Slaďování pracovního a rodinného života

186 views

Published on

Prezentace z kulatého stolu ČSÚ a CERGE-EI (22. 5. 2012) k problematice slaďování pracovního a rodinného života. Prezentace obsahuje údaje o zaměstnanosti i nezaměstnanosti rodin s dětmi.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slaďování pracovního a rodinného života

 1. 1. KulatýKulatý Praha, 22 Slaďování pracovn života podleživota podle Ondřej Ný Ivana Dubc Marta Petrá ý stůlý stůl 2. 5. 2012 ního a rodinného e dat VŠPSe dat VŠPS ývlt, ČSÚ cová, ČSÚ áňová, ČSÚ
 2. 2. ZÁKLADNÍ DEFINICEZÁKLADNÍ DEFINICE ■ Domácnost – společné hosp obvykle bydlících (shodný a ■ Rodiny s dítětem/dětmi – a dítě (vlastní, dítě partneraa dítě (vlastní, dítě partnera Nezahrnuje případy soužití ■ Věk nejmladšího dítěte v d prezentace pouze ty domácprezentace pouze ty domác dítěte je do 15 let spodaření osob v domácnostip aspekt v SLDB, VŠPS i SILC) musí být přímý vztah rodič a/ky, adoptované).a/ky, adoptované). např. prarodič – vnouče domácnosti – pro účely cnosti kde věk nejmladšíhocnosti, kde věk nejmladšího
 3. 3. V JAKÉ RODINĚ MŮŽE ŽV JAKÉ RODINĚ MŮŽE Ž ÚPLNÁ NESEZDANÉ SOUŽITÍ NEÚPLNÁNEÚPLNÁ POUZE OTEC ŽÍT DÍTĚ?ŽÍT DÍTĚ? RODINA SEZDANÉ SOUŽITÍ Á RODINAÁ RODINA POUZE MATKA
 4. 4. RODINY S DÍTĚTEM DORODINY S DÍTĚTEM DO ČR, PRŮMĚR LET 2009–2011 40,3 % dětí se narod, T žitíTyp soužití V sezdaném soužití V nesezdaném souži Pouze s matkou Pouze s otcem Celkem Často dochází ke sňatkČasto dochází ke sňatk VĚKU 15 LETVĚKU 15 LET dilo mimo manželství %v % 74,1 ití 11,5 13,4 1,0 100,0 ku až po narození dítěte Zdroj: ČSÚ-VŠPS ku až po narození dítěte
 5. 5. ZAMĚSTNANOST V ÚPLZAMĚSTNANOST V ÚPL ČR, PRŮMĚR LET 2009–2011 ■ Do věku 4 let nejmladšího dítěte ■ převažuje tradiční model (otec v ■ je šedesátkrát větší pravděpodob mezi rodiči bude otec a ne matkamezi rodiči bude otec a ne matka 21,3 10, 80% 90% 100% 84 74,8 40% 50% 60% 70% 80% 19,9 74,5 84, 10% 20% 30% 40% , 0% 1-3 roky 4-6 let 7-14 Věk nejmladšího dítětej LNÝCH RODINÁCHLNÝCH RODINÁCH práci, matka v domácnosti) bnost, že jediným zaměstnaným aa ,4 Oba bez zaměstnání 0 Matka zaměstnaná, otec ne ,0 Otec zaměstnán, matka ne Oba zaměstnaní Zdroj: ČSÚ-VŠPS 4 let Oba zaměstnaní Zdroj: ČSÚ VŠPS
 6. 6. MÍRA ZAMĚSTNANOSTIMÍRA ZAMĚSTNANOSTI ČR, PRŮMĚR LET 2009–2011 ■ Vliv vzdělání na zaměstnan zvláště do sedmi let věku ne 80 90 100 tek(v%) 40 50 60 70 anostimat 10 20 30 40 azaměstna 0 1-3 roky 4-6 let 7-14 Míra Věk nejmladšího dítětej DLE VZDĚLÁNÍ MATEKDLE VZDĚLÁNÍ MATEK nost matek je velmi vysoký,j y ý, ejmladšího dítěte Základní Střední bez maturity Střední s maturitouStřední s maturitou Vysokoškolské 4 let Zdroj: ČSÚ-VŠPSZdroj: ČSÚ VŠPS
 7. 7. NEZAMĚSTNANOST Z PNEZAMĚSTNANOST Z P ČR, 2002–2011 ■ Matky s malými dětmi (do 7y ý ( vracejí na trh práce 19,5 20 25 n(v%) , 11,911,2 15 20 nanostižen , 6,2 8,9 5 10 nezaměstn 4,9 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Míra POHLEDU MATEŘSTVÍPOHLEDU MATEŘSTVÍ 7 let věku) se velmi obtížně) 16,5 15,6 3-6 let 7-14 let 6,8 7,4 bez dítěte 0-14 let 8 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ-VŠPSZdroj: ČSÚ VŠPS
 8. 8. NEZAMĚSTNANOST Z PNEZAMĚSTNANOST Z P ČR, 2002–2011 ■ Dítě ve věku do 14 let v dom riziko nezaměstnanosti, spí 9,0 8 10 žů(v%) 5,3 4,1 6 8 nanostimuž 2,2 3,7 2,4 2 4 nezaměstn 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Míra POHLEDU OTCOVSTVÍPOHLEDU OTCOVSTVÍ mácnosti nezvyšuje u otcůy j še naopak 7 1 3 6 7,1 3-6 let 7-14 let 3,6 2,6 bez dítěte 0-14 let Zdroj: ČSÚ-VŠPS 8 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ VŠPS
 9. 9. NEZAMĚSTNANOST MANEZAMĚSTNANOST MA ČR, PRŮMĚR LET 2007–2011 ■ Matky vysokoškolačky zatímy y y uplatněním na trhu práce 35,9 30 35 40 en(v%) 12,5 17,7 15 20 25 30 stnanostiže , 8,3 0 5 10 ranezaměs Základní Střední bez maturity S Mír dítě 3-14 let ATEK PODLE VZDĚLÁNÍATEK PODLE VZDĚLÁNÍ m nemají problém sj p 6,1 2,6 4,7 2,5 Střední s maturitou Vysokoškolské bez dítěte 0-14 let Zdroj: ČSÚ-VŠPSZdroj: ČSÚ VŠPS
 10. 10. PARTICIPACE RODIN NAPARTICIPACE RODIN NA ČR, PRŮMĚR LET 2009–2011 ■ V Německu a Rakousku pracuje matek s nejmladším dítětem ve v Slovensku kolem 10 % 10,3 7,5 11,6 7,8 80% 90% 100% 74,4 21,2 40% 50% 60% 70% 12 4 62,9 76,3 10% 20% 30% 40% 12,4 0% 1-3 let 4-6 let 7-14 let Věk nejmladšího dítěte A TRHU PRÁCEA TRHU PRÁCE na částečný úvazek přes 60 % Čvěku do 12 let, v ČR, Polsku a Oba bez zaměstnání, či pracuje pouze jeden partner na částečný úvazek Oba zaměstnaní, alespoň jeden na částečný úvazek Matka na plný úvazek, otec bez aměstnánízaměstnání Otec na plný úvazek, matka bez zaměstnání Oba zaměstnaní na plný úvazek Zdroj: ČSÚ-VŠPSZdroj: ČSÚ VŠPS
 11. 11. S č é t d t h áSoučasné trendy na trhu prá ■ Narození dítěte/dětí přináší dl u otců vliv naprosto minimálníu otců vliv naprosto minimální ■ Obecně rozdělení rolí spíše tr na plný úvazek)na plný úvazek) Co by pomohlo k vyšší partiy p y p dětmi na trhu práce ■ Rozšíření částečných úvazků■ Rozšíření částečných úvazků ■ Napojení rodičovské dovolené ekonomickou aktivitu osobekonomickou aktivitu osob ■ Vyšší genderová rovnost, rozd na trhu prácep ■ Lepší služby organizované pé (jesle, hlídání) ááce louhou pauzu matek na trhu práce, íí radiční (matka doma, otec pracuje icipaci matek s malýmip ý é na zaměstnanost, ne na dělení rolí partnerů v péči o dítě a éče o děti především do věku 4 let
 12. 12. Děkuji za po Ondřej Nývltj ý tel.: 274 054 069, e-mail: ondrej.nyv Ivana Dubcová tel.: 274 052 352, e-mail: ivana.dubc Marta Petráňová tel.: 274 054 357, e-mail: marta.petra Oddělení pracovních sil, ozornost lt@czso.cz cova@czso.cz anova@czso.cz , migrace a rovných příležitostí

×