Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folkia Bizkit Presentation 090401

1,014 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folkia Bizkit Presentation 090401

 1. 1. Presentation för Team Bizkit / Wisely
 2. 2. Positionering Bizkit Utmanare Stora nätverken
 3. 3. Bizkit Startade 2001 Grundare Johan Eidmann Peter Arnesson VD Carat Sweden VD Carat Interactive Omsättning 2008 500 MSEK Antal anställda 18 Wisely 10
 4. 5. Omsättning 2001 - 2008
 5. 6. Våra kunder. . .
 6. 8. Digitalt <ul><li>Medieköp </li></ul>Digitala medieköp Digitala idéer & strategier Bizkit Wisely Digital produktion
 7. 9. Mediekonsumtion Tonnisar Mess
 8. 11. Alvedoncyklarna
 9. 12. Johnnie Åkerström TV och rörligt Björn Holmberg Online Staffan Mattson Radio & utomhus och print Team Bizkit / Wisely
 10. 13. Tankesätt och modeller
 11. 14. Concert - Vår arbetsprocess
 12. 15. Kommunikations- och köpprocessen <ul><li>SOV </li></ul>Medietryck Säsong Konkurrenter Erinran Total Hjälpt Spontan Kännedom Hjälpt ToM In mind Preferens Trygghet Effektivitet Modern Stabil Accepterad Ärliga Köp Alternativt förändrad attityd Medieinv.
 13. 16. Utforskande och analys
 14. 17. Marknadsanalys
 15. 18. Marknadens aktörer <ul><li>Det finns drygt 60 bankaktiebolag i Sverige. </li></ul>Universalbanker Nischbanker Lånespecialister
 16. 20. Medieinvesteringar Källa:RM
 17. 21. Medieinvesteringar Källa:RM
 18. 22. Annonsvisningar under 2008 Internet
 19. 25. Varumärkesanalys Källa: NMA KAMPANJTRAPPAN, Alla 15-64 år KAMPANJTRAPPAN, Män
 20. 26. Varumärkesanalys Källa: NMA AVSÄNDARKOPPLING
 21. 27. Budskapsanalys Källa: NMA
 22. 28. Konsument
 23. 29. Målgruppsanalys
 24. 30. Målgruppsanalys Källa: SCB
 25. 31. Målgruppens mediekonsumtion <ul><li>97 % använder Internet varje vecka </li></ul><ul><li>83 % använder Internet dagligen </li></ul><ul><li>85% tittar på TV varje vecka </li></ul><ul><li>65 % tittar på TV varje dag </li></ul>
 26. 32. Målgruppens mediekonsumtion <ul><li>80% lyssnar varje vecka </li></ul><ul><li>42 % lyssnar varje dag </li></ul><ul><li>90% läser dagstidning varje vecka </li></ul><ul><li>70 % läser dagstidning varje dag </li></ul>
 27. 33. Folkias målsättningar <ul><li>Ökad kännedom </li></ul><ul><li>Ökad acceptans </li></ul><ul><li>Ökad försäljning </li></ul>
 28. 34. <ul><li>” En ständig närvaro i en ständigt pågående marknad”. </li></ul>Konklusion och Strategi
 29. 35. Implementering och uppföljning
 30. 36. Internet
 31. 37. Digital kommunikation är tredimensionellt Internet
 32. 38. <ul><li>Medienytta </li></ul><ul><ul><li>Medie -rådgivning </li></ul></ul><ul><ul><li>Sök </li></ul></ul><ul><ul><li>Annonser </li></ul></ul><ul><li>Kommunikationsnytta </li></ul><ul><ul><li>Annonser </li></ul></ul><ul><ul><li>Design </li></ul></ul><ul><ul><li>Mail </li></ul></ul><ul><li>Affärsnytta </li></ul><ul><ul><li>Affären </li></ul></ul><ul><ul><li>Siten </li></ul></ul><ul><ul><li>Användar funktioner </li></ul></ul>Internet
 33. 39. Internet
 34. 40. Optimering av annonstexter Internet Klick Brödtext Knapptext Bakgrundsfärg   x Ring så mycket du orkar! 99 kr/mån. Läs mer Svart   x Ring så mycket du orkar! 99 kr/mån. Läs mer Vit   x 99 kr/mån! Ring och SMS:a så mycket du vill! Läs mer Vit   x 2000 min och 4000 SMS för 99 kr/mån. Inga konstigheter! Läs mer Vit   x SMS:a så mycket du vill! 99 kr/mån. Läs mer Vit   x 99 kr/mån! Ring och SMS:a så mycket du vill! Läs mer Svart x 2000 min och 4000 SMS för 99 kr/mån. Inga konstigheter! Läs mer Svart x SMS:a så mycket du vill! 99 kr/mån. Läs mer Svart x 2000 min och 4000 SMS för 99 kr/mån. Inga konstigheter! Mer info Svart x Ring och SMS:a fritt för 99 kr/mån. Inget trassel! Läs mer Vit x Ring så mycket du orkar! 99 kr/mån. Beställ nu Vit x 99 kr/mån! Ring och SMS:a så mycket du vill! Mer info Vit x SMS:a så mycket du vill! 99 kr/mån. Mer info Svart x Vi skojar inte! 0 kr/min och 0 kr/sms för endast 99 kr/mån! Läs mer Vit x Vi skojar inte! 0 kr/min och 0 kr/sms för endast 99 kr/mån! Läs mer Svart
 35. 41. <ul><li>Conversion rate 1,07 % </li></ul><ul><li>Conversion rate 0,54 % </li></ul>Internet
 36. 42. Internet
 37. 43. Matematik <ul><li>Ständig närvaro där människor läser om och söker efter lån och finansiering. </li></ul><ul><li>Fånga upp dem vars intresse vi väckt via kampanjer </li></ul><ul><li>Resultat i fokus, ej kommunikation </li></ul>Internet
 38. 44. Internet Live <ul><li>Kampanjer som följer övriga medier </li></ul><ul><li>Målgruppsstyrt </li></ul><ul><li>Geografiskt styrt </li></ul><ul><li>Budskapsstyrt </li></ul><ul><li>Inte bara traditionella banners </li></ul>
 39. 45. Internet Varför Internet? <ul><ul><li>Fokia är till stor del ett onlinebrand </li></ul></ul><ul><ul><li>Gott om responslösningar </li></ul></ul><ul><ul><li>Målgruppen finns på Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Er affär finns online </li></ul></ul><ul><ul><li>Viktig informationskälla </li></ul></ul><ul><ul><li>Plattform för relationer </li></ul></ul>
 40. 46. Övergripande plan <ul><li>Mediehuslösning </li></ul><ul><li>Responsköp </li></ul><ul><li>Strategiska placeringar </li></ul><ul><li>Befintliga kanaler: </li></ul><ul><li>Affiliate marketing </li></ul><ul><li>SEM </li></ul>Internet
 41. 47. Mediahuslösning <ul><li>Aftonbladet </li></ul><ul><li>Kundgaranti, ca CPO 90 kr </li></ul><ul><li>Medienetto 1 000 000 kr </li></ul><ul><li>Upp till 250 miljoner annonsvisningar </li></ul>Internet
 42. 48. Responsköp <ul><li>Nätverksköp </li></ul><ul><li>Tracking mycket viktigt </li></ul><ul><li>CPO </li></ul>Internet
 43. 49. Strategiska placeringar <ul><li>Prisjämförelsesajter </li></ul><ul><li>Bygga trovärdigheter </li></ul><ul><li>Osäker ROI </li></ul><ul><li>CPC </li></ul>Internet
 44. 50. Uppföljning <ul><li>Verktyg – adserving/tracking </li></ul><ul><li>Optimering </li></ul><ul><ul><li>Oberoende av kanal, optimera så att resurserna finns där de gör mest nytta. </li></ul></ul><ul><li>Rapportering </li></ul>Internet
 45. 51. Varför TV reklam? TV
 46. 52. Tittartidutveckling och andelar a20-44 TV
 47. 53. Tittartidandelar och räckvidd TV
 48. 54. Nischkanaler Egenskaper <ul><li>Intressebaserade sport fritid dokumentärt nöje osv </li></ul><ul><li>Högt engagemang </li></ul><ul><li>Kortare break </li></ul><ul><li>Lägre pris </li></ul><ul><li>(svaga var för sig men mycket starka tillsammans) </li></ul>TV
 49. 55. TV-filosofi Bizkit <ul><li>Rabatt % </li></ul>Specifik RBS Plac i break Mitt i break QRP TRP 60+10% 60+10+10% 60+10+10+10% 60% 60% 60% 60% TV
 50. 56. RBS prime 15 070(a25-59) Apan köper för 18 000 40% av blocken <RBS pris TV
 51. 57. TV
 52. 58. <ul><li>Kontinuitet </li></ul><ul><li>Burst </li></ul><ul><li>Fler aktiva veckor </li></ul><ul><li>Större nedslag </li></ul><ul><li>Sälja kontinuerligt </li></ul><ul><li>Lansera nya produkter </li></ul>TV
 53. 59. Annonsörer av ungefär denna storlek TV
 54. 60. <ul><li>Extremt högt OBS-värde (du går inte ifrån dina pengar) </li></ul><ul><li>80% går direkt till en kassa nära automaten </li></ul><ul><li>60% av uttaget beloppspenderas direkt (snittuttag 650 SEK) </li></ul><ul><li>Går att målgrupp- och tidsstyra </li></ul><ul><li>Ett sätt att påverka kunderna nära ett köpläge </li></ul>
 55. 61. Streamers Varför Streamers? <ul><ul><li>Syns bra i en offentlig och publik miljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Målgruppen åker mycket lokaltrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostnadseffektivt media </li></ul></ul><ul><ul><li>Bra möjligheter till geografisk avgränsning </li></ul></ul>
 56. 62. Metro Varför Metro? <ul><ul><li>Hög räckvidd och kostnadseffektivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökat trovärdigheten som media de senaste åren </li></ul></ul><ul><ul><li>Målgruppen åker mycket lokaltrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Möjlighet att beskriva produkten mer ingående </li></ul></ul><ul><ul><li>Bra möjligheter till geografisk avgränsning </li></ul></ul>
 57. 63. Radio Varför Radio? <ul><ul><li>Hög räckvidd i målgruppen 20-49 år </li></ul></ul><ul><ul><li>Frekvensmedia som är kostnadseffektivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompletterar TV och Internet bra </li></ul></ul><ul><ul><li>Bra möjligheter till geografisk avgränsning </li></ul></ul>
 58. 64. Lokala Medier - Storstad
 59. 65. Enkel medievalsmodell Räckvidd Frekvens Tid Impact
 60. 66. Enkel medievalsmodell Räckvidd Frekvens Tid Impact
 61. 67. Medieval

×