Successfully reported this slideshow.

6 Plus Presentation - MS Office/Word

10,767 views

Published on

Как да си създадем челна страница за курсовата работа

Published in: Education
 • Be the first to comment

6 Plus Presentation - MS Office/Word

 1. 1. ДИСЦИПЛИНА “ ИНФОРМАТИКА ” 6Plus4u
 2. 2. ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ДРАЖЕВ КАБИНЕТ 510, 660-480 <ul><li>Водещ преподавател </li></ul>Personal Web Site: sd.bultima.net/SteDra2
 3. 3. План н а лекция втора <ul><li>Каква беше темата на предходната лекция? </li></ul><ul><li>Какво трябваше да извършим...? </li></ul><ul><li>Кои са най-активните студенти по ИКТ? </li></ul><ul><li>Каква е темата на днешната лекция? </li></ul><ul><li>Хора с изключителен принос в ИКТ... </li></ul><ul><li>Какво да извършим през седмицата... </li></ul><ul><li>Литература по темата </li></ul><ul><li>Въпроси и отговори </li></ul>
 4. 4. Каква беше темата на предходната лекция? <ul><li>Основни понятия в Информатиката: бит, байт... </li></ul><ul><li>Компоненти на една инф. технология </li></ul><ul><li>Windows – от Start до Short Cut </li></ul><ul><li>Ка се образуват имената на файлове? </li></ul><ul><li>Какви са маскиращите символи - */??? </li></ul>
 5. 5. МАСКИРАЩИ СИМВОЛИ ПРИ РАБОТА С ФАЙЛОВЕТЕ
 6. 6. Какво трябваше да извършим през изминалата седмица ? <ul><li>Да си осигурим своя FLASH- памет; </li></ul><ul><li>Да си създадем папки/директории </li></ul><ul><li>Да “изтеглим ” файл FN99999StuWeb.xls </li></ul><ul><li>Да попълним личните си данни </li></ul><ul><li>Да съхраним файла с име FN10003StuWeb </li></ul><ul><li>Да изпратим писмо и приложим файла </li></ul>
 7. 7. Йерархическа структура на папките
 8. 10. Кои са най-активните студенти през изминалата седмица?
 9. 11. Кои са най-активните студенти през изминалата седмица?
 10. 12. Кои са най-активните студенти през изминалата седмица?
 11. 13. Кои са най-активните студенти през изминалата седмица?
 12. 14. <ul><li>Въведение в MS Office/WORD 2003/2007 </li></ul><ul><li>Форматиране на страница  и параграф </li></ul><ul><li>Създаване на челна страница на Курсовата работа </li></ul>темата на днешната лекция
 13. 15. MS Office Приложна програма , която автоматизира ежедневните офис ДЕЙНОСТИ...
 14. 16. MS Office/Open Office <ul><li>Фирмата SUN предлага алтернатива на MS Office – Open Office </li></ul><ul><li>Изтегли от този адрес - http://www.openoffice.org </li></ul><ul><li>Google Documents - http://docs.google.com </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 15. 17. MS OFFICE Компоненти/ППП WORD EXCEL ACCESS EXPR.WEB
 16. 18. MS WORD <ul><li>КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИМ С WORD? </li></ul><ul><li>ДА ОФОРМИМ ДОКУМЕНТ (РАЗЛ.ЕЗИЦИ!); </li></ul><ul><li>ДА ИЗПРАТИМ ТИПИЗИРАНИ ПИСМА; </li></ul><ul><li>ДА РАЗРАБОТИМ БИЗНЕС-ОТЧЕТ </li></ul><ul><ul><ul><li>(ТЕКСТ+ТАБЛИЦИ+ГРАФИКИ); </li></ul></ul></ul><ul><li>ДА РАЗРАБОТИМ ФОРМУЛЯРИ </li></ul><ul><ul><ul><li>АНКЕТНИ ФОРМИ; </li></ul></ul></ul><ul><li>ДА ПУБЛИКУВАМЕ ДОК В ИНТЕРНЕТ; </li></ul><ul><li>ДА РИСУВАМЕ И МН. ДР. </li></ul>
 17. 19. Основни разлики – нова форма на менюта
 18. 20.
 19. 21. WORD- ВИДОВЕ ФАЙЛОВЕ <ul><li>“ СТАНДАРТЕН” – FN9050T2.DOC (DOCX) </li></ul><ul><li>RICH TEXT FORMAT - FN9050T2.RTF </li></ul><ul><li>WEB- СТРАНИЦА - FN9050T2.HTM </li></ul><ul><li>WEB- Архив - FN9050T2.MHT (MIME) </li></ul><ul><li>ДОКУМЕНТ-БЛАНКА - FN9050T2.DOT </li></ul><ul><li>От X.DOC към X.PDF (Adobe) </li></ul><ul><li>За други прогр. продукти и системи </li></ul>
 20. 22. WORD- Избор на тип ФАЙЛ
 21. 23. Office УНИВЕРСАЛЕН ИНТРФЕЙС <ul><li>РАЗЛИЧНИТЕ ПРОГРАМИ НА OFFICE ИЗПОЛЗУВАТ ЕДНАКВИ КОМАНДИ </li></ul><ul><ul><li>COPY, PASTE, CUT, UNDO, REDU </li></ul></ul><ul><li>ИЗПОЛЗУВАТ ЕДНАКВИ ИКОНИ </li></ul><ul><li>ЕДНАКВИ КОМБИНАЦИИ ОТ “ГОРЕЩИ_КЛАВИШИ” <Alt+Shift+ D> </li></ul>
 22. 24. WORD не е печатаща машина!
 23. 25. Запомни! <ul><li>Вместо < Enter> и клавиша за интервал < SpaceBar > използвай форматни елементи! </li></ul><ul><li>След знак за пунктуация оставяй само 1 интервал! </li></ul>
 24. 26. Примерна челна страница <ul><li>Създаване на страницата стъпка-по-стъпка </li></ul><ul><li>Ползвай учебното DVD 6Plus4u </li></ul><ul><li>Или “изтегли” примера от ТУК </li></ul>
 25. 27. Да започнем с 1-ва страница... от Годишната Курсова Работа
 26. 28. Команди за форматиране на : <ul><li>Страницата : File- Page Setup </li></ul><ul><li>Параграфи : Format - Paragraph </li></ul><ul><li>Илюстрация: Insert – Pictures / Format Pictures </li></ul>
 27. 29. ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА <ul><ul><ul><li>ФОРМАТИРАНЕ НА СТРАНИЦА ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HEADER & FOOTER за ПЪРВА/ЧЕЛНА СТР </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HEADER & FOOTER за 2-15 стр </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Определение за параграф; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Форматиране на ОСНОВЕН paragraph; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Заглавия, под-заглавия в докумети ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Font/Times New Roman 12 pts </li></ul></ul></ul>
 28. 30. Отвори един нов файл <ul><ul><ul><li>От команди FILE-Page Set up или </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Home-Page Layout / за MS2007 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>------------------------------------------- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Format A4, Portrait </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ЛЯВО ПОЛЕ – 2,5 СМ ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ДЯСНО ПОЛЕ – 1,5 СМ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ГОРНО ПОЛЕ – 1,0 СМ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ДОЛН O ПОЛЕ – 1,0 СМ ; </li></ul></ul></ul>
 29. 31. Зона 1: HEADER Елементи <ul><ul><ul><li>Стъпка 1: View-Header </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х2 ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 3: Центрирай; ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 4: Стопански Факултет ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 5 – разделителна линия ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво се получи? </li></ul></ul></ul>
 30. 32. Зона 2: FOOTER Елементи <ul><ul><ul><li>Стъпка 1: View-FOOTER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 2: Вмъкни таблица 2х 3; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 3: Автор на КР </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 4: Проверили КР; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 5 – разделителна линия ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Варна, 2008 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Скриваме” ограничителните линии на таблицата </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво се получи...? </li></ul></ul></ul>
 31. 33. Зона 3: Текст 1 <ul><ul><ul><li>Стъпка 1: Излизаме от Header/Footer режим на работа </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 2: Центрираме ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 3: Times New Roman 12 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 4: Изписваме “Курсова работа на тема” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво се получи? </li></ul></ul></ul>
 32. 34. Зона 3: Текст 2 <ul><ul><ul><li>Стъпка 1: Центрираме ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 2: Tahoma 24 Bold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 3: Изписваме самото заглавие на Курсовата работа ”Проблеми при вноса на ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво се получи? </li></ul></ul></ul>
 33. 35. Зона 3: WordArt <ul><ul><ul><li>Стъпка 1: Центрираме ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 2: Drawing/WordArt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 3: Избираме начин на “изрисуване” на една дума от заглавието на Курсовата работа - ”магданоза ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво се получи? </li></ul></ul></ul>
 34. 36. Зона 4: Илюстрация <ul><ul><ul><li>Стъпка 1: Центрираме ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 2: Insert-Picture- from File </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стъпка 3: Избираме илюстрация, отговаряща на тематиката на Курсовата работа </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Какво се получи? </li></ul></ul></ul>
 35. 37. Разработи като Задание 1
 36. 38. Любопитни факти от ИКТ Запомнете! ☻ Alan Turing ☻ Eckert & Mauchly ☻ John von Neumann ☻ Sir Maurice Wilkes ☻ Bill Gates ☻ Sir Tim Berners-Lee ☻ Linus Torvalds ☻ Scott Adams и други … <ul><li>Хора с ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН принос в ИКТ </li></ul><ul><li>Алън ТЮРИНГ </li></ul><ul><ul><li>Машина на Тюринг </li></ul></ul><ul><ul><li>Спасил хиляди лондончани по време на 2-та Св. Война; </li></ul></ul><ul><ul><li>Основател на направлението “Изкуствен интелект” в КомпНауки; </li></ul></ul><ul><li>Най-голямото отличие в света на КомпНауки – на името на Тюринг </li></ul>June 23, 1912 – June 7, 1954
 37. 39. Какво трябва да извършим през седмицата? <ul><li>Да се регистрираме в учебните сайтове </li></ul><ul><li>Да попълним и изпратим файл FN99999StuWeb ste@6plus4u.eu </li></ul><ul><li>Да работим по Задание 1 – челна страница на КР </li></ul>
 38. 40. НАШИТЕ САЙТОВЕ ? <ul><li>НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕДА STEDRANET.NING.COM </li></ul><ul><li>РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ </li></ul><ul><li>И ДРУГИ САЙТОВЕ... </li></ul><ul><li>ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ЧРЕЗ WWW.DRAZHEV.COM </li></ul>
 39. 41. Q/A ВЪПРОСИ?

×