Advertisement

SayHowDoYouDo.com

International Business Manager at 4Decision.com
Dec. 17, 2012
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

SayHowDoYouDo.com

  1. How do you do?
  2. uczniowie niezadowoleni z poziomu nauki języka obcego główny powód niezadowolenia – brak konwersacji w języku obcym * Źródło: Gazeta Wyborcza, 29.08.2012 – „Języki dla opornych i
  3. Czym jest How do you do? rozmawiaj o tym, co kochasz w ję zyku, którego się uczysz
  4. Zespół Krzysiek – developer, Piotrek – marketingowiec, pasjonat sztuk walki pasjonat muzyki
  5. Problem Marcin boi się rozmawiać w języku obcym
  6. Rozwią zanie Marcin musi dużo rozmawiać z wieloma osobami – najlepiej o tym, co go interesuje
  7. Model biznesowy bazujemy na bezinteresownej pomocy donate + crowdfunding
  8. Co nas wyróż nia? rozmowy na równi ekspozycja profilu wolna, niekierowana rozmowa
  9. Co dalej? do końca października – udoskonalenie serwisu do końca roku – 2000 – 3000 fanów do września 2013 – 15 000 unikalnych użytkowników / miesiąc
  10. Dzię kujemy! sayhowdoyoudo.com facebook.com/SayHowDoYouDo contact@sayhowdoyoudo.com
Advertisement