Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scoala De Design

2,706 views

Published on

Despre de ce avem nevoie de (cat) mai mult design, designeri si scoli de design in Romania (mai ales in zona IT). Despre ce fel de scoli ne lipsesc cel mai mult si cum ar trebui gandita o scoala de design.
Prezentarea a fost pregatita pentru RoCHI 2008.

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scoala De Design

 1. 1. Sebi Tauciuc Ş coala de design
 2. 2. Intro <ul><li>Salut . Eu î s Sebi </li></ul><ul><li>Despre mine, pe scurt: </li></ul><ul><li>Ia ş i , România : Facultatea de Informatic ă </li></ul><ul><li>Helsinki , Finlanda : Sovelto, Nokia Research Center </li></ul><ul><li>Malmö , Suedia : Master in Interaction Design * </li></ul><ul><li>Vor fi intreb ă ri </li></ul><ul><li>de ce? </li></ul>
 3. 3. Ce caut la RoCHI? Interaction Design != CHI
 4. 4. CHI ş i IxD <ul><li>S ă presupunem : </li></ul><ul><li>CHI (Interac ţ iune Om-Calculator): evaluare şi analiz ă , eficien ţă , formalitate, g ă sirea de probleme </li></ul><ul><li>IxD (Design de Interac ţ iune) : design, oameni, afectiv, social, g ă sirea de solu ţ ii </li></ul>Cele dou ă domenii au totu ş i multe î n comun...
 5. 5. K. Paluch:
 6. 6. Dan Saffer:
 7. 7. Am trecut testul? Ce caut la RoCHI…
 8. 8. Şcoala de Design <ul><li>De ce? </li></ul><ul><li>Cum? </li></ul>
 9. 9. Şcoala de Design <ul><li>De ce? </li></ul><ul><ul><li>De ce “ școala de design”? </li></ul></ul><ul><ul><li>De ce o școală de design? </li></ul></ul><ul><li>Cum? </li></ul>
 10. 10. De ce „școala de design”? <ul><li>De ce “ d esign”? </li></ul><ul><li>De ce “ școala”? </li></ul>
 11. 11. De ce „școala de design”? <ul><li>De ce “ d esign”? </li></ul><ul><li>De ce “ școala”? </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ce-i aia „ design ” ? </li></ul>Wikipedia : Cuv ântul &quot;design&quot; e deseori considerat ambiguu [ ... ]
 13. 13. Design – o multitudine de discipline
 14. 14. Design – o multitudine de discipline
 15. 15. De ce „școala de design”? <ul><li>De ce “ d esign”? </li></ul><ul><ul><li>Pentru ambiguitate </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ambiguitatea invit ă la discuţie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Întrebări, nu răspunsuri </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pentru colaborare </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Specialişti în diverse discipline de design pot învăţa unii de la alţii </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pentru lucrurile î n comun </li></ul></ul><ul><li>De ce “ școala”? </li></ul>
 16. 16. De ce „școala de design”? <ul><li>De ce “ d esign”? </li></ul><ul><ul><li>Pentru ambiguitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru colaborare </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentru lucrurile î n comun </li></ul></ul><ul><li>De ce “ școala”? </li></ul><ul><ul><li>Pentru ambiguitate </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ambiguitatea invit ă la discuţie… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pentru c ă trebuie la orice nivel </li></ul></ul>
 17. 17. Şcoala de Design <ul><li>De ce? </li></ul><ul><ul><li>De ce “ școala de design”? </li></ul></ul><ul><ul><li>De ce o școală de design? </li></ul></ul><ul><li>Cum? </li></ul>
 18. 18. De ce o școală de design? <ul><li>Pentru c ă nu avem (destule) </li></ul><ul><li>Pentru bani </li></ul><ul><li>Pentru societate </li></ul>
 19. 19. !!!
 20. 21. De ce o școală de design? <ul><li>Pentru c ă nu avem </li></ul><ul><li>Pentru bani </li></ul><ul><li>Pentru societate </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Design, in the end, is about creating better things for people. Along the way, it can generate better profits as well. </li></ul><ul><li>( Design , p â n ă la urm ă , e despre a crea lucruri mai bune pentru oameni. De-a lungul drumului, poate genera de asemenea şi profituri mai mari.) </li></ul><ul><li>Bruce Nussbaum, Business Week </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Salary.com (U.S.): </li></ul>
 23. 24. SOFTWIN
 24. 25. SOFTWIN
 25. 26. Ce face diferența? Designul …de Experien ță 
 26. 27. <ul><li>La asta stăm bine. ...Nu-i așa? </li></ul>Outsourcing
 27. 28. S ă presupunem : Innovate firm ă din Germania, cu o idee şi mul ţ i bani DesignSide firm ă consultan ţă design, din U.S. DevelopRo firm ă development Romania
 28. 29. Innovate DesignSide DevelopRo Idee + cerin ţ e + €€€ Design spec + €€ Design spec Produs final
 29. 30. Unde-i problema? <ul><li>Î n comunicare! </li></ul><ul><li>S pecifica ţ ia de design este dat ă ‘peste gard’ </li></ul><ul><li>E -mail – mediu sărac de comunicare </li></ul><ul><li>Nu exist ă comunicare direct ă î ntre design şi development </li></ul>
 30. 31. Specifica ţ ie design Wikipedia: Eficiența mediilor de comunicare
 31. 32. 1. Solu ţ ia co rectă 2. Solu ţ ia g â ndit ă 3. Solu ţ ia transmis ă 4. Solu ţ ia î n ţ eleas ă ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E-mail E-mail 5. Decizii design 6. Implementare
 32. 33. Innovate DesignSide DevelopRo Idee + cerin ţ e + €€€ Design spec + €€ Design spec Produs final 600.000€ 300.000€ Valoare produs: 0? 1mil.€? 10mil.€? Ș i ce dac ă ?
 33. 34. Valoare produs: 0? 10mil.€? 500mil.€? <ul><li>Alternativa: totul inhouse </li></ul><ul><li>F ă r ă probleme de comunicare </li></ul><ul><li>-F ă r ă bani irosi ț i pe consultan ță </li></ul><ul><li>F ă r ă solu ț ii de proast ă calitate </li></ul>
 34. 35. De ce o școală de design? <ul><li>Pentru c ă nu avem </li></ul><ul><li>Pentru bani </li></ul><ul><li>Pentru societate </li></ul>
 35. 36. <ul><li>Care e scopul educației ? </li></ul>
 36. 37. Scopul Educa ț iei <ul><li>Ministere, tu ce spui? </li></ul><ul><li>Viziune </li></ul><ul><li>Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ ( Art. 12 (1), Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare). </li></ul>
 37. 38. Viziune? Scopuri de termen lung? Plan?
 38. 39. <ul><li>S ă presupunem: </li></ul><ul><li>Educa ț ia e un mod de a asigura dezvoltarea şi prosperitatea individualului, a societ ăț ii , şi chiar a umanit ăț ii. (Wikipedia) </li></ul>Scopul Educa ț iei
 39. 40. <ul><li>Care e scopul designului ? </li></ul>
 40. 41. Design pentru societate <ul><li>S ă presupunem: </li></ul><ul><li>Design = folosirea de metode şi procese specifice pentru g ă sirea de solu ț ii optime la diferite probleme </li></ul>
 41. 42. Probleme? <ul><li>P ăi din astea avem… </li></ul>
 42. 49. Probleme? <ul><li>Putem avea și soluții … </li></ul>
 43. 50. Design pentru societate: maimultverde.ro Service design, Web design, UX Design, Graphic Design…
 44. 51. Educație în design. Design pentru societate. <ul><li>Dac ă </li></ul><ul><li>Educa ț ia e un mod de a asigura dezvoltarea societ ăț ii, ș i </li></ul><ul><li>Design = g ă sirea de solu ț ii optime la diferite probleme </li></ul><ul><li>Atunci, </li></ul><ul><li>Educa ț ie î n design = s ă î nv ăță m s ă ne rezolv ă m singuri problemele </li></ul>
 45. 52. Şcoala de Design <ul><li>De ce? </li></ul><ul><li>Cum? </li></ul>
 46. 53. Proces clasic de design
 47. 54. Proces clasic de design <ul><li>Colectarea și analiza datelor </li></ul><ul><li>Decizii de design </li></ul><ul><li>Test </li></ul>
 48. 55. Proces clasic de design <ul><li>Colectarea și analiza datelor </li></ul><ul><li>Decizii de design </li></ul><ul><li>Test </li></ul>
 49. 56. Colectarea şi analiza datelor <ul><li>Actori ș i/sau beneficiari: </li></ul><ul><ul><ul><li>Studen ț i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Profesori </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Economie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Societate </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Scopuri, nevoi? </li></ul></ul>
 50. 57. Colectarea şi analiza datelor <ul><li>Context </li></ul><ul><ul><li>Social </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografic </li></ul></ul><ul><ul><li>Economic </li></ul></ul><ul><ul><li>Politic </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultural </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 51. 58. Decizii de design <ul><li>Ce fel de şcoală? </li></ul><ul><li>Liceu? </li></ul><ul><li>Facultate / colegiu? </li></ul><ul><li>Masterat? </li></ul><ul><li>şcoală de vara? </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 52. 59. Decizii de design <ul><li>Ce fel de ‘design’? </li></ul><ul><li>Principii de baza / interdisciplinar? </li></ul><ul><li>Design de interfete utilizator (UID)? </li></ul><ul><li>Design de interactiune (IxD)? </li></ul><ul><li>Design de experienta (XD/UXD)? </li></ul><ul><li>Design de servicii? </li></ul><ul><li>Design pentru sustenabilitate? </li></ul>
 53. 60. Decizii de design <ul><li>Prin ce institu ț ie? </li></ul><ul><li>Facultate de Informatic ă </li></ul><ul><li>Facultate de Arte </li></ul><ul><li>Facultate de Afaceri / Management </li></ul><ul><li>Insitu ț ie nou- î nfiin ț at ă </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 54. 61. Decizii de design <ul><li>Cursuri? </li></ul><ul><li>Schi ț are şi modelare , Istoria Designului, Cercetare ș i Analiz ă î n Design, Prototipuri Digitale, Teoria Designului, Design de Interfe ț e, Strategie î n Design, Designul şi vizualizarea informa ț iei, Tipografie , Bazele designului industrial ,Bazele Program ă rii ,Bazele comunic ă rii î n scris, Psihologie Cognitiv ă , Antropologie, Sustenabilitate, Fundamentele Afacerilor etc. </li></ul>
 55. 62. Decizii de design <ul><li>Proiecte de laborator:  - proiecte reale,relevante social?  - colaborare cu Primăria, ONG-uri?  - colaborare cu firme?  - proiecte bune de portofoliu? </li></ul>
 56. 63. Decizii de design <ul><li>Selec ț ia studentilor </li></ul><ul><li>Rom â ni sau interna ț ionali? </li></ul><ul><li>Domenii apropiate sau total diferite? </li></ul><ul><li>Dupa experien ță , note, examen sau portofoliu? </li></ul><ul><li>Dimensiune </li></ul><ul><li>10-15 oameni sau 20-30? </li></ul><ul><li>Un singur grup sau mai multe cu focusuri diferite? </li></ul><ul><li>Cazare </li></ul><ul><li>Clasic, î n c ă mine studen ț e ș ti, sau colocare, î ntr-un loc dedicat? </li></ul>
 57. 64. Decizii de design <ul><li>Profesori  - profesori existenţi deja?  - experţi dinafară?  - angajaţi din firme?  - foşti studenţi ai programului? </li></ul>
 58. 65. Testarea designului <ul><li>Simularea serviciului î nainte de implementare (Service Design) </li></ul><ul><li>Un an de prob ă ? </li></ul>
 59. 66. Şcoala de Design <ul><li>De ce? </li></ul><ul><li>Cum? </li></ul>
 60. 67. Concluzii <ul><li>Avem nevoie de design, şi designeri . </li></ul><ul><li>Avem nevoie de ș coli de design . </li></ul><ul><li>Dac ă e s ă le facem, hai s ă le facem cum trebuie . </li></ul>
 61. 68. Vă mulțumesc! Răspunsuri?

×