Stichting Water voor Filippijnen
Voorwoord ...................................................................................................................
Dit is het eerste jaarverslag van de stichting Water voor Filippijnen. Deze stichting zet zich vanaf eind
2007 in voor een...
Harmen
              Stefan
              Willem
Fotograaf: Stephan Blazis
Waarom deze stichting
In de zomer van 2007 is Harmen van der Laan, Master student aan de TU Delft Civil Engineering, drie
...
‘Stop al de ontwikkelingshulp binnen vijf jaar! Dambisa Moyo, econoom en schrijfster ‘Dead Aid’
‘Binnen twintig jaar geen ...
Wij willen een stichting zijn die zich onderscheidt in visie, methode(s) van geldinzameling en de
projecten waar wij ons v...
Foto impressie van de creatieve sessie (september 2008)
Onderscheidend werven!
Hoe kom je als stichting in tijden van financiële teruggang aan sponsoren? Kun je met het werven va...
Donate a free day for free
Veel mensen zullen het herkennen. Aan het eind van het jaar wordt de balans
opgemaakt en komt m...
Airplay
Stichting Water voor Filippijnen is voor het bedenken en uitvoeren van haar activiteiten voor een
groot deel afhan...
Hiervoor hebben we een gave water-doneer-bak
gemaakt, naar een idee wat we kregen aangedragen van
een medewerker van The C...
Sponsors
We hebben als stichting veel publiciteit en airplay gehad in 2008. Als tegenprestatie voor praktische
hulp of fin...
Communicatie met Taytayan – het lokale Filippijnse team
Ontwikkelingshulpprojecten zijn moeilijk. Cultuurverschillen en ma...
Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2008

Activiteiten
    September, Brainstormsessie Creativity Company
...
Resultaten kunnen beschreven worden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te kijken naar
de financiële prestaties v...
Op de Filippijnen werd ondertussen ook niet stilgezeten. In april kwam er een geschikt stuk land voor
een goede prijs te k...
De financiële resultaten zijn natuurlijk een belangrijk aspect, want de belangrijkste doelstelling van
de stichting blijft...
De totale lasten van de stichting in 2008 bedroegen € 536,-.
Bij een totaal aan baten van € 26.742,- betekent dit, dat
daa...
:
De huidige samenleving is geïndividualiseerd, ‘ieder voor zich’ lijkt soms de belangrijkste leus. Wij
merken dat de mens...
Als bestuur zijn we erg tevreden met de resultaten over 2008, niet alleen de financiële resultaten zijn
prachtig, maar ook...
Balans per 31 december 2008
In de onderstaande tabel is de balans van de stichting Water voor Filippijnen over het jaar 20...
Staat van Baten en Lasten
 Baten
            Giften Donate a day               €      25.14...
€
Stichting Water voor Filippijnen

adres               contact            GIRO 54 187 63
B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2008 Water voor Filippijnen

664 views

Published on

Met gepaste trots presenteren wij u ons jaarverslag van 2008. Het was een goed jaar, ons eerste jaar. We hebben veel gebrainstormd, ontwikkeld en uitgeprobeerd. 2008 is afgesloten met een schitterend resultaat: € 26.206,-!

Maar niet alleen dat. We hebben ook onze visie kunnen ontwikkelen. Visie op ontwikkelingswerk, visie op vrijwilligerswerk en fondswerving. In 2008 kregen we veel kansen om meer bekendheid te krijgen. Op netwerkavonden, op de TU Delft, tijdens colleges en symposia.

Met mooie foto's en leuke informatie en onze financiële resultaten staat dit allemaal in het jaarverslag van 2008.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag 2008 Water voor Filippijnen

 1. 1. Stichting Water voor Filippijnen
 2. 2. Voorwoord ............................................................................................................................................... 1 3 De stichting .............................................................................................................................................. 1 5 7 Visie.......................................................................................................................................................... 1 9 Activiteiten 2008...................................................................................................................................... 1 9 Onderscheidend werven! .................................................................................................................... 1 10 Donate a free day for free ................................................................................................................... 1 11 Airplay .................................................................................................................................................. 1 13 Sponsors .............................................................................................................................................. 1 15 Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2008 ............................................................................ 1 16 Resultaat 2008 ......................................................................................................................................... 1 18 Financieel resultaat 2008......................................................................................................................... 1 21 Vooruitblik ............................................................................................................................................... 1 22 Jaarrekening............................................................................................................................................. 1 22 Balans per 31 december 2008 ............................................................................................................. 1 23 Staat van Baten en Lasten ................................................................................................................... 1
 3. 3. Dit is het eerste jaarverslag van de stichting Water voor Filippijnen. Deze stichting zet zich vanaf eind 2007 in voor een drinkwaterproject op de Filippijnen. In dit jaarverslag laten we vanuit verschillende invalshoeken zien wat voor stichting wij zijn, welke activiteiten we hebben ondernomen en wat de resultaten hiervan zijn. Ook geven we een blik op de toekomst. 2008 stond in het teken van ontwikkelen en proberen. Het was een jaar waarin we plannen ontwikkelden en ideeën lieten rijpen tot uitvoerbare inzamelacties. Gedurende dit proces zijn plannen vaak bijgesteld – en soms naar de prullenbak verwezen. Voor de stichting was 2008 vooral een jaar van leren om onze visie te vertalen naar concrete activiteiten. Het jaar stond ook in het teken van de vele mensen en organisaties die ons geholpen hebben. Via vele kanalen heeft onze stichting bekendheid verkregen in Delft en omstreken. Bovenal hebben deze mensen geholpen geld in te zamelen. We willen daarom iedereen bedanken die ons in het afgelopen jaar heeft geholpen, in wat voor vorm dan ook. De kern van de stichting Water voor Filippijnen is het bijdragen aan de ontwikkeling van in armoede levende bevolkingsgroepen op de Filippijnen. Drinkwater is slechts een hulpmiddel om mensen uitzicht te geven op een beter perspectief. Over het ontwikkelingswerk dat wij doen, willen we eerlijk communiceren. Niet alles gaat in één keer goed. Wij willen u laten zien hoe wij hiermee omgaan als kritische Delftse ingenieurs. In 2008 is al meer dan € 25.000,- opgehaald. Dit brengt de uitvoering van het drinkwaterproject een stuk dichterbij. Het betekent ook dat we in 2009 gewoon zullen doorgaan met geld inzamelen, zodat in 2010 het project daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Dit kunnen wij niet alleen en wij willen u hier weer graag bij betrekken. Uw steun is meer dan welkom en we hopen dat u wilt helpen onze plannen waar te maken. Stefan Suurmond Harmen van der Laan Willem Malda Voorzitter Secretaris Penningmeester
 4. 4. Harmen Stefan Willem Fotograaf: Stephan Blazis
 5. 5. Waarom deze stichting In de zomer van 2007 is Harmen van der Laan, Master student aan de TU Delft Civil Engineering, drie maanden op stage geweest in de Filippijnen. Hij heeft daar gewerkt als ‘technical development worker’ voor een Filippijnse ontwikkelingshulporganisatie in een dorpje op het platteland, genaamd Ambalgan. Hij heeft het drinkwaterprobleem van de community onderzocht en een systeem ontworpen, dat het grote tekort aan schoon drinkwater kan oplossen. Weer thuis bleef het project knagen: voor de lokale organisatie daar is het benodigde kapitaal nagenoeg niet op te brengen, terwijl de urgentie van het watertekort met eigen ogen was gezien. Samen met twee anderen die ook enthousiast zijn voor het project, is begin 2008 gestart om het benodigde kapitaal te vergaren en het plan voor het drinkwaterproject verder uit te werken. Om dit mede mogelijk te maken, is de stichting Water voor Filippijnen opgericht. Stichting Water voor Filippijnen De doelstelling van de stichting is: het mogelijk maken van waterprojecten op de Filippijnen. Dat is ook vastgelegd in de statuten. Daarin staat ook dat we dit doel willen bereiken door:  het werven van fondsen  het met raad en daad bijstaan van lokale ontwikkelingshulporganisaties op de Filippijnen  het opzetten, uitvoeren en ondersteunen van (drink)waterprojecten  het geven van (drink)waterbouwkundige en andere adviezen  het samenwerken met Nederlandse en buitenlandse organisaties Als concreet doel willen we het benodigde kapitaal (€ 50.000,-) voor het drinkwaterproject in Ambalgan in 2009 bij elkaar hebben. De stichting werkt samen met een lokale ontwikkelingshulporganisatie op de Filippijnen: Tayayan. Tayayan is al langdurig actief in het dorp waar het project komt en heeft al diverse projecten uitgevoerd om de bevolking te faciliteren. Daarnaast werken we ook samen met OMF Nederland. OMF Nederland is onderdeel van de internationale organisatie OMF. Zij heeft de supervisie op het project en is verantwoordelijk voor audit en control.
 6. 6. ‘Stop al de ontwikkelingshulp binnen vijf jaar! Dambisa Moyo, econoom en schrijfster ‘Dead Aid’ ‘Binnen twintig jaar geen armoede meer; het kan’ Jeffrey Sachs, econoom en schrijver ‘End of Poverty’ ‘Ontwikkelingshulp doet meer kwaad dan goed’ Arend-Jan Boekestijn, politicus en historicus ‘Hulpverleningsorganisaties houden conflicten in stand’ Linda Polman, journalist en schrijfster ‘De crisiskaravaan’ ‘Ik vind elk kleinschalig initiatief uiterst nuttig’ Jan Pronk, oud-minister Ontwikkeling samenwerking en VN afgezant Een kleine rondgang langs verschillende meningen over ontwikkelingswerk zou je er toe kunnen zetten alles te ontlopen wat er mee te maken heeft. Stoppen of doorgaan? Minder geld en een andere manier, of is meer geld de oplossing? Ook wij weten het niet. Als stichting Water voor Filippijnen zijn we kritisch. Kritisch op ontwikkelingswerk. Tegelijkertijd zijn we ook persoonlijk betrokken geraakt. De vraag ‘werkt ontwikkelingshulp?’ is even slecht te beantwoorden als de vraag ‘werkt investeren?’. Waarin investeer je, op welke manier en termijn, tegen welk rendement? Zonder te pretenderen de waarheid in pacht te hebben, is onze kijk op ontwikkelingswerk dat het zinvol is mensen te faciliteren in community development. De manier waarop is essentieel. Taytayan Development Projects probeert zorgvuldig te zijn in de formulering van haar werk: het faciliteren van mensen in ontwikkeling. Geen hulp. De Filippijnse organisatie is erg gevoelig om ‘koloniserende’ terminologie te voorkomen. Zo ondersteunen ze alleen projecten wanneer deze uit de communities zelf naar voren komen. Ook het drinkwaterproject is er op gericht om duurzaam te zijn op de lange termijn: financieel zelfstandig, gezond en rendabel. Uit onderzoek van Lau Schulpen en Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit zijn kritische resultaten naar voren gekomen over particulier initiatief projecten, zoals die van ons. Als Water voor Filippijnen nemen we dit in ogenschouw en zijn we kritisch naar onszelf: in hoeverre trappen we niet in dezelfde valkuilen? We streven er naar om met geduld en respect de lokale mensen te ondersteunen. Onze inzet is expertise en toegang tot kapitaal, het is hun drinkwater en hun project.
 7. 7. Wij willen een stichting zijn die zich onderscheidt in visie, methode(s) van geldinzameling en de projecten waar wij ons voor inzetten. Hierin staan drie elementen centraal:  Het aanspreken van nieuwe groepen met innovatieve ideeën en nieuwe media.  Het ondersteunen van projecten gericht op ‘community development’ en die door lokale organisaties worden geïnitieerd.  Donoren committeren aan onze stichting en hen op een transparante manier te informeren over de voortgang van het project, waarbij we gebruikmaken van nieuwe media. Ontwikkelingshulp gaat naar onze mening veel verder dan het geven van geld of het leveren van een stukje techniek. Veel belangrijker zijn duurzame relaties die gericht zijn op community development, zodat mensen leren omgaan met de techniek en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Vanuit de vraagstelling “Geef je iemand een vis of een hengel?” denken we na over de manier waarop de lokale bevolking geholpen kan worden. Laat het duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat de hengel de oplossing voor de lange termijn moet zijn. Wij zijn wel van mening dat de gebruiksaanwijzingen hierbij van cruciaal belang zijn. Zoals gezegd stond 2008 in het teken van ontwikkeling en evolutie, met andere woorden: de vorming van onze strategie en het steeds weer terugkijken naar de resultaten. We hebben van verschillende gezichtspunten naar het project drinkwater voor Filippijnen gekeken en hebben geconstateerd, dat het uiteindelijke doel van onze inspanningen community development moet zijn. Hiervoor is het faciliteren en financieren van een drinkwaterproject een mogelijk middel. Als stichting willen we deze visie omzetten in daden. Wij zijn constant bezig om ons netwerk uit te breiden met mensen, organisaties of andere instellingen die deze visie kunnen realiseren.
 8. 8. Foto impressie van de creatieve sessie (september 2008)
 9. 9. Onderscheidend werven! Hoe kom je als stichting in tijden van financiële teruggang aan sponsoren? Kun je met het werven van sponsoren nog andere doelen verzinnen dan geld inzamelen? Waarom geven mensen geld waar ze ogenschijnlijk niets voor terugkrijgen? Als je geld aan een goed doel wilt geven, hoe maak je dan een keuze, doe je dit bewust? Heel uitdagende vragen, die omgezet kunnen worden in heldere voorwaarden en uitgangspunten voor een brainstormsessie. De Creativity Company heeft ons hierbij geholpen en heeft de brainstormsessie gefaciliteerd. Hierdoor konden wij onder professionele begeleiding brainstormen over mogelijke inzamelacties. We hebben de vraag gesteld welke acties we zouden moeten organiseren om onze doelgroep te benaderen. We hebben ons gericht op vier doelgroepen in de Nederlandse samenleving, zoals deze zijn gedefinieerd in de Mentality-mileus™ 1: 1. Kosmopolieten 2. Opwaarts mobielen 3. Moderne burgerij 4. Gemaksgeoriënteerden Deze doelgroepen hebben ‘consumeren en genieten’ als bindend element. Hun waardeoriëntatie is gekenmerkt door de waarden ‘bezitten’ en ‘verwennen’. Het resultaat mocht er wezen! Naast dat we ons met veel plezier hebben ingeleefd in verschillende doelgroepen, zijn er meer dan 60 ideeën uitgerold voor het ophalen van het benodigde geld voor het drinkwaterproject. De top 5 is die middag nog concreter uitgewerkt, zodat we handvatten hadden om een en ander verder uit te werken. Eén idee is inmiddels uitgevoerd. 1 Deze definitie wordt gebruikt door het NCDO, in kaart gebracht door onderzoeksbureau Motivaction.
 10. 10. Donate a free day for free Veel mensen zullen het herkennen. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en komt men er vaak achter dat er vakantiedagen over zijn gebleven. Een mogelijkheid is om de overgebleven vakantiedagen naar het volgende jaar te verschuiven. Logischerwijs resulteert dit alleen maar in nog meer vakantiedagen aan het einde van dat jaar. Waarom niet een of twee van deze overgebleven vakantiedagen doneren? Met dit idee zijn we in november 2008 naar de decanen van de faculteiten Industrieel Ontwerpen, Toegepaste Natuurwetenschappen en Civiele Techniek van de TU Delft gestapt om hun support voor dit idee te vragen. Door hun hulp en de enthousiaste medewerking van de mensen van de verschillende financiële en personeelsafdelingen is het gelukt om in korte tijd de actie op te zetten. Veel promovendi aan de TU Delft hebben aan het eind van het jaar dagen over. Met de actie “Donate a free day for free” was het voor hen mogelijk om een of twee dagen te doneren. In totaal hebben er 175 promovendi meegedaan en is een bedrag van € 25.147,50 opgehaald. Als stichting zijn we erg blij met het succes van dit concept. We willen dit concept daarom ook graag toepassen bij andere bedrijven en instellingen.
 11. 11. Airplay Stichting Water voor Filippijnen is voor het bedenken en uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Bij het organiseren van activiteiten is naamsbekendheid van de stichting bij bedrijven en de samenleving van belang. Daarom bezochten we netwerkavonden, voorlichtingsavonden en symposia. In één week hadden we de mogelijkheid twee netwerkbijeenkomsten te bezoeken: Hard/t voor Internationale Samenwerking in Delft en een avond van Bedrijf&Samenleving Delft. Op deze avonden hebben we nuttige informatie en contacten opgedaan. Impressie van de avond Hard/t voor Internationale Samenwerking in Delft, met o.a. Burgemeester Verkerk (links) en onderzoekster van de Radboud Universiteit Sara Kinsbergen (rechts) Op deze laatste avond mochten we als stichting een presentatie geven over wie wij zijn en hoe we onze ideeën willen verwezenlijken. We kregen veel positieve reacties en zijn met een groot enthousiasme van deze avonden teruggekomen. Vervolgens hebben we ons als stichting gepresenteerd op het door Osiris en Students4Sustainability georganiseerde Sustainability Event. Dit is een week met een expositie van allerlei duurzaamheidsinitiatieven van de TU Delft en verschillende activiteiten, zoals een debat, duurzaam daten en een symposium. Wij waren gevraagd het drinkwaterproject en de stichting te presenteren op de expositie, om te laten zien wat je als (oud)studenten kan doen om je steentje bij te dragen aan (sociale) duurzaamheid en techniek in ontwikkelingslanden.
 12. 12. Hiervoor hebben we een gave water-doneer-bak gemaakt, naar een idee wat we kregen aangedragen van een medewerker van The Creativity Company. De bak, neergezet op een kolom met op de zijkanten de presentatie van het hele project, kreeg veel bekijks. Het is een heldere visualisatie van het gegeven, dat kleine bijdrages samen kunnen zorgen voor genoeg drinkwater voor mensen die daar geen toegang toe hebben. Verder hebben we nog een verhaal gehouden op het Water-doneer-bak tijdens Sustainability Week symposium Designing in Developing Countries. Harmen expositie (november 2008) vertelde daar over de verschillen wanneer je ontwerpt in een totaal andere context, zowel technisch en cultureel als sociaal en politiek gezien. Tijdens de presentatie kwamen aspecten als ownership, corruptie en de invloed van techniek op de machtsverhoudingen in een community aan bod. Op onze website zijn deze en alle andere presentaties beschikbaar.
 13. 13. Sponsors We hebben als stichting veel publiciteit en airplay gehad in 2008. Als tegenprestatie voor praktische hulp of financiële steun kunnen we als stichting soms niet veel meer bieden dan promotie op onze website of in bijvoorbeeld dit jaarverslag. In volgorde van tijd zijn we geholpen door de volgende sponsoren. Students4Sustainability (kortweg S4S) heeft toegezegd om als eerste stap € 750,- bij te willen dragen aan het drinkwaterproject. S4S steunt het project door met dit bedrag het stuk land aan te kopen waarop het drinkwatersysteem gebouwd gaat worden. The Creativity Company heeft de stichting gesteund door het faciliteren van een creatieve sessie. Als stichting willen we graag op een leuke en innovatieve manier het benodigde geld ophalen. Daarom zaten we donderdag 25 september 2008 met acht creatieve mensen met allerlei achtergronden bij elkaar om een middag lang goed georganiseerd te brainstormen. Het StuD fonds, een onderdeel van StuD studentenuitzendbureau, sponsort de kosten voor het oprichten van de stichting en de promotie- en fondswervingsactiviteiten. De website, de presentatie op de expositie van het Sustainable Event en dit jaarverslag zijn hier concrete voorbeelden van. Vertalen.nl heeft de stichting erg geholpen in de voorbereidingsperiode voor de actie ‘Donate a free day for free’. In korte tijd werd door hen onze website vertaald in het Engels, waardoor de informatie ook beschikbaar werd voor de buitenlandse studenten. Een vakantiedag verzilveren voor het goede doel; dat was één van de ideeën bedacht tijdens onze creatieve sessie. Met dit idee zijn we in november naar de decanen van de faculteiten Industrieel Ontwerpen, Toegepaste Natuurwetenschappen en Civiele Techniek gestapt om hun support voor dit idee te vragen. Door hun support en de enthousiaste medewerking van de mensen van de verschillende financiële en personeelsafdelingen is het gelukt om in korte tijd de actie op te zetten. Naast de georganiseerde activiteiten en sponsoren hebben we ook sponsoring van particulieren mogen ontvangen.
 14. 14. Communicatie met Taytayan – het lokale Filippijnse team Ontwikkelingshulpprojecten zijn moeilijk. Cultuurverschillen en machtsverhoudingen maken het voor een buitenstaander lastig om de juiste conclusies te trekken. Wij zijn dan ook erg blij dat het project lokaal wordt geïmplementeerd door Taytayan Development Projects, met een team mensen van dezelfde stam, uit hetzelfde dorp en met kennis en ervaring in de lokale cultuur. Toch merkten we afgelopen jaar ook dat de communicatie tussen ons en het lokale team soms lastig is. Onze vergadercultuur met deadlines botste met het feit dat documenten maar niet werden opgestuurd. Soms voelden we de spanning: is het nou ‘ons’ of ‘hun’ project? Wie trekt de kar? Voor ons is het drinkwaterproject op dit moment het enige wat speelt en Taytayan is bezig met veel meer projecten die aandacht vragen op de korte termijn. De communicatie zal altijd een punt van aandacht blijven: twee totaal verschillende werelden worden via e-mail met elkaar verbonden, met verschillende interpretaties en een vertaalslag in het Engels. Onrust op Mindanao In augustus 2008 was er korte tijd onrust op Mindanao, het eiland waar ook Taytayan werkzaam is. Voor ons als stichting was het ook spannend. Het was lastig in te schatten in hoeverre dit van invloed was op Ambalgan. De afstanden op het eiland zijn qua reistijd te vergelijken met een reis van Delft naar Spanje. Gelukkig is de rust weergekeerd, en vormde deze onrust geen blokkade voor het project. Toch andere acties Als stichting in Nederland zijn er dingen anders gelopen dan gepland. Voor de zomer van 2008 hadden we het idee om een drakenbootrace te organiseren. De plannen waren al aardig gevorderd en we waren er enthousiast voor. Toch vroeg het een vrij hoge investering en organisatiedruk, die we misschien niet konden leveren. Terwijl we hierover een knoop wilden doorhakken, kregen we contact met de Creativity Company over de brainstormsessie. Een paar weken later waren we 60 ideeën rijker, waarvan vele beter aansloten bij én de doelgroepen én onze kracht als organisatie. Helaas geen drakenbootrace dus, maar wel veel andere gave acties.
 15. 15. Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2008 Activiteiten  September, Brainstormsessie Creativity Company  Oktober, Netwerkavond B&S  Oktober, Hard/t voor IS  November, Sustainability Event  December, ‘Donate a free day for free’ actie Lezingen/presentaties  September, Presentatie over aanpak fondswerving, tijdens Netwerkavond Bedrijf&Samenleving Delft  Oktober, Lunchpresentatie op de PhD-dag aan de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO)  November, Presentatie met als titel ‘How to design around corruption’ op het Symposium ‘Designing in Developing Countries’ op het ‘Sustainability Event’ op de TU Delft  November, Tentoonstelling ‘Duurzaam Delft’. Tijdens hetzelfde Sustainability Event stonden we met een ‘Water-doneer-bak’  December, Presentatie over project om mensen te werven en bekendheid te verkrijgen tijdens college Ontwikkelingsproblematiek aan de faculteit Culturele Antropologie en Ontwikkelings Sociologie Leiden In de (lokale) pers  November, Osiris Magazine. Het project werd toegelicht omdat Students4Sustainability een stuk land had gesponsord.  Januari 2009, Naar aanleiding van de actie ‘Donate a free day for free’ is in het CiTG Nieuws van januari een interview gegeven over het project en het hoe en waarom van de actie ‘Donate a free day for free’  Januari 2009, Nieuwsbrief Vakantiecursus. Een artikel van 500 woorden geschreven over het project, de actie ‘Donate a free day for free’ en onze stichting Overig  Zomer, Nieuwsbrief en website Students4Sustainability (S4S)  Januari 2009, In de Nieuwjaarsspeech van de faculteit Civiele Techniek waarbij de stichting met trots genoemd werd in de resultaten van het afgelopen jaar
 16. 16. Resultaten kunnen beschreven worden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te kijken naar de financiële prestaties van de stichting. De stichting wil echter meer zijn dan alleen een instantie die geld inzamelt voor het goede doel. Een belangrijk resultaat is de bewustwording bij zowel de lokale partijen alsook bij de donateurs. Daarom zal dit hoofdstuk gewijd zijn aan de resultaten die niet altijd direct meetbaar zijn. Ruim 60 ideeën zijn geïnventariseerd tijdens de brainstorm middag. Deze brainstorm werd gefaciliteerd door de Creativity Company. Het beschikbaar stellen van begeleiding en ruimte is een resultaat dat niet in direct het financiële resultaat is terug te vinden. Een heel belangrijke mijlpaal werd bereikt op 30 september. De Belastingdienst erkent Water voor Filippijnen als ANBI! De aanwijzing ANBI geeft aan dat de stichting aan de hoge eisen van de Belastingdienst voldoet. Dit is voor de stichting een grote opsteker. Op deze manier zijn uw giften aan het project fiscaal aftrekbaar. Natuurlijk kan een stichting niet zonder website (www.watervoorfilippijnen.nl), hier is dan ook als eerste aan gewerkt. En met resultaat, een professionele website is vanaf september online gegaan. In de loop van de tijd wisten steeds meer mensen onze website te vinden. Het hoogtepunt van het aantal bezoekers werd bereikt tijdens de actie ‘Donate a free day for free’. Met maar liefst 200 bezoekers was deze dag het drukst bezocht. In totaal hebben 1.200 mensen van verschillende continenten hun weg gevonden naar onze website.
 17. 17. Op de Filippijnen werd ondertussen ook niet stilgezeten. In april kwam er een geschikt stuk land voor een goede prijs te koop voor de plaatsing van de watertoren en de waterbehandeling. Taytayan heeft dit stuk land aangekocht, met het sponsorgeld van S4S. Ook is er een goed onderbouwd implementatieplan door hen gemaakt. Dergelijke signalen geven de stichting een bevestiging van de noodzaak van het project en vertrouwen voor de toekomst.
 18. 18. De financiële resultaten zijn natuurlijk een belangrijk aspect, want de belangrijkste doelstelling van de stichting blijft het werven van fondsen om de waterprojecten op de Filippijnen mogelijk te maken. Wij willen ons best doen de operationele kosten zo laag mogelijk te houden, zodat een zo groot mogelijk deel van het ingezamelde geld terechtkomt bij de mensen waarvoor het in eerste instantie is opgehaald. Toch moeten er, om geld in te kunnen zamelen, kosten gemaakt worden die niet gesubsidieerd of gesponsord kunnen worden. Kosten als het oprichten van de stichting bij de notaris of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vinden we het als stichting erg belangrijk dat onze sponsoren zich bewust zijn en blijven van het doel waar ze aan bijdragen. Hiervoor zijn middelen nodig zoals website, promotiemateriaal, maar ook dit jaarverslag. Aan de inkomsten kant hebben we een resultaat gehaald waar we erg trots op zijn. In totaal hebben we € 26.742,- aan giften en bijdragen opgehaald. Aan het einde van het jaar stond de rekening van de stichting op maar liefst € 15.664,-. En dan waren nog niet eens alle opbrengsten van de actie ‘Donate a free day for free’ overgemaakt. Fondswervende organisaties worden vaak onderling vergeleken naar het behaalde resultaat en de efficiëntie waarmee dit resultaat is behaald. Een van de parameters waar naar gekeken kan worden, bestaat uit de lasten die gemaakt worden om de baten te verwezenlijken. Met andere woorden: hoeveel geld blijft er aan de strijkstok hangen? Dat was niet veel.
 19. 19. De totale lasten van de stichting in 2008 bedroegen € 536,-. Bij een totaal aan baten van € 26.742,- betekent dit, dat daarvan 2 procent aan lasten opging. Aan het einde van dit jaarverslag zijn de balans en de staat van baten en lasten over 2008 opgenomen, waarin de financiële cijfers over 2008 gedetailleerd zijn terug te vinden.
 20. 20. : De huidige samenleving is geïndividualiseerd, ‘ieder voor zich’ lijkt soms de belangrijkste leus. Wij merken dat de mensen van onze (jonge) generatie zich steeds minder lijken te willen inzetten voor traditionele goede doelen, het uitvoeren van een collecte of het organiseren van een rommelmarkt. Wij denken dat niet zozeer de bereidheid van mensen is veranderd, maar meer de manier waarop zij zich willen inzetten voor goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid. We zijn druk, maar we proberen wel bewust keuzes te maken. We kunnen en willen ons daarom niet meer op de traditionele manier inzetten voor de maatschappij om ons heen. Recent is de toekomstige generatie beschreven als ‘Generation G’. Generation G heeft een mentaliteit die wordt gekenmerkt door ‘vrijgevigheid’ zowel op maatschappelijk als commercieel gebied. Het gaat hier om een generatie van online verbonden mensen die delen, geven, nemen, maken en samenwerken in grote aantallen. Voor velen is het delen en ontvangen een nieuwe passie die het nemen aan het vervangen is als de nieuwe status: GENERATION G is a wide variety of consumers and citizens being more generous. We're talking the collaborative / free / creation / crowd sourced / gift / sharing movement that, especially online, has unlocked in entirely new ways the perennial need of individuals to be appreciated, to be loved, to feel part of the greater good, to contribute, to help... To basically find status and gratification in something other than consuming the most or the best (www.trendwatching.com). Het is onze ervaring dat mensen graag bereid zijn om “afgebakende hulp” te geven. Dit betekent dat mensen voor een korte duur en een concrete activiteit met hun expertise bereid zijn om te helpen. Ook komend jaar willen we hiermee doorgaan en ons sociale netwerk verder uitbreiden. Niet door een beroep te doen op verantwoordelijkheidsgevoel, maar op de creatieve bijdrage van mensen; mensen die willen samenwerken, willen geven en ontvangen, waarbij delen centraal staat. Voor iedereen die zich aangesproken voelt door deze mentaliteit, of dit nu bedrijven, instellingen of particulieren zijn, zijn er tal van mogelijkheden om mee te doen met onze stichting.
 21. 21. Als bestuur zijn we erg tevreden met de resultaten over 2008, niet alleen de financiële resultaten zijn prachtig, maar ook de niet-financiële resultaten. Dit geeft ons voldoende vertrouwen dat we in 2009 de financiering van het drinkwaterproject rond kunnen krijgen. Zover is het echter nog niet, hiervoor zijn nog wel wat stappen nodig. Belangrijke activiteiten in 2009 zullen zijn: het uitbrengen van een radiospotje in samenwerking met een radioprogramma van de EO, het aanvragen van subsidie bij het NCDO en het verder ontwikkelen van het concept doneer een vakantiedag. Voor dit laatste zijn we nog op zoek naar bedrijven die mee willen doen. Zoals het er nu naar uitziet, kan in 2010 worden gestart met de bouw van het drinkwaterproject. Wij blijven u informeren over de voortgang en hopen dat in de nabije toekomst de inwoners van Ambalgan schoon en betrouwbaar drinkwater hebben. U kunt onze activiteiten volgen door zich aan te melden voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Verder horen we het natuurlijk graag als u nog andere ideeën hebt.
 22. 22. Balans per 31 december 2008 In de onderstaande tabel is de balans van de stichting Water voor Filippijnen over het jaar 2008 weergegeven, zoals deze is vastgesteld door het bestuur. Activa Passiva Liquide middelen € 15.708 Reserves € 26.206 Nog te ontvangen donaties € 10.498 Totaal € 26.206 Totaal € 26.206 Tabel 1: Balans per 31 december 2008 In de staat van baten en lasten is terug te vinden hoe deze bedragen zijn opgebouwd.
 23. 23. Staat van Baten en Lasten Baten Giften Donate a day € 25.148 Giften fondsen € 1.500 Giften bedrijven € 50 Giften particulier € 44 Totaal Baten € 26.742 Lasten Administratieve lasten € 198 Oprichting stichting € 137 Actie Donate a day € 130 Promotiemateriaal € 71 Totaal Lasten € 536 Resultaat 2008 € 26.206 Tabel 2: Staat van Baten en Lasten 2008 Grondslagen De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva vindt plaats, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die hun oorsprong voor het einde van het verslagjaar vinden, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 24. 24. € Stichting Water voor Filippijnen adres contact GIRO 54 187 63 Buitenwatersloot 158 +31 6 480 78 145 Erkend als ANBI 2613 SW Delft info@watervoorfilippijnen.nl KvK 27319411

×