Successfully reported this slideshow.

Pembangunan Permainan Komputer

9,123 views

Published on

Seminar bengkel animasi di Persada Johor oleh Pensyarah Jabatan Grafik dan Multimedia - Mohd Shahrizal Sunar dari UTM Skudai berkenaan industri permainan komputer kini serta pembangunannya.

Pembangunan Permainan Komputer

 1. 1. PEMBANGUNAN PERMAINAN KOMPUTER MISTI JOHOR 2007 MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT NEGERI JOHOR 24 Julai 2007 PERSADA JOHOR Anjuran Unit Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor
 2. 2. MOHD SHAHRIZAL SUNAR PENSYARAH JABATAN GRAFIK KOMPUTER & MULTIMEDIA FAKULTI SAINS KOMPUTER & SISTEM MAKLUMAT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
 3. 3. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Kandungan • Pengenalan • Jenis-jenis Permainan Komputer • Pembangunan Permainan Komputer • Keperluan Pembangunan Permainan Komputer  Sumber manusia  Kitar Hayat Pembangunan Permainan Komputer  Enjin Permainan • Isu-isu Pembangunan Permainan Komputer • Kesimpulan
 4. 4. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Picture worth a thousand words Animation worth a thousand pictures Games worth a thousand animation
 5. 5. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Pengenalan • K-Ekonomi • Industri yang baru muncul? • Pandangan Negatif • Sijil/Diploma/Ijazah – B Sc Main? • Industri Pembangunan Permainan Komputer masih di peringkat bayi di Malaysia (mahupun di kebanyakan negara ASEAN) • Sama macam industri buku, filem, animasi  Buat dulu jual kemudian
 6. 6. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Pengenalan • Pembangunan permainan komputer bukan suatu yang mudah.  Perancangan yang rapi  Kemahiran khas  Peruntukan yang besar  Pastikan permainan yang dibangunkan diterima ramai
 7. 7. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Jenis-jenis Permainan Komputer • Arcade Game – Permainan berasaskan duit syiling di pusat hiburan. • Hand Held Game – Mudah alih, Berasaskan bateri • PC Game – Permainan di PC termasuk internet. • Console Game – Permainan Komputer di TV
 8. 8. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007
 9. 9. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007
 10. 10. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007
 11. 11. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Genre Permainan Komputer • Adventure • Role-playing game (RPG) • MMORPG • Sports • Racing • Action • Fighting • Shooting • First person shooter (FPS) • Third person shooter • Puzzle • Simulation • Strategy game • Turn-based
 12. 12. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Permainan Komputer Serius • Pendidikan • Latihan • Simulasi  Kenderaan- kapal terbang / kereta  Perancangan bandar  Pembuatan • Peperangan
 13. 13. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 • SimCity4
 14. 14. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 • Flight Simulator 2004
 15. 15. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 15
 16. 16. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Pembangunan Permainan Komputer Komponen Utama • Pengaturcaraan • Seni Visual/Grafik • Rekabentuk Permainan (Game Design) • Muzik dan Kesan Bunyi
 17. 17. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Keperluan Pembangunan Permainan Komputer  Sumber manusia  Kitar Hayat Pembangunan Permainan Komputer  Perisian
 18. 18. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Sumber manusia Personel dalam kumpulan pembangun permainan Penerbit Pereka-bentuk Penulis permainan Pengaturcara Artis audio Pereka-bentuk Pereka-bentuk Artis 2D level karektor Artis 3D Penguji permainan
 19. 19. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Perekabentuk permainan • Ketua perekabentuk  Menyelia keseluruhan rekaan permainan • Tanggungjawab  Menyediakan dokumen rekaan  Memastikan pengaturcara dan semua yang terlibat dalam pembangunan mengikut panduan dalam dokumen rekaan tersebut.  Jalan cerita
 20. 20. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Penulis • Semakin penting dalam pembangunan permainan Komputer moden  Faktor jalan cerita • Penulis bebas atau kakitangan • Tidak terlibat dalam pembangunan permainan komputer secara langsung • Hasil kerja penulis  Dialog karektor  Komentar sukan  Narrative cut-scene  Bahagian permainan yang memerlukan dialog  Manual pengguna
 21. 21. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Pengaturcara • Banyak tanggungjawab bergantung kepada jenis permainan  Membangunkan permainan (game play)  Menyelenggara enjin permainan  Kepintaran buatan  Kesan grafik  Kesan fizik  Pengoptimuman  Perlanggaran  Rangkaian
 22. 22. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Artis Audio • Tanggungjawab  Kesan khas bunyi, muzik • Banyak menggunakan editor muzik
 23. 23. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Perekabentuk Level • Perlukan pengetahuan luas berkenaan permainan dan bagaimana pemain bermain. • Tanggungjawab  Mencipta dunia permainan berdasarkan dokumen rekabentuk.
 24. 24. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Perekabentuk Karektor • Biasanya artis residen. • Pakar khusus untuk mencipta karektor. • Kebolehan artistik amat penting.
 25. 25. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Artis 2D • Kemahiran menggunakan perisian editor grafik seperti Photoshop dan Illustrator. • Tanggungjawab  Pixel art  Sprites  Ikon  Tekstur  Sebarang grafik yang melibatkan elemen 2D • Tidak perlu mahir berkenaan rekabentuk permainan. • Banyak digunakan dalam permainan dalam telefon bimbit.
 26. 26. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Artis 3D • Kelayakan yang diperlukan ialah kecekapan menggunakan perisian permodelan 3D. • Tanggungjawab  Membuat objek 3D – Karektor, Objek, Persekitaran  Berdasarkan lakaran oleh pereka karektor dan artis-artis lain  Sangat diperlukan dalam industri permainan komputer
 27. 27. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Penguji Permainan • Ramai yang terlibat dalam industri ini bermula sebagai penguji permainan. • Tanggungjawab  Bukan sekadar bermain.  Setiap kesilapan hendaklah didokumentasikan  Cekap mencari kesilapan yang tidak ditemui oleh orang lain.  Memastikan kesilpan tersebut telah dibetulkan oleh personel terbabit. • Kebiasaannya ialah pekerja sambilan. • Hanya diperlukan semasa produksi di fasa terakhir pembangunan.
 28. 28. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Penerbit • Tanggungjawab  Memastikan permainan dibangunkan mengikut jadual yang ditetapkan  Memastikan penggunaan peruntukan kewangan yang ditetapkan.  Ada juga yang terlibat dalam pentadbiran pejabat
 29. 29. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Kitar Hayat Pembangunan Permainan Komputer Kitar hayat pembangunan perisian  Perancangan  Analisa  Rekabentuk  Implementasi
 30. 30. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007
 31. 31. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Kitar Hayat Pembangunan Permainan • Pra-Produksi  batu tanda 1 hingga 4 • Produksi  batu tanda 5 dan 6 • Penghantaran  batu tanda 7 ke 11
 32. 32. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Konsep Awalan • Hasil Jangkaan 1. Konsep Rekabentuk Permainan Komputer Peringkat Pengurusan 2. Papan Cerita 3. Prototaip Asas 4. Konsep Rekabentuk Seni Permainan • Tempoh Jangkaan  2-5 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Perekabentuk Permainan (Ketua /Utama) 3. Pengarah Senireka
 33. 33. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 1 • Hasil Jangkaan 1. Draf dokementasi roadmap 2. Lakaran awal konsep permainan komputer 3. Lakaran awal game-art 4. Penjadualan projek pihak atasan/pengurusan • Tempoh Jangkaan  4 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Perekabentuk Permainan (Ketua /Utama) 3. Pengarah Senireka 4. Penerbit 5. Koordinator Projek
 34. 34. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 2 • Hasil Jangkaan 1. Draf dokementasi rekabentuk permainan komputer peringkat terakhir 2. Draf dokementasi seni rekabentuk permainan komputer peringkat terakhir 3. Draf dokementasi ‘roadmap’ peringkat terakhir • Tempoh Jangkaan  3 - 4 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Perekabentuk Permainan (Ketua /Utama) 3. Perekabentuk Seni ( Ketua /Utama)
 35. 35. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 3 • Hasil Jangkaan 1. Draf dokementasi rekabentuk senibina permainan komputer 2. Dokementasi rekabentuk permainan komputer peringkat terakhir 3. Dokementasi seni rekabentuk permainan komputer peringkat terakhir 4. Dokementasi ‘roadmap’ peringkat terakhir • Tempoh Jangkaan  4 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Staf Teknikal 3. Pengarah Senireka 4. Artis
 36. 36. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 4 • Hasil Jangkaan 1. Dokementasi senibina permainan komputer 2. Dokementasi rekabentuk teknikal 3. Rekabentuk permainan komputer mengikut tahap 4. Rekabentuk permainan komputer mengikut cabaran 5. Rekabentuk permainan komputer mengikut suasana/peristiwa • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Pengaturcara 3 Perekabentuk level
 37. 37. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 5 Hasil Jangkaan • Perancangan Produksi Jadual Produksi • Selepas batu tanda 3 dan 4 selesai Individu Yang Bertanggungjawab 1. Koordinator Projek 2. Pengarah Teknikal 3. Pengarah Senireka 4. Perekabentuk Permainan (Ketua /Utama) 5. Penerbit
 38. 38. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 6 • Hasil Jangkaan  Permainan Komputer (yang sudah boleh di mainkan) • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Penerbit
 39. 39. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 7 • Hasil Jangkaan  Permainan Komputer (Versi Percubaan Alpha) • Tempoh Jangkaan  4 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Pengarah Teknikal 2. Penerbit
 40. 40. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 8 • Hasil Jangkaan 1. Permainan Komputer (Versi Percubaan Alpha) 2. Senarai Kecacatan (yang ketara/diketahui) 3. Penyediaan Arahan/Manual Permainan Komputer 4. Penyediaan Rekabentuk/Susunan Pembungkus • Tempoh Jangkaan  4-6 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Penguji permainan 2. Penerbit
 41. 41. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 9 • Hasil Jangkaan 1. Permainan Komputer (Versi Percubaan Beta) 2. Senarai Kecacatan (yang ketara/diketahui) 3. Pengujian (terhadap orang ramai) • Tempoh Jangkaan  4-6 minggu • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Penguji permainan 2. Penerbit
 42. 42. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 10 • Hasil Jangkaan 1. Versi Siap Perisian Permainan Komputer 2. Dokumentasi Pengguna / Manual 3. Senarai Kecacatan (yang ketara/diketahui) • Tempoh Jangkaan  Penghantaran kepada pengguna • Individu Yang Bertanggungjawab 1. Penguji Permainan 2. Penerbit
 43. 43. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Batu Tanda 11 • Hasil Jangkaan 1. Post-Mortem Penggunaan Permainan Komputer 2. Maklumbalas dari penerbit serta cara untuk memperbaikinya • Individu Yang Bertanggungjawab • 1. Penguji Permainan • 2. Pengarah Teknikal • 3. Penerbit
 44. 44. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Enjin permainan  Torque Game Builder (USD495) http://www.garagegames.com/products/96/  Torque Game Engine (USD749) http://www.garagegames.com/products/torque/tge/  FPS Creator (USD49.99) http://www.fpscreator.com  3D Game Studio (USD89) http://www.3dgamestudio.com  DX Studio http://www.dxstudio.com  Game Editor (USD 54.95) http://game-editor.com/  The 3D Game Maker http://t3dgm.thegamecreators.com  Sumber terbuka (Irrlicht Engine, Ogre3d)  Dan banyak lagi…
 45. 45. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Perisian untuk Pembangunan Permainan • Flash • Director • Torque Game Builder • Multimedia Fusion • GameMaker
 46. 46. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Maklumat tentang permainan komputer International Game Developers Association: http://www.igda.org Computer Game Developers http://www.gamasutra.com GameDev.Net http://www.gamedev.net Game Discovery http://www.gamediscovery.com/ GDSE: Game Programming and Design Search Engine: http:// www.gdse.com Extreme Tech http://www.extremetech.com/ Python Game Development: www.pygame.org Simulation/Gaming Resources: http://sg.comp.nus.edu.sg/ Historical Simulations: http://www.muzzylane.com Games with an agenda: http://www.watercoolergames.org/ Serious games: http://www.seriousgames.org/
 47. 47. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Isu-isu Pembangunan Permainan Komputer • Masa • Kos • Ciri-ciri • Mudah untuk digunakan • Saiz kumpulan • Sokongan  Dokumentasi • Lesen untuk komersial • Kemahiran semasa
 48. 48. MINGGU SAINS, TEKNOLOGI DAN ICT JOHOR 2007 24 Julai 2007 Kesimpulan • Buang tanggapan negatif terhadap permainan komputer • Ketahui pengguna sasaran sebelum membangunkan permainan komputer - lakukan analisa • Pembangunan permainan komputer bukan suatu kerja yang main-main. • Bangunkan permainan komputer yang membangunkan masyarakat.

×