Příjmy a životní podmínky domácností s dětmi a bez dětí

253 views

Published on

Prezentace z kulatého stolu ČSÚ a CERGE-EI (22. 5. 2012) k problematice slaďování pracovního a rodinného života. Prezentace obsahuje údaje o příjmech rodin domácností s dětmi, ale také o domácnostech ohrožených chudobou.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Příjmy a životní podmínky domácností s dětmi a bez dětí

 1. 1. KulatýKulatý Praha, 22 Příjmy a živo domácností s ddomácností s d Šárka ŠusŠárka Šus ý stůlý stůl 2. 5. 2012 tní podmínky dětmi a bez dětídětmi a bez dětí stová ČSÚstová, ČSÚ
 2. 2. ZÁK ADNÍ DEFINIC ■ Úplné rodinné domácnosti ZÁKLADNÍ DEFINIC ■ Úplné rodinné domácnosti partnerský pár s nezaopatřen dalšími členy domácnostidalšími členy domácnosti ■ Úplné rodinné domácnosti partnerský pár samotný, příp ■ Neúplné rodinné domácnos jeden z rodičů s nezaopatřen dalšími členy domácnosti ■ Nezaopatřené dítě = dítě, kt 26 let a v současné době se povolání (studuje) CE s nezaopatřenými dětmi = CE s nezaopatřenými dětmi = ným/i dítětem/dětmi, příp. s bez nezaopatřených dětí = p. s dalšími členy domácnosti sti s nezaopatřenými dětmi = ným/i dítětem/dětmi, příp. s teré ještě nedosáhlo věku připravuje na výkon svéhop p j ý
 3. 3. ZÁK ADNÍ CHARAZÁKLADNÍ CHARA DOMÁCNOSTÍ, 201DOMÁCNOSTÍ, 201 Úplné rodinn domácnosti s ddomácnosti s d Oba jí Prac jpracují jen m Zkratka URD s dětm Počet domácností (v tis.) 739 Počet členů domácností ( ti ) 2 831 1 (v tis.) 2 831 1 Průměrný počet členů HD 3,83 pracujících osob 2,12 nezaopatřených dětí 1,61 AKTERISTIKYAKTERISTIKY 00 né dětmi Neúplné Úplné rodinné d á ti b dětídětmi Neúplné rodinné domácnosti s dětmi domácnosti bez dětí Celkem cuje ž Oba jí Pracuje j žmuž pracují jen muž mi NURD s dětmi URD bez dětí Celkem 369 233 509 78 4 150 424 656 1 304 198 10 403424 656 1 304 198 10 403 3,86 2,81 2,56 2,55 2,51 1,04 0,92 2,41 1,31 1,12 1,73 1,43 0,00 0,00 0,56
 4. 4. DOMÁCNOSTI PODDOMÁCNOSTI POD NEJMLADŠÍHO DÍTNEJMLADŠÍHO DÍT 80 66,9 60 70 v%) 36,840 50 mácností(v 17,7 14 720 30 Podíldom 5,7 14,7 11,2 13,6 0 10 20 P 0 1–3 4–6 Věk nejmladšího D E VĚKUDLE VĚKU TĚTE, 2010TĚTE, 2010 URD s dětmi - 8 39,8 44,7 oba pracují URD s dětmi - 30,5 pracujejen muž NURD s dětmi 10,8 7,6 NURD s dětmi 7–14 15+ dítěte
 5. 5. ČISTÉ PENĚŽNÍ PŘČISTÉ PENĚŽNÍ PŘ DOMÁCNOSTÍ, 200DOMÁCNOSTÍ, 200 ŘÍJMYŘÍJMY 0909
 6. 6. PŘÍJMOVÉ ROZDĚPŘÍJMOVÉ ROZDĚ DOMÁCNOSTÍ, 200DOMÁCNOSTÍ, 200 30 Domácnosti podle čistého 25 30 (%) URD s dětmi, oba pracují URD bez dětí, oba pracují 17,5 11 715 20 ácností( 9,4 11,7 9,8 9,4 10 15 odíldom 0,8 1,2 1,6 3,8 4,4 0 5 Po 1 2 3 4 5 Decil příjmového rozdě ENÍLENÍ 0909 oročníhopříjmunaosobu 24,6 26,4 11 6 18,4 10,7 9 2 8 5 7,3 11,6 7,0 9,2 8,5 6,7 4 6 7 8 9 10 ělení za úhrndomácností
 7. 7. PŘÍJMOVÉ ROZDĚPŘÍJMOVÉ ROZDĚ DOMÁCNOSTÍ, 200DOMÁCNOSTÍ, 200 35 Domácnosti podle čisté 29,9 26,7 25 30 35 (%) 17,520 25 mácností 9,4 11,7 9,8 9,4 11,510 15 odíldom , 7,1 0 5 Po 1 2 3 4 5 Decil příjmového roz ENÍLENÍ 0909 éhoročníhopříjmunaosobu oba pracují pracuje jen muž 7,0 10,7 9,2 8,5 6,7 6,4 4,5 3,4 2,7 3,4 4,4 5 6 7 8 9 10 zdělení za úhrn domácností
 8. 8. PŘÍJMOVÁ CHUDO Osoby jsou ohrožené příjmovou chud PŘÍJMOVÁ CHUDO Osoby jsou ohrožené příjmovou chud domácnosti, ve které žijí, nedosahuje mediánu poměrného příjmu) Hranice chudoby 2010: 35 Podíl Hranice chudoby, 2010: 111 953 Kč 20 25 30 35 %Podíl osob ohrožených chudobou v ČR, 2010: 9 0 % 2,45 10 15 20 % 9,0 % 0 oba pra U OBA 2010 dobou pokud poměrný příjem OBA, 2010 dobou, pokud poměrný příjem e hranice příjmové chudoby (60 % 30 5 losob ohroženýchpříjmovouchudobou 12 6 30,5 15 2 4 12,6 0,6 15,2 , acují pracuje jen muž oba pracují pracuje jen mužmuž muž URD s dětmi NUR s dětmi URD bez dětí
 9. 9. PŘÍJMOVÁ CHUDO Partnerský pár bez dětí PŘÍJMOVÁ CHUDO Partnerský pár bez dětí Potřebný měsíční pří čistý 13 994 ý p P t ký á 2 dět i 1 l d 13 994 Partnerský pár se 2 dětmi – 1 mlad čistý 21 458 Potřebný měsíční pří 21 458 OBA 2010OBA, 2010 íjem domácnosti v Kč hrubý 17 000 j Průměrná dší 1 t ší 13 l t 17 000 Průměrná hrubá měsíční mzda 2009: dší a 1 starší 13 let mzda, 2009: 23 598 Kč hrubý 25 500 íjem domácnosti v Kč 25 500
 10. 10. PŘÍJMOVÁ CHUDO Jeden rodič se 2 dětmi 1 mladší a PŘÍJMOVÁ CHUDO Jeden rodič se 2 dětmi – 1 mladší a Potřebný měsíční pří čistý 16 793 ý p Partnerský pár se 3 dětmi 1 mlad 16 793 Partnerský pár se 3 dětmi – 1 mlad čistý 24 256 Potřebný měsíční pří 24 256 OBA 2010 a 1 starší 13 let OBA, 2010 a 1 starší 13 let íjem domácnosti v Kč hrubý 18 500 j Průměrná dší a 2 starší 13 let 18 500 Průměrná hrubá měsíční mzda 2009:dší a 2 starší 13 let mzda, 2009: 23 598 Kč hrubý 28 500 íjem domácnosti v Kč 28 500
 11. 11. MATERIÁ NÍ DEPR ■ 3 (4) a více chybějících MATERIÁLNÍ DEPR ■ 3 (4) a více chybějících položek z 9 zkoumaných: zda domácnost vlastní: 1. barevnou TV 2. telefon 3. pračku 44. auto zda si domácnost mohla dovolit: 5. týdenní dovolenouý 6. zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 8 500 Kč 7. dostatečně vytápět byty p y 8. jíst maso každý druhý den 9. zda měla HD problémy s placením plateb (nájem platby zaplacením plateb (nájem, platby za bydlení, splátky půjček na bydlení, splátky ostatních půjček) RIVACE 2010RIVACE, 2010
 12. 12. SHRNUTÍ ■ Vliv dítěte na životní situaci rodin SHRNUTÍ ■ Vliv dítěte na životní situaci rodin ■ Zvýšení počtu vyživovaných oso ■ Vyšší míru ohrožení příjmovou c deprivovaných osob v případě ždeprivovaných osob v případě, ž ■ Vliv ztráty jednoho příjmu na živo příjmu znamená:příjmu znamená: ■ Zvýšení počtu vyživovaných oso ■ Vyšší míru ohrožení příjmovou c deprivovaných osob v domácnosdeprivovaných osob v domácnos příspěvek, ve srovnání s domácn ■ Kombinace ztráty jednoho příjmu■ Kombinace ztráty jednoho příjmu nejhorší životní situaci neúplných ro ■ Nejnižší příjem ■ Nejvyšší ohrožení příjmovou chu■ Nejvyšší ohrožení příjmovou chu ■ Nejvyšší podíl materiálně deprivo y – příchod dítěte do rodiny znamená:y – příchod dítěte do rodiny znamená: ob chudobou a vyšší podíl materiálně že oba rodiče pracujíže oba rodiče pracují otní situaci rodiny – ztráta jednoho ob chudobou a vyšší podíl materiálně stech kde manželka nepobírá rodičovskýstech, kde manželka nepobírá rodičovský nostmi, kde ho manželka pobírá u a přítomnosti dítěte se odráží vu a přítomnosti dítěte se odráží v odin s dětmi udobouudobou ovaných osob
 13. 13. Děkuji za pozorj p Šárka Šustová tel : 274 052 547 e-mail: sarka sustova@czsotel.: 274 052 547, e-mail: sarka.sustova@czso Oddělení sociálních šetřeníOddělení sociálních šetření rnost o czo.cz

×