Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 pluspresent2012week1ict

0 views

Published on

Лекция 1, Седмица 1, Информатика за поток "АБ+ИТ+СТ", ИУ-Варна

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6 pluspresent2012week1ict

 1. 1. ДИСЦИПЛИНА“ИНФОРМАТИКА” 04:31
 2. 2. Водещ преподавателДОЦ. Д-Р СТЕФАН ДРАЖЕВPersonal Web Site:КАБИНЕТ 510, 660-480 sd.bultima.net/SteDra2Консултации: Сряда от 15 до 17 часа 04:31 2
 3. 3. Преподавателина лабораторните занятия•Гл. Асистент Георги Зеленков•Хон. ас. Виделина Кръстева•Хон. ас. Анелия Георгиева 04:31 3
 4. 4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ ЕКИП ВИ ПРИВЕТСТВА КАТО 04:31 4
 5. 5. Студенти, приети с НАЙ-ВИСОК БАЛ 04:31 5
 6. 6. Промени в разписанието: 46 гр./1 подгр. – сряда 16:15-19:00 - Н-210 и 44 гр./1 подгр. –четвъртък 16:15-19:00 - Н-210 04:31
 7. 7. Вечен празник:от първата седмица празнуваме... 21 Септември– Откриване на уч. година 4 Октомври е професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика Избраха рождената дата на Джон Атанасов за празник на българските програмисти. "Бащата на компютъра" е роден на 4 октомври 1903 година в американския град Хамилтън, а баща му - Иван Атанасов, е български емигрант от ямболското село Бояджик. 04:31 7
 8. 8. Какво ще учим? 04:31
 9. 9. Информатика – две частиЧаст : Windows, Word, Internet Задания 1во и 2роЧаст Excel, Internet Задание 3то КУРСОВА РАБОТА ИЗПИТ 04:31
 10. 10. ФОРМИ НА РАБОТА•ЛЕКЦИИ•ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ•ЗАДАНИЯ (САМОСТОЯТЕЛНО!)•РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА ГРУПА•ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАНИЯТА 04:31
 11. 11. СЪВМЕСТНА РАБОТА – UE_SNS 04:31
 12. 12. http://1styearinfo.pbworks.com/w/page/774047/InfoWeeks Седмица Дата от Дата до Осн. дейност Празници Въведение. График на работата. Тест. Основни понятия в ИКТ. Откриване на Новата 1 вторник, 25 Септември 2012 г. неделя, 30 Септември 2012 г. Социална мрежа на ИЕ учебна година Въведение в Windows и Word2010/Word365. Основни Празник на 2 вторник, 02 Октомври 2012 г. неделя, 07 Октомври 2012 г. елементи на Word-документ Информатика 3 вторник, 09 Октомври 2012 г. неделя, 14 Октомври 2012 г. Word2010/Word365 Задание 1. Работа с Microsoft SkyDrive. Създаване на челна 4 вторник, 16 Октомври 2012 г. понеделник, 22 Октомври 2012 г. страница на курсовата работа 5 вторник, 23 Октомври 2012 г. понеделник, 29 Октомври 2012 г. Word2010/Word365 Ден на народните 6 вторник, 30 Октомври 2012 г. понеделник, 05 Ноември 2012 г. Задание 2. Bullets and Numbering в курсовата работа будители 7 вторник, 06 Ноември 2012 г. понеделник, 12 Ноември 2012 г. Тест 1. Работа с Windows и Word2010/Word365 8 вторник, 13 Ноември 2012 г. понеделник, 19 Ноември 2012 г. Exclel2010/Exclel365 - формули и функции Задание 3. Създаване на ТРИ таблици с минимум 40 клетки с 9 вторник, 20 Ноември 2012 г. неделя, 25 Ноември 2012 г. формули и функции за курсовата работа 10 вторник, 27 Ноември 2012 г. неделя, 02 Декември 2012 г. Exclel2010/Exclel365 - трендлайн Вашият първи 8-ми 11 вторник, 04 Декември 2012 г. неделя, 09 Декември 2012 г. Обединяване (Embedding) на файлове в Word Декември 12 вторник, 11 Декември 2012 г. неделя, 16 Декември 2012 г. Тест 2. Работа с функции в Exclel2010/Exclel365 13 вторник, 18 Декември 2012 г. неделя, 23 Декември 2012 г. Завършване и защита на курсовите работи Към Коледа... 04:31 04.Януари.13 29.Януари.13 Редовна изпитна сесия – зимен семестър 3 Февруари 2010 4 Февруари 2010 Поправителна изпитна сесия – зимен семестър
 13. 13. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА•ОТ УЧАСТИЕ В ЛЕКЦИИТЕ•ОТ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ•ОТ ЗАДАНИЯТА (СРОКОВЕ!)•ОТ РАБОТАТА В ЕЛЕКТР. ГРУПА•ОТ КУРСОВАТА РАБОТА 04:31
 14. 14. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ВСЕКИ СТУДЕНТ със своя WEB- страница 04:31
 15. 15. КАКВО Е СИСТЕМА UE_SNS?• Система за електронно обучение• Електронна регистрация на всеки студент• FAQ – Често задавани въпроси• Календар – Кога е крайният срок за ...?• Форум/Блог Web Log• Мултимедийни ръководства за обучение 04:31 15
 16. 16. ИМА ЛИ УЧЕБНИК?• Всеки студент – със DVD 6PlusGuideOfficeAutomation• На всеки диск – материали за представяне на задания• Сайтове... 04:31 16
 17. 17. НАШИТЕ САЙТОВЕ?• НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА http://bit.ly/tg2xQm• РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ• http://1styearinfo.pbworks.com/• ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM 04:31 17
 18. 18. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ• Какво знаем по информатика?• Един лист, Име, Фамилия, факултетен номер, уч. група, специалност• След приключване на теста – предавате листите напред• Готови ??? 04:31 18
 19. 19. Въпрос 1:Първият работещ компютър е: • ENIAC • TESLA • ABACUS • Не знам... 04:31 19
 20. 20. Въпрос 2: Един байт е равен на: • 16 бита • 2 бита • 8 бита • Защото... 04:31 20
 21. 21. Въпрос 3: Windows е:• Системна програма• Приложна програма• Обслужваща програма• Не знам... 04:31 21
 22. 22. Въпрос 4: Folder/Directory е:• Системeн файл• Папка• Начин на организиране на данните• Всичко изброено... 04:31 22
 23. 23. Въпрос 5: ARIEL 14 B е:• ... (обяснение)• Не знам... 04:31 23
 24. 24. Въпрос 6: $D64 е:• ... (обяснение)• Не знам... 04:31 24
 25. 25. Въпрос 7: Как могат да се пренасят данни от една програма в друга? • Save and Copy • Copy and Paste • Plaster and Seal • Не знам... 04:31 25
 26. 26. Въпрос 8: Как се наричат тези адреси на доц. Дражев?• ste@drazhev.com• www.drazhev.com• Не знам... 04:31 26
 27. 27. Въпрос 9: Вашият e-mail е… ?• ……………….• Ако нямате – създайте в www.abv.bg www.google.bg• Или чрез ИУ-Варна 04:31 27
 28. 28. Въпрос 10: Името на Вашия преподавател по“Информатика” от средното училище е… ?• ………………. 04:31 28
 29. 29. Въпрос 11: Нивото напреподаване по “Информатика”в моето средното училище е… ? • …(от 2 до 6) • А на компютърните кабинети - ... (от 2 до 6) 04:31 29
 30. 30. Въпрос 12: Нивото ми наобучение по Английски език е? • … (от 2 до 6) • “Debugging of the program” означава ... 04:31 30
 31. 31. Въпрос 13: Каква техника имате или използвате? • МобТелефон • Таблет • Компютър • Нямам... 04:31 31
 32. 32. Въпрос 14: Използвам мобилния си телефон?• За разговори• За downloading на Apps...• За сърфиране• За работа със соц. мрежи 04:31 32
 33. 33. Моля, предайте листите напред ............................... 04:31 33
 34. 34. Верните отговори са следните... 04:31 34
 35. 35. Призив към студентите от Стенфорд: 04:31 35
 36. 36. Правилаза съвместна работа:• Направи го!• Точно навреме!• Бъди креативен!• Ти си в Университет (14 Май 1920) – Деветдесет и две годишен! Спазвай правилата… 04:31 36
 37. 37. Регистрация на всеки в http://bit.ly/tg2xQm 04:31 37
 38. 38. Регистрация на всеки вhttp://1styearinfo.pbworks.com 04:31 38
 39. 39. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 04:31 39
 40. 40. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯJOHN VON NEUMANN 04:31 40
 41. 41. Конфигурация на PC 04:31 41
 42. 42. Какво е Операционна Система? 9 мин филм за ОС На посочения сайт - повече инфо: http://en.wikipedia.org/wiki/ Operating_system 04:31
 43. 43. Операционна Система - Определенеие Системна програма, която осъществяваинтерфейса (взаимодействието) между човека и компютъра 04:31
 44. 44. Window XP / System 7th/8th Операционна система! Запомнете следните понятия!File, Folder, Icon, Window, Task, Desktop; TaskbarЕлементи на даден прозорец; MAX/MIN/ICON;BrowsingControl PanelНаименования на файлове/папкиSearchКакво е “маскиращ символ? *.*FN????T?.DOCКак да организираме файловете си? 04:31
 45. 45. ФАЙЛОВА СИСТЕМА В НАЧЛОТО Е 1/0 бит БАЙТ СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ ПОЛЕТА ЗАПИСИ БАЗИ ОТ ДАННИ/ОТ ЗНАНИЯФАЙЛОВЕ СУБД 04:31 45
 46. 46. НАИМЕНОВАНИЯ НА ФАЙЛОВЕТЕ УНИКАЛНО ИМЕ РАЗДЕ- РАЗШИ- ЛИТЕЛ РЕНИЕ 04:31
 47. 47. Йерархическа структура на папките FN1689 DOCs TABs PICs FN1689T1.docx FN1689W1.docx 04:31 47
 48. 48. МАСКИРАЩИ СИМВОЛИ ПРИ РАБОТА С ФАЙЛОВЕТЕ 04:31
 49. 49. Какво трябва да извършим през седмицата?•Да се регистрираме в учебните сайтове•Да си създадем папки/фолдери на наштехнически носител•Да формираме групи за начинаещи игрупи за напреднали 04:31
 50. 50. 04:31 50

×