Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitala medier 2010

1,329 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Digitala medier 2010

 1. 1. Talentum – digitala medier<br />2010<br />
 2. 2. Agenda<br /><ul><li>Tekniken
 3. 3. Styrning
 4. 4. Frekvens
 5. 5. Sekvens
 6. 6. Optimering
 7. 7. Verktyg
 8. 8. Trender
 9. 9. Case
 10. 10. Perspektiv
 11. 11. Fikonspråk
 12. 12. Medievärlden
 13. 13. Traditionell
 14. 14. Behaviour targeting
 15. 15. Affiliate
 16. 16. Mobilen
 17. 17. Social media
 18. 18. SÖK</li></li></ul><li>Wisely<br />
 19. 19. Perspektiv - penetration<br /><ul><li>Bredbandspenetration Sverige: 80 % (högst i Europa)
 20. 20. Sveriges internetuniversum växer fortfarande
 21. 21. Sverige har högst penetration bland 50+</li></li></ul><li>Perspektiv - medielandskapet<br />Källa: ComScore Sweden Oct 2009<br />Note: Size of bubble represents Total Time Spent per Month (MM)<br />MSN.se&Hotmail<br />Bilddagboken<br />Google.se<br />Facebook<br />Live.com<br />Aftonbladet<br />YouTube<br />Yahoo<br />Blocket<br />Eniro<br />TV4.se<br />Myspace<br />
 22. 22. Perspektiv - medielandskapet<br />Källa: ComScore Sweden Oct 2009<br />
 23. 23. Perspektiv - medielandskapet<br />E-post<br />Internetbank<br />Nyheter<br /><ul><li>WebbTV/Video
 24. 24. Community
 25. 25. Blogg</li></ul>Källa: Microsoft DigitalaHemmet<br />
 26. 26. Perspektiv – Traditionella vs. Digitala<br /><ul><li>Inteett media, forum avmedier
 27. 27. Planeringsintensivt – fåverktyg, kampanjernaständigtlevande
 28. 28. Mångaaffärmodeller
 29. 29. Detkommersiellaärtättintegreratmed detredaktionella</li></li></ul><li>Fikonspråk<br /><ul><li>Exponeringar
 30. 30. SOV - Share of voice
 31. 31. Frekvens
 32. 32. CPM – Cost per milli (CPT)
 33. 33. In screen
 34. 34. Respons
 35. 35. CTR - Klickfrekvens
 36. 36. CPC – Kostnad per klick
 37. 37. CPO – Kostnad per order/köp
 38. 38. CPA – Kostnad per aktivitet (landning, nedladdning, etc)
 39. 39. CPL – Kostnad per registrering/lead
 40. 40. CVR - Konverteringsgrad</li></li></ul><li>Medievärlden - Traditionell<br />Syfte<br /><ul><li>Räckvidd
 41. 41. Branding</li></ul>Utvärderas<br /><ul><li>Leverans/exponering
 42. 42. In screen
 43. 43. CTR</li></li></ul><li>Medievärlden - Behaviour targeting<br />Bearbeta befintlig trafik:<br /><ul><li>Nya kunder</li></ul> Bearbeta kontakter som visat intresse av er tjänst/produkt genom att besöka sajten, men som ännu inte konverterat till betalande kund.<br /><ul><li>Reaktivering av befintliga kunder</li></ul> Bearbeta befintliga kunder som under en tid ej varit aktiva.<br /><ul><li>Korsbefruktning</li></ul> Bearbeta befintliga kunder med erbjudanden om att prova på andra saker ni erbjuder.<br />
 44. 44. Medievärlden - Affiliate<br />Annonsören betalar nätverket<br />Affiliateleverantörenbetalar publicisten<br />Affiliatenätverket<br />Spårningsteknik, Betalningslösning<br />Administration, Pool med publicister<br />Publicist/Annonsplats<br />Besökare<br />Annonsörens hemsida<br />Affiliateleverantören spårar aktiviteter utförda av besökare hos hemsidor anslutna till affiliateprogrammet<br />Annonsplatsen får sin ersättning baserat på besökarens klick, leads eller försäljning - allt baserat på överenskommelsen<br />Förklaring:<br />Besökare<br />Betalningsflöden<br />
 45. 45. Medievärlden - Affiliate<br />Syfte<br /><ul><li>Respons
 46. 46. Leads/Order</li></ul>Utvärderas<br /><ul><li>Antal leads/order
 47. 47. Kvalitet leads/order
 48. 48. CPO/CPL</li></li></ul><li>Medievärlden - Mobilen<br />Syfte<br /><ul><li>Branding
 49. 49. Respons
 50. 50. Driva till butik
 51. 51. Lojalitet</li></ul>Utvärderas<br /><ul><li>Nedladdningar
 52. 52. Exponeringar</li></li></ul><li>Medievärlden - Socialamedier<br />
 53. 53. Medievärlden - Socialamedier<br />Syfte<br /><ul><li>Lyssna
 54. 54. PR
 55. 55. Lojalitet
 56. 56. Branding</li></ul>Utvärderas<br /><ul><li>Respons
 57. 57. Inlägg</li></li></ul><li>Medievärlden – Socialamedier/Facebook<br />
 58. 58. Medievärlden – Socialamedier/Facebook<br />
 59. 59. Medievärlden – Facebookvs Twitter<br />Facebook<br />2004<br />+450 000 000<br />+3 600 000<br />Räckvidd<br />Integrering<br />Aktivitet<br />Grundat<br />Användare globalt<br />Användare Sverige<br />USP<br />Twitter<br />2006<br />+100 000 000<br />195 000<br />Eliten<br />Exklusivitet <br />
 60. 60. Medievärlden – Socialamedier/Facebook<br />Köpt media<br /><ul><li>Flyer CPC
 61. 61. Poll CPM
 62. 62. Social ad CPM</li></ul>Aktivitet<br /><ul><li>OpenGraph (Tidigare Connect)
 63. 63. Fan page</li></li></ul><li>Medievärlden – Socialamedier/Engagera<br />Oavsett socialt media, skapa engagemang!<br /><ul><li>Erbjud mervärde
 64. 64. Fråga vad de tycker
 65. 65. Öppna upp och låt dem påverka
 66. 66. Transparens
 67. 67. Testa deras kunskap
 68. 68. Var hövlig, och prisa dem</li></li></ul><li>Medievärlden – SÖK<br />Syfte<br /><ul><li>Respons
 69. 69. Branding</li></ul>Utvärderas<br /><ul><li>Relevans
 70. 70. Volym
 71. 71. CPC</li></ul>SEM<br /><ul><li>CPC-bud</li></ul>SEO<br /><ul><li>Teknisk optimering</li></li></ul><li>Medievärlden – SÖK/SEM<br />Search Engine Marketing<br /><ul><li>Klickbud
 72. 72. Klickfrekvens (CTR)
 73. 73. Relevans
 74. 74. Qualityscore</li></li></ul><li>Tekniken<br /><ul><li>Styrning
 75. 75. Frekvens/Sekvens
 76. 76. Sekvens
 77. 77. Optimering (öka konvertering)
 78. 78. Verktyg</li></li></ul><li>Tekniken - Styrning<br /><ul><li>Geografi
 79. 79. Kön
 80. 80. Tid
 81. 81. Intresseområden</li></li></ul><li>Tekniken – Frekvens/Sekvens<br /><ul><li>Effektivisera varje exponering!</li></li></ul><li>Tekniken - Optimering<br /><ul><li>Placering
 82. 82. Tidpunkt
 83. 83. Färg
 84. 84. Budskap
 85. 85. Animering
 86. 86. Färg
 87. 87. Budskap
 88. 88. Animering
 89. 89. Enkelhet</li></li></ul><li>Tekniken – Optimering/Verktyg<br /><ul><li>Tracking
 90. 90. Adaction
 91. 91. Adform
 92. 92. Sajtverktyg
 93. 93. Google Analytics
 94. 94. Omniture
 95. 95. Webtrends
 96. 96. Optimering
 97. 97. Google WebsiteOptimizer
 98. 98. Admeta</li></li></ul><li>Tekniken – Optimering/Konvertering<br />Huvudrubriker<br /><ul><li>Beställ Ny teknik och få en spionpenna
 99. 99. Beställ Ny Teknik och spara 1189 kr
 100. 100. Prenumerera på Sveriges största tekniktidning</li></ul>Halvårsrubriker<br /><ul><li>Halva året till halva priset
 101. 101. Halvår: 50% rabatt</li></ul>Helårsrubriker<br /><ul><li>Spara ännu mer på ett helår
 102. 102. Helt år - halva priset</li></li></ul><li>Tekniken – Optimering/Konvertering<br />
 103. 103. Trender/Summering<br /><ul><li>Djupbearbetning
 104. 104. Beteendestyrning
 105. 105. WebbTV
 106. 106. Smart phones</li></li></ul><li><ul><li>Marknadsföra “Första-hem-lånet” och “Byta-hem-lånet”.
 107. 107. Första-hem-lånet mot förstagångslånare.
 108. 108. Byta-hem-lånet mot de somlånatförr.
 109. 109. Målsättningattökaantaletlånelöften med 10%.</li></ul>CASE / SBAB<br />
 110. 110. CASE / SBAB / FÖRSTA-HEM<br />LANDNINGSIDA<br />KONCEPT 1 - Kräng<br />KONCEPT 2 - Interaktiv<br />I denna version av sajten vänder vi på flödet och frågar personen hur mycket de kan tänka sig att lägga på lånet/månad (kommer besökaren från koncept 2 följer summan som angetts med till sajten). Detta blir mer greppbart för en person som inte vet hur det funka. I steg två framgår hur mycket man kan låna och till vilken månadskostnad. <br />
 111. 111. CASE / SBAB / BYTA-HEM<br />LANDNINGSIDA<br />KONCEPT 1<br />KONCEPT 2<br />LEADBACK<br />Denna version är mer pang på. Här är villkor och ränta det avgörande då målgruppen reda har lån och vet hur det fungerar.<br />
 112. 112. CASE / SBAB / MEDIA<br /><ul><li>Placeringar
 113. 113. Respons
 114. 114. Ekonomisiter
 115. 115. Bostadssiter
 116. 116. Breda siter
 117. 117. Prisjämförelsesiter
 118. 118. Sponsratsök
 119. 119. Körschema. Material varvasberoende på miljö.
 120. 120. Optimeras mot avslut.
 121. 121. Leadback.</li></ul>Körschema<br />
 122. 122. CASE / SBAB / RESULTAT<br /><ul><li>Lånelöften.
 123. 123. v14: +65%
 124. 124. v15: +23%
 125. 125. v16: +71%
 126. 126. v17: +113%
 127. 127. Leadback: 7.5% CVR (0,5% förresten).
 128. 128. CTR dubbeltupp mot generelltsnitt.
 129. 129. Detbörnoterasatträntanvarlågredannärkampanjenstartadesåökningarnagjordesfrånrelativthöganivåer. </li></li></ul><li>CASE / Discovery Channel<br /><ul><li>Flertittare I rutan</li></ul> - Påminnaomnya program/serier<br /><ul><li>Byggalojalitet</li></ul>- Fåföljer DC tablå, slumpartattittande<br />
 130. 130. CASE / Discovery Channel / Relevans<br /><ul><li> Relevant miljö
 131. 131. Relevant tidpunkt</li></li></ul><li>CASE / Discovery Channel / Facebook<br /><ul><li>Lojalitet
 132. 132. Påminnande
 133. 133. Engagemang</li></li></ul><li>CASE / Discovery Channel / Facebook<br />1.Choose program<br />2. Choose period<br />3.Remind me?<br />4.Save!<br />
 134. 134.
 135. 135. Bra att ha länkar<br />Presentation från Björn Alberts, där bland annat Netvibes tas upp: <br />http://www.slideshare.net/bjornalberts/sociala-medier-naturlig-komponent-i-marknadens-nya-dna?from=share_email<br />Netvibes, den mest dynamiska startsidan just nu<br />http://www.netvibes.com/en<br />Addictomatic.com, som Netvibes fast automatiserad (gör att den blir lite trubbigare)<br />http://addictomatic.com/<br />Google Trender, se vad världen/sverig söker efter<br />http://www.google.se/insights/search/#<br />Google Ad Planner, fingervisning av räckvidd på olika sajter (matematisk modell, ingen erkänd valuta)<br />https://www.google.com/adplanner<br />KIA-index, teknisk mätning över Sveriges största sajter<br />http://www.kiaindex.net/<br />SEO-test, analys som värderar hur väl optimerad en enskild sida på en webbsajt är för sökmotorerna mot ett specifikt sökord<br />http://www.sokmotorkonsult.se/verktyg/onpage/<br />
 136. 136. Bra att ha länkar<br />Google Alerts, följ nyheter<br />http://www.google.com/alerts<br />Social mention, somGoole Alerts fast för sociala medier<br />http://www.socialmention.com/<br />Silverbakk, övervaka/lyssna på sociala medier<br />http://silverbakk.com/room/<br />Hur engagerar du dins Facebook-fans (mycket annat bra på denna blogg i övrigt)<br />http://mashable.com/2010/03/19/facebook-fan-engagement/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_content=Google+Reader<br />

×