br />ca 60 % er uenige i påstanden om at et kjennetegn på høy måloppnåelse er at eleven viser stor interesse for faget.<br />Hele 76 % avlærerne svarer at de har tatt i bruk kjennetegnene i vurderingsarbeidet, mens <br />70 % sier de har tatt kjennetegnene i bruk i kommunikasjonen om vurdering med elevene<br />En betydelig større andel av elevene på 7. trinn er ”svært enig” eller ”enig” i utsagn som går på elevdeltakelse i vurderingsarbeidet sammenlignet med elever på 10. trinn og i videregående skole. På barnetrinnet varierte andelen som gir sin tilslutning til utsagn om elevdeltakelse fra 50 % til 74 %, mens andelen lå 20-30 prosentpoeng lavere for de eldre elevene.<br />Elevmedvirkning anses som den mest betydningsfulle faktoren når det gjelder å fremme elevenes motivasjon for læring.<br />Throndsen 2009, Bedre vurdering for læring Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag” Universitetet i Oslo<br />5<br />
 6. 6. Anbefalinger fra forskergruppen<br />strategi for samarbeid om elevvurdering på og mellom skoler i arbeidet for en bedre vurderingskultur<br />elevene får en større og mer forpliktende rolle i vurderingsarbeidet<br />begrepet ”kjennetegn” erstattes av betegnelsen ”kriterier”<br />en unngår unødig streng dikotomi mellom vurdering for og av læring<br />utarbeide nasjonale kriterier med muligheter for lokal bearbeidelse og tilpasning<br />det ikke utvikles kriterier på måloppnåelse som implisitt lager en ny struktur i faget<br />alle fagene i grunnskolen like relevante når det gjelder å utvikle kriterier på kompetansemål<br />læreplanens kompetansemål er sluttmål - nødvendig med veiledning til lærere om hvordan vurdering gjennom skoleåret skal forholde seg til målene<br />kriterier for kompetansemål - sammenhengen med karakterskalaen, eksamen, eksamensveiledninger og nasjonale prøver<br />unngå å legge opp til tidkrevende og detaljerte krav til dokumentasjon og rapportering av vurderingsresultater<br />Throndsen 2009, Bedre vurdering for læring Rapport fra ”Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag” Universitetet i Oslo<br />6<br />
 7. 7. Digital kompetanse<br />Informasjons kompetanse<br />Verktøy kompetanse<br />Faglig kompetanse<br />7<br />
 8. 8. Et sosiokulturelt syn på læring<br />Å utvikle seg og å lære er derfor et spørsmål om å tilegne seg språklige distinksjoner – intellektuelle/diskursive redskaper – som en kan bruke til å forstå nye og hittil ukjente fenomener - som fotball, cellebiologi, historiske omveltninger eller sannsynlighetskalkyler – på en stadig mer differensiert og nyansert måte.<br />(Säljö 2000:93)<br />8<br />
 9. 9. Den vise veileder fører meg ikke inn i sin egen visdoms hus, men leder meg til min egen klokskaps dørterskel.<br />Søren Kierkegaard<br />9<br />
 10. 10. Vurdering og porteføljemetodikk<br />evaluering  vurdering  pedagogisk metode<br />Vurdering av - for  - av og for læring<br />Sum slutt  form underveis  sum og formativ vurdering<br />Lærer evaluering  lærer, selv og hverandre vurdering<br />ELEVSAMTALEN<br />10<br />
 11. 11. Portefølje metodikk <br />Elevmedvirkning<br />Medvirkning i mål og kriterieutforming<br />Produksjon og dokumentering av læring<br />Vurdering av egen og andres progresjon og læring – måloppnåelse<br />Kompetansemål<br />Helhetlig kompetanse vs. fragmenterte kunnskaper og ferdigheter<br />Anvendelse av kunnskap vs. gjengivelse av kunnskap<br />Nedbryting av mål vs. Helhetlig kompetanse<br />Dokumentering<br />Administrative forordninger vs. Pedagogisk verktøy<br />Elevaktivitet og ansvar vs. Lærers aktivitet og ansvar<br />Praktisk gjennomførbart<br />11<br />
 12. 12. Læreraktivitet i forhold til roller<br />(Fowler og Mayes 2004:6)<br />12<br />
 13. 13. Faser i arbeidet med porteføljer<br />13<br />Egnelsen og Winje 2005<br />
 14. 14. Digitale mapper?<br />Eksempler…<br />Madsebakkengeografi oppgave på wikispaces<br />Lindesnes digital historiefortelling på wikispaces<br />Skavanger skole lærerblogg<br />Skavanger skole elevblogg<br />Fra mappeevaluering til porteføljemetodikk<br />Målutforming<br />Dokumentasjon<br />prestasjon vs. progresjon<br />Fra rene til sammensatte tekster og multimedia<br />Vurdering <br />Metarefleksjon<br />Fra rene verktøy og metodikk til grunnleggende pedaogisk tenkemåte<br />14<br />
 15. 15. Hva legges i mappa?<br />Direkte dokumentasjon av måloppnåelse<br />Rapporter, referater, notater <br />Sammensatte tekster<br />Lydopptak, bilder, video<br />Indirekte dokumenasjon<br />Loggbøker, leselogg<br />Pensumliser, oversikter<br />Refleksjon og metatekster<br />Skriftlige arbeider<br />Samtaler<br />Muntlige fremlegg<br />Multimedia presentasjoner<br />Produkt vs. prosess<br />15<br />
 16. 16. Mappevurdering en metode<br />Utarbeide mål og kriterier<br />Planlegge og strukturere arbeidsmappen<br />Utforme de enkelte arbeidene (mappeoppgavene)<br />Veiledning, vurdering (ev videre utvikling)<br />Utvelgelse og utforming av presentasjonsmappe<br />Vurdering av kompetanse<br />16<br />
 17. 17. Digital porteføljemetodikk - en modell<br />17<br />Allern 2005 Individuell eller kollektiv Læringsprosess? Universitetet i Tromsø<br />
 18. 18. Teknologier/medier i undervisningen<br />LMS<br />Lyd, bilde, video<br />Nettsider, blogger og videologger <br />Presentasjoner<br />Geografiske informasjonssystemer (GIS)<br />…<br />18<br />
 19. 19. Mediepedagogikk <br />For å formidle/spre informasjon/kunnskap brukes spredningsmedier. <br />For å utvikle forståelse og innsikt brukes forståelsesmedier.<br />For å fremme praktisk anvendelsen av kunnskapen brukes effektmedier<br />19<br />
 20. 20. Digitale læringsressurser (DLR)<br />
 21. 21. Digitale læringsressurser (DLR)<br />Brukerorientering:<br />Grenseflaten mellom bruker og ressurs<br />Den digitale ressursen egenart:<br />Muligheter og begrensninger ved digitale ressurser<br />Faglig og pedagogisk orientering:<br />Lærings og vurderingspotensialet<br />

×