Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3

Share

Download to read offline

Boala parkinson

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Boala parkinson

 1. 1. BOALA PARKINSONBOALA PARKINSON
 2. 2. CUPRINSCUPRINSGeneralită ițCauzeSimptomeDiagnosticareTratamentVaccinul antiparkinson
 3. 3. GENERALITĂ IȚGENERALITĂ IȚBoala Parkinson este o boală degenerativă ce survineîn urma distrugerii lente i progresive a neuronilor. Întrucâtșzona afectată joacă un rol important în controlul mi cărilor,șpacien ii prezintă gesturi rigide, sacadate i incontrolabile,ț ștremor i instabilitate posturală.ș
 4. 4. Moartea celulelor careproduc dopamina, un mediatorchi-mic care permitecontrolarea mi cărilor.șProteina Alpha-synucleina es-te recent consideratăcauzatoa-re.CAUZE I FACTORI DE RISCȘCAUZE I FACTORI DE RISCȘ
 5. 5. CAUZE I FACTORI DE RISCȘCAUZE I FACTORI DE RISCȘCauza pierderii progresive a neuronilor în boala Parkinson rămâne însănecunoscută. Oamenii de tiin ă indică o asociere dintre factorii de mediu i ceiș ț șgenetici.Factorii de mediu: expunerea la substan e poluante chimice sau la pesticide (ierbicide i insecticide)ț ș consumul unui drog (MPTP) care are un efect similar pesticidelor medicamente neuroleptice (fenotiazina) sau substan ele care blochează receptorii dețdopamină intoxica ia cu monoxid de carbon sau cu manganț hidrocefalia, tumorile craniene, hematom subdural, boala Wilson.Factorii genetici:toate cauzele genetice cunoscute explica mai pu in de 5% din cazurile de Parkinsonț
 6. 6. SIMPTOMESIMPTOMETipul i severitatea simptomelor bolii variază de la unșbolnav la altul i în func ie de stadiul bolii. Simptomele, careș țpot apărea la un pacient în primele faze, pot să nu se dezvoltedecât în fazele tardive ale afec iunii la al i pacien i sau pot săț ț țnu apară deloc.
 7. 7. Cele mai frecvente simptome sunt:tremorulrigiditatea musculară i durerea continuășmi cări încetinite i limitateș ș(bradikinezie)slăbirea mu chilor fe ei i a gâtuluș ț ș idificultă i în deplasareț
 8. 8. Diagnosticul bolii Parkinson se bazează pe exis-ten a semnelor i simptomelor specifice i eliminareaț ș șaltor cauze care le-ar determina. Pacientul trebuie să aibăcel pu in două simptome parkinsoniene, dintre care unulțeste bradikinezia sau tremorul (mai pronun at în stare dețrepaus).În stabilirea diagnosticului se au în vedere:-istoricul bolii: ce medicamente a luat persoana suspecta-tă i dacă a avut cazuri de boală Parkinson în familie;ș- examenul neurologic: evaluarea mersului ișcoordonării.DIAGNOSTICDIAGNOSTIC
 9. 9. TRATAMENTTRATAMENTDe i nu există un tratament curativ pentru boalașParkinson, simptomele sale pot fi atenuate cu ajutorulmedicamentelor, dar i prin modificarea stilului de via ă.ș țObiectivul tratamentului constă în controlarea semnelori simptomelor pe o perioadă de timp cât mai lungă, cât iș șreducerea efectelor adverse.
 10. 10. Tratamentul simptomaticTratamentul simptomaticMedicamentele prescrise au rolul de a reducesimptomele bolii, dar nu opresc evolu ia sa.țAsocierea dintre levedopa i un inhibitor de dopa-șdecarboxilază (carbidopa sau benzerazidă) este tratamentulsimptomatic standard pentru boala Parkinson, cu cele maipu ine efecte adverse pe termenț scurt.
 11. 11. KinetoterapiaKinetoterapia șși ortofoniai ortofoniaKinetoterapia este un adjuvant terapeutic important ișconstă în exerci ii fizice zilnice i gimnastică, reeducareț șfunc ională, refacerea echilibrului postural etc.țOrtofonia permite tratarea disartriei (tulburări devorbire), datorate unei articula ii dificile.ț
 12. 12. Tratamentul chirurgicalTratamentul chirurgicalPentru pacien ii ce se găsesc într-un stadiu avansat alțbolii, în care simptomele nu mai răspund la medica iațobi nuită, se poate recurge la o interven ie chirurgicală, înș țfunc ie de starea generală a persoanei i de calitatea vie ii.ț ș țMetode chirurgicale:TalamotomiaPalidotomiaStimularea palidalăStimularea subtalamică
 13. 13. Talamotomia  consta în distrugerea unei păr i a țtalamusului, pentru a reduce tremorul parkinsonian.Palidotomia constă în lezarea chirurgicală a unei păr i țdin forma iunea numită globus pallidus  i are drept rezultat o ț șameliorare importantă a celor trei semne radicale ale bolii Parkinson (tremor, rigiditate, bradikinezie), precum  i o șreducere a diskineziei. 
 14. 14. Stimularea  palidală    constă  în  implantarea  unui stimulator  în  forma iunea  numită  globus  pallidus  i ț școntrolează  toate  simptomele  cardinale  ale  bolii  Parkinson (tremor, rigiditate, bradikinezie) precum  i diskinezia.șStimularea subtalamică  este în prezent cea mai comună interven ie  chirurgicală  în  boala  Parkinson  i  constă  în ț șimplantarea  unui  stimulator  în  nucleul  subtalamic.  Aceasta controlează  toate  simptomele  cardinale  ale  bolii  Parkinson precum  i fluctua iile motorii  i diskinezia.ș ț ș 
 15. 15. VACCINUL ANTIPARKINSONVACCINUL ANTIPARKINSONA intrat în prima fază a studiului clinic, urmând să fie testat  în  clinica  vieneză  privată  Confraternität,  pe  32  de pacien i.  Fiecare  dintre  ace tia  va  fi  testat  timp  de  12  luni. ț șStudiul se va încheia la sfâr itul anului 2013.ș Are ca scop distrugerea proteinei alpha-synucleina, care are  un  rol-cheie  în  declan area  i  evolu ia  bolii  Parkinson. ș ș țOferă  în  premieră  un  tratament  ce  se  concentrează  asupra cauzelor  bolii  Parkinson  i  nu  numai  asupra  ameliorării șsimptomelor.
 16. 16. BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIEwww.sfatulmedicului.rowww.wikipedia.rowww.asociatia-antiparkinson.rowww.divahair.ro
 • cliscovanatalia

  May. 4, 2020
 • StefanStefan35

  Jun. 25, 2018
 • bubu2014

  May. 13, 2014

Views

Total views

5,125

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

183

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×