Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cmentarz jako zwierciadło społeczności lokalnej Anna Stawowa Dominik Pająk
Bibliografia: <ul><li>Jacek Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza, PTL, Wrocław 1985 </li></ul><ul><li>Jacek Kolbuszewski, Cme...
Założenia teoretyczne <ul><li>Cmentarz, to bogaty w treści tekst kultury, pozwalający na lepsze zrozumienie zachodzących p...
Założenia teoretyczne cd. <ul><li>Cmentarze są często symbolicznym przedstawieniem społeczeństwa w pomniejszeniu, zwłaszcz...
Problem badawczy <ul><li>Rekonstrukcja obrazu społeczności lokalnej na podstawie analizy cmentarza </li></ul>
Przykładowe pytania badawcze <ul><li>Jakie wartości są podtrzymywane? </li></ul><ul><li>Jak kształtuje się stratyfikacja s...
Wartości podtrzymywane przez społeczność lokalną <ul><li>Rola wartości rodzinnych </li></ul><ul><li>Człowiek jako indywidu...
Wartości podtrzymywane przez społeczność lokalną cd. <ul><li>Swoistym materiałem są tablice epitafijne bądź inskrypcje. Są...
Wartości rodzinne
Wartości - personalizacja
Wartości - personalizacja
Wartości – więzi społeczne
Odczytanie stratyfikacji społeczności lokalnej <ul><li>Biednych niejednokrotnie chowano we wspólnych mogiłach. Im bogatszy...
Odczytanie stratyfikacji społeczności lokalnej cd.
Funkcje kulturowe - usytuowanie cmentarza wobec miejscowości <ul><li>Od średniowiecza grzebano zmarłych na terenach przyko...
Funkcje kulturowe - usytuowanie cmentarza względem miejscowości
Funkcje kulturowe – miejsce odwiedzin
Funkcje kulturowe – elementy estetyczne
Cmentarz jako nośnik pamięci zbiorowej społeczności lokalnej
Cmentarz jako nośnik pamięci zbiorowej społeczności lokalnej
Charakterystyka przynależności religijnej <ul><li>Możemy odczytać: </li></ul><ul><li>Przynależność religijną </li></ul><ul...
Charakterystyka przynależności religijnej
Ciągłość i zmiana
Ciągłość i zmiana
Ciągłość i zmiana
Metodologia <ul><li>Fotografia narzędziem dokumentacji, </li></ul><ul><li>Wywiady pogłębione z osobami kluczowymi dla anal...
Założenia względem cmentarza <ul><li>na tyle stary, aby pokazywał przekrój czasowy, </li></ul><ul><li>na tyle duży, aby od...
Dziękujemy!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cmentarz zwierciadłem społecznosci lokalnej

1,763 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cmentarz zwierciadłem społecznosci lokalnej

 1. 1. Cmentarz jako zwierciadło społeczności lokalnej Anna Stawowa Dominik Pająk
 2. 2. Bibliografia: <ul><li>Jacek Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza, PTL, Wrocław 1985 </li></ul><ul><li>Jacek Kolbuszewski, Cmentarz jako tekst kultury, w: Sztuka cmentarna, red. Olgierd Czerner, Wrocław, 1995 </li></ul><ul><li>Philippe Aries, Człowiek i śmierć, PIW, Warszawa, 1992 </li></ul><ul><li>Philippe Aries, Rozważania o historii śmierci, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007 </li></ul><ul><li>Borys Akunin, Historie cmentarne, Noir sur Blanc, Warszawa, 2006 </li></ul><ul><li>Strony internetowe, m. in.: http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=2&txt=2, odczytane dnia 06.05.2009, </li></ul><ul><li>http://www.ikonosfera.umk.pl/index.php?id=75, odczyt. dnia 09.05.2009, </li></ul><ul><li>http://www.cmentarze1wojny.freehost.pl/rola.html, odczyt. dnia 05.05.2009. </li></ul>
 3. 3. Założenia teoretyczne <ul><li>Cmentarz, to bogaty w treści tekst kultury, pozwalający na lepsze zrozumienie zachodzących procesów cywilizacyjnych, nawarstwiania się epok i ich przeobrażeń w świadomości społecznej. </li></ul><ul><li>Jacek Kolbuszewski </li></ul><ul><li>Grób jest społeczną i emocjonalną przestrzenią stworzoną wokół zmarłego. Przestrzeń ta posiada swoją wymowę w postaci symboli. Grób jest symbolem pośmiertnego domu zmarłego, na który składa się szereg zewnętrznych znaków (formy grobu, grobowca, pomnika, epigrafika, oprawa roślinna, itp.). Cmentarz wobec tego jest swoistym tekstem kultury. </li></ul><ul><li>Jacek Kolbuszewski </li></ul>
 4. 4. Założenia teoretyczne cd. <ul><li>Cmentarze są często symbolicznym przedstawieniem społeczeństwa w pomniejszeniu, zwłaszcza cmentarze miejskie czy parafialne. </li></ul><ul><li>Philippe Aries </li></ul><ul><li>Cmentarz jest efektem realizacji wyższego rzędu potrzeb kulturowych. Z tego względu cmentarze mają istotne znaczenie w zaspokajaniu przez odwiedzających (także turystów), potrzeb poznawczych związanych z poznawaniem kultury własnej lub innej społeczności. Walory poznawcze cmentarza to w rzeczywistości jego infrastruktura stanowiąca o charakterze wystroju cmentarza. Składa się na nią wiele elementów, które razem tworzą architektoniczną tożsamość nekropolii. W zasadzie cmentarz, niezależnie od religii i kręgu kulturowego, ma najczęściej podobne elementy swej infrastruktury. </li></ul>
 5. 5. Problem badawczy <ul><li>Rekonstrukcja obrazu społeczności lokalnej na podstawie analizy cmentarza </li></ul>
 6. 6. Przykładowe pytania badawcze <ul><li>Jakie wartości są podtrzymywane? </li></ul><ul><li>Jak kształtuje się stratyfikacja społeczna? </li></ul><ul><li>Jakie pełni funkcje kulturowe? </li></ul><ul><li>Czy spełnia funkcję nośnika pamięci zbiorowej? </li></ul><ul><li>Jak jest rola religii? </li></ul><ul><li>Co stanowi element zmiany, a co świadczy o ciągłości? </li></ul>
 7. 7. Wartości podtrzymywane przez społeczność lokalną <ul><li>Rola wartości rodzinnych </li></ul><ul><li>Człowiek jako indywiduum - personalizacja zmarłych </li></ul><ul><li>Odzwierciedlenie więzów społecznych </li></ul>
 8. 8. Wartości podtrzymywane przez społeczność lokalną cd. <ul><li>Swoistym materiałem są tablice epitafijne bądź inskrypcje. Są one nieocenione wręcz w socjohistorycznej analizie epok, środowisk i społeczeństw. Dostarczają informacji o preferencjach wartości, prestiżu, zasług, osiągnięć, o piastowanych stanowiskach. Współtworzą bowiem tekst kultury, jakim jest cmentarz - wielowątkowy i wieloznaczeniowy - w zależności od epoki a także środowiska. </li></ul><ul><li>Jacek Kolbuszewski </li></ul>
 9. 9. Wartości rodzinne
 10. 10. Wartości - personalizacja
 11. 11. Wartości - personalizacja
 12. 12. Wartości – więzi społeczne
 13. 13. Odczytanie stratyfikacji społeczności lokalnej <ul><li>Biednych niejednokrotnie chowano we wspólnych mogiłach. Im bogatszy zmarły - tym bliżej kościoła bywał pochowany; ci którzy byli hojnymi benefaktorami, dostępowali zaszczytu pochowania w prestiżowym miejscu cmentarza, tuż przed głównym wejściem do kościoła. Tam pogrzebani, doznawali szczególnej ekspiacji, ponieważ ich doczesne szczątki deptane były symbolicznie przez tysiące stóp wiernych. Należy też wspomnieć o pochowanych w samym kościele czy kaplicy, a także o ossuariach, w których składano kości bądź to z kościelnych krypt, bądź to znajdowanych podczas wykopywania nowych miejsc pochówku. </li></ul>
 14. 14. Odczytanie stratyfikacji społeczności lokalnej cd.
 15. 15. Funkcje kulturowe - usytuowanie cmentarza wobec miejscowości <ul><li>Od średniowiecza grzebano zmarłych na terenach przykościelnych, wierząc w sprzyjające oddziaływanie poświęconej ziemi (…) Doprowadziło to ostatecznie do sytuacji, kiedy w XVIII w. cmentarze z przyczyn higienicznych, podnoszonych przez francuski ruch oświeceniowy, zostały przeniesione poza miasta, a przykościelne cmentarzyki w obrębie ówczesnych metropolii likwidowano. Pod koniec XIX w. cmentarze trafiły więc na margines życia miejskiego i pozostają tam do dziś. Tak jak choćby nowe cmentarze powstające obecnie na peryferiach wielkich miast; nikt nie bierze obecnie pod uwagę lokacji nowej nekropolii w centrach aglomeracji. </li></ul><ul><li>Jakub Myszkorowski </li></ul>
 16. 16. Funkcje kulturowe - usytuowanie cmentarza względem miejscowości
 17. 17. Funkcje kulturowe – miejsce odwiedzin
 18. 18. Funkcje kulturowe – elementy estetyczne
 19. 19. Cmentarz jako nośnik pamięci zbiorowej społeczności lokalnej
 20. 20. Cmentarz jako nośnik pamięci zbiorowej społeczności lokalnej
 21. 21. Charakterystyka przynależności religijnej <ul><li>Możemy odczytać: </li></ul><ul><li>Przynależność religijną </li></ul><ul><li>Subkultury religijne w obrębie społeczności lokalnej lub jej egalitaryzm </li></ul><ul><li>Rangę religii w społeczności lokalnej </li></ul>
 22. 22. Charakterystyka przynależności religijnej
 23. 23. Ciągłość i zmiana
 24. 24. Ciągłość i zmiana
 25. 25. Ciągłość i zmiana
 26. 26. Metodologia <ul><li>Fotografia narzędziem dokumentacji, </li></ul><ul><li>Wywiady pogłębione z osobami kluczowymi dla analizy cmentarza: </li></ul><ul><li>Grabarz lub osoba opiekująca się cmentarzem, </li></ul><ul><li>Ksiądz, </li></ul><ul><li>Starsza osoba, mająca dużą wiedzę o społeczności, </li></ul>
 27. 27. Założenia względem cmentarza <ul><li>na tyle stary, aby pokazywał przekrój czasowy, </li></ul><ul><li>na tyle duży, aby odzwierciedlał różnorodność, ale na tyle mały, aby można było przeprowadzić wyczerpujące badania, </li></ul><ul><li>usytuowany w małej miejscowości, jedyny, związany z daną społecznością lokalną, </li></ul><ul><li>społeczność lokalna musi posiadać udokumentowaną historię. </li></ul>
 28. 28. Dziękujemy!

×