Metodika ii

280 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Metodika ii

  1. 1. Metodika výuky lyžování v rámci zimního výcvikového kurzu
  2. 2. Lyžařské kurzy a jejich účel <ul><li>Seznámení se základní lyžařskou technikou </li></ul><ul><li>Funkce sociální interakce a komunikace, vnímání přírody, stmelování kolektivu </li></ul><ul><li>Rozvoj pohybové všestrannosti </li></ul><ul><li>Získávání nových teoretických znalostí </li></ul>
  3. 3. Obecná východiska <ul><li>Metodika objasňuje použití audiovizuální a IT techniky při lyžařské výuce </li></ul><ul><li>Potřebná technika – kvalitní digitální kamera s rozlišením Fuul HD (např. Sony HDR CX550VEB, speciální SW, výkonný notebook (např. DELL E 6510), projektor(např. Epson EH-TW3600 a masivní stativ </li></ul><ul><li>Metodika je založena na propojování fyzického a virtuálního světa pomocí IT technologií </li></ul>
  4. 4. Činnost na svahu <ul><li>Před nástupem na svah seznámení žáků na chatě s denním plánem činnosti prostřednictvím webové prezentace </li></ul><ul><li>Vymezení konkrétního prostoru na svahu </li></ul><ul><li>Instalace digitální kamery na svahu, zajištění její obsluhy technikem </li></ul><ul><li>Pořízení alespoň jednoho digitálního záznamu každého žáka na předem vymezeném místě </li></ul>
  5. 5. Činnost na chatě <ul><li>Do SW technik vloží příslušné technické parametry a to: hmotnost lyžaře, výška lyžaře a technické parametry svahu (sklon, šíře svahu,kvalita sněhu) </li></ul><ul><li>Pomocí SW technik IT spojí obraz jízdy žáka pořízeného kamerou během dne na svahu s optimálním fiktivním obrazem správné jízdy </li></ul><ul><li>Intuitivně hledáme stopu ve které může jet žák co nejlépe </li></ul>
  6. 6. Pokračování činnosti na chatě <ul><li>Dochází tak ke spojení virtuální reality (vzorový lyžař) se skutečností (žák) </li></ul><ul><li>Probíhá analýza jednotlivých jízd, upozornění na nedostatky při realizaci dané lyžařské dovednosti </li></ul><ul><li>Seznámení žáků s principy používání předváděné IT (realizovat pouze jako doplňkovou aktivitu) </li></ul>
  7. 7. Závěrečná činnost <ul><li>Vyhodnocení nejlepších jízd, předání pamětních předmětů nejlepším studentům </li></ul><ul><li>Umístění vzorových záznamů na webové stránky DDM </li></ul>
  8. 8. Děkuji Vám za pozornost

×