Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Силата на словото -2 Публичната реч- структура, похвати, умения

517 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Силата на словото -2 Публичната реч- структура, похвати, умения

 1. 1. Силата на словото-2 Публичните речи: структура, похвати, умения http://harizmatichnostanislav.wordpress.com/ Харизматичност- тайните на успеха Станислав Инчовски-Търнин АЛРОХ
 2. 2. Томас Хобс 1588- 1679 той си обяснява държавата като я сравнява с човешкия организъм, с изкуствен човек, значително превъзхождащ по сила и размери естествения човек. Определена роля има върховната власт, тя е душата, която дава живот и движение на политическото право. Длъжностните лица са ставите, а съветниците са паметта, а нормите предвиждащи наказание са нервите на Левиатана. Това тяло също боледува, а гражданските войни водят до смъртта му. По Уикипедия
 3. 3. В началото бе...
 4. 4. 1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 1:2 То в начало беше у Бога. 1:3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. Евангелие Йоана 1:1-3
 5. 5. Принципи на обучението и развитието •Несъзнателна неспособност •Съзнателна неспособност •Съзнателна способност Съзнателна способност •Несъзнателна способност
 6. 6. Когнитивни модели Мисловни структури
 7. 7. Логика, граматика, синтаксис
 8. 8. „Думата е страшно нещо, в нея са затворени изразните средства на всички изкуства – бои, форми, линии, движения – всичко, стига да можеш да боравиш с тия нейни богатства.“ Й. Йовков
 9. 9. Малко данни Цит. По сп. Реторика и комуникации; Ведър и Давидков Правоговор, темпоритъм, сила, тембър, паузи, интонационни модулации (параезик) ?????
 10. 10. Креативен подход Внимание!
 11. 11. Yī zhāng túpiàn shèngguò qiānyán wàn yǔ и джанг тупиин шънгкоо чиинйен уаан йииФредерик Бърнард, Принтерс Инк, 12.1921
 12. 12. Традиционни / нови • Увод - Изложение – Заключение • Съдържание- данни – дистанция • Етос-логос-патос • 3 х 3 К • ШАТОП • Хумункулус- Човек - Андроид • 9К? Патос Логос Етос
 13. 13. Идея- Хомункулус - Андроид
 14. 14. 3x3K •Казваме Какво ще Кажем •Казваме Каквото Казваме •Казваме Какво сме Казали
 15. 15. •Шок, внимание •Анотация, въвеждане •Тема, Теза, Тяло •Обобщение, резюме •Призив
 16. 16. Не можеш два пъти... Да направиш първо впечатление
 17. 17. Краката - данни
 18. 18. Ръце- контакт, инструменти, удобство
 19. 19. Тяло
 20. 20. Чувства и мисли „Страстите са единствените оратори, които винаги убеждават.“ Ларошфуко
 21. 21. Усмивка и Умност
 22. 22. Дрехи (опаковка, актуалност)
 23. 23. Важи и за дамите в публиката ;)
 24. 24. Обобщение: 9-те елемента на андроида 1- Глава 2- Крака 3- Тяло 4-Ръце 5- Сърце, душа, характер 7- Усмивка 6 - Умност 8 - Дрехи 9 - Кожа
 25. 25. Награди
 26. 26. Благодаря за вниманието АЛРОХ Stanis.slav1@yahoo.com Станислав Инчовски-Търнин Харизматичност- тайните на успеха http://harizmatichnostanislav.wordpress.com/

×