Successfully reported this slideshow.

Styrkede kompetencer i lederskabet

0

Share

1 of 21
1 of 21

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Styrkede kompetencer i lederskabet

 1. 1. Styrkede kompetencer i lederskabet
 2. 2. Leadership 2.0 L  
 3. 3. Mindset + Skillset + Systemer
 4. 4. Holdning & Attitude
 5. 5. Menneske- & livssyn
 6. 6. Abstrakt tænkning
 7. 7. Mindset 1. Holdning og attitude 2. Menneske- og livssyn 3. Abstrakt tænkning
 8. 8. Højre  hjernehalvdel   Venstre  hjernehalvdel   KOMPLEKSE KOMPLICEREDE PROBLEMER PROBLEMER KAOS ENKLE PROBLEMER
 9. 9. Højre hjernehalvdel fungerer Vores venstre hjernehalvdel analogt, dvs. tænker i helheder: fungerer digitalt, dvs. opsplitter i enkelt dele. Mening Mønstergenkendelse Logik Symboler Kritisk analyse Billeder Fakta Fantasi og Faktiske omstændigheder Affektion Hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen
 10. 10. MINDSET PARADIGMESKIFT
 11. 11. Kontrol er en illusion 0-fejls kulturen skal væk Ledelse handler om at give andre magt Diversitet er en nødvendighed Mening fører til profit og ikke omvendt
 12. 12. Lederens udvikling af mindset Abstrakt   Udfordre   Simula:oner   egne   Refleksion   tænkning   grænser  
 13. 13. Strategi Kommunikation Innovation 5 kompetenceområder Implementering People skills Skillset
 14. 14. Strategi Værktøjer til metodisk indsamle og processe trends og tendenser i markedet Metoder til at (re-) formulere vision, mission og strategi der gavner både kunder, medarbejder og ejere Evne til at omsætte og nedbryde vision, mission og strategi til handlinger i hverdagen
 15. 15. Kommunikation At kunne formulere, forenkle og formidle budskaber på en måde der giver mening for modtagerne At forstå principperne for dialog og vidensdeling, og kunne arbejde med kommunikation i netværk Kunne udnytte potentialet i social media og andre kommunikationskanaler
 16. 16. Innovation Indarbejde innovation som en naturlig del af kulturen Kunne arbejde med innovationsprocesser, modeller og værktøjer Viden om hvordan man dyrker kreativitet og inspiration i organisationen og hos den enkelte medarbejder
 17. 17. Få tingene gjort! Prioritere opgaver ift strategier og mål Evnen til at skabe overblik og allokere ressourcer Handlingsledelse Bryde strategier og mål ned i handlingsplaner og projekter Evnen til at lykkes gennem andre
 18. 18. People skills Forståelse for kulturens byggesten og metoder til at påvirke kulturen i en given retning. Indsigt i hvad der motiverer og driver mennesker samt værktøjer til at skabe de bedste forudsætninger for den enkelte.
 19. 19. Systemer Sikre  hur:ge   Belønning  af   Sikre  flow  af   Gennem-­‐   reak:ons   reBe  adfærd/ informa:on   sig:ghed   :der   holdning  
 20. 20. Mindset + Skillset + Systemer
 21. 21. Ledere i dag behøver ikke at være supermennesker men super menneskelige!

×