Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація до роботи ман

29,006 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

презентація до роботи ман

 1. 1. СИМВОЛІКА УКРАЇНСЬКОЇНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИШИВКИ
 2. 2. Актуальність роботи: останнім часомпосилюється інтерес до етнографічнихмотивів в одязі, інтер’єрі, побуті, алебракує знань про значення окремихсимволів.
 3. 3. Мета роботи: дослідити значеннясимволів української народної вишивки,виявити рівень зацікавленості вишивкоюсеред сучасної молоді, виявити наскількисучасна молодь розбирається в значеннісимволів народної вишивки.
 4. 4. Ми висунули ряд завдань, які будеморозв’язувати в ході дослідження: дослідити значення символів українськоївишивки; описати значення найуживанішихорнаментальних символів і знаків,яківикористовувалися майстрами при вишиванні; з’ясувати, наскільки популярна народнавишивка серед молоді, та наскільки сучаснамолодь розбирається в значенні кольорів тасимволів вишивки; сприяти популяризації народної вишивки середсучасної молоді; заохочувати вивчати народну символіку такультуру українців;
 5. 5. Українська вишивка — один із видівнародного декоративногомистецтва українців; орнаментальне абосюжетне зображення на тканині, шкірі,виконане різними ручними абомашинними швами; один ізнайпоширеніших видів ручноїпраці українських жінок і, зокрема,дівчат.
 6. 6. Вишивку вживають в українськомународному побуті передусім напредметах одягу, в основному нажіночих і чоловічих сорочках. Крімтого, вишивки поширені на предметахдомашньоговжитку, як наліжники, обруси, наволочки, рушники тощо
 7. 7. Вишивка на одязі та предметах побуту
 8. 8. Усім відомо, що вишивання єнаціональним мистецтвом та ремесломукраїнців, звичайно, у залежності відрегіону існують певні розбіжності увикористанні елементів орнаментів,естетичності їх розташування, гамикольорів, а також у використанні певнихтехнік.
 9. 9. Вважається, що основне призначеннявишивки — прикрашання одягу таінтерєрно-обрядових тканин, танасправді вишивка несла і несе більшокультний характер. Вишивки- це впершу чергу обереги від усьогопоганого, а саме: від блискавки, відбездітності, від неврожайності, віднещастя. Кожен колір, кожна фігура увишивці несе своє значення, свою ауру,свою енергетику.
 10. 10. Особливого значення набувала вишивкана одязі, зокрема на сорчці. Їй надавалиоберегового значення, вірили в те, щоорнаменти захистять від хвороби тавсілякої напасті.
 11. 11. За мотивами орнаменти вишивокподіляються на чотири групи:геометричні (абстрактні), рослинні,зооморфні (тваринні), антропоморфні(стилізовані зображення фігур людей).
 12. 12. Ромб, трикутник, квадрат – символродючості, символ засіяного поля.
 13. 13. «Баранячі роги» – додатковий,допоміжний орнаментальний мотив, щочасто поєднується із ромбом, або жвикористовується в обрамленнірізноманітних бордюрчиків.
 14. 14. «Зірка» («звіздар», «звізди») – мотив, щопов’язується із зображенням небеснихтіл.
 15. 15. Голуби, лебеді, павичі – символвірності, кохання, півень – оберіг відзлих сил.
 16. 16. Дуб –уособлює чоловічу силу, калина –символ українського роду, жіночої краси,здоров’я, любові, щастя, багатства йнадії.
 17. 17. Лілея – символ дівочих чар, чистоти іцноти, розвитку та безперервностіжиття.
 18. 18. Мак – квітка памяті роду. Вірили, щополе після битви навесні вкриваєтьсямаками. Його не зображали на весільнихрушниках, оскільки він уособлюєскорботу
 19. 19. Троянда - символ кохання (червонатроянда), молодості, життя, чистоти йпишності. Це символ любові тамилосердя.
 20. 20. Виноград – символ таїнства створеннянової сімї. Вишивається на родиннихрушниках. Життєдайність виноградуозначає плодючість роду та багатство.
 21. 21. З метою з’ясувати, наскільки популярна народнавишивка в колах сучасної молоді ми провелиопитування, в якому взяли участь 2016 осіб різноїстаті та різного віку ( від 15 до 35 років).З’ясувалося, що не мають вишиванки в своємугардеробі, але хотіли б мати 1011 осіб, що складає45, 91 % опитуваних, мають вишиту сорочку 977 –44, 37 %, не носять і не хотіли б мати 28 - 1, 27%.44.3745.911.4
 22. 22. На питання «Чи знаєте ви, що символізує народнавишивка?» відповіді розподілилися таким чином:7% знають, що символізують кольори, 5% -розбираються в символіці орнаментів, 88% - важковідповісти на це питання.7 588
 23. 23. Це підтверджує, що сучасна молодь неволодіє знаннями з української культурита народознавства .
 24. 24. ВисновкиВишивка – це духовний символ українськогонароду, рідного краю,батьківської оселі, тепламатеринських рук.
 25. 25. Національна вишиванка на сьогоднішній день- це один з небагатьох відомих у всьому світінаціональних брендів. Наприклад, 23 серпня вСША вперше була проведена акція під назвою"День української вишиванки", організованаУкраїнським федеральним кредитнимсоюзом, впродовж якої жителі Нью-Джерсі і Нью-Йорка могли обслуговуватися у фінансовійустанові, персонал якої був одягнений вукраїнський національний одяг. Про це булоповідомлено прес-службою Українськогонаціонального ФКС.
 26. 26. Життя підтверджує, що декоративно-прикладне мистецтво збагачуєтьсяновими аспектами, його змістовна красапотрібна людині, в наш час зростає йогохудожньо-культурна цінність.

×