Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doneer een dag / Donate a day

424 views

Published on

Uitleg over het concept 'Doneer een dag'

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doneer een dag / Donate a day

  1. 1. Drinkwaterproject Filippijnen <ul><ul><li>community development en betrouwbaar drinkwater voor de mensen in Ambalgan </li></ul></ul>
  2. 2. Inhoud <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Het concept </li></ul><ul><li>De kracht van het idee </li></ul><ul><li>Wat kan de stiching doen </li></ul><ul><li>Samenwerking </li></ul>
  3. 3. Doneer een vakantiedag - I <ul><li>‘ Verzilver een vakantiedag’ </li></ul><ul><ul><li>Veel mensen hebben vakantiedagen ‘over’ aan het einde van het jaar (vakantiedagen of verlofdagen, verlofuren, overuren etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Deze kunnen vaak maar beperkt worden gekapitaliseerd of worden meegenomen naar een volgend jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Werknemers doneren een vakantiedag aan het drinkwaterproject </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgever zorgt voor financiële afhandeling. </li></ul></ul>
  4. 4. Doneer een vakantiedag - II <ul><li>Veel verschillende namen mogelijk: </li></ul><ul><ul><li>Doneer een dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Doneer een verlofdag </li></ul></ul><ul><ul><li>Doneer een vrije dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Doneer een ATV dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Doneer een leeftijd dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Enz. </li></ul></ul><ul><li>Er is niet 1 norm voor de waarde </li></ul><ul><ul><li>Definitie volgens HR-kiosk.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>De formule voor de berekening van een dag luidt: vast inkomen gedeeld door het aantal werkbare dagen. Zowel de samenstelling van het vaste inkomen als het aantal werkbare dagen kunnen per organisatie verschillend zijn: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>samenstelling van het vaste inkomen: salaris, vakantietoeslag en mogelijk vaste een 13e maand; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>het aantal werkbare dagen: het aantal vakantie- plus eventuele ATV-dagen. In sommige organisaties wordt daarvan het aantal dagen per jaar, dat werknemers gemiddeld ziek zijn, afgetrokken. </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Kracht van het idee <ul><li>Past goed bij ontwikkelingen op MVO-gebied: </li></ul><ul><ul><li>Werknemers kunnen zelf keuze maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatief makkelijk te implementeren (weinig gedoe) </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedere werknemer kan meedoen, ongeacht opleiding, inhoud van de functie etc. </li></ul></ul><ul><li>Past goed bij St. Water voor Filippijnen </li></ul><ul><ul><li>Doelgroep middelgrote bedrijven met Young Proffesionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Specieke invulling op maat samen te stellen met klant </li></ul></ul><ul><ul><li>Effectieve inzamelactie </li></ul></ul>
  6. 6. Wat kan de stichting doen <ul><li>Ontwikkelen PR materiaal </li></ul><ul><li>Presentatie / promotie onder medewerkers </li></ul><ul><li>Faciliteren online platform om aanmeldingen te registeren </li></ul><ul><li>Terugkoppeling van de actie </li></ul><ul><li>Verder updates over de voortgang van het project </li></ul><ul><li>Voorkomen van fraude </li></ul>
  7. 7. Samenwerken? <ul><li>Stefan Suurmond </li></ul><ul><li>M 06 471 20 035 </li></ul><ul><li>E [email_address] </li></ul><ul><li>Ralph Boeije </li></ul><ul><li>M 06 170 94 018 </li></ul><ul><li>E [email_address] </li></ul>Stichting Water voor Filippijnen Buitenwatersloot 158 2613 SW Delft www.watervoorfilippijnen.nl KvK 27318411 Belastingdienst 8194.45.768 erkend als ANBI Dit project draagt bij aan milleniumdoel 7 Iedereen toegang tot schoon drinkwater

×