Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De kracht van sociale innovatie

155 views

Published on

De kracht van sociale innovatie

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De kracht van sociale innovatie

  1. 1. DE KRACHT VAN SOCIALE INNOVATIE “omgekeerd managen”
  2. 2. WAT IS SOCIALE INNOVATIE? Medewerkers worden betrokken bij beleidsvoering. Ideeën om slimmer en beter te werken worden bedacht op de werkvloer.
  3. 3. DOEL SOCIALE INNOVATIE Het verhogen van de arbeidsproductiviteit en de bevlogenheid in de organisatie.
  4. 4. WAT LEVERT HET OP?  Optimale inzet van talent op alle niveaus  Energie  Financieel resultaat  Toegevoegde waarde
  5. 5. VALKUILEN VAN SOCIALE INNOVATIE • Verwachtingen managen • Geen oprechte openheid van zaken • Schoenmaker, blijf bij je leest
  6. 6. OPEN STAAN VOOR SOCIALE INNOVATIE Zijn onze medewerkers - op de hoogte van de uitdagingen en dilemma’s waar we als organisatie voor staan? - wel eens gevraagd wat er kan verbeteren in de organisatie? - zich bewust dat de organisatie er werkelijk mee aan de slag gaat? - Staat het management open voor veranderingen? - Zijn we er allemaal op gericht om handiger en slimmer te werken?
  7. 7. HOE TOEPASSEN IN DE ORGANISATIE?  Zorg voor openheid en kaders.  Kies max. vijf vraagstukken waarover de medewerkers zich kunnen buigen.  Brainstormen in gemengde teams; zelf te formeren en uit te voeren.  Zorg voor veiligheid en vertrouwen.  Voer treffende ideeën uit.

×