Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e-Edu 2.0

1,227 views

Published on

Stephen Drazhev Presentation on e-Edu 2.0; VLE

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e-Edu 2.0

 1. 1. Обзор на съвременните програмни средства за e-Обучение2.0<br />04.1.2010 г.<br />1<br />E-Learning 2.0<br />
 2. 2. Да се представят най-добрите за моментапрограмни (софтуерни) средства и технологичниплатформи, <br />приложими в системата <br />на висшето образование <br />в нашата страна<br />E-Learning 2.0<br />04.1.2010 г.<br />2<br />Цел на обзора<br />
 3. 3. Да се съчетаят усилията на всеки преподавател с ясно формулирана институционална стратегия и концепция при спазване на следната последователност:<br />ОБЗОР на програмните и технологичните средства за e-Обучение2.0;<br />ИЗУЧАВАНЕ на опита на други институции;<br />РАЗКРИВАНЕ на многообразието от форми и теми;<br />ОЦЕНЯВАНЕ на подходите за изграждане;<br />УБЕДЕНОСТ, че дадена програма за комбинирано обучение осигурява достигането на целите.<br />E-Learning 2.0<br />04.1.2010 г.<br />3<br />
 4. 4. И ОЩЕ НЕЩО...<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />4<br />Про=10,000 ЧАСА<br />НАЙ-ДОБРИТЕ ОТ ДАДЕНА ОБЛАСТ НЕ САМО РАБОТЯТ ЗДРАВО!<br />ТЕ РАБОТЯТ МНОГО,<br />МНОГО ЗДРАВО!<br />
 5. 5. Основни насоки в представянето на обзора:<br />Програмни средства и технологии за комуникация и съвместна работа;<br />Програмни средства за създаване на мултимедийни онтологии, учебни материали и знания;<br />Програмни средства за търсене и анализ на информация в Интернет;<br />Програмни средства за управление на учебния процес;<br />Персонални/виртуални образователни среди;<br />Интернет ресурси за методология и методика на научните изследвания<br />E-Learning 2.0<br />04.1.2010 г.<br />5<br />
 6. 6. Mоля, всеки участник да се регистрира в 6Plus4U<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />6<br />http://21know.ning.com/group/vins<br />
 7. 7. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />7<br />ЧАСТ 1<br />
 8. 8. Open/Free Software<br />Акцентът е поставен на програмни и технологични средства, които се използват свободно (безплатно!)<br />E-Learning 2.0<br />04.1.2010 г.<br />8<br />
 9. 9. The Open Learning Initiative<br />Three foundations grant $4 million in awards to Carnegie MellonUniversity to build on the success of the Open Learning Initiative (OLI) and launch the Community College Open Learning Initiative (CC-OLI).<br />E-Learning 2.0<br />04.1.2010 г.<br />9<br />Пример:<br />The &quot;American Graduation Initiative&quot; sets aside $500 million to provide open online learning courses to community college students. The White House has recognized OLI as a possible model for those courses.<br />
 10. 10. FREE=OCW+OER<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />10<br /><ul><li>MIT OpenCourseWare
 11. 11. Open Educational Resources</li></ul>Съвременен модел на университетско образование<br />
 12. 12. Класация на най-добрите образователни сайтове за 2009<br />Организиране и управление;<br />Създаване на учебно съдържание;<br />Споделяне на учебни планове;<br />Споделяне на учебни медии;<br />Виртуални образователни среди;<br />Социални мрежи и комуникации<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />11<br />
 13. 13. “Стандарт” за обучение през 21 век<br />Използване на технологиите за анализ и организиране на учебно съдържание – онтологии, дигитални архиви, “Книга-Web-DVD”;<br />Създаване на образователен продукт, близък до автентичната, реална същност на образователния предмет;<br />Представяне на образователно съдържание чрез мултимедийна информация – текст, говор, мелодия, образ, филм, интерактивност;<br />Активно участие в социални мрежи за споделяне и обмен на идеи (електронни и персонални), например NING;<br />Активно “въвличане” на обучавания в образователния процес;<br />Двустранна обратна връзка “Преподавател-Обучаван-Преподавател”.<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />12<br />
 14. 14. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />13<br />Web 1.0<br />Статичен сайт<br />Web 2.0<br />Динамичен он-лайн обмен на информация<br />Web 3.0<br />Споделени знания и опит; бази от знания<br />Web 2.0<br />
 15. 15. Йерархия на Интернет-общуването<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />14<br />
 16. 16. Йерархия на Интернет-общуването<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />15<br />
 17. 17. Йерархия на Интернет-общуването<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />16<br />
 18. 18. Йерархия на Интернет-общуването<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />17<br />
 19. 19. Йерархия на Интернет-общуването<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />18<br />
 20. 20. Йерархия на Интернет-общуването<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />19<br />Инфо в реално време<br />
 21. 21. Етапи в изграждането на социална Интернет мрежа<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />20<br />Нова мрежа<br />Регистрирайте се в <br />Поп-мрежа<br />
 22. 22. 5те “C”<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />21<br /><ul><li>C - Content
 23. 23. C - Create</li></ul>Съдържание<br />Създаване на <br /><ul><li>C - Context</li></ul>Описание/Мета<br /><ul><li>C - Connection</li></ul>Свързаност<br /><ul><li>C - Community</li></ul>Общност<br />
 24. 24. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />22<br />ЧАСТВТОРА<br />
 25. 25. Всичко започва с ... Google<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />23<br />
 26. 26. Създайте си поща в Google<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />24<br />mymail@gmail.com<br />
 27. 27. Блоговете – “входната врата”на социалния Интернет<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />25<br />Какво е блог? <br />Web log – уеб лог или електроннен дневник<br />Всеки *. Doc – да се превърни в *.htm файл <br />
 28. 28. Софтуер за блогове<br />Google Blogger.com<br />wordpress.org<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />26<br />http://www.bultima.net/wordpress/<br />
 29. 29. След регистрация в Google<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />27<br />Потребител: mymail@gmail.com<br />много нови и безплатни възможности<br />
 30. 30. Календар в Google<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />28<br />Потребител: mymail@gmail.com<br />Calendar - не един, а няколко: <br />един личен и няколко публични...<br />
 31. 31. Пример за публичен календар в Google<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />29<br />
 32. 32. Географски карти и обекти в Google<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />30<br />
 33. 33. Google Alerts<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />31<br />Alerts - получаване на информация <br />на вашия електронен адрес <br />по предварително зададени ключови думи…<br />
 34. 34. Обхващане на iили Social Search<br />Не само намиране на данни, а и ОЦЕНКА на намереното от ДРУГИ потребители в Интернет<br />Две нива:<br />Намиране на инфо – RSS-системи; Netvibes.com<br />Оценки на информацията, напр. LinkedIn-оценки<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />32<br />
 35. 35. Търсене на информация?Може и с Google, но опитайте с...<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />33<br />eyePlorer<br />
 36. 36. Представете се на света: LinkedIn<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />34<br />Включване в професионален кръг...<br />
 37. 37. Създаване на презентации<br />MS PowerPoint 2007/2010<br />Adobe Acrobat Presentations<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />35<br />90 ЧАСА30 СЛАЙДА<br />МАХ 40 ДУМИ <br />В ДАДЕН СЛАЙД<br />
 38. 38. Презентации и възприятие<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />36<br />ПТИЦА<br />10%<br />65%<br />Изследване на Cisco: ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО И ТЕМБЪРЪТ НА ГЛАСА ОСИГУРЯВАТ 63% ОТ КОМУНИКАЦИЯТА.<br />
 39. 39. Публикуване на лекции в<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />37<br />
 40. 40. Създаване на преподавателскабиблиотека/”издателство”<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />38<br />
 41. 41. Четене на електронен учебник<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />39<br />
 42. 42. Работа с iTunes U<br />Безплатни образователни филми или лекции на ведущи университети по света;<br />Безплатни лекции за самообучение по нови информационни технологии;<br />Аудио и видео библиотека (както безплатна, така с 0,$$)<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />40<br />
 43. 43. Етапи при работа с iTunes<br />Получаване на инсталационен файл от адрес http://www.apple.com/itunes/download/<br />Инсталиране на програмата<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />41<br />
 44. 44. Намиране на образователни филми в iTunes<br />Стартирайте програмата;<br />Кликнете на iTunes Store;<br />От менюто избететеiTunes U;<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />42<br />
 45. 45. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />43<br />ЧАСТТРЕТА<br />
 46. 46. Социализация на Интернет или...<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />44<br />
 47. 47. Wiki – сайтове, създавани съвместно<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />45<br />
 48. 48. Присъединете се към дадена мрежа<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />46<br />
 49. 49. Създайте своя мрежа в ning.com<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />47<br />
 50. 50. PBWiki – образователни мрежи<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />48<br />
 51. 51. PBWiki – образователни мрежи<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />49<br />
 52. 52. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />50<br />Уеб-семинар<br />
 53. 53. Безплатни видео-конференции<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />51<br />
 54. 54. Безплатни видео конференции<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />52<br />
 55. 55. Съвместна работа върху дадена таблица с acrobat.com<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />53<br />Когато един потребител променя данните в таблицата,<br />останалите виждат промените<br />
 56. 56. Какво е Twitter?<br />Twitter e безплатна услуга, която позволява на всеки да изпрати съобщение до 140 символа мах от вида “Какво правя сега...”<br />Twitter е вид Интернет “микро”-блог;<br />Twitter e система за проследяване дейността на водещи личности в дадена предметна област!<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />54<br />
 57. 57. Допълнителни Twitter-програми<br />TwitDeske безплатна програма, която се инсталира на вашата работна площ<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />55<br />
 58. 58. Пример за използване на Twitter<br />Уведомяване на студентите за публикуване на нови учебни материали в Интернет<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />56<br />
 59. 59. Nomee – Интеграция на комуникациите в Интернет<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />57<br />
 60. 60. КрактиWeb-адреси с bit.ly<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />58<br />Можем да използваме кратките адреси в Twitter и други системи<br />
 61. 61. Споделете нашия опит...<br />Започнете с електронния списък на студентите;<br />Създайте Уеб страница на всеки ваш студент;<br />Използвайте Google за съхраняване на информацията<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />59<br />
 62. 62. Уеб страница на студента<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />60<br />
 63. 63. За всяка студентска групасъздайте по една електронна група <br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />61<br />
 64. 64. Публикувайте съвместно материали<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />62<br />
 65. 65. Учебна телевизия<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />63<br />
 66. 66. Създайте обучаващ курс с <br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />64<br />
 67. 67. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />65<br />И още толкова много<br />ВЪЗМОЖНОСТИ...<br />
 68. 68. 04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />66<br />You’re time is limited so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma—which is living with the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. <br />– Steve Jobs<br />
 69. 69. Литература: Tech-инструменти<br />Best Web sites for Teaching and Learning<br />Slideshare: http://www.slideshare.net<br />Flickr: http://www.flickr.com<br />LinkedIn: http://www.linkedin.com<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />67<br />
 70. 70. Литература: Tech-инструменти-2<br />Създаване набиблиотека/”издателство” - http://issuu.com/<br />Създаване наобразователна мрежа - http://www.ning.com/<br />Създаване на кратки Web-адреси – bit.ly<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />68<br />
 71. 71. Литература – 2: Безплатни образователни ресурси<br />MIT Open Course Ware(MIT-OCW)<br />Community College Open Learning Initiative (CC-OLI)<br />The Open Education Resource (WikiEducator)<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />69<br />
 72. 72. Литература – 3: Създай на базата на примери – сайтове на автора<br />Знания за 21 век (21know)<br />Академична мрежа (SteDraNet)<br />Система за смесено (blended) обучение (1stWiki)<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />70<br />
 73. 73. За Стефан Дражев<br />04.1.2010 г.<br />E-Learning 2.0<br />71<br />

×