Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ste Dra Pesents Blogs

753 views

Published on

Just create your first blog. Now!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ste Dra Pesents Blogs

 1. 1. Стефан Дражев Stephen Digitally signed by Stephen Drazhev DN: cn=Stephen Drazhev, o=LMISKE, ou=HQ, email=stedrazhev@gmail.com, Drazhev c=US Date: 2010.03.26 09:51:28 +02'00'
 2. 2. Създаване на личен и/или бизнес блог Стефан Дражев Икономически университет-Варна stedrazhev@gmail.com
 3. 3. “ A weblog is a hierarchy of text, images, media objects and data, arranged Блог е йерархическа съвкупност от текст, изображения, снимки, видео и данни, chronologically, подредени хроно- ” that can be viewed in логично, които an HTML browser. могат да бъдат Harvard.edu преглеждани чрез HTML-браузър...
 4. 4. “ A blog is a user-generated website where entries are made in journal style Блог е генериран от потребителя Web- сайт, в който всяка and displayed in a reverse публикация се създава chronological по аналогия със order. ” Wikipedia.org списанията, но в обра- тен хронологичен ред
 5. 5.  Най-лесният начин да се публикува нова информация за вас/фирмата в Интернет пространството...
 6. 6.  Правило 90:9:1 ◦ 90% от посетителите – само четат написаното; ◦ 9% - пишат коментари от време на време; ◦ Само 1% от тях коментират постоянно... ◦ Средният “читател” отделя 96 секунди (САМО!) за четене на дадена публикация...(от тях – само 16% прочитат ЦЯЛАТА публикация)
 7. 7. той тя ВИЕ аз
 8. 8. Сайт Галерия Блог Календар Twitter
 9. 9. WordPress http://wordpress.org/ Blogger https://www.blogger.com/start EDNA http://me.edu.au
 10. 10.  Всичко, което е важно, може да се напише (“изчурулика”) със 140 символа максимум
 11. 11.  iTunes (Apple)…е, може и на Windows…  YouTube  Blip.tv  …и много други...
 12. 12. Въпроси?... Just Do It! Now……………………………………………………..

×