Ep school calendar 2012 13(ไทย)

820 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ep school calendar 2012 13(ไทย)

  1. 1. เอกสารแนบหมายเลข 1 1 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลาดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ที่ 1. 24 ตุลาคม 2555 เปิดภาคเรียนที่ 2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน EP 29 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2555 ม.1 2. ห้อง 236 1 พฤศจิกายน2555 30 ตุลาคม 2555 ม.2 31 ตุลาคม 2555 ม.3 1 พฤศจิกายน2555 ม.4-6 โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน 3-24 พฤศจิกายน ตามกาหนดของโครงการ 3. สงวนหญิงและโรงเรียนโลได ไฮสคูล 2555 แลกเปลี่ยน รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 5-23 พฤศจิกายน ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.6 4. EP ออฟฟิศ 2555 สาหรับ Preparation Course 5. 7 พฤศจิกายน2555 วันเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หอประชุม อาคารอเนก 6. 12พฤศจิกายน2555 อบรมอาสาจราจร สาหรับนักเรียนชั้นม.1 ประสงค์ ชั้นบน 26 พฤศจิกายน นักเรียน ป.6 ครูต่างชาติจะถูกแบ่งกลุ่ม 7. 2555 – PREPARATION COURSE ห้องเรียน EP และ เข้าสอนตามช่วงเวลา 31 มกราคม 2556 (เรียนในช่วงเย็น17.30 –19.00น. ) ที่กาหนดไว้ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 8. 4 ธันวาคม 2555 หอประชุม ครู EP ทุกคนเข้าร่วมพิธี ครบรอบ 85 พรรษา วันหยุด 9. 5 ธันวาคม 2555 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 8-10 ธันวาคม วันหยุดยาววันที่10 ธันวาคม วัน 10 2555 (พระราชทานรัฐธรรมนูญ)
  2. 2. 2 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 11. 10-12 ธันวาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ จังหวัดระยอง ยังไม่ได้กาหนดสถานที่ 2555 62 แข่งขัน ปีการศึกษา 2555 - สอบกลางภาค / สอบซ่อมและ ห้องเรียน EP ตามตารางสอบ 17-21 ธันวาคม ประกาศคะแนน (ภาคภาษาอังกฤษ) 12. 2555 - ส่งผลและรายงานความประพฤติ EP ออฟฟิศ: ให้ครู รายงานควรทาอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 วิหรือครูชาติ ตั้งแต่ต้นเทอม 13. 23 ธันวาคม 2555 วันประสานสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน เฉพาะครูไทย รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน วัน 14. 25 ธันวาคม 2555 ห้อง 236 คริสต์มาส 15. 27 ธันวาคม 2555 วันคณิตศาสตร์ 29 ธันวาคม 2555 วันหยุดยาว 16. - 29 ธันวาคม 2555 – 1 มกราคม 1 มกราคม 2556 2556 วันปีใหม่ 17. 7 มกราคม 2556 สอบ TOEIC ห้องเรียน EP ไม่มีเรียนช่วงเช้า 18. 16 มกราคม 2556 วันครู โรงเรียนปิด ครู EP ทุกคนต้องเข้าร่วม 18 มกราคม – กิจกรรม 19. งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่ได้รับมอบหมายจาก โรงเรียน วันสุดท้ายของการเรียน Preparation 20. 31 มกราคม 2556 course ของนักเรียน ป.6 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของ 11-12 กุมภาพันธ์ 21. นักเรียนชั้น ม.6 ห้องเรียน ม.6 EP ครู ม.6 คุมสอบ 2556 (ภาคภาษาอังกฤษ) - การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของ ห้องเรียน EP ครูถูกจัดคุมสอบ 13-15 กุมภาพันธ์ 22. นักเรียนชั้น ม.6 2556 (ภาคภาษาไทย)
  3. 3. 3 ม.1-5 (ภาคภาษาอังกฤษ) อิมแพ็ค เมืองทอง - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ธานี 62 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ ห้องสานักงาน 14-18 กุมภาพันธ์ รับสมัครนักเรียนม.1 ใหม่ โครงการ 23. ฝ่ายบริหาร 2555 พิเศษ วิชาการ 16-17 กุมภาพันธ์ อาคารอเนก 24. งานนาเสนอ “กิจกรรมผลงานนักเรียน” 2556 ประสงค์ ชั้นบน รายงานควรทาอย่างต่อ 18 กุมภาพันธ์ ส่งคะแนนและรายงานความประพฤติ EP ออฟฟิศ: ให้ครู 25. เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 6) วิ หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 19 กุมภาพันธ์ 26. ครูไทยส่งคะแนนให้โรงเรียน (ม. 6) 2556 รายงานควรทาอย่างต่อ 22 กุมภาพันธ์ ส่งคะแนนและรายงานความประพฤติ EP ออฟฟิศ: ให้ครู 27. เนื่องหลังจากรายงาน 2556 ครั้งที่ 4 (ม. 1-5) วิ หรือครูชาติ ความประพฤติครั้งที่ 3 สอบคัดเลือกนักเรียนม.1ใหม่ 23 กุมภาพันธ์ 28. โครงการพิเศษ (สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2556 วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษข้อเขียน) ห้องเรียน EP ครูในโครงการ EP ทุกคน สอบคัดเลือกนักเรียนม.1 ใหม่ 24 กุมภาพันธ์ 29. โครงการพิเศษ (สอบวิชาภาษาอังกฤษ 2556 ภาคปฏิบัติ) 25 กุมภาพันธ์ – สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ม. 1-5 (ภาค 30. ห้องเรียน EP ครูถูกจัดคุมสอบ 1 มีนาคม 2556 ภาษาไทย) ห้องสานักงาน 27 กุมภาพันธ์ ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ใหม่ 31. ฝ่ายบริหาร 2556 โครงการพิเศษ วิชาการ 2-31 มีนาคม 32. วันหยุดฤดูร้อนช่วงแรกของครูต่างชาติ 2556
  4. 4. 4 ห้องสานักงานฝ่าย 33. 3 มีนาคม 2556 มอบตัวนักเรียนม.1 ใหม่โครงการพิเศษ บริหารวิชาการ 3-23 มีนาคม มหาวิทยาลัยกวางสี 34. โครงการ Summer in China 2556 เมืองหนานหนิง ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ EP 2012-2013 (2555-2556) ภาคเรียนที่ 2 (24 ตุลาคม 2012 – 13 พฤษภาคม 2013)ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 35. 6 มีนาคม 2556 ครูไทยส่งคะแนนให้โรงเรียน (ม. 1-5) เมืองโฮบาร์ต โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่าง เมืองลอนเซสตัน 8-23 มีนาคม 36. โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนในรัฐ และเมืองจอร์จ 2556 แทสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย ทาวน์ประเทศ ออสเตรเลีย 25-26 มีนาคม 37. ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.5 2556 1-26 เมษายน เรียนพิเศษช่วงปิดภาคเรียนสาหรับ 38. 2556 นักเรียน ม.1 - ม.3 ใหม่ 14 เมษายน - โครงการ Summer School 39. ประเทศสิงคโปร์ 4 พฤษภาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์ 27 เมษายน - 40. 11 พฤษภาคม วันหยุดฤดูร้อนช่วงที่ 2 ของครูต่างชาติ 2556 เริ่มทางานเตรียมการเรียนการสอน 12 พฤษภาคม 41. สาหรับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2556 2556 13 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 62. 2556 ของปีการศึกษา 2556 ------- สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2555 --------

×