Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I’ll be right back1

374 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

I’ll be right back1

 1. 1. I’ll be right backBy Stephanie
 2. 2. “Heb je je zalf mee?”“Ja, mam!” Antwoordde Maudlichtjes geïrriteerd.Het was begin juli en Maud enhaar 3 beste vriendinnenstonden klaar om met de autote vertrekken naar hetvakantiehuis van haar ouders.Alle 4 gingen ze volgend jaarnaar de universiteit en dit reisjezagen ze als een goede afsluitervan hun kinderlijke leven enstart van hun onafhankelijkestudentenleven.
 3. 3. Vlak voor ze vertrokken, gaf demoeder van Maud nog enkelelaatste tips. Ze was echt eenoverbezorgde moeder.“En van zodra er iets mis is, belje me! Ook voor het kleinsteprobleem.”“Zullen we doen mam, maak jemaar geen zorgen.”De auto vertrok en weg warenze. Even geen zeurende oudersen zorgen meer.
 4. 4. Amy zat achter het stuur. Zijwas de enige van het viertal datal 18 was en haar rijbewijs hadgehaald. De anderen reden nogmet een L rond. Maud zatnaast Amy en achteraan zatenLynn en Tessa. Met veel moeitehadden ze hun valiezen in dekoffer gekregen. De meidenwaren vrolijk en vooral luidaan het meezingen met deradio onderweg, behalve Tessa.Lynn had het door.“Gaat het wel Tessa, je ziet erzo triestig uit?”
 5. 5. “Ik was aan het denken aanJeffrey.”Jeffrey was Tessa’s ex sinds 1week. 1 week geleden vond heteindejaarsbal plaats. Het feestwas al afgelopen om half 4 ’snachts, dus hadden ze beslotenom het feest verder te zettenbij Max, de beste vriend vanJeffrey, thuis. Tessa vondJeffrey niet meer en ging naarhem opzoek. Ze vond hem in deslaapkamer van Maxs oudersstomdronken in bed met een ofandere sloerie. Tessa liep deslaapkamer binnen, gaf Jeffreyeen klap in het gezicht enmaakte het direct uit.
 6. 6. “Waarom zit je nog met die zakin je hoofd?”“Ik weet het niet. We waren alzo lang samen. Ik dacht echtdat we iets goed samenhadden.”“Een jongen die jouw zoiets aandoet, is niet goed voor jouw.Misschien dat we gedurendedeze 2 weken iemand voorjouw vinden? Lijkt je dat geengoed idee.”“Ik weet het niet. Jeffrey wasdronken, misschien wist hij nietwat hij deed. Ik heb hem nooitde kans gegeven om het uit teleggen.”“Dronken of niet, hij mag zoietsniet doen!”
 7. 7. “Je bent echt een geweldigevriendin, Lynn, weet je dat?”“Ooh, ik kon me ook geenbetere vriendin dan jouwwensen hoor!”“Ehhm… En wij dan?” VroegAmy die samen met Maud naarhet gesprek tussen Lynn enTessa had zitten luisteren.“Jullie natuurlijk ook. Wij zijn 4geweldige vriendinnen en nietsof niemand kan tussen onskomen!” Riep Tessa nuopgewonden.De meiden zetten de reis in eenvrolijke bui voort.
 8. 8. Na een reis van 8 uur en eenkorte koffiepauze kwamen zeaan. In de verte zagen ze hethuis achter de bomen. Zevolgden de lange oprijlaan enparkeerden de auto voor dedeur. Het huis was vrij groot enhad 2 slaapkamers en 1badkamer. Lynn en Tessadeelden een kamer en Maud enAmy. Achter het huis was nogeen groot zwembad.“Wie als laatste in het zwembadis moet hout gaan sprokkelenvoor ons kampvuur vanavond!”Iedereen pakte zo snel mogelijkzijn valies en rende naar bovenom zich om te kleden.
 9. 9. Maud kwam als eerste aan opde hielen gevolgd door Tessadie met een grote plons in hetzwembad sprong. Even laterkwam Lynn nog aan met achterhaar Amy die zag dat ze wasverloren.“Kleed je maar terug aan Amyen ga snel hout halen!”Met een grote zucht liep Amyterug naar binnen en deed watdikkere kleren aan.
 10. 10. De anderen zaten zich al in hetwater te amuseren.“Niet te veel plezier makenzonder mij, hé! Ik ben zoterug.”
 11. 11. See you next time!And the killer too…

×