Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Realistiske demoer gir bedre feedback

364 views

Published on

Smidige metodikker fungerer bra fordi de gir forbedret feedback. Demomøtene er den viktigste praksisen for å få feedback på produktet man utvikler. I disse møtene demonstreres fungerende programvare utviklet i forrige iterasjon, og denne skal være produksjonsklar. Men, hvordan avgjør vi om "fungerende programvare" fungerer etter hensikten? Og hvordan fastslår vi at noe er "produksjonsklart"? Holder det at produkteier klikker seg gjennom applikasjonen ved hjelp av akseptansekriteriene og at produktet kjører i et akseptansemiljø? Ofte vil dette i beste fall bekrefte noe vi allerede vet, og demoene blir kjedelige og skaper lite entusiasme.

Min påstand er at dersom vi demonstrerer realistiske utfordringer i realistiske omgivelser, så vil vi oppnå langt bedre feedback. Dette vil avdekke viktige utfordringer og misforståelser. Interessentene vil bli mer engasjerte, og potensialet for at nye gode ideer kommer frem øker dramatisk. Jeg vil i denne lyntalen foreslå hvordan vi kan optimalisere feedbacken fra demomøtene ved å gjøre de mer realistiske og demonstrere med eksempler fra ekte prosjekter.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×