Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minisčítání (2012)

217 views

Published on

Prezentace z tiskové konference ČSÚ (11. 12. 2012) k výsledkům z Minisčítání, kterého se zúčastnili žáci a studenti ve věku 9 až 15 let.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minisčítání (2012)

 1. 1. MINISČÍTMINISČÍT Eva Kortanov Tisková konference ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | TÁNÍ 2012TÁNÍ 2012 vá e, 11. 12. 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 1/23
 2. 2. ZÁK ADNÍ PRINCIPZÁKLADNÍ PRINCIP ■ Navazuje na první koloj p součástí informační kam ■ Připraveno jako zajímav■ Připraveno jako zajímav doplnění výuky statist a gymnáziícha gymnáziích ■ Zachovává principy stan šetření – anonymitu, oc ■ Vše on-line na www mi■ Vše on-line na www.mi ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | PY MINISČÍTÁNÍPY MINISČÍTÁNÍ o v roce 2010, které bylo, y mpaně ke sčítání lidu 2011 vý praktický nástroj prový praktický nástroj pro tiky na základních školách ndardních statistických hranu individuálních údajů niscitani czniscitani.cz Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 2/23
 3. 3. ZÁK ADNÍ PRINCIPZÁKLADNÍ PRINCIP ■ Účast pro školy i žáky zp y y pouze na aktivitě pedag dětí a náplni výukydět a áp ýu y ■ Hlavní cílovou skupino ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | PY ŠKO YPY – ŠKOLY zcela dobrovolná, závisí, gogů, přiměřenosti k věku ou byly děti ve věku 9-15 let Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 3/23
 4. 4. PŘÍNOSY ŽÁCI APŘÍNOSY – ŽÁCI A ■ Porozumí principům stap p ■ Naučí se číst v grafech ■ Získají zkušenosti s vyp internetu ■ Dozvědí se nové inform Z žijí t dič í č■ Zažijí netradiční vyučov ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | STUDENTISTUDENTI atistikyy plňováním dotazníku na mace o své třídě a škole í h divací hodinu Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 4/23
 5. 5. PŘÍNOSY UČITEPŘÍNOSY – UČITEL ■ Zapojí interaktivní činnp j předmětu ■ Umožní žákům samost■ Umožní žákům samost ■ Získají skutečná data o dále využít ve výuce ■ Obohatí sebe i žáky o n■ Obohatí sebe i žáky o n ze statistiky I i jí l t í■ Inspirují se pro vlastní měřítku ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | É A PROFESOŘILÉ A PROFESOŘI nost do svého vyučovacíhoy tatně pracovattatně pracovat o své třídě, která mohou nové praktické zkušenostinové praktické zkušenosti d b ý j kt šípodobný projekt v menším Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 5/23
 6. 6. PŘÍNOSY VEŘEJPŘÍNOSY – VEŘEJ ■ Rodina, kamarádi a širo, ■ Mohou zjistit rozdíly ve v měst a krajůěst a ajů ■ Český statistický úřad■ Český statistický úřad ■ Propojení výuky s praxí ■ Probuzení zájmu a aktiv■ Probuzení zájmu a aktiv ■ Zvýšení důvěry v oficiáln ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | NOST ČSÚNOST, ČSÚ oká veřejnostj výsledcích různých tříd, škol, ity u pedagogůity u pedagogů ní statistiku a činnost ČSÚ Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 6/23
 7. 7. ÚČASTÚČAST ■ Zúčastnilo se 225 škol ■ Žáci a studenti byli z 1 1 ■ Vyplnili a odeslali celkem■ Vyplnili a odeslali celkem ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | 115 tříd m 15 724 dotazníkům 15 724 dotazníků Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 7/23
 8. 8. ON INE DOTAZNÍKON-LINE DOTAZNÍK ■ Přístupný pod heslemp ý p ■ Anonymní – pouze identifikace školy a třídyidentifikace školy a třídy ■ 18 otázek s výběrem jedné odpovědi nebo zadání čísla ■ Po odeslání se údaje okamžitě zobrazily vokamžitě zobrazily v živých grafech ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | KK yy Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 8/23
 9. 9. Průběžně aktualizov ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | vané grafy na webu: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 9/23
 10. 10. HO KY A K UCIHOLKY A KLUCI ■ Chovají domácí mazlíčkj ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | 11 ky spíš kluci nebo holky?y p y Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 10/23
 11. 11. HO KY A K UCIHOLKY A KLUCI ■ Mají různé zdroje informj j ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | 22 mací o sexu? Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 11/23
 12. 12. HO KY A K UCIHOLKY A KLUCI ■ Jaká zvířecí schopnostp ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | 33 by se jim hodila?y j Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 12/23
 13. 13. M ADŠÍ VS STARŠMLADŠÍ VS. STARŠ ■ Mění se oblíbenost čten ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | ŠÍ DĚTI 1ŠÍ DĚTI 1 ní a četby s věkem?y Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 13/23
 14. 14. M ADŠÍ VS STARŠMLADŠÍ VS. STARŠ ■ Odkud mají informace oj ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | ŠÍ DĚTI 2ŠÍ DĚTI 2 o sexu 9letí a odkud 15letí? Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 14/23
 15. 15. M ADŠÍ VS STARŠMLADŠÍ VS. STARŠ ■ Jak se mění obliba třídě ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | ŠÍ DĚTI 3ŠÍ DĚTI 3 ění odpadu?p Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 15/23
 16. 16. ZAJÍMAVOSTI A SOZAJÍMAVOSTI A SO ■ Mají děti s pravidelnýmj p ý nebo domácí svačinu? ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | OUVIS OSTI 1OUVISLOSTI 1 kapesným kupovanoup ý p Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 16/23
 17. 17. ZAJÍMAVOSTI A SOZAJÍMAVOSTI A SO ■ Liší se generační soudrg členů domácnosti? ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | OUVIS OSTI 2OUVISLOSTI 2 ržnost rodin podle počtup p Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 17/23
 18. 18. ZAJÍMAVOSTI A SOZAJÍMAVOSTI A SO ■ A co čtení knížek versus ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | OUVIS OSTI 3OUVISLOSTI 3 s hraní počítačových her?p ý Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 18/23
 19. 19. REGIONÁ NÍ A MÍSREGIONÁLNÍ A MÍS ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | STNÍ ROZDÍ Y 1STNÍ ROZDÍLY 1 Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 19/23
 20. 20. REGIONÁ NÍ A MÍSREGIONÁLNÍ A MÍS ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | STNÍ ROZDÍ Y 2STNÍ ROZDÍLY 2 Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 20/23
 21. 21. REGIONÁ NÍ A MÍSREGIONÁLNÍ A MÍS ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | STNÍ ROZDÍ Y 3STNÍ ROZDÍLY 3 Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 21/23
 22. 22. iQpark pro žáky ze t ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | ří vylosovaných tříd Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 22/23
 23. 23. DĚKUJIDĚKUJI Ing. Eva Kort Tel.: 485 238 806 E-mail: eva.kortano Odbor informačn ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | ZA POZORNOSTZA POZORNOST tanová va@czso.cz ních služeb Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz 23/23

×