Operativen plan za

993 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
993
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Operativen plan za

  1. 1. OPERATIVEN PLAN ZA ^AS NASTAVNIK: m-r. SLAANA T. STAMENKOVA O U “KRSTE MISIRKOV”SKOPJENASTAVNA EDINICA: VE@BI I POVTORUVAWE KON SODR@INITE: VIDOVI NAOPLODUVAWE I RAZVITOK NA EMBRIONOTTEMA IV: OP[TI BIOLO[KI OSOBINI KAJ @IVOTNITEPOTTEMA8: RAZMNO@UVAWE I RAZVITOK KAJ @IVOTNITENOVI POIMI:Uve`buvawe na poimite od prethodniot ~as. 1. CELI I ZADA^I NA ASOT ^ U~enikot da se osposobi: - da gi prepoznava i da gi razbere poimite: sparuvawe, oploduvawe. Embrion, embrionalna obvivka; - da se navedat primeri za nadvore{no i vnatre{no oploduvawe; - da se vospostavi vrska pome|u bespolovoto i polovoto razmno`uvawe; - da se napravi razlika pome|u vnatre{no i nadvore{no oploduvawe; - da se znae formirawe na bliznaci, ra|awe, i razliki me|u niv. 2. PODGOTOVKA ZA ISTRA@UVAWE, USLOVI I SREDSTVA ZA RABOTA:Vo u~ilnicata mebelot se rasporeduva taka da se obezbedi najdobrakomunikacija pome|u mene( nastavnik) i u~enicite.Od nagledni sredstva i pomagala se koristi:U~ebnik, sliki, crte`i, biolo{ki atlas, internet material i druga dopolnitelnaliteratura.Se formiraat 4 grupi, se rasporeduvaat so mesto na sedewe i se upatuvaat narabotata {to treba da ja izvr{at. 3. ORGANIZACIJA I AKTIVNOSTI NA ^ASOT vovedno anga`irawe Na u~enicite im se rasporeduvaat nagledni sredstva i pomagala koi }e gi koristat pri samata ve`ba: sliki, crte`i atlasi, u~ebnici, internet materijali. Се прави презентација во impres, а потоа се презентираат од групите и се дискутира, се испраќаат на мојот меил наменет само за работа со уценици:ekozvonce@yahoo.com а потоа групите се самооценуваат. 1
  2. 2. Istra`uvawe U~enicite se podeleni vo 4 grupi sekoja so svojata zada~a: a. da se iznesat svoite znaewa za nadvore{noto i vnatre{noto oploduvawe b. da gi iznesat svoite znaewa za oploduvawe, formirawe na embrion i partenogeneza; c. da gi iznesat svoite znaewa za razvitok na embrion, formirawe na postelka, papo~na vrska; d. da gi iznesat svoite znaewa za formirawe i ra|awe na bliznaci. Diskusija Sekoja grupa prezentira izrabotenoto,во impres, a diskusijata prodol`uvana nivo na paralelkata so {to se primenuva eden vid na tehnika lepeza. Primena Se davaat primeri od sekojdneven `ivot i se povrzuvaat so nastavnata edinica: ednojajni i dvojajni bliznaci koi gi imame vo u~ili{teto, vo falilijata ili bliskata okolina. Partenogeneza >>> trutovi i nivno zna~ewe za p~elite sozdavaweto na med, i pogovorkata :...” Kakov si kako trut samo jade{, sedi{ i ni{to ne raboti{“... 4.SREDSTVA I POSTAPKI ZA PROVERUVAWE I OCENUVAWE NA POSTIGNATITE REZULTATI Formativno ocenuvawe >>> usno iska`uvawe >>> diskusija, razgovor, anga`iranost, zainteresiranost, to~nost i preciznost vo izvr{uvawe na zada~ite, se sledi napredokot na u~enicite, slabi i jaki strani, a so USNA POVRATNA INFOTMACIJA im se soop{tuva na u~enicite koi vo naredniot period zaedno so mene toa mo`at i da go podobrat a i da go otklonat, so {to }e dojdeme do mnogu podobri rezultati koi }e gi zadovolat interesite na dvete strani. Na ovoj na~in i jas se samoocenuvam za mojata rabota na ovaa pottema, i stepenot na usvoenosta na poimite. 4. PODGOTOVKA ZA NAREDEN ^AS Sekoj od u~enicite da go pro{iri svoeto znaewe za ovie sodr`ini preku nabquduvawe vo sredinata, TV, internet, spisanija, atlasi, dokumentarni emisii. 5. KONSTATACII OD REALIZIRANIOT ^AS Nastavnikot( jas) sledam, sogleduvam, procenuvam i evidentiram podatoci za: Stepenot i obemot na realizacija na zada~ite/ celite na ~asot, usvoenostana sodr`inite( obemot i nivoto); kvalitetot na podgotovka za ~asot so interesirawana u~enicite i barawa na nastavnata programa.ПРИЛОГФОРМУЛАР ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ (пример на пополнетформулар)Ученикот(група) – оценуван : Да Не Поинаку 2
  3. 3. Повеќе се трудам кога знам декаќе ме оцени соученик XОценката е пообјективна кога ќеме оценуваат повеќе соученика X X Не мора да значиОчекувам потолерантен однос Тогаш оценатаод соучениците прегледувачи нема да се X совпадне со онаа на наставникотВаквиот начин на оценување медеконцентрира XДали нешто би променил кога Не, задачата совесно ја решавав,пак ќе ме оценуваат моите бидејќи знаев дека и наставникотсоученици? (објасни) ќе ја оцени.Дали добив нови идеи како да го Да, моите соученици, веднаш поподобрам начинот на учење? завршувањето на задачата, ми(објасни) укажаа на дел од грешките. Може би заеднички со другарите полесно се запаметува.Ученикот(група) – оценувач: Да Не ПоинакуПотребно е добро да се познаванаставниот материјал XДали ми беше проблем даоценувам соученик XДали ми претставуваше пречкасознанието дека оценката ќе се Xспоредува со оценката нанаставникотДали имаше задачи за кои не бевсигурен како да оценувам? XДали ова ми помогна да бидампообјективен во прифаќањето на Xмоите оцени (воопшто) 3
  4. 4. Дали нешто би променил когапак ќе бидам во улога на Можеби ќе дојдам поспремен наоценувач? (објасни) часДали добив нови идеи како да го Треба подобро да ги научам ситеподобрам начинот на учење? можности на алатките(објасни)PRI OCENUVAWETO NA USNA PREZ 4

×