Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-böcker i en Android

3,482 views

Published on

Manual för hur man lånar och laddar in bibliotekets e-böcker till en Androidtelefon/platta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-böcker i en Android

 1. 1. Låna och läse-böcker på Android!
 2. 2. För att kunna låna biblioteketse-böcker så behövs ett Adobe ID.Om du inte har något sådantsedan tidigare, så börja med att gåin på Adobes hemsida ochregistrera ett sådant. Gå in påwww.adobe.com. Välj Sign in ihögra hörnet, och sedan skapar duett Abobe ID. Hur du gör kan du sepå den här introduktionsfilmen.http://www.youtube.com/watch?v=cerN5D6TEB4
 3. 3. Appen som man använder för attläsa bibliotekets e-böcker på enAndroid heter Aldiko BookReader. Gå i på AndroidMarket via din telefon eller plattaoch ladda ner appen. Den ärgratis.
 4. 4. Öppna Aldiko BookReader.Du kommer direkt in i din”bokhylla” med dinae-böcker.Klicka på ”husikonen” ivänstra hörnet.
 5. 5. Välj Mina kataloger – här kandu ange internetsidor som du villkunna ladda ner böcker ifrån.Detta steg behöver du bara göraförsta gången du ska låna frånbiblioteket.
 6. 6. Tryck på plustecknet i högra hörnet.
 7. 7. Du får nu valet att lägga till en katalog,alltså en sida att hämta böcker ifrån.Välj Titel och döp sidan till något.Klicka sedan i URL-fältet och angewww.elib.se/bibliotek. Länken tar digin på bibliotekets e-boksleverantörssida. Välj Ok.
 8. 8. En länk har nu skapats underMina kataloger.
 9. 9. Klicka på din nyinlagda länk. Dutas nu vidare in till den Internetsidadu har angett.Under rullgardinsfliken där det stårVälj bibliotek söker du uppGöteborgs Stadsbibliotek.
 10. 10. Markera GöteborgsStadsbibliotek.Välj sedan Gå direkt.
 11. 11. Nu kommer du in i vår e-bokskatalog.Sök upp boken du vill läsa.
 12. 12. Välj Låna boken
 13. 13. Välj Epub som format. Angesedan ditt lånekortsnummer ochdin pin-kod. Välj sedan Hämtahem bok.
 14. 14. Nu får du upp en sida där detstår Lånet har registrerats.Hämta boken till din Androidgenom att trycka på Klickahär. Aldiko importerar ochhämtar nu boken till appen.
 15. 15. Du blir ombedd att ange dittAdobe ID. Skriv in ditt namn ochlösenord.
 16. 16. Nu finns boken i din bokhylla.Du hittar den antingen genomatt titta på Listvy ellerShelfview. Klicka påomslaget, så öppnas boken.
 17. 17. Nu är det bara att börja läsa!

×