Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sfaturi utile și înțelepte ce au multă putere harică    pentru a-i ajuta pe cei drept credincioși  Sfaturi utile și î...
care demonii intră în voi și în ființa voastră pentru ca, în felul acesta să-i hrăniți cu fiecare faptă rea, cu fiecare vo...
divină toate faptele, gândurile și scopurile voastre           cele bune și plăcute lui Dumnezeu. Pentru aceasta...
voastre și vă va ajuta să aveți o mare spălare a păcatelor voastre. Vă veți putea ruga în felul acesta: „O, Doamne Dumneze...
gânduri, povețe și rugi fără de har. Toate acestea să vă fie de leac,   de ajutor, să vă fie pavăză și mijloc de mântuir...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sfaturi utile si intelepte ce au multa putere harica

814 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sfaturi utile si intelepte ce au multa putere harica

 1. 1. Sfaturi utile și înțelepte ce au multă putere harică pentru a-i ajuta pe cei drept credincioși Sfaturi utile și înțelepte ce au multă putere harică pentru a-i ajuta pe cei drept credincioși să treacă cu bine și nevătăma ți vremurile Apocalipsei pe care le trăim Mesajul celor şapte Sfinți de la Muntele Athos: „Dragi copii ai Tatălui Ceresc, după o adâncă chibzuin ță și o mare perioadă de rugă către Tatăl Nostru Ceresc și către Fiul SăuPreasfânt, cu ajutorul și prin mijlocirea milenară a lacrimilor sfinte ale Preasfintei Fecioarei Maria, prin glasul fără număr al mul țimii și al îngerilor, vă aducem vouă, celor care trăiți în aceste timpuri binecuvântate, dar care totodată sunt și vremuri de mari încercări șisunt pline de mari daruri cerești pentru eternitate, câteva sfaturi carevă pot servi ca scut și pavăză împotriva oricărui rău. Prin puterea lor nebănuită, aceste sfaturi vor întări mult rugăciunea voastră anemicăatunci când ea nu este rostită cu toată tăria gândului sau când nu are toată trezirea inimii în ea, fiind slăbită ca for ță în felurite tulburări aletrupului, tocmai pentru că trebuie să știți că este necesar să deveni ți fără pată pentru a intra în împărăția Tatălui prin ajutorul Fiului Său Iisus Hristos.Aflați că orice viciu, orice gând rău, orice vorbă urâtă ce iese din voi și pe care le țineți cu bună-știință în mintea, în inima și în trupul vostru, hrănindu-le, vă vor duce pe mulți dintre voi la pierzanie în zilele luptei nevăzute din urmă și pentru aceasta trebuie neîntârziat să luați aminte și să renunțați încă de pe acum la toate viciile voastre, la toate vorbele urâte și la toate sentimentele rele caresălăjduiesc încă în voi cu acordul vostru, ce se realizează fie cu voiavoastră, fie fără voia voastră, fiind pentru fiecare dintre voi por ți prin
 2. 2. care demonii intră în voi și în ființa voastră pentru ca, în felul acesta să-i hrăniți cu fiecare faptă rea, cu fiecare vorbă sau cugetare rea, închizând în felul acesta tot mai mult în voi în șivă poarta raiului. Acesta este sensul profund al îndemnului duhovnicesc milenar – pocăiți-vă și întorceți-vă cât mai repede către Tatăl Ceresc.Trebuie să vă umpleți viața cu taina hristică a consacrării și a oferirii a tot ceea ce faceți bun, a tot ceea ce gândiți și trăi ți doar în Dumnezeu, pentru Dumnezeu și către Dumnezeu Tatăl. Lua ți aminte, ca fiecare trebuie să spuneți așa: „Doamne Dumnezeule,Tată ceresc, Ție îți dăruiesc în totalitate această zi”. Dimineața când vă treziți, trebuie să faceți această acțiune, iar când veți vrea săînfăptuiți orice lucru important, rostiți aceasta chiar și pentru ceea ce urmează să mâncați; rostiți aceasta cu multă iubire, chiar și atunci când veți iubi, și veți încheia în felul acesta: „Facă-se voia Ta, atotputernică Tată Ceresc. Amin.” Și dacă veți simți harul Dumnezeiesc coborând ca un răspuns asemeni unei adieri din creștet până în inimă, dacă nu până în tălpi, să știți că această faptă este primită de Tatăl Ceresc, și o veți putea face fiind protejați și ajutați de el, altfel nu! Dacă nu ve ți primirăspuns, aceasta nici pentru a treia oară, să vă păziți, pentru că acea faptă este pentru voi inoportună. În felul acesta, dragi purtători de lumină sfântă, dacă la început v-ați lepădat de orice viciu, de oricefaptă rea și de orice vorbă rea, după ce ați primit harul Dumnezeiesc și discernământul divin al faptelor și integrărilor Dumnezeie ști, vă vom trimite încă 3 arme de lumină inexpugnabile și de neînfrânt și provin din cerul ierarhiilor cerești. Taina binecuvântării cu har divin este acum deschisă și de maretrebuință pentru fiecare creștin și iubitor de Dumnezeu. Cu ajutorul ei veți putea proteja, binecuvânta și umple, în felul acesta, de lumină
 3. 3. divină toate faptele, gândurile și scopurile voastre cele bune și plăcute lui Dumnezeu. Pentru aceasta veți spune în inima voastră, dupa ce veți ridica mâna dreaptă la umărul vostru, cu degetele desfăcute: „Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, dacă este cu putință, binecuvântează această ființă, care are numele de ………. sau acest lucru, sau această faptă/mâncare, facă-se numai Voia Ta Atotputernică. Amin.” Și veți simți atunci, cum harul Dumenzeiesc va binecuvânta prin voi și vă va binecuvânta pe voi, prin trecerea Sa prin voi cu u șurin ță și umplere de o tainică bucurie, ce este luminoasă, a întregii voastre ființe, treptat, de la gât până la inimă și în tot corpul. Această mare taină euharistică vă va da vouă haine de înger de care atâta timp câtle veți purta și exersa mai multe ore pe zi, niciun demon nu se va mai putea atinge de voi pentru că lumina lor îi va îndepărta de voi. Fi ți în felul acesta niște mesageri ai luminii Dumnezeiești și binecuvânta ți pe toți și toate în mod total în viața voatră. Iar pentru a vă întări și pentru a vă curăți și mai mult, folosi ți zilnic puterea cea tainică a aceleași lumini Dumnezeie ști de care vă vorbeam mai sus, dar care este condensată în materie prin puterea luminii lumânărilor, ce va fi consacrată fie celor dragi, fie vouă personal. Începeți neîntârziat să vă hrăniți sufletul și spiritul cu lumina a măcar șapte lumânări pe zi. Lumina lumânărilor ce vor fi consacrate, vă va păzi și vă va trece pragul celor 3 zile de întuneric total pe care urmează să le trăiți.Dacă toate acestea le veți face începând de acum și până atunci, iar după ce veți prinde mai mult curaj și multă lumină Dumnezeească interioară, să îndrăzniți fiecare, ca odată la lună să vă ruga ți o ziîntreagă neîntrerupt lui Dumnezeu Tatăl, și singuri fiind, a șa cum ști țivoi mai bine și mai cu putere, aceasta va fi o altă măsură a sfin țeniei
 4. 4. voastre și vă va ajuta să aveți o mare spălare a păcatelor voastre. Vă veți putea ruga în felul acesta: „O, Doamne Dumnezeule, s-a sfârșitcu toate amăgirile mele de până acum. Nu mai doresc să vorbesc cunimeni altcineva acum, în afară de Tine. Știu că Tu ești acum singura mea comoară nepieritoare, caci, chiar și atunci când întreaga lume va dispare, eu voi rămâne în veșnicie doar cu Tine. DoamneDumnezeule, Te implor cu umilință, dăruiește-mi Gra ția Ta Supremă. Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, binecuvantează-mă pe mine, cel care sunt copilul Tău.” Noi îndrăznim să vă spunem toate acestea, dincolo de dogmele oricărei biserici lumești pentru că în aceste timpuri, tot ceea ce este închistat și aplicat fără înțelegere și fără HAR, nu vă va duce la Dumnezeul cel viu, dar fiecare dintre voi este liber să aleagă să sefolosească sau să nu se folosească, adeseori cu mare siguran ță, de aceste cinci mari ajutoare Dumnezeiești, pentru a putea deveni el însuși propriul sfânt, atunci când în jur nu se vor găsi al ții mai sfin ți ca el și va putea chiar să comunice în felul acesta direct, fără altmijlocitor, cu grația cea plină de Har și de mântuire iubitoare a Tatălui Ceresc Dumnezeu și a fiului său Prea Sfânt Iisus Hristos.Lumina Dumnezeiască ce va coborî atunci prin voi, vă va învă ța și văva proteja, și mai mult decât atât, vă va înălța mai bine ca orice vorbă omenească. Nu mai este timp să dăm explicații inutile, acum cândceasul pregătirii a trecut, și a venit ceasul faptei, la unele întrebări pecare sigur vi le veți pune despre cum se face că Sfin ții părin ți isihaşti de pe muntele Athos au dat lumii creștine aceste ajutoare pline de har și putere hristică. Și atâta vă mai spunem: practicați și trezi ți toate acestea în fiecare zi a vieții voastre, și vă ve ți convinge și singuri, pentru că Bunul Dumnezeu lucrează și veghează neîncetat pe copiii lui de lumină, căci un strop din acestă lumină ce este traită direct este mai mântuitoare și mai de ajutor vouă decât ani de
 5. 5. gânduri, povețe și rugi fără de har. Toate acestea să vă fie de leac, de ajutor, să vă fie pavăză și mijloc de mântuire. Amin”Acest text a apărut în cartea Profeții despre România, Editura Vision, 2010

×