Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metode pristupa

531 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metode pristupa

 1. 1. Metode pristupa Računarske mreže
 2. 2. Metode pristupa - uvod • Metoda pristupa – definicija • Šta kada dva računara istovremeno pošalju podatke? • Kako to rešiti? Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 3. 3. Metode pristupa - vrsta Tri osnovne metode: – Višestrukog pristupa sa osluškivanjem nosećeg signala (sa otkrivanjem kolizije i sa izbegavanjem kolizije) – Token Ring metoda – Metoda prioriteta zahteva Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 4. 4. Metoda višestrukog pristupa sa osluškivanjem nosećeg signala i sa otklanjanjem kolizije • CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – Faza osluškivanja – Faza otkrivanja sukoba – Faza zaostajanja Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 5. 5. Metoda višestrukog pristupa sa osluškivanjem nosećeg signala i sa izbegavanjem kolizije • CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance • Najavljuje se slanje podataka • Nema sukoba podataka Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 6. 6. Token Ring metoda • Token - poseban paket podatak • Isključena mogućnost sukoba Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 7. 7. Metoda prioriteta • Za veće brzine Ethernet 100 Mbps • Koriste se habovi, repetitori, svičevi • Istovremeno slanje i primanja podataka Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 8. 8. Metode pristupa Računarske mreže Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 9. 9. Prenošenje podataka kroz mrežu • Mrežna komunuikacija - definicija • Paketi ili okviri (eng.packets, frames) Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 10. 10. Struktura paketa • Paket – specijalne kontrolne informacije – Na manje celine – Ponovno sastavljanje paketa u jednu celininu – Greške prilikom prenosa • Komponte paketa imaju tri dela: – Zaglavlje – Podaci – Prateći zapis Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 11. 11. Komponente paketa • Zaglavlje • Podaci - 512 bajtova i 4KB • Prateći zapis – za proveru greške (kontrolni broj) Gimnazija "Sveti Sava", Požega
 12. 12. Kraj predavanja Računarske mreže

×