Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slutt med IT-prosjekter!

688 views

Published on

Både store og små prosjekter forventes å bli ferdige på en eller annen dato. Det er ikke bare størrelsen som er problemet. Det er selve arbeidsformen.

Prosjekt skaper konflikt mellom prosjektmål og virksomhetens mål, stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon, en kortsiktig finansieringsmodell og utfordringer med overlevering og kunnskapsoverføring.

Å behandle leveransene som kontinuerlige produktutviklingsløp i linja gjør det enklere å realisere gevinster kontinuerlig, justere initiativene opp mot virksomhetens mål, involvere hele organisasjonen, løpende finansiering, bedre kommunikasjon og kunnskapsbygging istedenfor kunnskapsoverlevering.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

Slutt med IT-prosjekter!

 1. 1. OPEN
 2. 2. Slutt med IT-prosjekter! BEKK Open Fagdag 2016 @steinim stein.inge.morisbak@BEKK.no OPEN
 3. 3. Hva er et prosjekt? OPEN
 4. 4. (i norsk oversettelse) “Et prosjekt er en tidsavgrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller en tjeneste ... det har en definert start- og slutt-tid, og derfor definert scope og ressurser ... et prosjekt-team inkluderer ofte folk som vanligvis ikke jobber sammen ...” Project Management Institute, 2004 OPEN
 5. 5. $ OPEN
 6. 6. OPEN
 7. 7. OPEN
 8. 8. OPEN
 9. 9. OPEN
 10. 10. Men prosjektene er jo Smidig! OPEN
 11. 11. Smidig er ikke nok! OPEN
 12. 12. “You build it, you run it” Werner Vogels (CTO i Amazon) OPEN
 13. 13. DevOps = “Developers carry beepers” Kent Beck definerer DevOps på DevOps Norway Meetup i 2013 OPEN
 14. 14. OPEN
 15. 15. OPEN
 16. 16. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform OPEN
 17. 17. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende OPEN
 18. 18. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende OPEN
 19. 19. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål OPEN
 20. 20. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål OPEN
 21. 21. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon OPEN
 22. 22. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon OPEN
 23. 23. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon kortsiktig finansieringsmodell OPEN
 24. 24. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon kortsiktig finansieringsmodell OPEN
 25. 25. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon kortsiktig finansieringsmodell utfordringer med overlevering og kunnskapsoverføring OPEN
 26. 26. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon kortsiktig finansieringsmodell utfordringer med overlevering og kunnskapsoverføring OPEN
 27. 27. Utfordringer med prosjekt som arbeidsform vanskelig å realisere gevinster fortløpende konflikt mellom prosjektets mål og virksomhetens mål stor avstand mellom prosjekt- og linjeorganisasjon kortsiktig finansieringsmodell utfordringer med overlevering og kunnskapsoverføring vanskelig å skalere opp OPEN
 28. 28. Brooks' lov Adding manpower to a late software project makes it later Fred Brooks, The Mythical Man-Month, 1975 OPEN
 29. 29. Conway's lov Organizations which design systems ... are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations M. Conway, How Do Committees Invent, 1968 OPEN
 30. 30. Avmystifisering av Conway's lov Microservices allow organizations to align the architecture of their systems to the structure of their teams. Sam Newman, Demystifying Conwayʼs Law, 2015 OPEN
 31. 31. OPEN
 32. 32. OPEN
 33. 33. OPEN
 34. 34. OPEN
 35. 35. Alternativet OPEN
 36. 36. Kontinuerlige produktutviklingsløp i linja. OPEN
 37. 37. Kontinuerlig ... OPEN
 38. 38. Kontinuerlig ... realisering av gevinster OPEN
 39. 39. Kontinuerlig ... realisering av gevinster OPEN
 40. 40. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål OPEN
 41. 41. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål OPEN
 42. 42. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen OPEN
 43. 43. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen OPEN
 44. 44. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering OPEN
 45. 45. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering OPEN
 46. 46. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering kommunikasjon OPEN
 47. 47. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering kommunikasjon OPEN
 48. 48. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering kommunikasjon kunnskapsbygging istedenfor kunnskapsoverlevering OPEN
 49. 49. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering kommunikasjon kunnskapsbygging istedenfor kunnskapsoverlevering OPEN
 50. 50. Kontinuerlig ... realisering av gevinster justering av initiativene opp mot virksomhetens mål involvering av hele organisasjonen finansiering kommunikasjon kunnskapsbygging istedenfor kunnskapsoverlevering skalering ved omprioritering av finansiering OPEN
 51. 51. Hva sier forskning? Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory 2015 A Survey on the Characteristics of Projects with Success in Delivering Client Benefits OPEN
 52. 52. Fixed-price projects ... were, in general, less successful than other projects. OPEN
 53. 53. Success in terms of client benefit was only weakly correlated with success in terms of “on time” and “on budget” OPEN
 54. 54. Benefit management planning before the project started and benefit management activities during project execution were connected with success on delivering client benefits OPEN
 55. 55. Agile projects were, in general, more successful than other projects, OPEN
 56. 56. Agile projects were, in general, more successful than other projects, but OPEN
 57. 57. Agile projects were, in general, more successful than other projects, but agile projects without flexible scope to reflect changed user needs and learning, OPEN
 58. 58. Agile projects were, in general, more successful than other projects, but agile projects without flexible scope to reflect changed user needs and learning, or without frequent delivery to the client, OPEN
 59. 59. Agile projects were, in general, more successful than other projects, but agile projects without flexible scope to reflect changed user needs and learning, or without frequent delivery to the client, had less than average success OPEN
 60. 60. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” OPEN
 61. 61. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris OPEN
 62. 62. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris OPEN
 63. 63. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig OPEN
 64. 64. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig OPEN
 65. 65. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig OPEN
 66. 66. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig OPEN
 67. 67. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig fleksibelt scope OPEN
 68. 68. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig fleksibelt scope OPEN
 69. 69. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig fleksibelt scope hyppige leveranser OPEN
 70. 70. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig fleksibelt scope hyppige leveranser OPEN
 71. 71. Kjennetegn ved suksessfulle smidige “prosjekter” løpende timer – ikke fastpris på tid og budsjett er mindre viktig måler gevinstrealisering kontinuerlig fleksibelt scope hyppige leveranser “Smidig” uten disse egenskapene har mindre suksess enn vannfall. OPEN
 72. 72. Høres ut som noe som er bedre egnet i linja spør du meg! OPEN
 73. 73. “Å jobbe i linja er når folk som kjenner hverandre jobber sammen i autonome team som skaper unike produkter eller tjenester kontinuerlig, og tar ansvar for hele livssyklusen til systemene de lager, og måler verdien opp mot forretningens visjon ...” Stein Inge Morisbak, 2015 OPEN
 74. 74. A NEW HOPE? OPEN
 75. 75. OPEN
 76. 76. YOU CANNOT RESIST THE POWER OF THE DARK SIDE IT IS YOUR DESTINY OPEN
 77. 77. OPEN
 78. 78. 5. og 6. september 2016 OPEN
 79. 79. Takk for meg! @steinim stein.inge.morisbak@BEKK.no OPEN

×