Gläntan i skogen – om socialdemokratinsutmaningar i en ny tidDelvin Arsan, Tor Gustafsson & Stig-Björn Ljunggren
2
3     Gläntan i skogen– om socialdemokratins utmaningar      i en ny tidDelvin Arsan, Tor Gustafsson (red.) & St...
4Om författarnaDelvin Arsan är statsvetare och politisk analytiker. Har arbetat medkonfliktförebyggande frågor och bistånd...
5FörordSocialdemokratin lever i intressanta tider. Det kan förstås tolkas som enförbannelse, men också som en möjlighet.De...
6Författarnas egna politiska åsikter är således inte redovisade i denna text.Det är inte ens säkert att alla av författarn...
71.      Socialdemokratin i världenGlobalt samarbete för en ”ny solidaritetskultur”Temat för Socialistinternationale...
8hur konservativa krafter tar finanskrisen som förevändning för att nedmon-tera välfärden och driva igenom en nyliberal ag...
9initiativ som Global Progressive Forum, som startades i ett samarbete mellanSocialistinternationalen och de europeiska sa...
10Kongressen uttrycker sig hoppfullt om en utveckling mot demokrati i Niger,efter socialistledaren Mahamadou Issoufous til...
11Nordafrika/Mellanöstern (den arabiska våren)I ett möte i början av år 2012 fastslår Socialistinternationalens arabiskako...
12Länderna i Mellanöstern är extremt instabila politiska system där skillna-derna mellan de olika partierna, intresse grup...
13   med varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade   systemet inom det område där de verkar och framfö...
14Socialist Party. Koalitionen syftar till att utmana det religiösa MuslimskaBrödraskapet och den militära koalitionen som...
15bunden än vad de liberala partierna i koalitionen har uttalat. På grund avavsaknad av popularitet och behovet en koaliti...
16framgången i valet och av valresultaten för brödraskapet. Något som mångaav de partier som gick till val saknade.För att...
17Den social ekonomiska situationen i arabstaternaDen arabiska våren exploderade när akademikern Mohammed Bouazizitände el...
18I Algeriet var den fackliga landsorganisationen, Union Générale des Travail-leurs Algériens (UGTA), ursprungligen en del...
19   Om vi försöker röra oss bortom gatuprotester av ren missnöjes-   karaktär behöver de oberoende fackföreningarna...
20tidigare varit en drivande kraft i frågan har lagt ner kampen för att interiskera en splittring bland sina allierade i k...
21rädslan som styr utan mer kunskap, erfarenheter och ekonomiska medel somkommer att vara avgörande faktorer för en mer öp...
22Den liberala oppositionen i många av arabstaterna är fortfarande fragmente-rade och dåligt förberedda att lära av strate...
23lett till att de kunnat utveckla sin organisatoriska kapacitet samt bygga enmer solid politisk struktur och utveckla sam...
24LatinamerikaUnder 1990-talet dominerades regionen av USA-vänliga regeringar och denekonomiska liberalismen, men för ett ...
25Den regionala kommittén för Socialistinternationalen lyfter fram Brasiliensom ett positivt exempel i regionen. Man pekad...
26I Venezuela utmanades Hugo Chávez av Henrique Capriles, oppositionensgemensamma kandidat, som av flera bedömare porträtt...
27emot klimatförändringar kan också generera nya möjligheter för utvecklingoch ekonomisk tillväxt.67I en deklaration från ...
28Det har talats om att en demokratiseringsvåg sköljt över Sydostasien. Val harhållits i de flesta länderna i Sydostasien,...
29Nätverket skriver på sajten att de arbetar för ett stärkt socialt skydd i Asien.Det sociala skyddsnätet måste även gälla...
30År 2008 bildade DAP en koalition tillsamman med två andra oppositions-partier, Pakatan Rakyat, efter valframgångar i fle...
31len, började som en självständighetsrörelse och har fortfarande ett starktstöd bland landsbygdsbefolkningen.I en deklara...
32Men det är uppenbart att Pakistan fortfarande står inför stora utmaningar,ekonomiskt och politiskt. Ett avgörande proble...
33Sverige som föredömen när det gäller behovet av decentralisering och”distributiv rättvisa”.99I Pakistan pågår sedan en l...
34IndienNär Håkan Juholt besökte Bangalore och New Delhi i november år 2011talade den socialdemokratiske ledaren i det ind...
35den kommer att möta en större utmaning än den västerländska motsvarig-heten någonsin gjort:106    Vänsterintellektuel...
36I november år 2006 uttryckte akademikern och partiveteranen Xie Tao i eninflytelserik, kinesisk tidskrift att det endast...
37genom en fredlig uppgörelse i december. En del av uppgörelsen var att öppnaval till byns ledande församling skulle anord...
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid

2,672 views

Published on

Julen är räddad! Ny rapport från Tankeverksamheten!!!
Vi är mycket glada att kunna presentera rapporten ”Gläntan i skogen – om socialdemokratins utmaningar i en ny tid” av Delvin Arsan, Tor Gustafsson och Stig-Björn Ljunggren.
Det är ett ambitiöst försök att med en bred ansats inventera den socialdemokratiska idédebatten globalt, med speciell uppmärksamhet på hur verkligheten beskrivs, vilka målsättningar som lyfts fram och vilka medel som förespråkas.
Rapportens rubrik antyder vad det handlar om. Socialdemokratin står i en glänta i skogen där den fortsatta färden framåt inte är riktigt självklar eller tydlig.
Vi menar att denna text är av särskilt intresse med tanke på den svenska socialdemokratins programarbete med syfte att anta ett nytt parti­program vid kongressen i början av april år 2013.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,672
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,491
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gläntan - om socialdemokratins utmaningar i en ny tid

 1. 1. Gläntan i skogen – om socialdemokratinsutmaningar i en ny tidDelvin Arsan, Tor Gustafsson & Stig-Björn Ljunggren
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Gläntan i skogen– om socialdemokratins utmaningar i en ny tidDelvin Arsan, Tor Gustafsson (red.) & Stig-Björn Ljunggren Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg
 4. 4. 4Om författarnaDelvin Arsan är statsvetare och politisk analytiker. Har arbetat medkonfliktförebyggande frågor och biståndsprogram för FN i Egypten, Jemen,Irak, Jordanien och i USA de senaste 6 åren. Har även tidigare arbetat påFolke Bernadotte Akademin, Amnesty International och Svenska FN-förbundet.Tor Gustafsson är journalist och omvärldsanalytiker med kultur- ochsamhällsfrågor som huvudsakliga bevakningsområden. Har under många årarbetat som redaktör och medieanalytiker i Stockholm. Är idag bosatt iUppsala.Stig-Björn Ljunggren, fil dr statsvetenskap, samhällsdebattör och konsult.Arbetar just nu på projekt om partierna och äganderätten samtsocialdemokratins omsvängning på 1980-talet. Flitig kolumnist och bloggare.Bor i Uppsala.Författarna svarar själva för framlagda uppfattningar och slutsatser iTankeverksamhetens skrifter.Ansvarig utgivare: Ann-Sofie Hermanssonwww.tankeverksamheten.seredaktion@tankeverksamheten.seISBN 978-91-87077-19-7Göteborg 2012
 5. 5. 5FörordSocialdemokratin lever i intressanta tider. Det kan förstås tolkas som enförbannelse, men också som en möjlighet.Denna text är ett försök att inventera den socialdemokratiska idédebattenglobalt. I en tid av strukturkris i västvärlden, när det talas om ”Asiens år-hundrade”, EU-projektet upphört att vara en visionär markör och social-demokratin fått se sig förpassad från makten i länder som tidigare räknadessom ”deras” terräng, finns det förstås utrymme för att ställa frågan om vadsom nu bör göras.Socialdemokratin står inför stora utmaningar. Och frågan är hur dessadiskuteras internationellt inom socialdemokratin?Syftet är därför att göra en genomgång av diskussionerna i de socialdemokra-tiska partierna runt om i världen, med ett brett perspektiv, men med specielltintresse för hur verkligheten beskrivs, vilka målsättningar som lyfts fram ochvilka medel som förespråkas.Uppsatsens rubrik antyder vad det handlar om. Socialdemokratin står i englänta i skogen där den fortsatta färden framåt inte är riktigt självklar ellertydlig.Naturligtvis borde denna text vara speciellt intressant med tanke på densvenska socialdemokratins programarbete med syfte att anta ett nytt parti-program vid kongressen i början av april år 2013.Metoden har varit gängse, författarna har krattat på nätet, pratat medpersoner i såväl Sverige som utomlands och som kan sägas ha djupa insikter.Av naturliga skäl ligger betoningen på länder som svensk socialdemokratitraditionellt har påverkas av. Men texten gör också, om inte annat av rennyfikenhet, utflykter för att hitta pärlor längre bort. Inte minst med tanke pådynamiken i Mellanöstern, det som kallas ”den arabiska våren”.Framställningen kan läsas som en kort introduktion och översikt. Ochförfattarna har inga pekpinnar eller egna rekommendationer till färdriktningför svensk socialdemokrati, vare sig för socialdemokratiska partier ellersocialdemokratisk idérörelse.
 6. 6. 6Författarnas egna politiska åsikter är således inte redovisade i denna text.Det är inte ens säkert att alla av författarna ska räknas som socialdemokra-tiska partister. Däremot är de överens om att socialdemokratins idéerfortfarande har betydelse för hur samhället utvecklas.Texterna är översatta till svenska av skribenterna som dessutom har haftansvar för olika delar av texten, men står för den gemensamt. Huvudarbetethar lagts ner av Tor Gustafsson, som förutom research och textproduktionockså varit redaktör med ansvar att få ihop en flytande sammanhängandetext. Delvin Arsan har framförallt bidragit med sina kunskaper om Mellan-östern.Rapporten är indelad i två övergripande delar: I den första delen, Social-demokratin i världen, betraktas socialdemokratins utmaningar runtom ivärlden. Den andra delen, Den socialdemokratiska identitetskrisen, fokuserarpå socialdemokratins ideologiska utmaningar och den krisdebatt som rasatunder senare år. Här är det den europeiska socialdemokratin som står icentrum.Stig-Björn LjunggrenUppsala december 2012
 7. 7. 71. Socialdemokratin i världenGlobalt samarbete för en ”ny solidaritetskultur”Temat för Socialistinternationalens kongress i augusti-september år 2012var ”för en ny internationalism och en ny solidaritetskultur mellan männi-skor och länder” (vår översättning). I en deklaration fastslås att flera olikadimensioner måste vara integrerade i kampen mot den globala finanskrisen –finansiella, ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn måste vägas in. Dethär innebär att den finansiella åtstramningspolitiken inte är tillräcklig för attta världen ur krisen, den måste kompletteras med åtgärder för ökad tillväxtoch fler arbetstillfällen.1 De flesta åtgärder som beskrivs i dokumentet harfunnits på internationalens agenda i flera år, men en nytillkommen formule-ring är att det nu behövs ”en modig satsning grundad på en ny solidaritets-kultur, en solidaritet som verkar på olika nivåer: inom ekonomi, politik och isamhället” (vår översättning).2 Den retoriska sammankopplingen av olikadimensioner för hållbar utveckling återkommer i den socialdemokratiskaidédebatten. I en aktuell rapport från Friedrich Ebert Stiftung (FES) konsta-terar den sydafrikanske forskaren Brendan Vickers att politiken för en håll-bar utveckling bör ta sikte på att åstadkomma en förändring av maktförhål-landen inom tre olika områden: ekonomi, miljö och samhälle. Det handlar omatt integrera arbetet med de tre dimensionerna: ekonomisk, miljömässig ochsocial hållbarhet.3 Vickers menar dessutom att det är staten och inte mark-naden som har huvudansvaret för att planlägga, koordinera och implemen-tera omvandlingen av samhället i riktning emot ökad hållbarhet. Detta kräverstora, offentliga framtidsinvesteringar.Socialistinternationalens agenda har under senare år dominerats av finans-krisen, miljö- och demokratifrågor. I en deklaration från kongressen beskrivs1 Socialist International, “Resolution, For an Economy with Jobs, Growth and SocialProtection: The Social Democratic Response to the Financial Crisis”, 2012-09-01,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=16942 Ibid. Citat i original: “…a bold approach based on a new culture of solidarity, solidarity thatworks separately and simultaneously at different levels: economic, political and social”.3 Vickers, B.,”Pessimism of Intellect” or “Optimism of Will”? Sustainable Development and theRole of the State, Berlin, Friedrich Ebert Stiftung, 2012, s. 1., http://www.fes-southafrica.org/media/09169.pdf
 8. 8. 8hur konservativa krafter tar finanskrisen som förevändning för att nedmon-tera välfärden och driva igenom en nyliberal agenda. Istället behöver manstoppa den finansiella spekulationen genom att reglera finansmarknadernapå global nivå. Då behövs helt nya och bättre instrument. I deklarationenuttrycks behovet av att inrätta en ny, global finansarkitektur.4Vid Socialistinternationalens rådsmöte i Costa Rica i januari år 2012 antogsen gemensam resolution om behovet av en reglering av de globala finansiellasystemen, framför allt betonades hur ratinginstitutens begränsar handlings-alternativen för politiker som försöker hantera en svår ekonomisk situation.Här är förhoppningen att en skatt på finansiella transaktioner, FTT, skullekunna minska finansiell spekulation men samtidigt stimulera ekonomisktillväxt och hållbar utveckling genom att utgöra en finansieringsfond förinvesteringar.5Under senare tid har Internationalens politiska relevans ifrågasatts av fleraeuropeiska medlemspartier som arbetat för en genomgående reformering avorganisationen. Organisationen har dessutom kritiserats för brister i deinterna beslutsprocesserna, men även för att man har räknat odemokratiskapartier bland sina medlemmar. I synnerhet har man fått skarp kritik för attinte ha kastat ut auktoritära och diktatoriska ledare som Hosni Mubarak ochBen Ali förrän situationen blev omöjlig i samband med oroligheterna isamband med arabiska våren.6Vissa hävdar att Socialistinternationalen speglar en svunnen epoks priori-teringar och att det är hög tid att finna nya vägar för det progressivasamarbetet på global nivå. Antony Beumer, ansvarig för utrikesfrågor för desocialdemokratiska partierna i Europaparlamentet, och Nick Martin, vicepartisekreterare för australiska Labor skriver i en gemensam artikel attSocialistinternationalen har utformats som en diskussionsklubb för social-demokratiska partier.7 Istället vill Beumer och Martin se mer samarbete viaflexibla nätverk och välkomnar alla aktörer som kan bidra, inte bara ledarefrån politiska partier utan även representanter för exempelvis tankesmedjor,det civila samhället och sociala rörelser. Här nämner artikelförfattarna4 Socialist International, “Resolution, For an Economy with Jobs, Growth and SocialProtection: The Social Democratic Response to the Financial Crisis”, 2012-09-01,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=16945 Socialist International, “Resolution: Redefining Markets in a Democracy and Overcomingthe Crisis with Growth in the Real Economy”, 2012-01-24.6 ”Jämtin kritisk till S-internationalen”, Aktuellt i Politiken, 12-08-21,http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&nyhet=41575 (hämtad 2012-10-22), ”SPD:’Socialistinternationalen är ingen röst för frihet länge’”, Arbetarbladet.fi, 2011-03-18,http://www.arbetarbladet.fi/nyheter/utrikes/176-spd-qsocialistinternationalen-ar-ingen-rost-for-frihet-langeq (hämtad 2012-10-22)7 Beumer, A. & Martin, N.,“The Socialist International: A Broken Dream?”, Social EuropeJournal, 2012-07-12, http://www.social-europe.eu/2012/07/the-socialist-international-a-broken-dream/ (hämtad 2012-10-22)
 9. 9. 9initiativ som Global Progressive Forum, som startades i ett samarbete mellanSocialistinternationalen och de europeiska samarbetsorganisationerna, ochden Conference of Progressive Parliamentary Leaders som årligen arrangerasav italienska Partito Democratico.Vid Socialistinternationalens kongress år 2008 lanserades begreppet GlobalWelfare Statehood för att beskriva den alternativa samhällsmodell man vill seförverkligad på internationell nivå och som kanske främst kan exporteras tillutvecklingsländer och arabvärldens gryende demokratier.Här tycks det främst vara den nordiska välfärdsmodellen som utgör idealetför Socialistinternationalen – en socialdemokratisk strategi som känneteck-nas av social rättvisa, solidaritet och full sysselsättning.8 Det påpekas ocksåatt de nordiska staternas utveckling under det senaste decenniet visar påkonkurrenskraften hos ett samhällssystem med en stark offentlig sektor,finansierad med förhållandevis höga skatter: 9 Den nordiska erfarenheten visar att de som påstår att det är omöj- ligt att förena hög tillväxt med en rättvis fördelning av inkomster har fel. Den nordiska erfarenheten visar tvärtom att det går att förena tillväxt och social rättvisa.AfrikaSocialistinternationalens kongress hölls i Kapstaden i Sydafrika i månads-skiftet augusti-september. I en gemensam deklaration beskriver kongressende övergripande ekonomiska svårigheterna för Afrika. Det konstateraslakoniskt att en stabil ekonomisk tillväxt i stora delar av det subsahariskaAfrika vare sig har fört med sig någon hållbar utveckling eller någonminskning av fattigdomen. Den globala finanskrisen slår särskilt hårt motden afrikanska kontinenten, särskilt med tanke på risken för minskatekonomiskt bistånd och indragna investeringar i afrikanska industrier.Kampen för mänskliga rättigheter försvåras av den utbredda fattigdomen.Kongressen lyfter även fram religiös fundamentalism som ett växandeproblem i det subsahariska Afrika.8 Socialist International, “Advancing a global welfare statehood: SI Committee on EconomicPolicy, Labour and National Resources meeting in London”, 2009-04-06,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=1979 (hämtad 2012-10-229 “The Nordic experience shows that those who claim that you cannot combine high growthwith a fair distribution of income are wrong. On the contrary: the Nordic experience showsthat it is possible to combine growth and social justice.”, Socialist International, “GlobalWelfare Statehood - the Nordic Experience”, 2009-06-12,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1411 (hämtad 2012-10-22)
 10. 10. 10Kongressen uttrycker sig hoppfullt om en utveckling mot demokrati i Niger,efter socialistledaren Mahamadou Issoufous tillträde på presidentposten år2011. Även i länder som Guinea, Senegal och Zambia noteras steg i demo-kratisk riktning. Kongressen är däremot oroad över utvecklingen i ländersom Mauretanien, Ekvatorialguinea och Kamerun. Dessutom fördömsstatskupperna i Guinea-Bissau och Mali.Socialistinternationalens afrikanska kommitté skriver i ett uttalande från ettmöte i juni år 2012 att de vill arbeta för en fördjupad form av demokrati, sominte inskränker sig till den skenbara förekomsten av flerpartisystem ellerpressfrihet.10Internationalens regionala kommitté uttrycker också en stor oro över finans-krisen och dess följder för utvecklingen i Afrika, risken för ökad fattigdom,arbetslöshet och politisk instabilitet till följd av minskade investeringar ochen svagare tillväxt. De afrikanska socialdemokraterna betonar att krisensverkningar måste mötas med fler medel än enbart budgetdisciplin och fort-satta ekonomiska åtstramningar. Man talar om behovet av investeringar iinfrastruktur och sökande efter nya mineraltillgångar.11 Enligt sammanfatt-ningen från mötet uttrycktes ambitionen att finna ett globalt alternativ tillden nyliberala krishanteringen:12 Deltagare underströk att den globala krisen måste mötas på global nivå. Som socialister sökte vi efter alternativ till den nyliberala modellen, vilken endast resulterat i åtstramningar.Det betonades redan vid den regionala kommitténs möte i Dakar år 2009 attdet behövs en ny världsordning där ekonomin underordnas politiskkontroll:13 … en omdefinierad etisk och filosofisk grundläggning som sätter ekonomin under politisk kontroll och i mänsklighetens tjänst”10 Socialist International, “SI Africa Committee meets in Praia”, 2012-07-31,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2177 (hämtad 2012-10-26)11 Socialist International, “Praia Declaration”.http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1690 (hämtad 2012-10-26)12 “Participants underlined the fact that this global crisis needed a global response and associalists we were looking for alternatives to the neoliberal approach which resulted innothing but austerity”, Socialist International, “SI Africa Committee meets in Praia”13 ”…the re-definition of an ethical and philosophical basis that puts the economy under thecontrol of politics and in the service of humanity;” “Socialist International, ”DakarDeclaration, 2009-06-20,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1380 (hämtad 2012-10-26)
 11. 11. 11Nordafrika/Mellanöstern (den arabiska våren)I ett möte i början av år 2012 fastslår Socialistinternationalens arabiskakommitté att den ”arabiska våren” har öppnat nya möjligheter för social-demokrater i Nordafrika och Mellanöstern att utarbeta en gemensamsociopolitisk strategi för övergången till demokrati.14 Här tycks det vara deneuropeiska välfärdsstaten som står modell för de socialdemokratiskaambitionerna. I Egypten följer det Egyptiska Socialdemokratiska partiet denskandinaviska, socialdemokratiska modellen.Idag finns stora utmaningar i regionen. Arbetslösheten är ett centralt ochstrukturellt samhällsproblem, särskilt bland ungdomar. Fattigdomen är enannan mycket stor utmaning. T.ex. så är Jemen det fattigaste landet i Mellan-östern där nästan 60 procent av befolkningen är arbetslösa ungdomar.I Nordafrika och Mellanöstern ligger ungdomsarbetslösheten på närmare 25procent. Den höga arbetslösheten innebär att det är svårt att komma till rättamed ekonomisk ojämlikhet och den utbredda fattigdomen. Svårigheterna attfinna anställningar gör dessutom att många söker sig till den informellaekonomin eller hankar sig fram på otrygga anställningar. Många saknar enfungerande socialförsäkring. Särskilt utsatta är immigranter som i arablän-derna ofta hamnar i anställningar utan social trygghet. Ett generellt problempå arbetsmarknaden är att fackföreningarna är relativt svaga och att detfinns få nationella institutioner som deltar i den sociala dialogen. De fackföre-ningar och arbetsmarknadsinstitutioner som nu finns är helt kontrolleradeav statsmakterna. Nyetablerade fackföreningar och aktörer på arbetsmark-naden saknar dessutom erfarenheter, kunskap, ekonomisk finansiering ochpolitiskt uppbackning.Under våren uttalade Socialdemokraterna i regionen sitt stöd för FN:s freds-ansträngningar i Syrien och fortsatte arbetet med att stärka samarbetetmellan socialdemokrater i olika arabländer. Exempelvis har utvecklingen iEgypten varit ett centralt ämne under hela år 2012. Socialistinternationalensarabiska kommitté betonade tidigare i år i ett gemensamt uttalande vikten avatt den anda som föddes vid demonstrationerna på Tahrir Square fortsätteratt hållas vid liv.15 Socialistinternationalen har därför ett nära samarbetemed aktörer i hela regionen och stödjer processerna med att ta fram nyakonstitutioner och att förbereda demokratiska val i de olika länderna. Socia-listinternationalens arabiska kommitté uttryckte också en stark ambition attutveckla en panarabisk, socialdemokratisk agenda för den demokratiskaomvandlingen av staterna i regionen.1614 http://www.socialistinternational.org/images/dynamicImages/files/GWSRabat.pdf15 http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=166816 http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1668
 12. 12. 12Länderna i Mellanöstern är extremt instabila politiska system där skillna-derna mellan de olika partierna, intresse grupper, folkrörelser, politiskaidéer och plattformar är otydliga. Instabiliteten och oklarheterna kringMellanösterns statsbildningar och olika aktörer gör det också svårt att tänka itermer av etablerade sprickor mellan olika oppositionella grupper. Exempel-vis kan det vara svårt at identifiera motsättningar och skillnader mellanislamister och icke islamister, sanna och ”falska” islamister, islamister jäm-fört med liberaler osv. Då dessutom klara och tydliga politiska ideologiersaknas blir det, om möjligt en ännu större utmaning. Detta resulteras förstås ien avsaknad av en öppen och samhällskritisk politisk debatt med klara ochtydliga politiska budskap. Partierna och koalitionerna i Arabstaterna lidermest av avsaknaden av identitet, ideologier, gräsrotspolitik och ledarskap.De folkliga rörelserna under den arabiska vårenDen Arabiska våren startades av ungdomar som var frustrerade på grund avbristen på politiska, ekonomiska och sociala reformer. Arbetslösheten var ettgrundläggande faktum och fattigdomen en annan som drog folket till Tahrirtorget (Frihetens torg) för att kräva förändringar och reformer.De sociala rörelserna ville återvinna självständighet och politiskt självbe-stämmande. Dessa rörelser försökte också samtidigt återskapa direkt demo-krati, med en blandning av gamla - begrepp som samling, samförstånd ochsjälvständighet - och att genom nya sociala medel organiserade massdemon-strationer genom Facebook, Twitter och andra mobila demonstrationer. Desociala medierna blev deras plattform för spridning av information ochmobilisering av större rörelser och nätverk. Dessa rörelser som organiseradeframförallt av unga män och kvinnor blev början på en ny period av massivpolitisk kreativitet.17Folksamlingen på och kring frihetstorgen runt om i Mellanöstern födde poli-tiska och folkliga rörelser som senare kom att förändra den politiska kartan iMellanöstern. Den arabiska våren blev den politiska debattens befrielse ochalla kunde börja prata politik, debattera, kritisera, klaga och ventilera överalltutan rädsla för att bli hörda och förföljda av mukhabarat.18 En social rörelse är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet17 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/mar/22/occupy-arab-spring-political-protest18 Mukhābarāt (arabiska: ‫ ,مخابرات‬även transkriberas muḫābarāt / muḵābarāt,) är denarabiska termen för underrättelsetjänstemän.
 13. 13. 13 med varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina protester. För att räknas som social rörelse krävs att protesthandlingarna och den kollektiva identiteten som rörelsen etablerar uppvisar en viss varaktighet över tid.19Denna typ av folkliga rörelser var tidigare förbjudna och i många länderavrättas man än idag av sådana initiativ (Syrien och Iran för att nämnanågra). När dessa rörelser föddes saknades det erfarenhet, organisations-strukturer, ledarskap och representant, samt klara, tydliga och framföralltgemensamma mål.De rörelser som växte i samband med den arabiska våren var i början natio-nella men kom senare att bli även religiösa. I hela regionen kan man seganska tydliga drag mellan nationella och religiösa kollektiva åtgärder. I bådafallen är modellerna och realiteten långt ifrån perfekta.20 Den Islamiska mot-ståndsrörelsen (Hamas) och Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)motsätter sig t ex fredsprocessen. Glenn Robinson, expert på Mellanösternsäkerhet och politiska frågor, hävdar att båda organisationerna gick in ikoalition (The Alliance of Palestinian Forces, som också omfattade ett antalmindre aktörer) med uppenbara mål att främja sina egna organisatoriskaintressen.21 I Jemen var många av dessa rörelser drivna av klanledare frånnorr som hellre såg ett enat Jemen under Salehs styre medan rörelserna isödra Jemen har varit väldigt splittrade. Många av de rörelserna i södraJemen känner sig marginaliserade av centralregeringen, som domineras avnordborna, därav många rörelser som vill tillbaka till självstyre och socia-listiskt styre medan östra provinsen Hadhramout generellt har identifieratsig med den södra rörelsen. Men de senare vill inte ha tillbaka de tidigaresocialisternas styre utan endast fred, enligt Charles Schmitz, ordförande förAmerican Institute for Yemini Studies.22Koalitionsbildningar och oppositionerI Egypten har de sekulära partierna bildat en koalition (The Egyptian Bloc)bestående av liberaler och vänsteranhängare. Koalitionens “center-vänster-falang” representeras av The Constitution Party, The Free Egyptians Party ochThe Egyptian Social Democratic Party. Nationellt representeras vänstern ikoalitionen bestående av The Tagammu Party och The PopularAlliance19 Jamison, Andrew och Åsa Wettergren, Sociala rörelser - politik och kultur,Studentlitteratur, 2006.20 Social movement theory and grassroots coalitions in the Middle-East, Mario Diani,University of Trento and University of Strathclyde.21 Robinson, Glenn 2005. “Organizational imperative and the limits to alliance: The PFLP-Hamasrelationship since 1991.” Paper prepared for the workshop “Cooperation AcrossIdeological Divides in the Middle East”, Rockefeller Foundation, Bellagio, August 8-13.22 http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/06/20126510233575914.html
 14. 14. 14Socialist Party. Koalitionen syftar till att utmana det religiösa MuslimskaBrödraskapet och den militära koalitionen som representeras av aktörer somär trogna den gamla regimen. Koalitionen har bildats på endast dessa tvåsakfrågor och är i övrigt starkt splittrad utan starka gemensamma politiskaideologier eller idéer. Socialdemokratiska medlemmar som jag talat medmenar att när koalitionspartierna väl kommer in i det nya parlamentetkommer de att ta upp den verkliga kampen om sina ideologier.Med dessa sakfrågor som utgångspunkt samt en klar definition av ”oss” och”dem” så är det mycket möjligt att detta kan användas som grund förutvecklingen av de sociala rörelsernas identitet och dynamik.23Koalitionsbildningar är det vanligast förekommande politiska mönstret iMellanöstern. Med sin huvudfokus endast på regimer på lokala nivåertillhörande oppositionen, har koalitionspartners (ofta bestående av helt olikapolitiska aktörer) ofta svårt att identifiera former för samarbete som gårutöver de kortsiktiga, opportunistiska målen på lokal nivå, och iställetfokusera på en starkare gemensam identitet med en gemensam långsiktigpolitisk vision. Sådana visioner föds oftast inför nya val.Dynamiska koalitioner med såväl sekulära, liberala, islamistiska och vänsteraktörer, ofta med begränsningar i både karaktär och omfattning, finner storasvårigheter att hålla ihop en ideologisk mångfald.24 I november år 2012annonserade den egyptiska koalitionen att deras partnerskap inte är enkortsiktig koalition inför valet, utan en grund för en långsiktig politisk alliansmed mål att förvandla Egypten till en civildemokratisk stat.25 Slagord som”tillsammans, ska vi åstadkomma det som är vårt” har sin utgångspunkt i ettlångsiktigt mål om att bilda en civildemokratisk stat och främja ekonomiskutveckling genom en liberal ekonomi med social rättvisa.26 Koalitionen serhelst att de största politiska skillnaderna tas upp efter valet då platser i detnya parlamentet är garanterade. Det är också oklart hur partnerskapetmellan ”The Free Egyptians Party”, känd för sin mer liberala och fria ekono-miska orientering, och den socialistiska koalitionen Al-Tagammu skall hamöjlighet att dela en och samma vision för Egyptens ekonomiska framtid.27Avsaknaden av politisk popularitet och relativt svaga koalitioner gör detsvårt att ta upp välkända, och ibland känsliga samhällsfrågor som splittrarpartiernas i den offentliga debatten. Till exempel i Egypten har det social-demokratiska partiet en helt annan ställning inför reformeringen av fackför-23 Social movement theory and grassroots coalitions in the Middle-East, Mario Diani,University of Trento and University of Strathclyde.24 Diani a.a.25 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/33/104/26700/Elections-/Political-Parties/Egyptian-Social-Democratic-Party.aspx26 “Revolt and Revolution in Egypt: Causes and Consequences of the 2011 Egyptian Uprising”,Steven Ditchkus & Diana Rodriguez. Geopolitics of the Middle East and North Africa. Fall 2011.27 Egyptian Social Democratic Party. Egyptian elections watch (Hram online and Jadalitta) 18nov 2011.
 15. 15. 15bunden än vad de liberala partierna i koalitionen har uttalat. På grund avavsaknad av popularitet och behovet en koalitionsbildning för att komma in iparlamentet har partiet valt att inte debattera frågan med de andra partiernai rädslan av att skapa splittring och förlora röster.I Marocko var The Islamist Party och Justice and Development (PJD) under entidsperiod medlem i koalitionen och styrdes av Union Socialistedes ForcesPopulaires (USFP), sedan gick de mot ”rådgivande opposition”.28 I båda fallenvar organisationernas agendor tydliga och låsta, vilket innebar att ingenverklig integrering eller utveckling av samarbete genomfördes, samarbetetvar på ren ad hoc-basis. Koalitionen utgjorde inte en förutsättning förspridningen av en bredare och mer integrerad rörelse.29 Mario Diani, profes-sor i sociologi vid universitetet i Trento och hedersprofessor vid University ofStrathclyde i Glasgow, menar att många grupper går samman för att driva enviss agenda, men att de inte kommer att lyckas med att vare sig finna ellerupprätthålla den starka länken till varandra genom en ”shared identity”,särskilt inte när de enskilda målen har uppnåtts. Diani menar också att debetydande klyftorna, inte bara mellan den islamiska vs sekularismen, menäven mellan klaner och andra folkgrupper, gör det mycket svårt att främjaoch upprätthålla koalitioner och sociala rörelser i Mellanöstern.30Politisk ordningTill skillnad från alla andra partier, förutom några få partier som inteöverlevt den arabiska våren, har det Muslimska Brödraskapet närmare ettsekel på nacken. Rörelsen är välorganiserad med stort inflytande och harlyckats skapa en plattform för både ”pre-political and non-political” behov,särskilt i tätorter. I alla länder i Mellanöstern har rörelsen lyckats identifieraoch svara upp mot många vardagliga frågor rörande exempelvis familjeför-hållanden, moral, äktenskap, religiös utbildning och driften av städernasekonomier. Under jordbävningen i Egypten år 1992 var det Muslimskabrödraskapet som första och snabbt hjälpte de drabbade med filtar, mat,medicinska kliniker och tält som skydd. Regeringens respons kom flera dagarsenare. På samma sätt har de muslimska välgörenhetsorgansationerna varitmycket aktiva vad gäller humanitära och andra välgörenhetsinsatser.Det är genom brödraskapets icke-politiska verksamhet samt deras främjandeav samhällsaktiviteter och välgörenhet som har möjliggjort att de lyckatsskapa nya nätverk både i storstäder och på landsbygden. Religiösautbildningar har också bidragit till utvidgandet av deras nätverk. Det ärviktigt att påpeka att i Egypten var dessa grundläggande faktorer för28 Zerhouni, Saloua 2005. “Determinants and Mechanisms of Parliamentary Cooperationbetween Islamists and Leftists in Morocco.” Paper prepared for the workshop “CooperationAcrossIdeological Divides in the Middle East”, Rockefeller Foundation, Bellagio, August 8-13.29 Diani a.a.30 Diani a.a.
 16. 16. 16framgången i valet och av valresultaten för brödraskapet. Något som mångaav de partier som gick till val saknade.För att koalitioner, sociala rörelser och partisystem ska lyckas krävsrealistiska politiska idéer, ideologier och framförallt ”politiska mäklare”.Mario Diani menar att man måste kunna knyta olika strömningar ochfraktioner till ett gemensamt projekt. Till exempel har de långsiktiga utsik-terna för den iranska oppositionen hållits vid liv av människor som kan taupp just den rollen, och länka islamiska och sekulära krafter. En av dem varAli Shariati som, i synnerhet under sin vistelse i Frankrike lyckades med attkombinera islam och social rättvisa. Han gick utöver konstgjorda distinktio-ner mellan modernitet och tradition, det religiösa och det sekulära, vilketgjorde islam en stark antikolonialistisk kraft på 1960-talet Iran.31Ledarskap är viktigt i bildandet av koalitioner. Mario Diani menar att ett braledarskap skapar mindre klyftor mellan de olika partierna. Lisa Wedeen, somär professor i statsvetenskap vid University of Chicago och har specialiseratsig på komparativ politik, Mellanöstern, politisk teori och feministisk teori,tar Jemen som ett exempel där det starka ledarskapet har varit en av fram-gångarna för Jemens opposition.32 Ledarskapet och den politiska viljanmellan The Yemeni Socialist party (YSP), det ledande sekulära marxistiskapartiet i Sydjemen (People’s Democratic Republic of Yemen mellan åren 1972och 1990) och det nordligt baserade, tribalistiskt och islamistiskt orienteradeYemeni Congregation for Reform (Islah), i början av 2000-talet var de främstaingredienserna för ett lyckat engagemang för en fredlig dialog. Trots mordetpå den socialistiska politikern Jar Allah Umar år 2002 har incidenten intelyckats påverka de två parternas distinkta positioner och förhindrat en internsplittring.Organisationernas svagheter förhindrar samarbetet med andra partier attutvecklas, eftersom de inte kan garantera lojalitet av deras respektive gräs-rotsnivå.33 Oppositionerna som nu bildas runt omkring i Mellanöstern byggerjust nu på dessa svaga pelare där hela tiden nya partier bildas och andraförsvinner, politiker hoppar av och bildar egna partier. Avsaknaden av gräs-rotspolitik kommer att bli koalitionernas sönderfall om man inte börjaretablera sin politik på ideologier och en politisk debatt om en politik som kanleverera.31 Balaghi, Shiva 2005. “The alliance of the black and the red: Political cooperation inIran,1950-1981.” Paper prepared for the workshop “Cooperation Across Ideological Dividesinthe Middle East”, Rockefeller Foundation, Bellagio, August 8-13.32 Wedeen, Lisa 2005. “What’s Ideology Got to Do with It? Cooperation and Contestation inYemen.” Paper prepared for the workshop “Cooperation Across Ideological Divides in theMiddle East”, Rockefeller Foundation, Bellagio, August 8-13.33 Diani a.a.
 17. 17. 17Den social ekonomiska situationen i arabstaternaDen arabiska våren exploderade när akademikern Mohammed Bouazizitände eld på sig själv efter det att poliser beslagtagit hans grönsaksvagn iTunisien. Avsaknaden av en fungerade socioekonomisk politik, social rättvisaoch möjligheten att finna anständig sysselsättning var de gemensammanämnarna för araberna att resa sig upp i en revolution. Större krav ställdesnu på makteliten att öppna upp för en aktiv social dialog om medborgerligarättigheter och en mer öppen och rättvis marknad.Trots att de flesta av de arabiska staterna har ratificerat de viktigaste ILO-konventionerna så finns det många allvarliga problem med arbetsnormerna ialla arabländer.34 De långvariga konflikterna och spänningarna i Libanon,Irak, Israel and Palestina har haft en mycket negativ inverkan på arbetar-rörelsen. I Iran pågår det diskussioner om en ny lag som skall kunna stödjaetablerandet av fria fackföreningar.35 Kombinationen av hög arbetslöshet, envardag styrd av strikta religiösa normer och en stor andel unga, med småchanser att kunna hitta passande arbete och bostad, är en explosiv blandningoch gör det sannolikt att en revolution i Iran inte är långt borta, skriverAlexandra Franzén, sociolog och frilansskribent.36Gilbert Achcar, libanesisk författare, socialist och antikrigsaktivist, menar attde pågående ”upproren” är ett resultat av de sociala och ekonomiska föränd-ringar som nyliberalismen genomfört men att upproren än så länge inte ut-gör någon allvarlig utmaning mot den internationella eller ens lokala, nylibe-rala samhällsordningen. Han menar att även om vi under protesterna – som iEgypten med arbetarmobiliseringarna – ser en dynamik som går rakt emotde nyliberala åtgärderna, så är det hittills den demokratiska sidan av kampensom har dominerat.37I Tunisien var Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) den drivandekraften i den folkliga resning som skedde i december 2010 och januari 2011och som ledde till att president Ben Ali avsattes. Organisationen har ävensatsat mycket på medlemsutbildning och kämpat för mer jämställdhet. I marsår 2011 grundades även ett nätverk för kvinnliga fackföreningsaktivister iarabvärlden med sin bas i Tunis.38 Fackliga rättigheter är garanterade i lag,men kränkningar av fackliga rättigheter är dock ganska vanligt förekom-mande, speciellt inom den privata sektorn.34 Franzén, A., Från Tel Aviv till Teheran – Arbetarrörelsen i Mellanöstern, Ny Tid. Rapport 8.http://www.arenaide.se/wp-content/blogs.dir/4/files/2011/09/Ny-Tid-rapport-8.-Alexandra-Fr-anzén.-Från-Tel-Aviv-till-Teheran-Arbetarrörelsen-i-Mellanöstern-version-14-september-kopia.pdf35 http://www.lotcobistand.org/english/node/449336 Franzén, A. a.a.37 Gilbert Achcar är libanesisk författare, socialist och antikrigsaktivist.http://www.zcommunications.org/revolutionary-hope-and-change-across-the-arab-world-by-gilbert-achcar.38 LO-TCO Biståndsnämnd. http://www.lotcobistand.org/english/node/4532
 18. 18. 18I Algeriet var den fackliga landsorganisationen, Union Générale des Travail-leurs Algériens (UGTA), ursprungligen en del av befrielserörelsen och speladeen avgörande politisk roll när enpartisystemet föll samman år 1989. Ävendär pågår det idag kränkningar av arbetarnas rättigheter och fler reformerbör göras för en rättvis och demokratisk process för att säkra arbetarnasrättigheter. Irak har på senare tid också upplevt en framväxt av mass-protester, inte för fria val utan för sociala och ekonomiska krav.39Arbetarrörelser har haft en stor betydelse och varit en av de mest avgörandesociala krafterna som påverkat den arabiska våren. Det var framför allt arbe-tarnas och fackföreningsrörelsernas strejker som lyckades lamslå ekonominoch därmed även statsmakten. I Tunisien och Egypten är det framföralltarbetarklassen och fackföreningsrörelserna som har haft avgörande betydel-se för den arabiska våren, menar Rober Fisk, välkänd brittisk reporter somsedan flera årtionden bor i Beirut i Libanon, han är väl förtrogen med denpolitiska situationen i Mellanöstern, har publicerat flera böcker och vunnitflera priser för sina publikationer. En utlösande faktor för den arabiska vårenhar varit att privatiseringar av industrin skjutit fart under senare år vilket isig har minskat behovet av arbetskraft samt i indragna löneförmåner ochkraftigt minskad anställningstrygghet.40Än idag försöker makthavarna i arabländerna hålla arbetarrörelsen inom denpolitiska demokratins ramar. Man vill förhindra den från att utvecklas till ettsocialt och ekonomiskt hot och en utmaning mot den nyliberala ekonomiskaordningen, i synnerhet i Tunisien och Egypten där arbetarklassen är en viktigfaktor i förändringsprocessen.41Joel Beinin, professor för Mellanöstern studier vid Stanford Universitetmenar att emedan många fokuserar på den gamla regimen och ” The SupremeCouncil of the Armed Forces” (SCAF) kontra Muslimska brödraskapet, ochundrar vad som hände med de sekulära demokratiska revolutionärerna, såbör vi inte glömma den egyptiska arbetarrörelsen som är en mycket viktigaktör i revolutionen och som kommer att bli en kraft att räkna med. Beininunderstryker bland annat att:42 Oberoende fackföreningar är fortfarande den starkaste nationellt organiserade rörelse som arbetar emot de autokratiska tenden- serna inom den gamla ordningen. Om dessa kan stärkas och utvidga sina domäner kan de bli en viktig kraft för att leda Egypten mot en mer demokratisk framtid.Beinin fortsätter:39 http://www.lotcobistand.org/english/node/449340 Per Björklund, Stockholm, 31/1 201141 Gilbert Achcar är libanesisk författare, socialist och antikrigsaktivist.42 Beinin, J., “Underbelly of Egypt New Neoliberal Agenda,” Middle East Report, April 5, 2008,http://www.merip.org/mero/mero040508.html.
 19. 19. 19 Om vi försöker röra oss bortom gatuprotester av ren missnöjes- karaktär behöver de oberoende fackföreningarna stärka de nya institutioner som de har bildat, utbilda ledare på företagarnivå, och skapa politiska koalitioner med stödjande sektorer av intelligen- tian, för att kunna uppnå de mål som uttrycktes i slagordet från den 25 januari – ”Bröd, frihet, social rättvisa”.Det är just den slogan det socialdemokratiska partiet kämpar för och därförbehöver de också kompetensutveckling inom hur man ska driva frågan på enpolitisk nivå.Protester och strejker har pågått i arabstaterna under många år. Bara iEgypten gjordes uppemot 1000 sociala protester mellan åren 1998 och 2004.Dessa rörelser och strejker har varit noga med att strikt fokusera sina kravpå ekonomiska krav och mål. Politiska proteströrelser under parlaments-valen åren 2005 och 2010 nådde inte ut till grupper med arbetskrafts- ochekonomisk frågor som huvudfokus .I Egypten har arbetstagarorganisationen kontrollerat arbetarna lika mycketsom den har representerat dem. Medlemskap och avgifter inom EgyptianFederation of Trade Unions (EFTU) har varit obligatoriska inom de flestaarbetssektorer för att kunna få arbetstillstånd.43 Som en av de störstacentralorganisationerna i Afrika har EFTU haft en välorganiserad utbild-ningsverksamhet och utbildat såväl egna medlemmar som andra fackligaföreträdare från hela arabvärlden.Under sommaren år 2012 genomfördes flera omfattande strejker i Egypteninom de flesta sektorer, vilket ofta inte resulterade i något eller ens att dessafick igenom några krav under vare sig den tidigare avgående regimen ellernuvarande regim under Morsis ledning.44Många arabstater har tagit avstånd från att stötta arbetarrörelser och derasförsök att etableras för att övervaka arbetarnas rättigheter. Istället väljermånga tjänstemän att utnyttja strejker och demonstrationer för att få sinalöner höjda, vilket många har lyckats med. Men behovet av transparanta facksom representerar anställda är stort för att tjänstemännen framöver ska fåsina krav åtminstone delvis tillgodosedda. The Supreme Council of the ArmedForces (SCAF) har under alla sina år som en dominerande aktör begränsatutvecklingen och etablerandet av oberoende fackföreningsrörelser. Muslim-ska brödraskapet har inte motsatt sig SCAF i denna fråga, tvärtom de har visattydligt att det inte kommer att göra det framöver heller.45I Egypten har Brödraskapet inte uttalat sig om några nya förändringar somskulle förbättra arbetarnas villkor. Det Socialdemokratiska partiet, som43 LO-TCO Biståndsnämnd. http://www.lotcobistand.org/english/node/450444 http://www.lotcobistand.org/egypten.45 http://www.ifwea.org/?x103997=337861
 20. 20. 20tidigare varit en drivande kraft i frågan har lagt ner kampen för att interiskera en splittring bland sina allierade i koalitionen och för att säkerställaatt man kommer in parlamentet. Dock har partimedlemmar sagt att dekommer ta upp kampen efter de parlamentariska valen när partiet har säkraten majoritet i dessa frågor i det nya parlamentet.Det egyptiska socialdemokratiska partiet har sedan det etablerats betonatstöd för en fri och öppen marknad. En av partiets grundare uttryckte att “Jagkan inte ha ett socialdemokratiskt parti utan att ha en affärsman och enfacklig representant sida vid sida”.46 Men partiet är för svagt, okunnigt ochsaknar både politiska och ekonomiska medel för att ta upp kampen ensamför arbetarnas rättigheter inför kommande parlamentariska valen.Arbetarrörelserna i arabstaterna är statskontrollerade och de nyetableradefackföreningarna saknar ett nationellt erkänt ledarskap, ekonomiska resur-ser för organisationen, har begränsat internationellt stöd och politiska pro-gram. Att finansiera nya fackföreningar innebär också problem. Oberoendefackföreningar måste samla avgifter från varje individuell medlem varjemånad, medan statliga föreningar fortfarande får bidrag via ett automatisktavdrag på löner, statliga bidrag och, i vissa länder, även avdrag från dem somuttryckligen avsagt sig sitt medlemskap.47Arbetarrörelser måste också se över förmågan att arbeta fram och föreslåbättre program som skulle ge både hållbar ekonomisk tillväxt, mänskligutveckling och bättre kunna nå ut till arbetarklassen i alla sektorer, fram-förallt på kommunal nivå.De politisk-religiösa rörelserna i Mellanöstern har varit motståndare tillarbetarrörelsen samtidigt som arbetarrörelsen inte velat bli presenterade avvarken religiösa rörelser eller politiska partier i brist på förtroende för denya politiska aktörerna under och efter revolutionen. I Egypten är Brödra-skapet en värdekonservativ rörelse som står på kapitalets sida i kampenmellan borgerligheten och arbetarklassen. De unga medlemmarna i Brödra-skapet som ställde sig bakom arbetarrörelsen krav på Mubaraks avgångvisade sig senare ha en annan vision av det nya Egypten som inte sammanföllmed arbetarrörelsens föreställningar.48Oavsett samhällsstyrning i arabstaterna så finns det skäl för att vara opti-mistisk då det nu börjat bildas nya vänsterpartier i landet och politiker somkämpar för att sätta dessa frågor på den politiska agendan. Det är inte längre46http://english.ahram.org.eg/NewsContent/33/104/26700/Elections-/Political-Parties/Egyptian-Social-Democratic-Party.aspx47 Franzén, A., Från Tel Aviv till Teheran – Arbetarrörelsen i Mellanöstern.48 Uddén, C., ”Oenighet inom Muslimska brödraskapet i Egypten”,.http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=8941, citerat 1/82011
 21. 21. 21rädslan som styr utan mer kunskap, erfarenheter och ekonomiska medel somkommer att vara avgörande faktorer för en mer öppen, transparant ochrättvis marknad. Det är också vår möjlighet och skyldighet att intervenera fören reell demokratisk utveckling i den sociala rörelsens kamp för en öppenoch fri marknad.Vägen framåtNär socialdemokratiska partiet (SPD) kom till makten på 1970-talet i Tysk-land kom den valda regeringen att spela en viktig roll i den socialdemokra-tiska utvecklingen i Europa, inte minst för att stötta och bidra till andrasocialdemokratiskt styrda europeiska stater. Ett exempel är när Tysklandhjälpte att etablera Portuguese Socialist Party (PS), en så kallad socialdemo-kratisk rörelse som krävde ett demokratisk Portugal och att man stoppadealla kommunistiska försök att ta makten.För att facilitera stödet till PS och denna revolutionära övergång etableradeTyskland i augusti 1975 den s.k. Friendship Solidarity Committee, eller”Kommittén för portugisisk demokrati och socialism". Kommittén leddes avtyska kansler Willy Brandt och andra ledande europeiska socialdemokratiskaaktörer så som Olof Palme och Österrikes förbundskansler Bruno Kreisky.Kommittén kom senare att även bli en plattform där socialdemokraternadelade med sig av kunskap till PS och även utvecklade strategier för enframgångsrik demokratisk omvandling. Kommittén kom, många år senare,att även stötta Portugals EU-medlemskap.49 De socialdemokratiska partiernai arabländerna behöver just denna typ av stöd av Socialinternationalen,Europeiska socialdemokratiska partiet, socialdemokratiska gruppen iNordiska rådet eller andra socialdemokratiska nätverk och rörelser, somskulle kunna spela just den rollen för att stärka dess position i regionen.Det egyptiska socialdemokratiska partiet har redan visat intresse för ”densvenska modellen” som socialdemokraterna där skulle kunna använda somingång för att öka sitt inflytande i regionen och att bilda systerpartier iregionen.Kristina Kausch skriver att gemensamt för valen i Egypten och Tunisien varatt de liberala partierna saknade både resurser och medvetandet att effektivtnå ut till folket på landsbygden.50 I Egypten hade det Muslimska Brödraskapetsedan decennier varit aktiv i dessa områden genom sina religiösa programoch välgörenhets engagemang och som varit grundläggande för dess supportpå gräsrotsnivå.49 Turkey’s Future Role in the ‘Arab Spring’ by Soner Cagaptay.http://www.jewishpolicycenter.org/2814/turkey-arab-spring50 Political Parties. in Young Arab Democracies. Nº 130 - MAY 2012
 22. 22. 22Den liberala oppositionen i många av arabstaterna är fortfarande fragmente-rade och dåligt förberedda att lära av strategiska misstag, även om vissa inserbehovet av att "prata med folk i sina hem, inte genom TV-annonser".51 Denliberala oppositionen måste använda helt enkelt nya medel för att kommasina väljare nära och förmedla en politik som reflekterar deras verklighet.Det måste påpekas att oppositionella partier i många fall saknar gräsrots-politik. Samtidigt har de stämplats för att endast vara en enad front mot dedominerande Islamistiska rörelserna, istället för att komma med en alter-nativ politik jämfört med vad de islamistiska rörelserna kan erbjuda. Sedan1970-talet har Muslimska Brödraskapet investerat betydande tid och resur-ser på att utveckla dess gräsrotsnivå och valkretsar via olika nätverk avsociala tjänster och institutioner som har haft i syfte att nå ut till de fattigasteoch mest drabbade på landsbygden, inte minst när de har drabbats av olikakatastrofer.KapacitetsutvecklingSom vi redan vet så saknar de nybildade partierna politiska och organisa-toriska strukturer och kapacitet. Partierna saknar kapaciteten att samman-föra olika människor och grupper med gemensamma värderingar och idéeroch att därmed kunna vara länken mellan staten och medborgarna. Moham-med Morsi vann valet med 51 procent av rösterna vilket innebär att koalitio-nen med de socialistiska och liberala partierna bör kunna locka till sig de”resterande” 49 procenten av så kallade ”swing voters”. Många som intestödjer brödraskapets politik valde ändå att rösta på Morsi just för att detsaknades en politisk struktur, stabilitet och politiskt identitet bland de andrapartierna. Möjligheten för att liberala partier och vänsterpartier ska vinnamed en stor majoritet i kommande val framöver är stor, men inte förrändessa har skaffat sig en politisk identitet och stabil struktur.Kapacitetsutveckling för de social och liberala partierna bör fokusera på attskapa en politisk plattform med målen att stärka medlemsbasen, samt attbygga institutionella strukturer och nya mer effektiva kampanjer. KristinaKausch påpekar att många nybildade partier har oftast få månader på sig attbygga upp minimala organisatoriska förmågor för att ens kunna medverka ivalen and valprocesserna.Den korta tiden till valförberedelser har skapat bristfälliga kampanjer i denya arabiska demokratierna, och nyval har endast gynnat några få partiersom redan haft denna kapacitet och tillgång till medel. Hon menar vidare attavsaknaden av offentliga medel och andra finansiella resurser för valkam-panjer har omöjliggjort skapandet and användandet av bredare kampanjer.Dessutom har islamistiska rörelser gynnats mer av utländska fonder som har51 Political Parties. in Young Arab Democracies. Nº 130 - MAY 2012
 23. 23. 23lett till att de kunnat utveckla sin organisatoriska kapacitet samt bygga enmer solid politisk struktur och utveckla samhällsengagemang på både lokaloch nationell nivå.Därför bör de nybildade partierna även stärka sin närvaro ute på landsbyg-den, etablera engagemang inom de sociala strukturerna i samhället ocharbeta med kommunalpolitik där väljarna finns.En annan aspekt som kapacitetsutvecklingsstödet bör fokusera på är attbygga en partipolitisk struktur med långsiktiga mål. Detta för att också främ-ja goda styrelseformer inom de befintliga politiska ramarna. Felet mångapartier gör är att de ägnar alla sina resurser och all sin energi till kortsiktigavalkampanjer, istället för att bygga och upprätthålla en stadig partipolitiskorganisation och inte bara fokusera på de kortsiktiga politiska målen.Partierna bör även öka sitt engagemang inom det civila samhället för att nåut till landsbygden, bredda sina nätverk och sitt engagemang inom välgören-het och lokal politik. Svenska Socialdemokratiska partiet bör tänka utanför”ramarna” och bygga kapacitet genom att främja utbyten mellan deltagarefrån olika länder, inklusive exempelvis politiska partimedlemmar, deltagarefrån olika länder med olika politiska traditioner samt mellan deltagare frånregionen och andra regioner. Där bör fokus ligga på rådgivning och kompe-tensutveckling för riksdagsledamöter, särskilt för de kvinnliga ledamöterna.Dessa åtgärder kan bidra till att öka medvetenheten bland rådsmedlemmaroch därmed främja långsiktiga förändringar bland den politiska eliten. Vidarebör det även byggas på att förbättra kommunikationen mellan medlemmarnai församlingarna och befolkning och olika organisationer.Främjandet av utbyten av synpunkter och förmedling av intressen mellandecentraliserade lokala och regionala myndigheter, samt mellan dessamyndigheter och nationell nivå bör ligga som grund för att övervinna etniskteller religiöst motiverade regionalism.52Som en del av uppbyggandet av god samhällsstyrning bör det även finnasökat stöd för subnationella administrativa strukturer för att främja lokala ochregionala politiska processer och institutioner som i sig kommer att integrerabefolkningen starkare in i politiken.53 Detta bör framförallt ske genomkapacitetsutveckling på lokal nivå för de individer som är ansvariga för attutföra sitt arbete till förmån för de lokala samhällena.52 Discussion paper. Promoting Good Governance in Arab states. Eschborn 2005.http://www2.gtz.de/dokumente/bib/06-0008.pdf53 Political Party Capacity Building Programme. Developed by the National DemocraticInstitute for International Affairs (NDI). Windhoek, Namibia 2004.http://www.accessdemocracy.org/files/1719_na_politicalpartiesmanual_060104.pdf
 24. 24. 24LatinamerikaUnder 1990-talet dominerades regionen av USA-vänliga regeringar och denekonomiska liberalismen, men för ett tiotal år sedan svepte en vänstervåg inöver Latinamerika. Man kan skilja mellan två olika ”vänster” i regionen.Venezuelas president Hugo Chávez kan hänföras till en populistisk ochnationalistisk tradition, men politiska analytiker framhåller att det samtidigtfinns en internationalistisk och reformistisk vänstertradition i Sydamerika.54Samhällsvetarna Robert Funk och Francisco Javier Díaz menar exempelvis attsocialdemokratiska ledare som Lula i Brasilien, Bachelet i Chile och TabaréVázquez i Uruguay har visat att det går att vinna stöd i opinionen utan attfalla för populism eller dagtinga med demokratins grundprinciper.55Högt prioriterade frågor för socialdemokratin i regionen är att stärkademokratiska institutioner, arbeta emot korruption och angripa de socialarötterna till den organiserade kriminaliteten.56 Utifrån en europeisk erfaren-het av ekonomisk krishantering kan det idag vara särskilt intressant attstudera Latinamerika.57 Vid det senaste mötet för Socialistinternationalenslatinamerikanska kommitté konstaterades att regionen klarat sig relativt välundan finanskrisens härjningar. De latinamerikanska socialdemokraternaprioriterar åtgärder för ökad tillväxt och högre sysselsättning framför enkrishantering genom ekonomisk åtstramning. I en gemensam deklaration år2009 slog latinamerikanska socialdemokrater fast att världen behöver en nyekonomisk modell som bygger på nya marknadsregleringar, hållbar utveck-ling och reformering av internationella institutioner som Världsbanken ochInternationella Valutafonden.58 Kommittén slog fast att det endast är enpolitik som utjämnar skillnader och ger alla chansen som kan garantera enlångsiktig tillväxt.5954 “A tale of two lefts”, Prospect Magazine, 2006-08-27,http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/ataleoftwolefts/ (hämtad 2012-11-02)55 Funk, R. & Díaz, F.J., “Venezuela: Chavismo and the populist left”, Policy Network, 2012-01-31, http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4130&title=Venezuela%3a+Chavismo+and+the+populist+left56 Socialist International, “Committee convenes in Porto Alegre”, 2011-10-25,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2140 (hämtad 2012-10-25)57 Funk, R. & Díaz, F.J., “Political polarisation in Latin America”, Policy Network, 2012-05-09,http://www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4178&title=Political+polarisation+in+Latin+America+(hämtad 2012-10-20)58 International, ”Declaration of La Antigua Guatemala”, 2009-03-24,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1347 (hämtad 2012-10-25)59 Socialist International, ”Porto Alegre Declaration”, 2011-10-25,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1635 (hämtad 2012-10-25)
 25. 25. 25Den regionala kommittén för Socialistinternationalen lyfter fram Brasiliensom ett positivt exempel i regionen. Man pekade på hur landet upprätthålliten hållbar tillväxt men samtidigt lanserat ett internationellt uppmärksam-mat, ambitiöst socialförsäkringsprogram. Under Lula da Silvas år som presi-dent mellan 2002-2010 genomfördes en rad framgångsrika sociala reformersamtidigt som landets ekonomi fortsatt växa och budgeten hållits i balans.60Dilma Rousseff, som övertog presidentposten i januari år 2011, har samtidigtfått ärva en del problem från Lulas regeringsperiod. Partido dos Trabalha-dores (PT) skakas av en omfattande korruptionsskandal, Mensalão, med såvälpolitiska som juridiska återverkningar. Flera ministrar har under det senasteåret tvingats lämna regeringen. Skandalen har påverkat partiets identitet pådjupet. Efter Mensalão menar bedömare att PT inte längre kan hävda att manskiljer ut sig från andra partier moraliskt – man har blivit ett brasiliansktparti bland andra, som styr genom att utbyta tjänster.61 OxfordprofessornTimothy Power menar att Lulas pragmatiska koalitionsbyggande med partierutanför den politiska vänstern varit ett vinnande drag för PT, men att detsamtidigt har ökat risken för korruption:62 År 2002 började PT skapa allianser utanför vänsterfamiljen. Därefter började de vinna. Lulas största insats var att han visade partiet att de behövde göra detta. Så PT bildade nya allianser och det fungerade, men det skapade även nya typer av problem, som exempelvis Mensalão.Samtidigt kan de inledda Mensalão-rättegångarna vara ett betydande steg iriktning mot ”good governance” i den förhållandevis unga brasilianskademokratin. Under oktober år 2012 dömdes tre tidigare medhjälpare till Lulatill fängelse för att ha köpt röster från oppositionspolitiker. Aldrig tidigarehade en politiker dömts för korruption i den brasilianska högsta domstolen.Mensalão-rättegångarna har visat att det finns ett opinionsmässigt stöd föratt bekämpa korruptionen och att det också finns institutioner som kan ställapolitiker till svars.63Under år 2012 har den internationella uppmärksamheten främst riktats motpresidentvalen i regionpolitiskt betydelsefulla länder som Venezuela ochMexiko. Det fanns förhoppningar om socialdemokratiska framgångar, menutmanare med stöd från socialdemokratiska partier föll på målsnöret.60 “Profile: Luiz Inacio Lula da Silva”, BBC News, 2011-10-29,http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-1084141661 Clausen, Michael. Interview with Prof. Dr. Timothy Power: Corruption and democracy inBrazil, Brasiliana – Journal for Brazilian Studies. vol. 1, nr.1 (sept. 2012), s. 11062 Clausen, Michael. Interview with Prof. Dr. Timothy Power: Corruption and democracy inBrazil, Brasiliana – Journal for Brazilian Studies. vol. 1, nr.1 (sept. 2012), s.107-120.63 “Top Lula aides convicted of corruption”, Financial Times, 2012-10-22,http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3dc8d68e-1276-11e2-868d-00144feabdc0.html#axzz2Bwxehwbk (hämtad 2012-11-11)
 26. 26. 26I Venezuela utmanades Hugo Chávez av Henrique Capriles, oppositionensgemensamma kandidat, som av flera bedömare porträtterats som en modern,pragmatisk socialdemokrat. Chávez fick visserligen hårdare motstånd än vidtidigare presidentval, men blev ändå återvald för tredje gången.I Mexiko vanns presidentvalet av Enrique Pena Nieto från det traditionellamaktpartiet PRI, som därmed återtagit makten efter tolv år i opposition.Vänsterkandidaten Andrés Manuel López Obrador gick framåt i valförelsen,men förlorade i likhet med i valet år 2006 med några få procentenheter.I dokument från Socialistinternationalens regionala kommitté lyfter manäven fram vikten av att befrämja kvinnans sexuella och reproduktivarättigheter, med utgångspunkt i kvinnans rätt att bestämma över den egnakroppen. Det uttrycks också en ambition att arbeta för jämlikhet och attunderlätta för unga kvinnor på väg in på arbetsmarknaden.64Ytterligare en utmaning för Socialdemokraterna i regionen är att utarbeta enlångsiktig politik för trygga jobb och social rättvisa. Det innebär också attman håller sig ifrån att kortsiktigt lova sociala reformer i samband medvalkampanjer.65Under senare år har också de latinamerikanska socialdemokraterna upp-märksammat migrationsproblemen på kontinenten. I en gemensam reso-lution uttrycks oro över allvarliga brott mot migranters mänskliga rättig-heter, där man särskilt tar upp de aggressiva attackerna på centralameri-kanska migranter i Mexiko och utsattheten för migranter som söker sig tillUSA.66AsienDen ekonomiska utvecklingen i Asien har lyft många människor ur fattigdom,men samtidigt har de sociala och miljöpolitiska utmaningarna blivit tydliga.Flera asiatiska länder befinner sig i spänningsfältet mellan en politisk agendasom fokuserar på en fortsatt, snabb ekonomisk tillväxt och en växande insiktom behovet av en jämnare fördelning av vinsterna hos befolkningen. Repre-sentanter för länderna i regionen talar allt mer om att fler människor skakunna få del av utvecklingen, men även att samhällsutvecklingen måste tahänsyn till miljön och de krav som en hållbar utveckling ställer. Kampen64 Socialist International, “Conclusions reached at the committee meeting Bucaramanga”,2011-05-31, http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1578(hämtad 2012-10-25)65 Ibid.66 Socialist International, ”Resolution on the Latin American migration to the United States”,2011-05-31, http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1581(hämtad 2012-10-26)
 27. 27. 27emot klimatförändringar kan också generera nya möjligheter för utvecklingoch ekonomisk tillväxt.67I en deklaration från ett möte i Mongoliet i oktober 2011 skriver Socialist-internationalen att organisationen ser nya möjligheter för socialdemokratin iregionen, men understryker också att det förutsätter en utveckling i demo-kratisk riktning – ett fungerande flerpartisystem, fria och rättvisa val ochrespekt för grundläggande rättigheter är grundläggande.68 Redan i deklara-tionens rubrik sammanfattas det som synes vara socialdemokratins främstautmaningar i regionen – kampen för demokratisering och arbetet för enhållbar och rättvis tillväxt.69Mongoliet beskrivs som något av en förebild av dem som hoppas på social-demokratin i Asien, men även USA:s utrikesminister Hillary Clinton och FN:sgeneralsekreterare Ban Ki-moon har talat om landet som en demokratiskförebild för länder i regionen.70 Demokratiseringen inleddes på 1990-talet,sedan kommunistpartiet accepterat konkurrerande partier. År 1992 antogsen författning som föreskrev ett parlament med relativt stark ställning och enbegränsad presidentmakt.71 Sedan partikongressen år 2010 beskriver sig detforna kommunistpartiet, Mongolian People’s Party, som ett socialdemokra-tiskt mitten-vänsterparti.72 Vid Socialistinternationalens regionala kom-mittémöte i Mongoliet år 2011 kunde företrädare för Mongolian People’sParty visa upp hur man möter de sociala och miljömässiga utmaningar somhänger samman med en snabbt växande ekonomi.73I Asien bedriver europeiska organisationer som Friedrich Ebert Stiftung ochPalmecentret ett aktivt arbete för att stödja demokratisk utveckling och socialrättvisa.67 Socialist International, “Strengthening democracy and pursuing sustainable and faireconomic growth in the Asia-Pacific region”, 2011-10-08,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2141 (hämtad 2012-10-26)68 Ibid.69 Socialist International, “Declaration”, 2011-10-08,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2141&ArticlePageID=1629&ModuleID=18 (hämtad 2012-10-26)70 FN: s nyhetstjänst, ”Mongolia a ‘role model’ for other developing countries, Ban says”,2009-07-28,http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=31608&Cr=mongolia&Cr1=#.UFHVeJb4L78 (hämtad 2012-10-26)71 Jonson, L. & Norlund, I., ”Mongoliet: Statsskick och politik”, Nationalencyklopedin,http://www.ne.se/lang/mongoliet?i_whole_article=true (hämtad 2012-10-26)72 “Mongolia’s oldest party restores its original name”, Business-Monglia.com, 2010-11-05,http://www.business-mongolia.com/mongolia/2010/11/05/mongolia%E2%80%99s-oldest-party-restores-its-original-name/ (hämtad 2012-10-26)73 Socialist International, “Strengthening democracy and pursuing sustainable and faireconomic growth in the Asia-Pacific region”
 28. 28. 28Det har talats om att en demokratiseringsvåg sköljt över Sydostasien. Val harhållits i de flesta länderna i Sydostasien, men det är ändå få länder i regionensom är att betrakta som fullständiga, liberala demokratier, enligt de kriteriersom ställts upp av Freedom House eller i Bertelsmann-Transformation-Index.74Ekonomisk-politiskt har USA varit en förebild för länder i Sydostasien, menunder senare år har den amerikanska modellen blivit ifrågasatt och finans-krisen har fördjupat kritiken av den nyliberala politiken.75 Socialdemokratinkan erbjuda ett attraktivt alternativ för många länder i regionen.Idag finns socialdemokratiska partier representerade i parlamenten i Malay-sia, Filippinerna och Öst-Timor. I en rapport från FES (2009) konstateras attdet inte finns någon färdig socialdemokratisk modell som kan exporteras tillandra länder. Socialdemokratin är varken ett system eller en patentlösningför sociala och ekonomiska problem, utan är en pragmatisk modell sommåste formas i enlighet med de varierande förutsättningar som råder i olikadelar av världen.76En faktor att ta med i beräkningen är svårigheten att förändra den traditio-nella, politiska kulturen. För att nå fram till befolkningen utanför storstads-regionerna behöver man oftast bygga upp lokala organisationer på ”gräsrots-nivå”. I FES-rapporten Social Democratic Parties in Southeast Asia -Chancesand Limits (2009) betonar Norbert von Hofmann att internationella programsom stödjer socialdemokratin och den demokratiska utvecklingen i regioneninte koncentreras helt kring individuella partier eller organisationer. Oftastanläggs istället ett bredare perspektiv där man riktar sig till olika progressivarörelser i ett land och uppmuntrar aktivt deltagande i samhällslivet.77 Orga-nisationer som FES och Palmecentret har under år 2011 anordnat regionalamöten med representanter för socialdemokratiska partier i Asien, där dag-ordningen har dominerats av frågor om välfärdssystem och hållbar utveck-ling.78Mötena sker inom ramen för ett löst nätverk, Network of Social Democracy inAsia, bestående av partier, fackföreningar och sociala rörelser. Nätverket geräven ut tidskriften Asia’s Social Democracy journal. Tidskriftens hemsida ärutformad som ett levande forum för den socialdemokratiska debatten i Asien.74 von Hofmann, N., Social Democratic Parties in Southeast Asia - Chances and Limits, FriedrichEbert Stiftung, 2009, http://library.fes.de/pdf-files/iez/06070.pdf75 Ibid.76 Ibid.77 Ibid., Palmecentret, ”Verksamhet: Så arbetar Palmecentret”,http://www.palmecenter.se/Vad-gor-vi/Sa-arbetar-Palmecentret/Hur/ (hämtad 2012-10-26)78 Palmecentret, ”Verksamhetsberättelse 2011”,http://www.palmecenter.se/Global/Verksamhet/Palmecentrets%20verksamhetsber%C3%A4ttelse%202011%20-%20120405.pdf (hämtad 2012-10-26)
 29. 29. 29Nätverket skriver på sajten att de arbetar för ett stärkt socialt skydd i Asien.Det sociala skyddsnätet måste även gälla migranter. I stora delar av regionenär det endast omkring 25 procent av arbetarna som har någon form avpensionsavtal. Den arabiska våren nämns som exempel på den potentiellastyrkan hos den arbetande befolkningen.I slutet av oktober år 2012 anordnades en konferens i Kuala Lumpur omarbetet för en allmän hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Konferensenarrangerades i samarbete med Palmecentret och Friedrich Ebert Stiftung.SydostasienMalaysiska partiet Democratic Action Party gick med i Socialistinternatio-nalen år 1967 och är den enda fullvärdiga medlemmen ifrån Sydostasien. År2006 bytte partiet ut beteckningen ”demokratisk socialism” mot ”social-demokrati”.79 Partiet stödjer en fri marknad men anser att staten har encentral roll för att hjälpa de svaga i samhället. Partiet vill överbrygga deetniska motsättningarna och bygga ut en social välfärd och ge fler människordel i landets utveckling. Näst efter Singapore är Malaysia det land i Sydost-asien som har högst välstånd, men fördelningen är ojämn och det formelltdemokratiska systemet är i praktiken inskränkt i flera avseenden. Partipoliti-ken har i hög grad organiserats utifrån etniska intressen, men de mångaaktiva civila samhällsorganisationerna har bidragit till att vidga den offent-liga sfären och därigenom skapa nya möjligheter för politiska förändringar iMalaysia.80 Trots en officiell ideologi som uppmuntrar respekten för ettpluralistiskt samhälle har regeringen i stor utsträckning kontroll övertraditionella medier. Oppositionstidningar och annan partibunden press fårsedan år 1991 inte säljas offentligt och nyhetsbyrån Bernama har sedan år1990 ensamrätt på att förmedla nyheter.81 Spridningen av nya medier, sominte har reglerats lika hårt som de traditionella medierna, har haft storbetydelse för sen ökande sociala aktivismen i landet.82Den politiska koalitionen Nationella fronten, Barisan Nasional, med detmalajiska partiet UMNO i spetsen, har styrt Malaysia sedan självständighetenår 1957. Socialdemokratiska oppositionspartiet Democratic Action Party ärstarkast i storstäderna. Partiet har främst stöd bland de kinesiska och indiskaminoriteterna, men stödet tycks samtidigt öka bland den malajiska majori-tetsbefolkningen.8379 von Hofmann, N., Social Democratic Parties in Southeast Asia - Chances and Limits80 Weiss, M.L., Politics in Cyberspace: New Media in Malaysia, Friedrich Ebert Stiftung, 201281 Weibull, L., ”Malaysia: Massmedier”, Nationalencyklopedin,http://www.ne.se/lang/malaysia?i_whole_article=true (hämtad 2012-10-26)82 Weiss, M.L. a.a.83 Mårtensson, S., ”Malaysia: Sociala förhållanden”, Nationalencyklopedi
 30. 30. 30År 2008 bildade DAP en koalition tillsamman med två andra oppositions-partier, Pakatan Rakyat, efter valframgångar i flera delstater. Efter valsegerni Penangprovinsen lanserade DAP en politik för social och nationell inte-gration, där etnisk tillhörighet ska vara av underordnad betydelse.84 I linjemed malaysiska fackföreningar har även DAP arbetat för en introduktion avminimilöner.85Liew Chin-Ton, internationell sekreterare för DAP, skriver på den australiskanyhetssajten New Mandala att det finns mycket som tyder på ett historisktregeringsskifte på federal nivå i Malaysia efter nästa val, troligen år 2013,trots alla de omständigheter som bygger upp regeringsmakten. Liew Chin-Ton framhåller att regeringskoalitionen exempelvis har stor anledning attoroa sig över den allt yngre medelåldern och att 70 procent av landetsbefolkning idag bor i städer, eftersom Barisan Nasional traditionellt harstarkt stöd på landsbygden.86 Den ungdomliga, urbana befolkningen använ-der sociala medier och söker information från oberoende källor. Nu finnsdessutom en relativt välorganiserad opposition, med erfarenhet av att styradelstater.Två filippinska partibildningar är ”konsultativa” medlemmar i Socialist-internationalen – det socialdemokratiska partiet Philippines DemocraticSocialist Party, PDSP, och det yngre folkrörelsepartiet Citizens´ Action Group,Akbayan. PDSP har spelat en betydande roll i demokratiseringsprocessenefter den folkliga revolution som störtade general Marcos diktatur 1986.Partiet har stöd från vitt skilda delar av samhället, arbetar för social jämlik-het och betonar de mest utsattas situation. I partiets retorik ställs denliberala demokratins formella rättigheter emot den ”sociala” demokratin,som strävar efter en mer radikal jämlikhet.87 Akbayan är ett brett folkrörelse-parti som startade för att utmana den etablerade maktstrukturen i samhället.Östtimor blev helt självständigt så sent som för tio år sedan och är Asiensyngsta land. Sedan den indonesiska ockupationsmakten drog sig tillbaka harstrider rasat mellan olika klaner och politiska grupperingar.88 Östtimor ärmycket fattigt. Landet har dålig infrastruktur och arbetslösheten är myckethög. De som arbetar tjänar i medeltal mindre än en dollar om dagen.89Fretilin på Östtimor, som är en konsultativ medlem av Socialistinternationa-84 von Hofmann, N., Social Democratic Parties in Southeast Asia - Chances and Limit85 Ibid.86 Chin-Tong, L., ”International community take note – regime change looms in Malaysia”,New Mandala, 2012-08-30,http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2012/08/30/international-community-take-note-regime-change-looms-in-malaysia/ (hämtad 2012-10-26)87 von Hoffman, N. a.a.88 Lintner, B., ”Skakigt Östtimor går till val”, Svenska Dagbladet, 2012-03-15,http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skakigt-osttimor-gar-till-val_6928643.svd (hämtad2012-10-26)89 Hesselgren, A., & Taub, S.(skribenter), ”Fördjupning Östtimor”, Säkerhetspolitik.se,http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Osttimor/Fordjupning/ (hämtad 2012-10-26)
 31. 31. 31len, började som en självständighetsrörelse och har fortfarande ett starktstöd bland landsbygdsbefolkningen.I en deklaration från oktober 2011 gratulerades Fretilin av Socialistinter-nationalens regionala kommitté för framgångsrikt hållna partiledarval.90De socialdemokratiska samarbetsorganisationerna har liksom andrainternationella observatörer uttryckt förhoppningar om att vi under detsenaste året har bevittnat inledningen till en demokratiseringsprocess ocksåi militärregimens Burma. Burma har under sedan 1960-talet styrts avhårdföra militärjuntor, men år 2011 infördes en del oväntade reformer ochpolitiska fångar frigavs, bland andra Nationella Demokratiska Förbundetsledare Aung San Suu Kyi. Våren år 2012 valdes Aung San Suu Kyi in i parla-mentet. Nationella Demokratiska Förbundet vann sammanlagt 40 platser i detburmesiska fyllnadsvalet.91I samband med besöken i Burma och Indonesien i november år 2012 med-delade statsminister Fredrik Reinfeldt och handelsminister Ewa Björling attden svenska regeringens ambition är att fördubbla biståndsanslaget tillBurma, för att bland annat stödja uppbyggnad av demokratiska institutioner,respekt för mänskliga rättigheter och fria och oberoende medier.92Palmecentret betonar i ett inlägg att den svenska regeringen måste ställatydligare krav på Burmas regering. Det gäller framförallt behovet av endemokratisk landreform, en trovärdig arbetsrätt och att säkra respekten förmänskliga rättigheter.93PakistanSocialistinternationalen uppmärksammar Pakistans viktiga roll i kampenemot världsterrorismen och lovordar den demokratiseringsprocess sommedlemspartiet Pakistan Peoples Party (PPP) initierade vid maktövertag-andet från Musharrafs militärregim år 2008.9490 Socialist International, ”Declaration”, 2011-10-08,http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticlePageID=1629 (hämtad 2012-10-26)91 ”Suu Kyis party wins Myanmar by-election landslide”, NDTV, 2012-04-02,http://www.ndtv.com/article/world/suu-kyis-party-wins-myanmar-by-election-landslide-193001 (hämtad 2012-10-26)92 Reinfeldt, F. & Björling, E., ”Nu ökar vi biståndet till Burma”, Svenska Dagbladet, 2012-11-12, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-okar-vi-stodet-till-burma_7661578.svd(hämtad 2012-11-13)93 Orback, J. & Perjus, F., ”Sverige måste ställa tydliga krav på reformer”, Svenska Dagbladet,2012-11-13, http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-stalla-tydliga-krav-pa-reformer_7664794.svd (hämtad 2012-11-13)94 Socialist International, ”Declaration”, 2011-10-08
 32. 32. 32Men det är uppenbart att Pakistan fortfarande står inför stora utmaningar,ekonomiskt och politiskt. Ett avgörande problem för demokratiseringenhandlar om politisk legitimitet. Till skillnad från ett land som Indien saknarPakistan ett politiskt tryck från organiserade, marginaliserade grupper.95Samhället beskrivs ofta som feodalt och extremt patriarkalt. På lokal nivå harlandägare har stort inflytande och det politiska systemet är elitistiskt.96Etniska motsättningar har också medverkat till att försvåra för den federalaregeringen att kontrollera utvecklingen på lokal nivå i provinserna.Problematiken tas också upp av statsvetaren Ishtiaq Ahmad i artikelnTowards social democracy (2008). Ahmad skriver att det är möjligt att meden bra politik och kompetent ledarskap ta ett land ur fattigdom. De godaexempel som nämns är Sverige och Singapore. Men till skillnad från i dessaländer saknar Pakistan ett renodlat, socialdemokratiskt parti. PPP dominerasav välsituerade och konservativa delar av samhället, medan ett socialdemo-kratiskt parti huvudsakligen bör söka stöd hos arbetarklassen och intellek-tuella.97Ahmed formulerar en tvådelad strategi för den socialdemokratiska omvand-lingen av Pakistan. Staten måste upprätta ett golv för det sociala skyddet,men samtidigt måste hårt arbete och talang premieras:98 Vi måste uppmuntra framväxten av en meritokratisk kultur, men med bestämmelser som hjälper de fattiga och de historiskt miss- gynnade att komma ur gamla hjulspår med fattigdom och gå vidare.Skatteadvokaterna och författarna Huzaima Bukhari och Dr Ikramul Haqkonstaterar att regeringen saknar verktyg att hantera en växande statsskuldeftersom man undviker att beskatta den rika delen av befolkningen. Förfat-tarna menar att det pakistanska skattesystemet måste reformeras i grunden.Författarna nämner den socialdemokratiska modellerna i Finland, Norge och95 Se t.ex. Chetan Aspegren, H., ”Pakistans politiker landets svaga länk”, Svenska Dagbladet,2009-01-15, http://www.svd.se/kultur/pakistans-politiker-landets-svaga-lank_2325443.svd (hämtad 2012-10-26)96 Se t.ex. Lamb, R.D.&Hameed, S., Subnational Governance, Service Delivery, and Militancy inPakistan, Center for Strategic and International Studies, CSIS, 2012, s.3197 Ahmed, I., ”Towards social democracy”, The News International, 2008-05-03,http://www.statsvet.su.se/publikationer/ahmed/artiklar_2008/16_towards_social_democracy.html hämtad (2012-10-26)98 ”We need to encourage the growth of a culture of meritocracy, but with provisions for thepoor and historically-disadvantaged to get out of the rut of crushing poverty and moveforward.”, Ahmed, I., ”Towards social democracy”, The News International, 2008-05-03,http://www.statsvet.su.se/publikationer/ahmed/artiklar_2008/16_towards_social_democracy.html
 33. 33. 33Sverige som föredömen när det gäller behovet av decentralisering och”distributiv rättvisa”.99I Pakistan pågår sedan en längre tid en bitter maktkamp mellan rättsväsen-det och regeringen, samtidigt tycks militären finnas med i maktspelet någon-stans i bakgrunden. Sommaren år 2012 tvingades premiärminister YousafRaza Gilani (PPP) bort från makten efter att ha fällts för domstolstrots avHögsta domstolen. Enligt domstolen har Gilani vägrat be Schweiz återupptaen korruptionsutredning mot president Asif Ali Zardari.100 Många anser attdomarnas agerande är politiskt motiverat, men till saken hör också attPakistan har mycket stora problem med korruption. Enligt TransparancyInternational har Gilanis fyra år vid makten varit de värsta i landets historiavad gäller korruption och bad governance.101Den pakistanska folkbildningsorganisationen Labour Education Foundation,LEF, har haft ett nära samarbete med Palmecentret och IF Metall. LEF:s syfteär att stödja fackföreningars utveckling med exempelvis studiecirklar. Medstöd från Palmecentret har LEF bland annat startat Pakistans första vecko-tidning för arbetare. Men villkoren för fackligt arbete är svåra. Det råder för-bud mot facklig organisering inom flera branscher.102 I september år 2012beslutade Palmecentret att inte bevilja fortsatt projektstöd till LEF, sedan engranskning av organisationens verksamhet visat på flera brister gällandehantering av beviljade medel och projektadministration.10399 Bukhari, H. & Haq, I., ”Budget and social democracy”, The News on Sunday, nr 5-6, juni2011, http://jang.com.pk/thenews/jun2011-weekly/nos-05-06-2011/pol1.htm#1 (hämtad2012-10-28), Bukhari, H. & Haq, I., ”Roadmap for tax reforms”, The Friday Times, augusti2011, vol 23, nr 26,http://www.thefridaytimes.com/beta2/tft/article.php?issue=20110812&page=8 (hämtad2012-10-28)100 ”Pakistans premiärminister avsätts”, Svenska Dagbladet, 2012-06-19,http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistans-premiarminister-avsatts_7289125.svd(hämtad 2012-10-28)101 ”Rs 8,500 bn corruption mars Gilani tenure: Transparency”, Geo TV News, 2012-02-05,http://www.geo.tv/GeoDetail.aspx?ID=34007 (2012-10-28)102 Palmecentret, "I Pakistan slåss vi inte mot kapitalism, utan mot feodalism", 2011-08-25,http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Artikelarkiv/Asien/Pakistan1/Pakistan/110825I-Pakistan-slass-vi-inte-mot/ (hämtad2012-10-28)103 Palmecentret, ”Information från Palmecentret: Bedömning och beslut gällandesystemrevision av Labour Education Foundation (LEF) i Pakistan”, 2012-09-05,http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Aktuell-information/Aktuell-information-/120905-Information-fran-Palmecentret-Bedomning-och-beslut-gallande-systemrevision-av-Labour-Education-Foundation-LEF-i-Pakistan/ (hämtad 2012-10-28)
 34. 34. 34IndienNär Håkan Juholt besökte Bangalore och New Delhi i november år 2011talade den socialdemokratiske ledaren i det indiska parlamentet om denmoderna socialdemokratins utmaningar, om kunskapsbaserad ekonomi,värdeburen tillväxt och sociala investeringar – en politik som leder till till-växt för alla. Dessutom betonades att de politiska banden med de svenskaSocialdemokraterna och Kongresspartiet skulle stärkas.104Indiska ledare talar också om vikten av tillväxt kombinerad med en social-demokratisk vision om social rättvisa. Kongresspartiet, Indiens äldsta partioch det traditionella maktpartiet i landet, har under senare år formulerat enallt tydligare socialdemokratisk agenda, åtminstone på retorisk nivå. Indiensnuvarande premiärminister, Mammohan Singh, ekonom och medlem i Kon-gresspartiet, beskriver en indisk socialdemokratisk modell som har sina röt-ter i den nationella självständighetsrörelsens värderingar. I sitt inledningstaltill partikongressen år 2010 talar han om hur den indiska socialdemokratinredan definierats i Indira Gandhis tal om “tillväxt med social rättvisa”. I denindiska modellen har tillväxt och social rättvisa hört samman. Men Mammo-han Singh betonar också att det finns stora utmaningar. Korruption är ensvårighet att övervinna. Framförallt måste de institutioner som administre-rar välfärden på regional och lokal nivå moderniseras. För att kunna realiseraen socialdemokratisk politik behöver inte minst byråkratin effektiviseras:105 Hur kan högre utgifter omvandlas till bättre resultat? Hur kan en rättighetsbaserad demokrati omvandlas till en social demokrati bestående av både rättigheter och skyldigheter? – skyldigheter som gäller för olika myndighetsnivåer, förtroendevalda, tjänstemän, näringslivet och varje medborgare. Detta är den utmaning som vi har framför oss.I Indien har den snabbar liberaliseringen och den explosionsartade ekono-miska utvecklingen under de senaste tjugo åren förändrat samhället i grun-den. Landets välstånd har ökat, men samtidigt har stora delar av befolkning-en lämnats utan ett fungerande socialt skyddsnät. Sunil Khilnani, författareoch professor i politik vid King’s Collage, London India Institute, skriver i denindiska affärstidningen the Mint att det nu behövs en indisk socialdemokratioch ett upprättande av ett socialt kontrakt för alla indier. Khilnani menar att104 Socialdemokraterna, ”Håkan Juholt på besök i Indien”,http://www.socialdemokraterna.se/Media/Pressarkivet/Nyhetsarkivet-2001--/Hakan-Juholt-besoker-Indien-31-oktober--3-november--/ (hämtad 2012-10-30)105 “How can higher outlays be translated into better outcomes? How can a democracy ofrights be transformed into a social democracy of rights and responsibilities – responsibilitiesof different levels of government, of elected representatives, of civil servants, of thecorporate sector and of every citizen. Such is the challenge before us.” , Government of India,“An Indian Social Democracy: from Political Vision to Practical Possibility”, 2010-11-19,http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=67329 (hämtad 2012-10-30)
 35. 35. 35den kommer att möta en större utmaning än den västerländska motsvarig-heten någonsin gjort:106 Vänsterintellektuella, som lättvindigt avfärdar globalisering, marknaden och vinstmotivet – de beståndsdelar som har skapat vår tillväxt – menar sig ha monopol på kunskapen om hur den ekono- miska tillväxten ska fördelas. Men de har ingen aning om hur tillväxten ska kunna upprätthållas... /... Den ekonomiska grunden för en indisk socialdemokrati kan inte baseras på nostalgi för offentligt ägande. Den måste kunna skapa både socialt skydd och sociala möjligheter.Khilnani påpekar att det ligger i den politiska elitens och företagens intresseatt se till att sprida kapitalismens sociala risker mer rättvist och låta störredelar av befolkningen få del av välfärden. Annars riskeras den långsiktigatillväxten, inte minst av en växande politisk och social oro.107Utmaningen för en indisk socialdemokrati är att få till stånd ett grundskyddsom omfattar alla indier och som inte riktas mot enskilda sociala grupper.Den utbredda fattigdomen och ekonomiska ojämlikheten är ett allvarligt hotmot Indiens självbild, då man gärna presenterar sig som ”världens störstafria marknadsdemokrati” och av tradition vill vara en röst för en mer jämlik,postkolonial världsordning.108KinaI november år 2012 utsågs Xi Jinping till ny generalsekreterare för Kinaskommunistparti och ordförande för den centrala militärkommissionen. Detkinesiska ledarbytet uppmärksammades i internationella medier, men det ärrimligen för tidigt att uttala sig om ledarskiftets politiska betydelse.Kinesiska ledare har till och från intresserat sig för ”den svenska modellen”och europeisk socialdemokrati. Intresset för det svenska välfärdssystemethar ökat de senaste åren och det finns kinesiska intellektuella som propage-rar för en socialdemokrati av västerländskt snitt.106 Khilnani, S.,“An Indian social democracy?” Live Mint, 2010-02-12,http://www.livemint.com/2010/02/12204757/An-Indian-social-democracy.html (hämtad2012-10-30)107 Khilnani, S., ”The crisis of capitalism”, Live Mint, 2011-10-14,http://www.livemint.com/Leisure/bc4IJ8SIfLNkv8tyaUJfKJ/The-crisis-of-capitalism.html(hämtad 2012-10-30)108 Se Hannah, J., “Federalism and Inequality in India”, Global Policy Journal, 2012-03-16,http://www.globalpolicyjournal.com/blog/16/03/2012/federalism-and-inequality-india(hämtad 2012-10-31)
 36. 36. 36I november år 2006 uttryckte akademikern och partiveteranen Xie Tao i eninflytelserik, kinesisk tidskrift att det endast är socialdemokratin som kanrädda Kina.109 Uttalandet bemöttes av partiet och har kritiserats av denpolitiska ”vänstern”. På officiell nivå har man istället lanserat idén om en”socialistisk demokrati med kinesiska förtecken”. Den socialistiska demo-kratimodellen ska ständigt utvecklas och förbättras i takt med att landet görframsteg i sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 110I den officiella retoriken kontrasteras den socialistiska demokratin med denvästerländska, liberala eller kapitalistiska demokratin.111 I ett längre doku-ment från år 2005 betonas att det inte finns någon universell väg till demo-krati utan att varje land måste utgå från sina egna förutsättningar.112 I Kinaär den grundläggande principen att folkets makt kommer till uttryck genomdet styrande kommunistpartiet.113 Det som förespråkas är alltså fortfarandeen modell där partiet styr i folkets ställe. Men från högsta håll talar manockså mycket om behovet av reformer och förbättringar av den socialistiskamodellen. I en partianknuten tidskrift kan man läsa att det socialistiskamarknadssystemet fortfarande behöver förbättras och att den ”socialademokratin” är en särskilt svag länk i Kinas demokratimodell. Den socialautvecklingen är ojämnt fördelad och delar av landet har inte hunnit med iutvecklingen.En stor del av Kinas befolkning har tjänat på den ekonomiska tillväxten, menojämlikheten har ökat. I internationell press uppmärksammas hur de kinesis-ka partitopparna lever i lyx medan framför allt landsbygdsbefolkningensvillkor försämrats, exempelvis genom storskalig expropriering av fastighe-ter.114Under hela hösten år 2011 pågick en uppmärksammad protest mot expro-prieringar och korruption i den sydkinesiska byn Wukan. Protesterna löstes109 The University of Nottingham, ”China shows increasing interest in social democracydespite resistance to multiparty system, says scholar”, 2007-10-16,http://www.nottingham.ac.uk/cpi/china-analysis/updates/yongnian-zheng-zaobao-column/16-10-2007.aspx (hämtad 2012-10-28)110 ”Socialist Democracy with Chinese Characteristics: Features and Strengths”, QiushiJournal, vol.2, nr 3, 2010,http://english.qstheory.cn/politics/201109/t20110924_112513.htm (hämtad 2012-1028)111 Hu, W., ”Understanding Chinese Democracy”, PSA Conference Proceedings, 2011,http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2011/1262_673.pdf (hämtad 2012-10-30)112 China.org.cn, “White Paper on Political Democracy Published”, 2005,http://russian.china.org.cn/english/2005/Oct/145718.htm (hämtad 2012-10-30)113 http://russian.china.org.cn/english/2005/Oct/145718.htm#12 (hämtad 2012-10-30)114 Hill, S., ”Chinas Shaky Ground”, Social Europe Journal, 2012-05-22, http://www.social-europe.eu/2012/05/chinas-shaky-ground/ (hämtad 2012-10-30)
 37. 37. 37genom en fredlig uppgörelse i december. En del av uppgörelsen var att öppnaval till byns ledande församling skulle anordnas under år 2012.115I en kommentar till Wukanprotesterna sade ekonomiprofessor Hu Xingdouvid Beijing Institute of Technology att ”om den typen av val kunde spridas tillhela Guangdongprovinsen och vidare i hela landet, skulle det innebär etthopp för demokratiska val på gräsrotsnivå”.116Bland kinesiska intellektuella finns förespråkare för en utveckling i riktningmot en demokratisering i vänsterländsk mening. medan andra kritiserar denliberala demokratin och fruktar en ”majoritetens tyranni”.117 Konservativakrafter har svårt att acceptera att flerpartisystem och fria val ska ingå i denkinesiska modellen.Samtidigt bidrar teknikutvecklingen till att skapa större interaktivitet mellanvanliga kineser och myndigheterna. Redan har flera nya kommunikativaarenor har skapats. I synnerhet har mikrobloggandet blivit ett viktigt instru-ment för demokratiutveckling, trots censureringen av internet. En halvmiljard kineser använder internet och hälften av dem är aktiva mikroblog-gare, enligt Asia Times.118Partipolitik i förändringSom vi har sett ovan möter socialdemokratiska partier varierande utmaning-ar runtom i världen. Samtidigt finns det beröringspunkter mellan partier somverkar i olika regioner.Trots avsaknaden av vänsterorienterade krafter i parlament i många av deländer som existeras i odemokratiska stater, betyder det inte att det intefinns vänsterorienterade krafter i övrigt. Detta gäller även för oppositionen:om det inte finns någon vänsterns motstånd i parlamentet, innebär detta inteatt det inte finns någon opposition i landet. Utmaningarna dessa politiskapartier bemöter är oftast brist på kunskap, erfarenheter, gräsrotspolitik ochfinansiella hinder då alla tillgängliga medel kontrolleras av regimen.Socialdemokraterna i utvecklingsländer saknar ett renodlat, socialdemokra-tiskt parti på gräsrotsnivå med god partipolitisk ledarskap, organisationsstruktur, nätverk och framför allt ett politiskt engagemang på landsbygdenoch förståelsen av fördelarna av att stå på arbetarklassens sida, framförallt ide länder där arbetarrörelser är svaga och styrda av staten.115 “Southern China Protest Village Begins Choosing New Leaders”, Bloomberg Businessweek,2012-02-02, http://www.businessweek.com/news/2012-02-02/southern-china-protest-village-begins-choosing-new-leaders.html (hämtad 2012-10-30)116 Ibid.117 Hu, W., ”Understanding Chinese Democracy”, PSA Conference Proceedings, 2011118 Se Hill, S., ”Chinas Shaky Ground”, Social Europe Journal, 2012-05-22

×