Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vad har EFS/kyrkan att göra på Internet

822 views

Published on

Den här presentationen fungerar som underlag för ett seminarium vid EFS medarbetardagar i januari 2011. Seminariet heter just "Vad har EFS/kyrkan att göra på Internet".

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vad har EFS/kyrkan att göra på Internet

 1. 1. Vad har EFS/kyrkan att göra på Internet?”EFS har genom historien använt modern informationsteknik i sitt uppdrag, men idag då? Seminariet kommer att genom exempel ge inblickar i vad som sker på nätet och diskutera hur och på vilket sätt ditt lokala sammanhang kan ha något där att göra.” Stefan Gelfgren
 2. 2. Stefan Gelfgren stefan.gelfgren@humlab.umu.se http://churchandinternet.wordpress.com http:// twitter.com/stefangelfgren
 3. 3. Önskade frågeställningar (bl. a.): ”Tips på hur man evangeliserer på nätet på ett bra sätt.” ” Vad skulle krävas av en kyrka som vill i större utsträckning vara tillgänglig i dessa fora, och jämfört med hemsida.” ”Vilka fördelar och risker ser du?” ”Etiska dilemman?” ”Hur jag som anställd i kyrkan ska nå ut med info o finnas där folk i ’min’ målgrupp finns.”
 4. 4. Bakgrund: EFS historiskt sett i framkant vad gäller IT Nordens största bokförlag kring sekelskiftet
 5. 5. Men idag? Samhället ser annorlunda ut och så även mediesituationen Var står EFS?
 6. 6. Hur kommunicerar man inom EFS/kyrkan? Hur vill människor kommunicera? En till många (ex.vis predikstolen)? Många till många (ex.vis nätet)?
 7. 7. Varför nätet? För att till exempel (tänker man sig): Återfå relevans Finnas där människor finns – för att evangelisera/missionera Intern kommunikation Man ser web 2.0 som en förebild Deltagande, kommunikation, relationsskapande etc. Syftet bör vara vägledande för vad man gör
 8. 8. Internet både som kultur och medium
 9. 9. Vinterkonferens 2011 - equmenia, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan – en genomtänkt webbnärvaro
 10. 10. Livets Ords Europa-konferens 2010 Mötesserie med Benny Hinn – med bl. a. live-stream och twitterfeed
 11. 11. Vad göra? Kör! – Prova er fram. Hellre småskalighet som bygger erfarenhet än långbänkar Vad är syftet? – Anpassa aktiviteter efter syftet Våga vara förändringsbenägen Internet är ingen ”quick fix” Men … nätet är bara ett medium – relationsbyggande innebär ömsesidighet

×