Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Задаване на парола в
документ на Word
За да шифровате файла и да зададете
парола за отварянето му:
1.Щракнете върху бутона...
Премахване на защитата с парола от
документ на Word
1.Използвайте паролата за отваряне на документа.
2.Щракнете върху буто...
Задаване на парола в електронна таблица
на Excel
За да шифровате работната книга и да зададете парола за отварянето й:
1.Щ...
Премахване на защитата с парола от
електронна таблица на Excel
1.Използвайте паролата за отваряне на електронната таблица....
Защита чрез парола на документи и работни книги
Защита чрез парола на документи и работни книги
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Защита чрез парола на документи и работни книги

286 views

Published on

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Защита чрез парола на документи и работни книги

  1. 1. Задаване на парола в документ на Word За да шифровате файла и да зададете парола за отварянето му: 1.Щракнете върху бутона Microsoft Office , посочете Подготви, след което щракнете върху Шифроване на документ. 2.В диалоговия прозорец Шифроване на документ, в полето Парола, въведете парола и след това щракнете върху OK. Можете да въведете до 255 знака. По подразбиране тази функция използва разширено AES 128-битово шифроване. Шифроването е стандартен начин, използван, за да се направят файловете ви по-защитени. 3.В диалоговия прозорец Потвърждаване на парола, в полето Въведете отново паролата, въведете отново паролата и след това щракнете върху OK. 4.За да запишете паролата, запишете файла.
  2. 2. Премахване на защитата с парола от документ на Word 1.Използвайте паролата за отваряне на документа. 2.Щракнете върху бутона Microsoft Office , посочете Подготви, след което щракнете върху Шифроване на документ. 3.В диалоговия прозорец Шифроване на документ, в полето Парола изтрийте шифрованата парола и след това щракнете върху OK. 4.Запишете файла.
  3. 3. Задаване на парола в електронна таблица на Excel За да шифровате работната книга и да зададете парола за отварянето й: 1.Щракнете върху бутона Microsoft Office , посочете Подготви, след което щракнете върху Шифроване на документ. 2.В полето Парола въведете парола и след това изберете OK. Можете да въведете до 255 знака. По подразбиране тази функция използва разширено AES 128-битово шифроване. Шифроването е стандартен начин, използван, за да се направят файловете ви по- защитени. 3.В полето Въведете отново парола въведете отново паролата и след това изберете OK. 4.За да запишете паролата, запишете файла.
  4. 4. Премахване на защитата с парола от електронна таблица на Excel 1.Използвайте паролата за отваряне на електронната таблица. 2.Щракнете върху бутона Microsoft Office , посочете Подготви, след което щракнете върху Шифроване на документ. 3.В диалоговия прозорец Шифроване на документ, в полето Парола изтрийте шифрованата парола и след това щракнете върху OK. 4.Запишете електронната таблица.

×