Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 39

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Втора лекция на доц. Дражев

 1. 1. ДИСЦИПЛИНА“ИНФОРМАТИКА”<br />6Plus4u<br />MS OFFICE 2007<br />
 2. 2. Доц. д-р стефан дражевкабинет 510, 660-480<br />Водещ преподавател <br />Personal Web Site: <br />sd.bultima.net/SteDra2<br />2<br />
 3. 3. План на лекциявтора<br />Каква беше темата на предходната лекция?<br />Какво трябваше да извършим...?<br />Кои са най-активните студенти по ИКТ?<br />Каква е темата на днешната лекция?<br />Хора с изключителен принос в ...<br />Какво да извършим през седмицата...<br />Литература по темата<br />Въпроси и отговори<br />3<br />
 4. 4. Каква беше темата <br />на предходната лекция?<br /><ul><li>Основни понятия в Информатиката: бит, байт...
 5. 5. Компоненти на една инф. технология
 6. 6. Windows – от Start до Short Cut
 7. 7. Ка се образуват имената на файлове?
 8. 8. Какви са маскиращите символи - */???</li></li></ul><li>МАСКИРАЩИ СИМВОЛИ ПРИ РАБОТА С ФАЙЛОВЕТЕ<br />* ЗВЕЗДИЧКА – ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ<br />? ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК – САМО ЕДИН<br />“МАСКИРАН” СИМВОЛ <br />ПРИМЕРИ<br />*.* ВСИЧКИ ФАЙЛОВЕ<br />FN99??.DOC или FN99*.DOC– САМО ОПРЕДЕЛЕНИ ФАЙЛОВЕ, С НОМЕРА ОТ 9900 ДО 9999<br />
 9. 9. Какво трябваше да извършим през изминалата седмица?<br /><ul><li>Да си осигурим своя FLASH-памет;
 10. 10. Да си създадем папки/директории
 11. 11. Да “изтеглим” файл FN99999StuWeb.xls
 12. 12. Да попълним личните си данни
 13. 13. Да съхраним файла с име FN10003StuWeb
 14. 14. Да изпратим писмо и приложим файла</li></li></ul><li>Йерархическа структура на папките<br />Създайте папки<br />7<br />7<br />
 15. 15. SteDraNet.ning.com<br />Нашият Web Сайт<br />56<br />Регистри-<br />рани студенти<br />
 16. 16. “Интересни” e-mail адреси:<br />sladko_sisi15......<br />rich_love............<br />don_nasu............<br />duxxche..............<br />angel4e.s.rogca..!<br />
 17. 17. Pioneer означава ПЪРВИ<br />Виктория Василева<br />Жекова<br />10<br />
 18. 18. темата на днешната лекция<br /><ul><li>Въведение в MS Office/WORD 2003/2007
 19. 19. Форматираненастраница  и параграф
 20. 20. Създаване на челна страница на Курсовата работа</li></li></ul><li>MS Office<br />Приложна програма, <br />която автоматизира ежедневните офис<br />ДЕЙНОСТИ...<br />
 21. 21. MS Office/Open Office<br />Фирмата SUN предлага алтернатива на MS Office – Open Office<br />Изтегли от този адрес - http://www.openoffice.org<br />Google Documents - http://docs.google.com<br />…<br />
 22. 22. MS OFFICE Компоненти/ППП<br />WORD<br />EXCEL<br />ACCESS<br />EXPR.WEB<br />14<br />
 23. 23. MS WORD<br />КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ С WORD?<br /><ul><li>ДА ОФОРМИМ ДОКУМЕНТ (РАЗЛ.ЕЗИЦИ!);
 24. 24. ДА ИЗПРАТИМ ТИПИЗИРАНИ ПИСМА;
 25. 25. ДА РАЗРАБОТИМ БИЗНЕС-ОТЧЕТ
 26. 26. (ТЕКСТ+ТАБЛИЦИ+ГРАФИКИ);
 27. 27. ДА РАЗРАБОТИМ ФОРМУЛЯРИ
 28. 28. АНКЕТНИ ФОРМИ;
 29. 29. ДА ПУБЛИКУВАМЕ ДОК В ИНТЕРНЕТ;
 30. 30. ДА РИСУВАМЕ И МН. ДР.</li></li></ul><li>Основни разлики – нова форма на менюта<br />16<br />
 31. 31. Основни зони в менюто<br />17<br />
 32. 32. WORD-ВИДОВЕ ФАЙЛОВЕ<br />“СТАНДАРТЕН” – FN9050T2.DOC (DOCX)<br />RICH TEXT FORMAT - FN9050T2.RTF<br />WEB-СТРАНИЦА - FN9050T2.HTM<br />WEB-Архив - FN9050T2.MHT (MIME)<br />ДОКУМЕНТ-БЛАНКА - FN9050T2.DOT<br />От X.DOC към X.PDF (Adobe)<br />За други прогр. продукти и системи<br />
 33. 33. WORD-Избор на тип ФАЙЛ<br />
 34. 34. Office УНИВЕРСАЛЕН ИНТРФЕЙС<br /><ul><li>РАЗЛИЧНИТЕ ПРОГРАМИ НА OFFICE ИЗПОЛЗУВАТ ЕДНАКВИ КОМАНДИ
 35. 35. COPY, PASTE, CUT, UNDO, REDU
 36. 36. ИЗПОЛЗУВАТ ЕДНАКВИ ИКОНИ
 37. 37. ЕДНАКВИ КОМБИНАЦИИ ОТ “ГОРЕЩИ_КЛАВИШИ” <Alt+Shift+D></li></li></ul><li>WORD не е печатаща машина!<br />
 38. 38. Запомни! <br />Вместо &lt;Enter&gt; и клавиша за интервал &lt;SpaceBar&gt; използвай форматни елементи!<br />След знак за пунктуация оставяй само 1 интервал!<br />
 39. 39. Примерна челна страница<br />Създаване на страницата стъпка-по-стъпка<br />Ползвайучебното DVD6Plus4u<br />Или “изтегли” примера от ТУК<br />Кликни & Виж<br />
 40. 40. Да започнем с 1-ва страница...от Годишната Курсова Работа<br />24<br />
 41. 41. Команди за форматиране на:<br />Страницата: File- Page Setup<br />Параграфи:Format - Paragraph <br />Илюстрация: Insert – Pictures/Format Pictures<br />
 42. 42. ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА<br />ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦА;<br />HEADER & FOOTER за ПЪРВА/ЧЕЛНА СТР<br />HEADER & FOOTER за 2-15 стр<br />Определение за параграф;<br />Форматиране на ОСНОВЕН paragraph;<br />Заглавия, под-заглавия в докумети;<br />Font/Times New Roman 12 pts<br />
 43. 43. Отвори един нов файл<br />От команди FILE-Page Set up или<br />Home-Page Layout / за MS2007<br />-------------------------------------------<br />Format A4, Portrait<br />ЛЯВО ПОЛЕ – 2,5 СМ;<br />ДЯСНО ПОЛЕ – 1,5 СМ <br />ГОРНО ПОЛЕ – 1,0 СМ;<br />ДОЛНO ПОЛЕ – 1,0 СМ;<br />
 44. 44. Зона 1: HEADER Елементи <br /><ul><li>Стъпка 1: View-Header
 45. 45. Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х2;
 46. 46. Стъпка 3: Центрирай; ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
 47. 47. Стъпка 4: Стопански Факултет;
 48. 48. Стъпка 5 – разделителна линия;
 49. 49. Какво се получи? </li></ul>28<br />
 50. 50. Зона 2: FOOTER Елементи <br /><ul><li>Стъпка 1: View-FOOTER
 51. 51. Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х3;
 52. 52. Стъпка 3: Автор на КР
 53. 53. Стъпка 4: Проверили КР;
 54. 54. Стъпка 5 – разделителна линия;
 55. 55. Варна, 2008
 56. 56. “Скриваме” ограничителните линии на таблицата
 57. 57. Какво се получи...? </li></ul>29<br />
 58. 58. Зона 3: Текст 1<br /><ul><li>Стъпка 1: Излизаме от Header/Footer режим на работа
 59. 59. Стъпка 2: Центрираме;
 60. 60. Стъпка 3: Times New Roman 12
 61. 61. Стъпка 4: Изписваме “Курсова работа на тема”
 62. 62. Какво се получи? </li></ul>30<br />
 63. 63. Зона 3: Текст 2<br /><ul><li>Стъпка 1: Центрираме;
 64. 64. Стъпка 2: Tahoma 24 Bold
 65. 65. Стъпка 3: Изписваме самото заглавие на Курсовата работа ”Проблеми при вноса на”
 66. 66. Какво се получи? </li></ul>31<br />
 67. 67. Зона 3: WordArt<br />магданоза<br /><ul><li>Стъпка 1: Центрираме;
 68. 68. Стъпка 2: Drawing/WordArt
 69. 69. Стъпка 3: Избираме начин на “изрисуване” на една дума от заглавието на Курсовата работа - ”магданоза”
 70. 70. Какво се получи? </li></ul>32<br />
 71. 71. Зона 4: Илюстрация<br /><ul><li>Стъпка 1: Центрираме;
 72. 72. Стъпка 2: Insert-Picture-from File
 73. 73. Стъпка 3: Избираме илюстрация, отговаряща на тематиката на Курсовата работа
 74. 74. Какво се получи? </li></ul>33<br />
 75. 75. Разработи като Задание 1<br />FN9533Т1.DOC<br />Или FN9533Т1.DOCX<br />За да наименоватеКурсова си работа-трябва да имате <br />избран ТЕКСТ/TEMA!<br />
 76. 76. Николай Иванов, Визикомп<br />Официален представител на Dell в България<br /><ul><li>www.vizicomp.com
 77. 77. nnn@vizicomp.com</li></li></ul><li>Prof. Dr. IliaDichev – Илия Дишев<br />Emory University, Atlanta, Georgia, USA <br />A noted scholar of accounting and finance, Dr. Dichev has garnered the attention of many notable media, including The New York Times, with his work on the impact of accounting information on the behavior of decision-makers. <br />His research has been published in journals such as the American Economic Review (2007), <br />Accounting Review (1997, 2002, 2008), and the Journal of Accounting & Economics (2009). <br />Dr. Dichev comes to Emory from <br />the University of Michigan Business School, where he served as an associate professor and the director of graduate studies in accounting.<br />
 78. 78. Любопитни факти от ИКТ<br />Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в ИКТ<br />Алън ТЮРИНГ<br />Машина на Тюринг<br />Спасил хиляди лондончани по време на 2-та Св. Война;<br />Основател на направлението “Изкуствен интелект” в КомпНауки;<br />Най-голямото отличие в света на КомпНауки – на името на Тюринг<br />Запомнете!<br />☻Alan Turing<br />☻ Eckert & Mauchly<br />☻John von Neumann<br />☻SirMaurice Wilkes <br />☻Bill Gates<br />☻SirTim Berners-Lee<br />☻Linus Torvalds<br />☻Scott Adams<br />и други…<br />June 23, 1912 – June 7, 1954 <br />
 79. 79. Какво трябва да извършим <br />през седмицата?<br /><ul><li>Да се регистрираме в учебните сайтове
 80. 80. Да попълним и изпратим файл FN99999StuWeb ste@6plus4u.eu
 81. 81. Да работим по Задание 1 – челна страница на КР</li></li></ul><li>НАШИТЕ САЙТОВЕ?<br />НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM<br />РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ <br />И ДРУГИ САЙТОВЕ...<br />ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM<br />39<br />
 82. 82. Q/A<br />ВЪПРОСИ?<br />Посете stedranet.ning.com<br />

Editor's Notes

 • SteDra
 • Екип
 • ×