Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Your Computer Graphic Tasks 2014

562 views

Published on

Your Computer Graphic Tasks 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Your Computer Graphic Tasks 2014

 1. 1. КАБИНЕТ 510, ТЕЛ 660-480 30.10.2014 г. Доц. д-р Стефан Дражев 1
 2. 2. Актуализация на заданията •ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Гл. Ас. Стойчо Стоев - актуализация на видовете задания и начина на оценяване 30.10.2014 г. 2
 3. 3. Актуализация на заданията ЗАДАНИЕ 1- понеделник, 20 октомври 2014 г. •Лого на фирмата. •То трябва да символизира фирмата или организацията. Удачно е да е стилизирано и четаемо както в умален вид така и в по-големи размери. Логото трябва да присъства на останалите задания от курсовите разработки. •Реализация: Corel Draw 30.10.2014 г. 3
 4. 4. Актуализация на заданията ЗАДАНИЕ 2-1 понеделник, 03 ноември 2014 г. •Бизнес диаграма на Excel. •Диаграмата трябва да демонстрира оперативни данни за избрания субект с включена Trend Line (Тенденция) на някой от показателите. На диаграмата е необходимо да се обозначат вида данни по отделните оси и ако е необходимо – мащаба на числата. Резултатната диаграма се вгражда в друго изображение в стил – picture in picture, чрез PhotoShop или Paint. Крайния резултат е растерно изображение във формат JPEG или PNG. •Реализация: Microsoft Excel 30.10.2014 г. 4
 5. 5. Актуализация на заданията ЗАДАНИЕ 2-2 понеделник, 03 ноември 2014 г. •Бизнес диаграма на IBM – Many Eyes. •На базата на избрани данни за фирмата или огранизацията, чрез online платформата на IBM – Many Eyes да се създаде бизнес диаграма. В резултат судента трябва да демонстрира както статично изображение на създадената диаграма, така и в стил – Live Visualization. •Реализация: http://www-958.ibm.com/ 30.10.2014 г. 5
 6. 6. Актуализация на заданията ЗАДАНИЕ 3 понеделник, 24 ноември 2014 г. •Рекламен плакат. •Целта е да се създаде рекламен плакат, който може да представя: предстоящо събитие, промоции, основна дейност или някаква друга информация. В долната част на плаката да се изпишат данните за студента в лента с височина около 1см., а на плакатът да присъства името и логото на избрания субект. •Формата на плаката е А3. •Реализация: PhotoShop 30.10.2014 г. 6
 7. 7. Актуализация на заданията ЗАДАНИЕ 4 понеделник, 1 декември 2014 г. •Рекламен Флайер. •Формата на флайера е А4, състощ се от 6 части – предна, задна и вътрешни части. От предната част трябва да става ясно за коя фирма или организация е създаден флайера, както и да присъства лого му. На задната част да се съдържат начини за контакт с фирмата, карта на местоположението, Web адрес и данните на студента. На вътрешните части се представят услуги или стоки, промоции, предстоящи събития или друга информация. •Реализация: Corel Draw или PhotoShop 30.10.2014 г. 7
 8. 8. Актуализация на заданията ЗАДАНИЕ 5 понеделник, 8 декември 2014 г. •Анимиран банер. •Студентката/студентът избира рамера на банера и резолюцията. •От банера трябва да се разбира за коя фирма или организация е създаден той и темата, която рекламира. Файлов формат – GIF. •Реализация: PhotoShop 30.10.2014 г. 8
 9. 9. Защита на заданията Да се представят разпечатани сл. задания: •Бизнес диаграма на Excel •Плакат (А3) •Флайер (А4) •Представянето на курсовите работи да се реализира на избран от студента Web сайт в подходящ формат. 30.10.2014 г. 9
 10. 10. Оценяването ще се формира по два основни показателя: –Дизайн и въздействие за плакатите, флайерите и банерите; коректно представяне и разбираемост на данните в бизнес-диаграмите на Excel и IBM. –Техники, използвани при създаване на проектите. 30.10.2014 г. 10
 11. 11. мАлКo ТеОРиЯ
 12. 12. Задания, които трябва да са готови 30.10.2014 г. 12 •Задания 1 – Лого/Емблема •Задания 5 – Трендлайн/Прогоза
 13. 13. Наука за цветовете 30.10.2014 г. 13
 14. 14. Цветно зрение 30.10.2014 г. 14 Видяхте ли числата?!
 15. 15. Цвят. Видове цветове. Цветови схеми. 30.10.2014 г. 15 Исак Нютон разработва първата кръгова диаграма на цветовете през 1666
 16. 16. Цвят. 30.10.2014 г. 16
 17. 17. Цвят. 30.10.2014 г. 17
 18. 18. Цветови гами и устройства 30.10.2014 г. 18
 19. 19. Цветови схеми. 30.10.2014 г. 19
 20. 20. Един от най-любимите цветове ?! 30.10.2014 г. 20 Червена дреха – носи щастие
 21. 21. Внимание! 30.10.2014 г. 21 Жълто – слънце, топлина...
 22. 22. Вода, Планета 30.10.2014 г. 22 Тъга... Но и... 53% от знамената съдържат синьо!
 23. 23. Пространствени свойства на цвета 30.10.2014 г. 23 Синьото създава илюзия за по-голяма отдалеченост, отколкото червеното.
 24. 24. Пространствени свойства на цвета 30.10.2014 г. 24 Червеният квадрат е с еднакви размери, но...
 25. 25. Растерни и векторни изображения 30.10.2014 г. 25 Изображенията се делят на растерни и векторни. При растерните изображения формирането става чрез задаване на цветови стойности на всеки от пикселите в зададена правоъгълна мрежа. Векторните изображения се задават аналитично: чрез координати на точки и дължини или на уравнения на съответните геометрични обекти.
 26. 26. Изображения за WEB 30.10.2014 г. 26 Всеки цвят се отбелязва с шестнадесетично число, пред което се поставя знак диез (#). Първите два знака са за червеното, вторите два - за зелено и последните два за синьото.
 27. 27. Изображения за WEB 30.10.2014 г. 27 Всеки цвят се отбелязва с шестнадесетично число, пред което се поставя знак диез (#).
 28. 28. Изображения за WEB 30.10.2014 г. 28
 29. 29. WEB-сайтове с хармонични цветове 30.10.2014 г. 29
 30. 30. Библиотеки от цветови комбинации Color Libraries 30.10.2014 г. 30
 31. 31. Растерни формати в WEB 30.10.2014 г. 31 •JPG (Joint Photographic Experts Group) •GIF (Graphic Interchange Format) •PNG (Portable Network Graphic) PNG е най-новият от трите формата и естествено - най-оптималния от тях. Той комбинира компресия без загуби с до 16 млн цвята и 256 нива на прозрачност
 32. 32. Векторни формати в WEB 30.10.2014 г. 32 •от програми за илюстрация и анимация, като Live Motion и Flash •PDF (Portable Document Format) •файлови формати CDR (за Corel Draw), WMF (за Windows), EPS и т.н.
 33. 33. Корекция на качеството на изображението 30.10.2014 г. 33 За да коригирате контраста на една фотография във Photoshop изберете Image/Adjustments/Levels. Така ще отворите диалоговия прозорец, в който чрез корекция на хистограмата ще получите желания ефект.
 34. 34. The Kuler™ panel 30.10.2014 г. 34
 35. 35. The Kuler™ panel 30.10.2014 г. 35
 36. 36. The Kuler™ panel 30.10.2014 г. 36
 37. 37. Създаване на Кулър-палет от вашо изображение 30.10.2014 г. 37
 38. 38. color adjustments 30.10.2014 г. 38
 39. 39. color adjustments 30.10.2014 г. 39 Eyedropper tool
 40. 40. Използвайте учебния филм 30.10.2014 г. 40 Примери за векторна графика
 41. 41. 41

×