Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 39

More Related Content

You Might Also Like

6 pluspresent2012secondweek

 1. 1. ДИСЦИПЛИНА “ИНФОРМАТИКА” 6Plus4u 05:03
 2. 2. Водещ преподавател ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ДРАЖЕВ КАБИНЕТ 510, 660-480 Personal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2 05:03 2
 3. 3. План на лекция втора Каква беше темата на предходната лекция? Какво трябваше да извършим...? Кои са най-активните студенти по ИКТ? Каква е темата на днешната лекция? Хора с изключителен принос в ... Какво да извършим през седмицата... Литература по темата Въпроси и отговори 05:03 3
 4. 4. Каква беше темата на предходната лекция? •Основни понятия в Информатиката: бит, байт... •Компоненти на една инф. технология •Windows – от Start до Short Cut •Ка се образуват имената на файлове? •Какви са маскиращите символи - */??? 05:03
 5. 5. МАСКИРАЩИ СИМВОЛИ ПРИ РАБОТА С ФАЙЛОВЕТЕ 05:03
 6. 6. Какво трябваше да извършим през изминалата седмица? • Да си осигурим своя FLASH-памет; •Да си създадем папки/директории •Да “изтеглим” файл FN99999StuWeb.xls(x) •Да попълним личните си данни •Да съхраним файла с име FN9999StuWeb •Да изпратим писмо и приложим файла 05:03
 7. 7. Йерархическа структура на папките FN9929 DOCs TABs PICs FN9929T1.doc FN9929SW1.doc 05:03 7
 8. 8. 05:03
 9. 9. sladko_sisi15...... rich_love............ don_nasu............ duxxche.............. angel4e.s.rogca..! 05:03
 10. 10. Pioneer означава ПЪРВИ Първите студенти, изпратили файлове на доц. Дражев: • Задание Т0 – 1770, Мила Димитрова Михалева – CV или автобиография по европейски стандарт... И много други... • Задание Т1 – Александър Атанасов, Стокознание, група 45, №-2196. Изпратил 1ви вариант на задание 1 – челна страница на курсовата работа... 05:03
 11. 11. темата на днешната лекция • Въведение в MS Office/WORD 2010 • Форматиране на страница и параграф • Създаване на челна страница на Курсовата работа (Задание 1 – Т1) 05:03
 12. 12. MS Office Приложна програма, която автоматизира ежедневните офис ДЕЙНОСТИ... • Наличен в ИУ OFFICE 2010 • Наличен във OFFICE 2010 фирмите • Версия за компютри OFFICE 2011 Apple 05:03
 13. 13. MS Office/Open Office • Фирмата SUN предлага алтернатива на MS Office – Open Office • Изтегли от този адрес - http://www.openoffice.org • Google Documents - http://docs.google.com • … 05:03
 14. 14. MS Word MS Excel MS OFFICE MS Access Компоненти/ППП WORD EXCEL ACCESS EXPR.WEB 14 05:03
 15. 15. MS WORD КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ С WORD?  ДА ОФОРМИМ ДОКУМЕНТ (РАЗЛ.ЕЗИЦИ!);  ДА ИЗПРАТИМ ТИПИЗИРАНИ ПИСМА;  ДА РАЗРАБОТИМ БИЗНЕС-ОТЧЕТ  (ТЕКСТ+ТАБЛИЦИ+ГРАФИКИ);  ДА РАЗРАБОТИМ ФОРМУЛЯРИ  АНКЕТНИ ФОРМИ;  ДА ПУБЛИКУВАМЕ ДОК В ИНТЕРНЕТ;  ДА РИСУВАМЕ И МН. ДР. 05:03
 16. 16. Основни разлики – нова форма на менюта 16 05:03
 17. 17. Основни разлики – нова форма на менюта • Научете повече за разликите между Word 2007 -2010 от сайта на Microsoft • http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee523661.aspx#section1 • Co-authoring functionality in SharePoint Server 2010 17 05:03
 18. 18. File 18 05:03
 19. 19. WORD-ВИДОВЕ ФАЙЛОВЕ • “СТАНДАРТЕН” – FN9050T2.DOC (DOCX) • RICH TEXT FORMAT - FN9050T2.RTF • WEB-СТРАНИЦА - FN9050T2.HTM • WEB-Архив - FN9050T2.MHT (MIME) • ДОКУМЕНТ-БЛАНКА - FN9050T2.DOTX • От X.DOC към X.PDF (Adobe) • За други прогр. продукти и системи 05:03
 20. 20. WORD-Избор на тип ФАЙЛ 05:03
 21. 21. Office УНИВЕРСАЛЕН ИНТРФЕЙС • РАЗЛИЧНИТЕ ПРОГРАМИ НА OFFICE ИЗПОЛЗУВАТ ЕДНАКВИ КОМАНДИ – COPY, PASTE, CUT, UNDO, REDU • ИЗПОЛЗУВАТ ЕДНАКВИ ИКОНИ • ЕДНАКВИ КОМБИНАЦИИ ОТ “ГОРЕЩИ_КЛАВИШИ” <Alt+Shift+ D> Get our new GCF Word 2010 Tutorial App for Android and iPhones. 05:03
 22. 22. WORD не е печатаща машина! 05:03
 23. 23. Запомни! Вместо <Enter> и клавиша за интервал <SpaceBar> използвай форматни елементи! След знак за пунктуация оставяй само 1 интервал! 05:03
 24. 24. Примерна челна страница • Създаване на страницата стъпка-по-стъпка • Ползвай учебното DVD 6Plus4u • Или “изтегли” примера от ТУК 05:03
 25. 25. Да започнем с 1-ва страница... от Годишната Курсова Работа • Header • ИУ-Варна 1 • Стопански факултет • Челна страница 2 • Текст, Илюстрация, WordArt • Footer • “Скрита” Таблица • Варна 3 • 2007 25 05:03
 26. 26. Команди за форматиране на: • Страницата: Page Layout • Форматиране на параграфи: Format - Paragraph • На илюстрация: Insert – Pictures / Format Pictures 05:03
 27. 27. ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА • ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦА; • HEADER & FOOTER за ПЪРВА/ЧЕЛНА СТР • HEADER & FOOTER за 2-15 стр • Определение за параграф; • Форматиране на ОСНОВЕН paragraph; • Заглавия, под-заглавия в докумети; • Font/Times New Roman 12 pts 05:03
 28. 28. Отвори един нов файл • От команди FILE -New • Page Layout • Format A4, Portrait • ЛЯВО ПОЛЕ – 2,5 СМ; • ДЯСНО ПОЛЕ – 1,5 СМ • ГОРНО ПОЛЕ – 1,0 СМ; • ДОЛНO ПОЛЕ – 1,0 СМ; 05:03
 29. 29. Зона 1: HEADER Елементи • Стъпка 1: View-Header • Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х2; • Стъпка 3: Центрирай; ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА • Стъпка 4: Стопански Факултет; • Стъпка 5 – разделителна линия; • Какво се получи? 29 05:03
 30. 30. Зона 2: FOOTER Елементи • Стъпка 1: View-FOOTER • Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х3; • Стъпка 3: Автор на КР • Стъпка 4: Проверили КР; • Стъпка 5 – разделителна линия; • Варна, 2008 • “Скриваме” ограничителните линии на таблицата • Какво се получи...? 30 05:03
 31. 31. Зона 3: Текст 1 • Стъпка 1: Излизаме от Header/Footer режим на работа • Стъпка 2: Центрираме; • Стъпка 3: Times New Roman 12 • Стъпка 4: Изписваме “Курсова работа на тема” • Какво се получи? 31 05:03
 32. 32. Зона 3: Текст 2 • Стъпка 1: Центрираме; • Стъпка 2: Tahoma 24 Bold • Стъпка 3: Изписваме самото заглавие на Курсовата работа ”Проблеми при вноса на” • Какво се получи? 32 05:03
 33. 33. Зона 3: WordArt • Стъпка 1: Центрираме; • Стъпка 2: Drawing/WordArt • Стъпка 3: Избираме начин на “изрисуване” на една дума от заглавието на Курсовата работа - ”магданоза” • Какво се получи? 33 05:03
 34. 34. Зона 4: Илюстрация • Стъпка 1: Центрираме; • Стъпка 2: Insert-Picture- from File • Стъпка 3: Избираме илюстрация, отговаряща на тематиката на Курсовата работа • Какво се получи? 34 05:03
 35. 35. Разработи като Задание 1 05:03
 36. 36. Любопитни факти от ИКТ Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН Запомнете! принос в ИКТ ☻ Alan Turing Алън ТЮРИНГ ☻ Eckert & Mauchly Машина на Тюринг ☻ John von Neumann Спасил хиляди ☻ Sir Maurice Wilkes лондончани по време на 2- ☻ Steve Jobs June 23, 1912 – та Св. Война; ☻ Sir Tim Berners-Lee June 7, 1954 Основател на ☻ Linus Torvalds направлението “Изкуствен ☻ Scott Adams интелект” в КомпНауки; и други… Най-голямото отличие в света на КомпНауки – на името на Тюринг 05:03
 37. 37. Какво трябва да извършим през седмицата? •Да се регистрираме в учебните сайтове •Да попълним и изпратим файл FN99999StuWeb ste@6plus4u.eu •Да работим по Задание 1 – челна страница на КР 05:03
 38. 38. НАШИТЕ САЙТОВЕ? • НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА http://1styearinfo.pbworks.com/ • РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ • И ДРУГИ САЙТОВЕ... • ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM 05:03 38
 39. 39. 05:03

Editor's Notes

 • SteDra
 • Екип
 • ×