Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Barn og unges mediebruk<br />Prosjekt GLU kull 2010<br />
Mål<br />PEL<br />Studenten:<br />har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges aktive deltakels...
Litteraturliste<br />PEL<br />Østerud og Skogseth 2008. Å være på nett, Cappelen Akademisk forlag<br />Hepsø og Listøl 201...
Program<br />Onsdag 17.august<br />1300-1545 Introduksjon til prosjektet (D1-45)<br />Hensikt og mål med prosjektet<br />O...
Veiledning/fremdrift i prosjektoppgave<br />1 Tema<br />Gruppene sender sin veileder i løpet av fredag 19. august:<br />Te...
Grupper<br />Tillitsstudent organiserer for sitt kull – <br />Melder inn gruppene på http://wp.home.hive.no/stl/barn-og-un...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Barn og unges mediebruk

1,311 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Barn og unges mediebruk

  1. 1. Barn og unges mediebruk<br />Prosjekt GLU kull 2010<br />
  2. 2. Mål<br />PEL<br />Studenten:<br />har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges aktive deltakelse i ulike medier<br />kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unges identitetskonstruksjon<br />kan lese og forstå fagtekster med statistisk innhold <br />kan planlegge, gjennomføre og rapportere fra intervju med barn/unge om bruk av medier<br />Matematikk (GLU 1-7)<br />Studenten skal:<br />kunne lese tekst med statistisk innhold, redegjøre for hvordan teksten bruker statistikk og redegjøre for hvordan forfatterne av teksten underbygger sine statistiske data/utsagn<br />kunne redegjøre for statistiske begreper, mål og grafikk knyttet til litteratur benyttet i forbindelse med denne oppgaven<br />kunne benytte statistiske data, undersøkelser og tekst til å kritisk underbygge egne utsagn<br />
  3. 3. Litteraturliste<br />PEL<br />Østerud og Skogseth 2008. Å være på nett, Cappelen Akademisk forlag<br />Hepsø og Listøl 2010 Barn og digitale medier 2010, Medietilsynet<br />Matematikk (GLU 1-7)<br />Tall og Tanke: kap. 4,<br />Breiteig og Venheim: kap. 11,<br />Botten: 5.3<br />det kommer mer<br />
  4. 4. Program<br />Onsdag 17.august<br />1300-1545 Introduksjon til prosjektet (D1-45)<br />Hensikt og mål med prosjektet<br />Oppgave<br />Opplegg for veiledning og oppfølging<br />Stein Laugerud<br />Torsdag 18. august<br />0900-1145 Barn og unges digitale hverdag (C2-80 Oda Krogh)<br />1215-1545 Barn og unges digitale hverdag (A1-32 Sandefjord)<br />Mattias Øhra<br />Fredag 19. august (A1-39)<br />0815-0930 Noen overordna metodologiske betraktninger<br />Stein Laugerud<br />0930-1145 Å lese statistikk<br />NB! Ha med en utgave av “Barn og digitale medier” (se litteratur). Enten på pc eller som utskrift.<br />Elise Klaveness<br />Mandag 22. august<br />0900 -1145 Intervju (A1-39)<br />Marie Lisbet Amundsen<br />1215-1545 Veiledning (avtales med veiledere)<br />Tirsdag 23. august<br />0900 – 1545 Barn og unge på ulike digitale arenaer<br />“Rosablogger”<br />Karianne Skovholt<br />“Chat”<br />Ronny Johansen<br />“Digital mobbing”<br />Stein Laugerud<br />Torsdag 25. aug<br />Gjennomføring av Intervju/arbeid med oppgave<br />Veiledning<br />
  5. 5. Veiledning/fremdrift i prosjektoppgave<br />1 Tema<br />Gruppene sender sin veileder i løpet av fredag 19. august:<br />Tema for prosjektet<br />Aktuell teori/forskning som er gjort på dette temaet<br />Avtaler tid med veileder for veiledning mandag 22.august.<br />2 Problemstilling<br />Gruppen skal  innen mandag 22<br />Avgrense sin oppgave og finne problemstilling.<br />Forskningsspørsmål<br />responsgrupper og veiledning samme dag<br />3 Design av studie/undersøkelse<br />Gruppen skal innen mandag 22. august<br />Finne ut hvem de skal intervjue<br />Lage intervjuguide<br />Data<br />responsgrupper og veiledning samme dag<br />4 Gjennomføre intervju<br />Innen torsdag 25.august.<br />5 Disposisjon<br />Struktur<br />Frist og veiledning avtales mellom veileder og grupper<br />6 Analyse/behandling av data<br />Data – hva sier de?<br />Analytiske redskaper<br />Teorier, modeller, begreper<br />Frist og veiledning avtales mellom veileder og grupper<br />7 Ferdig utkast<br />Svarer på problemstilling?<br />Struktur og oppbygning<br />Bruker av aktuelle teorier<br />Metode<br />Rød tråd og sammenheng<br />Innen 6. september i WordPress<br />
  6. 6. Grupper<br />Tillitsstudent organiserer for sitt kull – <br />Melder inn gruppene på http://wp.home.hive.no/stl/barn-og-unges-mediebruk/gruppeinndeling/<br />Merk gruppene med kullet dere tilhører<br />4-5 pr. gruppe<br />Alle skal på gruppe<br />

×