Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum in large projects

1,290 views

Published on

Scrum in large projects is an experience report on how to adapt to agile thinking for large projects.

Main topics
- Scaling scrum to large projects
- Reporting with scrum
- Communicating with scrum

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scrum in large projects

 1. 1. Together. Free your energies Scrum i store prosjekter Skalering – Rapportering - Kommunikasjon Steinar Årdal & Geir Magne Trengereid EUREKA, 28.01.2009
 2. 2. Scrum i store prosjekter  Introduksjon  Scrum og skalering  Scrum og rapportering  Scrum og kommunikasjon  Spørsmål og svar | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 2
 3. 3. Hvem er vi? Steinar Årdal Geir Magne Trengereid Sjefskonsulent Sjefskonsulent Certified ScrumMaster Certified ScrumMaster Capgemini Norge Capgemini Norge | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 3
 4. 4. Hva er smidige metoder og Scrum? | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 4
 5. 5. To gjennomføringsmodeller Fossefall vs. Smidig Fossefall Ser på prosjekter som en sekvensiell prosess hvor resultatet kan bestemmes med stor sannsynlighet basert på fornuftig analyse og planlegging Smidig Utfordrer muligheten til å forutse utfallet av prosjektet på grunn av den iboende usikkerheten. Fokus på tilpasninger basert på observasjon og sykliske iterasjonener | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 5
 6. 6. Fossefall Sekvensiell utviklingsprosess Produkt Design Krav Bestillin g Faktisk behov | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 6
 7. 7. Smidig Iterativ utviklingsprosess Visjon Mål 2 Mål 1 Faktisk behov | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 7
 8. 8. Smidig manifest Vi finner nye og bedre måter å utvikle systemer på, ved å gjøre det og hjelpe andre å gjøre det. Gjennom dette har vi kommet til å verdsette: Individer og interaksjon foran prosesser og verktøy   Fungerende program foran omfattende dokumentasjon Samarbeid med kunden foran kontraktsforhandlinger  Å svare på endringer foran å følge en plan  Det betyr at mens det er verdi i punktene på høyre side, verdsetter vi punktene på venstre side mer. | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 8
 9. 9. Pensjonsreformen En av de største reformene i offentlig sektor 2006 2007 2008 2009 2010 Ny alderspensjon AFP Uførepensjon Offentlig tjenestepensjon 2 Etterlattepensjon ”Deling” av pensjonsopptjening 0 1 30.11.05 30.06.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 Fase 1 1 Forprosjekt Bro-bygging Fase 2 Ny systemløsning, nye arbeidsprosesser og ny organisering på dagens regelverk Fase 3 Fase 3 Forpro Ny systemløsning, nye arbeidsprosesser og ny sjekt organisering på nytt regelverk | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 9
 10. 10. Scrum i store prosjekter  Introduksjon  Scrum og skalering  Scrum og rapportering  Scrum og kommunikasjon  Spørsmål og svar | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 10
 11. 11. Scrum og skalering Daglig Scrum Daily Scrum Sprint Sprint Liten Scrum Stor Scrum | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 11
 12. 12. Scrum prosessen Daglig Scrum (15 min) • Hva har du gjort siden i går? • Hva skal du gjøre til i morgen? Daglig Product • Hvilke hindringer har du? Scrum Backlog xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Sprint Sprint Ny funksjonalitet Backlog demonstreres xxxxxxxxxxxxxxxx ved avslutning xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx av sprinten Xxxxxxxxxxxxxxxx 4 Uker | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 12
 13. 13. Scrum of Scrums Daglig ScrumOfScrums (15 min) Product Daily Scrum • ScrumMasters & Arkitekter (++) Backlog A • Synkronisering av teamene xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B xxxxxxxxxxxxxxxx • Fokus på å løse felles hindringer Sprint xxxxxxxxxxxxxxxx C xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx D xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx E xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ScrumOfScrumsMaster xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ScrumMaster ScrumMaster ScrumMaster Daily Daily Daily Daily Daily Scrum Scrum Scrum Scrum Scrum Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint Sprint A Sprint B Sprint C Sprint D Sprint E Backlog Backlog Backlog Backlog Backlog xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 13
 14. 14. MetaScrum MetaScrums (15 min) Program Daily • 3 ganger pr uke Scrum Roadmap • ScrumMasters/Team leder xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx • Synkronisering av programmet xxxxxxxxxxxxxxxx Sprint xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx • Fokus på felles hindringer xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx MetaScrumsMaster Daily Scrum Infrastruktur Sprint Prosjekt Y Prosjekt X Design ScrumOfScrumsMaster Daily Scrum Daily Scrum Daily Daily Scrum Scrum Sprint Sprint Sprint Sprint | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 14
 15. 15. Hva må man ofre ved skalering? Hellige kyr Våre offer  Product Owner  Prosjektrytmen  Definition of Done  Selvorganisering  Daglig Scrum  Variabelt omfang  Retrospective Noen hellige Scrum-kyr må ofres i store prosjekter | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 15
 16. 16. Scrum i store prosjekter  Introduksjon  Scrum og skalering  Scrum og rapportering  Scrum og kommunikasjon  Spørsmål og svar | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 16
 17. 17. Scrum og rapportering Giganten Status Trend Løsning Fremdrift og kostnad Design Tid Utvikling Forbruk Test Kostnad Prosess Ressurser Risiko : 1. Bemanning 2. Kvalitetsmål Time/cost/scope at risk but Time/cost/scope according Time/cost/scope at risk manageable to plan | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 17
 18. 18. Scrum og rapportering | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 18
 19. 19. Kombinere verktøy og tavler + = Giganten S-kurve Status Trend 10 000 9 000 Løsning Fremdrift og kostnad 8 000 Design Tid 7 000 Utvikling Forbruk 6 000 Timer 5 000 Test Kostnad 4 000 Prosess 3 000 Ressurser 2 000 Risiko 1 000 : 1. Bemanning 0 2. Kvalitetsmål 19 21 23 25 29 33 43 47 17 27 31 35 37 39 41 45 Time/cost/scope at risk Time/cost/scope at risk but Time/cost/scope according manageable to plan | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 19
 20. 20. Scrum i store prosjekter  Introduksjon  Scrum og skalering  Scrum og rapportering  Scrum og kommunikasjon  Spørsmål og svar | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 20
 21. 21. Scrum og kommunikasjon | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 21
 22. 22. 70% av tiden i store prosjekter brukes på kommunikasjon* * Teasley, Covi, Krishnan, Olson, (2002). Rapid Software Development through Team Collocation (IEEE) | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 22
 23. 23. Bedre kommunikasjon med Scrum Scrum ScumOfScrums MetaScrum MetaScrum Scrum ScumOfScrums   til Forpliktelse knyttetOppnår enfast  Bedre Bedre informasjonsflyt Forpliktelse knyttet til Oppnår en fast  informasjonsflyt Definition Done prosjektrytme mellom prosjekter Definition of of Done prosjektrytme mellom prosjekter  Enkelheten ved  Synkronisert  Felles forpliktelse til Daglig Scrum og   Enkelheten ved Synkronisert avFelles programmets mål og gjennomføring  forpliktelse til gjennomføring av Daglig Scrum og Product Backlog programmets mål og scrumtavler planer scrumtavler Product Backlog  Identifisere  Enhetlig rapportering planer ScrumMaster skjermer teamet fra av status ved hjelp av programmets felles  ScrumMaster  Enhetlig rapporteringhindringer  Identifisere unødvendig støy Definition of Done skjermer teametav status ved hjelp av fra programmets felles Definition of Done unødvendig støy hindringer | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 23
 24. 24. Bedre kommunikasjon med Scrum Scrum ScumOfScrums MetaScrum  Forpliktelse knyttet til  Oppnår en fast  Bedre informasjonsflyt Definition of Done prosjektrytme mellom prosjekter  Enkelheten ved  Synkronisert  Felles forpliktelse til Daglig Scrum og gjennomføring av programmets mål og scrumtavler Product Backlog planer  ScrumMaster  Enhetlig rapportering  Identifisere skjermer teamet fra av status ved hjelp av programmets felles unødvendig støy Definition of Done hindringer Scrum bidrar til redusert støy og økt fokus | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 24
 25. 25. | EUREKA Together. Free your energies Steinar Årdal & © 2009 Capgem 25
 26. 26. Together. Free your energies www.capgemini.com

×