Bai10

33,276 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tụi nó ko phải học môn khác nữa hay sao???????????????
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • lớp 11 mà làm cỡ này cũng ok
  hihi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bai10

 1. 1. NỀN DÂN CHỦ XHCN Nhóm thực hiện : Tổ 3-Lớp11A4
 2. 2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là điều kiện cơ bản để thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa.
 3. 3. Nội dung bài học: <ul><ul><li>1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa </li></ul></ul><ul><ul><li>a. Thực chất của vấn đề dân chủ là gì? </li></ul></ul><ul><ul><li>b.Bản chất của nền dân chủ XHCN. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam </li></ul></ul><ul><ul><li>a.Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. </li></ul></ul><ul><ul><li>b.Dân chủ trong lĩnh vực chính trị. </li></ul></ul><ul><ul><li>c.Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. </li></ul></ul><ul><ul><li>d.Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.Những hình thức cơ bản của dân chủ </li></ul></ul><ul><ul><li>a.Trực tiếp </li></ul></ul><ul><ul><li>b.Gián tiếp </li></ul></ul>
 4. 4. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa a. Thực chất của vấn đề dân chủ là gì? <ul><li>Dân chủ là nhân dân làm chủ </li></ul><ul><li>Người dân làm chủ là nghĩa là người dân có quyền làm bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ phải tuân theo pháp luật. </li></ul>
 5. 5. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa a. Thực chất của vấn đề dân chủ là gì?
 6. 6. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa a. Thực chất của vấn đề dân chủ là gì? <ul><li>Quyền dân chủ luôn được gắn liền với giai cấp cầm quyền của nhà nước.Những chế độ xã hội khác nhau thì có chế độ dân chủ khác nhau.Xã hội càng tiến bộ thì quyền dân chủ của con người càng được nâng cao. </li></ul>XHCN Tư bản chủ nghĩa Phong kiến Chiếm hữu nô lệ Nhà nước Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Giai cấp tư sản Vua Giai cấp chủ nô Quyền dân chủ thuộc về
 7. 7. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa a. Thực chất của vấn đề dân chủ là gì? <ul><li>Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. </li></ul><ul><li>Là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị, do đó dân chủ mang bản chất giai cấp. </li></ul>
 8. 8. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa a. Thực chất của vấn đề dân chủ là gì? <ul><li>Dân chủ có phải tự nhiên mà có ? </li></ul><ul><li>Là sản phẩm của các cuộc đấu tranh trong xã hội có giai cấp. </li></ul><ul><li>Ví dụ </li></ul><ul><li>Thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng tư sản Pháp 1971. </li></ul><ul><li>Dân chủ tư sản (tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền). </li></ul><ul><li>Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945. </li></ul><ul><li>Dân chủ XHCN(tuyên ngôn độc lập). </li></ul>
 9. 9. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa b. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa <ul><li>Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời khi chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được thành lập. </li></ul>
 10. 10. Cưỡng chế Xöû lyù tham nhuõng
 11. 11. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa b. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa <ul><li>Sự khác nhau về bản chất của dân chủ tư sản và dân chủ XHCN </li></ul>Dân chủ XHCN Dân chủ tư sản Giai cấp công nhân Giai cấp tư sản Bản chất Công hữu về TLSX Tư hữu về TLSX Cơ sở kinh tế Tất cả các lĩnh vực trong đời sống 1 số lĩnh vực trong cuộc sống Thực hiện quyền làm chủ
 12. 12. 1.Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa b. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa <ul><li>Một số đặc điểm của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa </li></ul><ul><li>Cơ sở kinh tế : </li></ul><ul><li>Do </li></ul><ul><li>Nền dân chủ của </li></ul><ul><li>Gắn liền với </li></ul><ul><li>Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử. </li></ul>Công hữu về TLSX Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhân dân lao động Kỉ luật, kỉ cương, pháp luật
 13. 13. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam a.Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. <ul><li>Thực hiện quyền làm chủ và công bằng của công dân đối với TLSX, trên cơ sở đó làm chủ quá trình sản suất và phân phối sản phẩm. </li></ul><ul><li>Ví dụ </li></ul><ul><li>Công dân được quyền tham gia vao tất cả các thành phần kinh tế:KTQD, cá thể, tập thể, TB nhà nước, tư nhân, ... Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, được làm chủ TLSX và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. </li></ul>
 14. 14. Công dân lựa chọn thức kinh tế phù hợp với mình
 15. 15. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam b.Dân chủ trong lĩnh vực chính trị. <ul><li>NDCB: mọi quyền lực thuộc về nhân </li></ul><ul><li>dân, trước hết là nhân dân lao động. </li></ul><ul><li>Biểu hiện :đảm bảo một số quyền của </li></ul><ul><li>công dân.Cụ thể là: </li></ul><ul><li>*Quyền bầu cử và ứng cử vào các </li></ul><ul><li>CQ quyền lực của nhà nước, các tổ chức </li></ul><ul><li>chính trị - xã hội. </li></ul><ul><li>*Quyền tham gia quản lí nhà nước và </li></ul><ul><li>xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung </li></ul><ul><li>của nhà nước và địa phương. </li></ul>
 16. 16. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam b.Dân chủ trong lĩnh vực chính trị. <ul><li>*Quyền kiến nghị với CQ nhà nước </li></ul><ul><li>biểu quyết khi nhà nước tổ chức </li></ul><ul><li>trưng cầu ý dân. </li></ul><ul><li>*Quyền được thông tin, </li></ul><ul><li>tự do ngôn luận, tự do báo chí. </li></ul>
 17. 17. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam b.Dân chủ trong lĩnh vực chính trị.
 18. 18. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam b.Dân chủ trong lĩnh vực chính trị. . <ul><li>Để làm được điều đó thì Đảng và nhà nước cần quan tâm tơi các vấn đề sau: </li></ul><ul><li>Hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường pháp chế XHCN. </li></ul><ul><li>Đảm bảo cho nhân dân thực sự tham gia vào quá trình quản lí nhà nước :bầu cử, tự ứng cử vào các CQ quyền lực của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. </li></ul><ul><li>Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ công chức nhà nước…tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. </li></ul><ul><li>Ngăn ngừa, kiểm soát và trừng trị hành vi </li></ul><ul><li>quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, </li></ul><ul><li>vô trách nhiệm, xâm phạm quyền </li></ul><ul><li>làm chủ của công dân, những hành vi </li></ul><ul><li>lợi dụng dân chủ để gây rối. </li></ul>
 19. 19. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam c)Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa <ul><li>Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa là thực hiện quyền là chủ của nhân dân trong lĩnh vực văn hóa. Điều đó được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau: </li></ul><ul><ul><li>Quyền được tham gia đời sống văn hóa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyền được hưởng các lợi ích </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyền sáng tạo văn hóa </li></ul></ul><ul><ul><li>nghệ̣ thuật của chính mình ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyền sáng tác, phê bình </li></ul></ul><ul><ul><li>văn học, nghệ thuật. </li></ul></ul>
 20. 20. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam d) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội <ul><li>Dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau đây của công dân: </li></ul><ul><ul><ul><li>Quyền lao động; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quyền bình đẳng nam nữ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quyền được hưởng chế độ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bảo vệ sức khỏe; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quyền được đảm bảo về mặt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vật chất và tinh thần khi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>không còn khả năng lao động; </li></ul></ul></ul>
 21. 21. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam c)Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa <ul><li>Ngoài ra, dân chủ trong lĩnh vực văn hóa còn thể hiện ở việc giải phóng con người khỏi nhứng thiên kiến lạc hậu, loại bỏ mọi sự áp bức về tinh thần và đưa văn hóa đến mọi người. </li></ul><ul><li>Đồng thời với việc hưởng quyền lợi, công dân có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gì và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. </li></ul>
 22. 23. 2.Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam d) Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội <ul><ul><ul><li>Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bên cạnh đó, công dân cũng có nghĩa vụ tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương,cơ quan, trường học… </li></ul></ul></ul>Học tập, nghiên cứu Baùo chí
 23. 24. Các biện pháp thúc đẩy nền dân chủ Hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện cơ chế quản lí nhà nước Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà ước Có cơ chế và biện pháp kiểm soát,ngăn ngừa, trừng trị nạn tham nhũng , quan liêu… Ngăn chăn và khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối, phá hoại
 24. 25. 3. Những hình thức cơ bản của nền dân chủ. <ul><ul><li> Dân chủ trực tiếp . </li></ul></ul> Dân chủ đại diện (gian tiếp) Có mấy hình thức dân chủ? Hai hinh thức Dân chủ đại diện Dân chủ trực tiếp
 25. 26. 3. Những hình thức cơ bản của nền dân chủ a. Dân chủ trực tiếp <ul><li>Dân chủ trực tiếp là hình thức tham gia của mọi cơng dân một cách bình đẳng và trực tiếp vào những cơng việc chung và quyết định theo biểu quyết đa số . </li></ul><ul><li>Cơng dân được thể hiện quyền dân chủ trong những lĩnh vực nào? </li></ul><ul><li>Kinh tế, chính trị, văn hố, xã hội </li></ul><ul><li>Hình thức như thế nào? </li></ul><ul><li>Trưng cầu dân ý, nhân dân đĩng gĩp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, sửa đổi bộ luật, pháp luật, </li></ul><ul><li>thực hiện bầu cử đại biểu hội đồng </li></ul><ul><li>nhân dân các cấp, đại biểu quốc hội,…. </li></ul>
 26. 27. 3. Những hình thức cơ bản của nền dân chủ a. Dân chủ đại diện (Dân chủ gián tiếp) <ul><li>Dân chủ đại diện là hình thức nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền, ở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. </li></ul><ul><li>Vi dụ: tổ trưởng, lớp trưởng, trưởng khu phố, đại biểu hôi đồng nhân dân các cấp, đại biểu quôc hội. </li></ul>
 27. 28. Dân chủ đại diện
 28. 29. 3. Các hình thức cơ bản của nền dân chủ Chỉ ra hình thức dân chủ trong các tình huống sau: <ul><li>1. Bầu cử hội đồng nhân dân </li></ul><ul><li>2. Lớp trưởng kiến nghị về cơ sở vật chất của lớp học với nhà trường. </li></ul><ul><li>3. Viết bài gửi đăng báo </li></ul><ul><li>4. Tham gia câu lạc bộ </li></ul><ul><li>văn học </li></ul><ul><li>Đáp án </li></ul><ul><li>Dân chủ trực tiếp: </li></ul><ul><li>1, 3, 4 </li></ul><ul><li>Dân chủ đại diện: 2 </li></ul>
 29. 30. 3. Các hình thức cơ bản của nền dân chủ Mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp <ul><li>Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện cĩ quan hệ mật thiết với nhau, đều là hình thức của chế độ dân chủ. </li></ul>
 30. 31. Ưu điểm và hạn chế của hai hình thức dân chủ: Không được phản ánh trực tiếp nguyện vọng và phải phụ thuộc vào khả năng của người đại diện. Thống nhất được nguyện vọng của cơng dân trong tất cả hoạt động từ trung ương đến địa phương. Dân chủ gián tiếp Dân chủ trực tiếp Hình thức Công dân trực tiếp phản ánh nguyện vọng của mình nên mang tính quần chúng rộng rãi. Ưu điểm Phụ thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người và khĩ thống nhất ý kiến. Hạn chế
 31. 32. Kết luận <ul><li>Cần phải kết hợp sử dụng tốt cả hai hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện để phát huy tối đa hiệu quả của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. </li></ul>
 32. 33. Những người thực hiện <ul><li>Mai Đức Bình </li></ul><ul><li>Nguyễn Việt Hà </li></ul><ul><li>Nguyễn Huy Hoàng </li></ul><ul><li>Nguyễn Hồng Nhung </li></ul><ul><li>Lê Quỳnh Trang </li></ul><ul><li>Nguyễn Hoàng Trung </li></ul><ul><li>Trần Anh Tú </li></ul><ul><li>Phạm Minh Tú </li></ul><ul><li>Nguyễn Đức Việt </li></ul><ul><li>Nguyễn Hải Yến </li></ul>

×