Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
'ї
У. .М ` `І ґгд' І
, - І  д | "д (та ґд: г у г; ад _ д . і * : - *
ґ? о і ` і ` й | | __| . 11 [ж 'ц 11
1 л, _

...
СНЕСК УОЦЯЗЕЬР

Ііорівияльяі конструкції

І) і Пн* . ї-ЦІР ц- і-А і чим тим

'Гііе тогс щ- Ьспсг. Чим більше. ты краніс...
Тііе І-'іііііґе ІпоеґіпЦе-іп-іііе-Ран! 
(Майбутній час у минулому)

'Гііе І-'іііііге Ііісіеґіііііе-іп-Ціе-Рая! описує дію...
БІіоііІкі також ііжіівіісться. коли чи очікує мо па іікуп. ІІПІКПО. Іініііэііізііьі. 
ТІи-п- пгс птоу Ііоісін ііі іІіс ...
ё

і Іо іінус Поі

| . Іо ів- о! ) іікі-(і І '

іііоі

ііо імув (Іоі

ъ_„ , ,

_ ПІ'1"і

„ -іиіііііі
'оидііі Но)

. и: ...
ВНП' 1

Ех. 30)), р. 22. І. “Пт км: :: 2. 'Пинк нго; З. “Чт Інша. Пт! .ъгщ «І. 'Пші апти-. цгс-яі: 
5. “Пт Ьин: ...
Ех. 5 (а). р. 88. І. Ап 1-111-11-0111110111111 110110101 ш 11 рыъоп 111110 ін 110111101)- 1гу111к 10
5111-1- 1111- І-І...
'Гіи- ііпіг ігнтс- він-сіні іт' іогііпіііііц-э. . ріппнітід тпі ілніісіііід мі ц дае-и ііііґіґпі' рпш-г
дтп-гнівом рішіі і...
ііпхчга, ппн-кцпі Рєпін-к' Агі- [іш Іїпппініпшь Гог ґиггтъі (ЧІЧІГОНІІІРІІЇІІі ніцшіиґєіь. 
Ним-ц- (Ін- ІЧІЇІІм, рІІіІііґ...
Ех. 4 (б). р. 124. ]_ кміш: 2. '! `є*! ох'| ні(ъґ1; З. Мч-(Іін: 4. “'ии'!1: Г). Ілзичп; б. Кпк-про; 
Т. Ыс-и-зрц...
!': МІ`ІІІ'С! Ї 570!! НпІІшН (с-ыпппич! !
Оіоііппгк": Кс-11и1ґІи1ІьІ1- Інігп! 

А . ІпґКг-няп І: лш-«Пщ шин ро-гґнґпп-є...
ШІІІІІІІППКНІІПП чпНш рч-оріи иґ сіхПп-гоп! ннм. І «піон- Нзыиэгу шці ких Ни* чинним

. ці Нп- ргщнт гшнпнтсчі шипіт Ісж...
Ідмпщио гь-ьсиигпп! ш 1110- гс-пІп- пі' Кит. Ані ьрочніь и Ім пЇ Інт- пп «Ішгпаціэіи
. п-іпчіи-ч, Іп ЗІІІІІ-ЗІІІІЗ Ат І...
Ех. 5(Ь), р.196. І. ІІ; 2.123. І); -І. А; із. Гїіі. ІЗ; 7 А: Н. (
Ех. 40)), р. 205. І. ІЧнъилдглрМ; 2. 111-...
|| пґІ [Іаг “кіт-Ів вкв-ги гп-ІочШ. пдо-. эє Іщ: - Ім ніч. ма! Інші ішла. . и * 'Н І! ! -
'ІІн- «іди- -нІ ІІп- Іч-І ЇЇ...
ІІп* джГч ІмНъгґ' [п чч- 1Іт1 Нм' кчтщ: шин им. кнцначіаіь' . ьі рп-шпішд Тпг Ни' Іцшд

Ік пшІ цчпсІхмьґКпхд

Ыші-пъ. ч...
гґіізЇіічі із"; (Пнтпг Ггиьгкдъп-П, го-чпцІхя-«І ш ІІн- но-НІґґпо-Іхі пї Апніяглп ЕґкцІІзІаІнґ-Ін ш
ГІьІгг. 5ІІЇІ>ІЧ| І...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

гдз (ответы, решебник) англійська мова English 9 клас калініна

1,487 views

Published on

гдз (ответы, решебник) англійська мова English 9 клас калініна

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

гдз (ответы, решебник) англійська мова English 9 клас калініна

 1. 1. 'ї У. .М ` `І ґгд' І , - І д | "д (та ґд: г у г; ад _ д . і * : - * ґ? о і ` і ` й | | __| . 11 [ж 'ц 11 1 л, _ ' *Ли-ц АР' Ыд: Ї; __: . Підручйики і гдз онлайн ГД3 Англійська Мова 9 клас Калініна
 2. 2. СНЕСК УОЦЯЗЕЬР Ііорівияльяі конструкції І) і Пн* . ї-ЦІР ц- і-А і чим тим 'Гііе тогс щ- Ьспсг. Чим більше. ты краніс. 2» с такті т* І! із в; соІкі іокіау дд іі »має уезісгоау. Сьогодні тннуснмс) коливання. як і и- 3) І по: зо ав | не такий як І! із по! 50 соІсі стіну д; іі чає усзіогсіацг. Сьогодні не так холодні 4) Гїьациї- | ніж Не сіісі того Іііап вне (іісі. Він зробив більше. ніж воно. ( ` зроби „тыпе від (за) неї). Перфектні часи утворюються із застосувтіниям лоп г і -слоия іти» (Римі) тв дієприкметник! ! минулого часу (РагіісірІе ІІ іътсловн. наводить» « " За способом утворення дієнрнкметиика у на стандартні та нестандартні. - Стандвртні дієслова утяорюктгьс з до основи дієслова іооі: - Іооікеб. Іічс к Іішчі. - ііестаіихартні дієслова Ьиіш - Ьнііс - ЬніІі дічс даче й дім-іі є ріе часу всі дієслова поділяються но суфіксн пі. який додигться онкн тнблиііі нестандартних кінчик. Рсгґссі Ргсясні Раз! Рпііігч- І Наче гессічі І інні ті-сі-іъччі н Іі-іи-г І шт 'тур (Їїтісщчі -- *п н ІсІІс-г' н" Нс н' т” . “й- шіІІ інше Ще- Інші гос-січні „ _ - 'Піп' н Ірині' „ЮУ пїшуск' ВПІ 'ІІ 'РЇЇРЇ ' д "ьіірг витрачання утищногться дні доиомогоиэ анні-рочипі частки ши. нкн після нсріііого дономіжикіґо ліс (ґлоші. “Г по! Ітчс Ііпівіюсі онг шогі: Ьу 5 (ґсІосІс іоніоггапч. [ІЕ .10 2. У нитнльних реченнях ліс-рше- , тоиоміжьіе дігсяіяэнсь стниііться мире-ці підпис-том. іі! не коня 10 Ііін шогіс Ьсїогс сікііі? Теиерініііій псрфсктіііій час (Тію Ргснеііі РогГссІ 'Гс-іівс) ІІЖІІІШІТЬГЯ и таких випадках: в) коли час дії не вквзаііий. в мона йлс про рєчіуяіьтгіт. І паче Ьопияііі а іюоіс. с Я купив книжку. 6) коли с (эбставіініі часу: іосіііу. ііііз игсеіс. ііііз ує-аг. “ї- Іпапгс ЙІІІМІЩЇ Цю РХрРГЇІІІРІІЇ Іііін чтч-Ік. Ми дшкііічііпіи РКГПРрІІМРНІ' им цьому тижні. в) коли вживаються прислівники нсопничтчого часу: счсг - коли-мабудь. іп-тсг ніколи, ін: :: - тільки що. поі уеі ще но. аігеаєіу вже. Не Ьаз інзі Їіпівііесі Ьіэ сопірозіъіоп. -- Він тільки що закінчив свій твір.
 3. 3. Тііе І-'іііііґе ІпоеґіпЦе-іп-іііе-Ран! (Майбутній час у минулому) 'Гііе І-'іііііге Ііісіеґіііііе-іп-Ціе-Рая! описує дію у майбутньому. що розкладається . і точки зору якогось минулого моменту. Цей час вживається у розповідях про міінулі ііодіі при переказувяііиі у непрямііі мові слів або думок якоісь особи стосовно майбутнього часу. Нніірііклид. Не яаігі ііів! ііе шоііш ко ! о Ніе сіпепіа Ціе Іоіістііід Зііііііау. с Він сказав. піо піде у кіно наступної НОДЇІІЇ. Тііе Риіііге Іпсіеіііііье-іп-Ціе-Раз! утворюється за допомогою “ЇОІІЇЦ + інфінітив основного дієслова без частки іо. У заперечнііі формі після допоміжного дієслова вживається частка по! . У пнтальній формі допоміжие слово ставиться перед підметом. 1 ікоиІсі ікогіс. 1 хчоііІґі по! шогіс. іЧоііісі уои шогк? Уев. І шоііш. Но. І шоіііо поі. . Модальні дієслова (Моііаі Уегья) виражають не саму дію. а вказують на відношення до неї того. хто говорить. Тобто модальні дієслова вказують на можливість. припущення. здатність та вірогідність дії. яка позначена наступним інфінітивом дієслова. Наприклад: І сап єініт. Я вмію плавати. їоіі тау ячгіт. Вам можна плавати. Запам'ятайте! Після модальннх дієслів інфінітив основного дієслова вживається без частки !0. Виняток: !о Ьс ъо. !о ііаус ! о. Для утворення питальноі форми модальне дієслово ставиться ііеііед ііідметом. Наприклад: Мау іііеу соте Іа! ег? Можна ім прийти ііізнііііе? Для утворення заперечення частка по! ставиться після модальііого дієслова. іівііръіклад: їои ніша! по! яніоке ііеге. Вам не можна тут курити: Ьіодлліщтді-глова, які виражають повиинігть, иеобхішдіцы - тов! - бути ііовиіііііім. Ми вжишіітмсі іпііяі. коли описусмо наші ііочут-гя. Мих! вживагться тільки у теперішньому або майбутньому часах. Міін! п'! (тим по! ) вживається для висловлення суворого наказу іііосі. НЕ робити. І пііів! Іеауе а! опсе. Я ііовіпіеіі негайно ііоіхатіі. І пііін! п'! Іепуе н! оіісе. Мііз! уоіі Іеауе іі! опсе? їен. уоіі ііііім. Но. уоіі ііііін! іі'! . - іівуе !0 - мусити. Ми вживаємо інше ! о для опису фактів. а не персоиальнііх (власних) почуттів. Наче ! о вживається у минулому. теперішньому. та майбутньому часах. Поки! ііауе ! о (до по! паче іо) вживається. коли треба дати рекомендацію. і іівуе іо до Пісге. Я 35399 піти туди. І Ііасі ! о до Ціеге. І (10 по! ішуе ! о до іііеге. І ашпч паче ! о до іііеге. Оо уоіі ііауе іо ко іііеге? Вікі уоіі ііауе іо ко Ніеге? Уся, І (10. Уся, Ї (ііґі. Мо. І сіоп'! . Мо. І (іісііі'! . - Ье ! о - означає повиііністі. . яка витікає із попередньої домовленості або ПЛИНУ. "Че тегі-Ш іпаресі іііе пет сіеуісе. - Ми повинні були оглянути новий прилад. (Про це було домовціеііо. ) аііоиііі - слід (порада). Чоп зііоііісі (іо іі. Тобі це зробити. Ыіопіп часто вживається з висловами: І ііііпіс І (іоп'! ііііпіс І)о уоіі ііііпі-к Вираз сїоіі зііоііікііґ! (10 5т! Іі. о означає. що так вчиняти недобре. Ми також вжи- ваємо зііоіііо. коли щось відбувається не так. як ми очікували. Наприклад. І шопсІег ікґіеге Апп із. $Ііе вііоиісі Ье Ьеге Ьу похч.
 4. 4. БІіоііІкі також ііжіівіісться. коли чи очікує мо па іікуп. ІІПІКПО. Іініііэііізііьі. ТІи-п- пгс птоу Ііоісін ііі іІіс іомі. іі нііоиієііґі Іи- сііґґісіііі іо ііші міІПРхкІп-гр і. . ніну. Ми можемо використовуиіятіі нііоііісі ііісля . іі-яких діінтііія: ьіідкгьі. ргіірчіг-г, п- сопіііісті. іпніяі. ґіспівііґі. Іівііріікґіііл: 'Пісу іііміьизсі іІііц те аІіоііІіі Ііиус ііііііісг ічіііі іііспі. І сіспііітісо іііаі ііс нііоііієі ііроіодіяс. Кімі! сіо уоіі нііддсві І э-. Ііоііііі (Іо. Також ыііоііііі викорпстовугться після ро-ксэмічыііііііі. іірошпііііііі ти ііііраьііи іід іііірсьгіііііік ііесі-зщігуз сзнсііііиі. Нс можна використовувати чіастку іо після чііддсні. Ми можемо використовушітіі нІіоііІіі ііісцін таких іірііі<мстіііікін: жіпшдс. мм. Гііііііу. (ікри-ві. ііиііігііі. іпісгсніііія. нпгргівііід. ЧІІГрГіМЧі. Молальііі діцтіонн. які виражають . вагітність або можливість . ЩПІГНРНІМІ дія: - сап мости. бути сироможиим. Ми вэкиваамо сап > ПІфіІІіТІІґІ 60.; чистки и». У сни 12 форми минулого часу соііш. але іісмаг ііюііміі мгііібутііъогц) часу. томх іі замінюють на іо і» аЫс іо. Ііс ши Іісір уоіі. Віи можі- допомогти тобі. - Ьс аЬІс 10 мости. ЩЕ! ! ііс аЬІс іо все еасІі оііісг »як-гу оГи-іі. * Ми зможсмо число . іустрі-іа-ііісл. Іііоднлішшдсдовіі, які виражають дозвіл . Едщшідщднідюгідііісты - живу (тіцЬі) с можливо. мабуть. ІЗіывіі-пііі ми моим-хм іяикіъріігтєівуваги і тау. Іиідііі. але ми використовуємо тільки іііідііі. коли стисугмо іісрсіільіц ситуацію. Чоп ГШ соіііс Іісгс сусгу (іау. - Ви може-тд іірііходіітъі сюди щодня. 00 уоіі іііііііс іі. ічііі гаііі? Усь. іі щ); - Як ти гндаьш. буде дощ? Так. МОЖЛНПО. - Ье аІІоии-(і іо доаволятіі. Не указ аііошссі іо Ьоггош Ьооісн ґгот іііс ііііглгу. Йому діопволіідіі позичити книжки у бібліотеці. і ъфдмьне І Функція 'іісслово ' Ї І р и кл вд д Нс сагі (Іо іі. Вів може цс зробити. І саіі (іаіісс. Я вмію танцювати і. Фізична чи розумова здат- ність. уміння з соііісі Салі 1 соиіс- пі? Можна мсиі увііітіі? 2. Дозвіл і' заборона Не сті Ііаіус (іоііс іі. Вітк- ливо. він цс зробив ІЗ". [Ісрелбачеиия (у сттвсрлжу- ВЛЛЫІОМУ рсчсііиі) 4. Сумиіа. исловіра Іу запе- рс-іиому та ііитіідіьиому рс- ченнях) і . Гаіі вііс ііаув сіоііе іі? ПРННСР І вона ііс лробііла? іііс ічіІІ ію гііііе- то ііо іі. а Він гіможс ііс пробити! , . І 'Чах' І в *пік із ітіі? с Моъкіі: 1. Дозвіл заборона ' ' р' ' А ' „ ' ді вами ііоговоіііітіі. іо Ье аЫе (10) іпву. пііцііі , _,_ с Бііс иіііу (Іо (Ішщ- єіопс) іі. Можливо. воии ш- зробить Ііікібіілііі 2. ЇЇРРСЛбНЧРННЯ а часткою іісвііі-віісііості їоіі іпікііі Ін- пшгі- ііітсчіііхч- З. Цорікніііія (іиідііі) | 'Ги могли б бути більш у 1УННЖІІОК) _ ІІс шин ііІІоич-(І [о до іііс-гс. Йому ДОДІНОЛІІГІЬЧ туд и іііти и) Ьс аііоіьткі Но)
 5. 5. ё і Іо іінус Поі | . Іо ів- о! ) іікі-(і І ' іііоі ііо імув (Іоі ъ_„ , , _ ПІ'1"і „ -іиіііііі 'оидііі Но) . и: ін* Но] 'Ііі РГРМЧІЇ . ііиіс-Ііііііо- ні Розі. ііиіо-ііііііс) МН н- мі Бііе иіііві ііо іі. . - Вона повни- иа ііс зробити. Уои 01115! сопниіт. іііс ііосіог. Ви повинні ііорадіятися з . тікарсм і. Обов'язок. іісобхілиість. І наказ. ііорадіа 2. ІІо-рсчібачсііііа . і всликоіо мірою впевненості і І . ... _.. Пс иііізі Ьс аіі сіікіпесг. Певно. він - інже-ііер 'Зііс ііасі іо ііо іі. . с Вона ііовіпіиа була цс про- бити І шііі ос оіііідссі Со саіі іііс роіісс. Я буду змуиісіііі викликати ііоліііііо і ііічібхідііісті. під тиском об ставив Уон інііі ііаус [о до Вам ІІОИРДРТІЮН іі Уон ііссіііґі іііі ііосііііііатіі і іінібхідіііґґь (у . І:іІІІ*| Л"Іііі1Х і інь іиітаціьііііх рс-чи-ііііях) їон яііоіііі ічііл його и і. Біоральіііііі сьґиьвяіок. по ради. рі-комсіьівиія 2. іісрсхібачіііііія . і . ікги-ічэ иіІґІіІІЩІііґТі І. .іоґэоіГнзіііііі-ті. .ні ііла . дньосліідіьм. графіком ' і- ип- іо топ-і аі ііит согіісг. Ми ііониііиі . іустрітііся на Уоіі агс іо до Іо ікчі. тс- спати! Лясаіі- Уоіі шііі ііоі гіііі вишу ґгоиі ніс! 'І`и від мі-ис нс вті-чсіііі іКііі і іііґіі оп іііс іікііін? Увімкнути світло? Щі- шііі ін-ір уоіі. - Ми допо- можемо иам (міліобки) 2. ІІ 'ґріімііііііэі и . наказу. ни. ііамір іНоііісі уоп ііісс вони! соПсї' Чи ис бажає тс кави? З Вказівки на то. що прол- иет ів- виконує; своі функції іу зііін-рс-чному рсчг-нііі) Тіи- ісіііїе- тлґі сні. - іііж не і ріже. і ііілрялиі речення (УЦР) виражають реальні умови. які стосуються т). ТЄІі0|1і11ІІі1-0І'О і майбутнього часів для роальиііх дій. анклалснііх у кол інночу рішенні. іі' уоіі миті; ішпі. уоіі жііі раз: уоііг схгііііз. Якшо ти булсііі наполегливо ІІрІІЦІПВВТІІ. ТІі РКЛІЫІРІІІ іГІІіІТ. Ех. ЗШ). р. 17. іі гіііііотчі: Ї. І. сііисаіісъіі: 2. аіесівіоіі; З. соиііііііс; 4. ргоґсявіоіі; Г». іурісііі; ічґі-ґскіч: Я . ігііЧіііс-ч: 9. хіптісгїиі: 10. | ІГ0|2ГР$$2 іі. сііоісс.
 6. 6. ВНП' 1 Ех. 30)), р. 22. І. “Пт км: :: 2. 'Пинк нго; З. “Чт Інша. Пт! .ъгщ «І. 'Пші апти-. цгс-яі: 5. “Пт Ьин: б. Тіни! ін; 7. “Чт Ішщ- Іншим: Н. Тіни! ін. Ех. 4, р. 24. 1. 2: 2. 6:13. м4. І: 5. 3:15. 7. Ех. 1, р. 28. І. Ьщгікн; 2. Аня вінт: оґ; 3. (Тозиппо: -І. 81111; 5. ІмгЬ; б. Ап- зІшгъ иґ; 7. Спа-линии; Н. Зшт. Ех. 5 (Ь), р. 30. 1. Тио ІНЧШЕРГН: 2. Бірки-г; 3. Пин-'ч кінпдіцог; І. Зтппьу' ґгіоті: 5. Аіюш [Іп- Іншій о! Ни* нКігІ: (і. .Миші ІІп* Іс-пкііи о! Іпз Ішіг' Н. . 9. 105101! рочяегы о! прес-ФН; 10. 'Копія-пд ІІ. ХпгипиІ. Ех. 30). р. 35. 1. (Ї: 2. І); 3. А; І. Е; 5. І-`; б. В; 7. (ї. Ех. 4. р. 39. І. Ат Іооіппк ґогчхапі 10; 2. лиж Гоп-тич! Іп: 3. І-І так! 10: 5. Ілоісіпц Іогиагсі 10: 6. Аґг Іоиісіхък ґогшагсі. н. [Іш вґІкюІ шиї. ту Ггіслнк! Ех. 3 (О), р. 44. І. Тік» душ шіюп- М- [міцні чин хто! ! ч-цъґ шЬегг І никііс-(і ма. ту Ггіеяъаь; З. Тіна! шин а Ішъ м1 (т ІМ іюнсп: 4. І гетотЬоп-сі ст* Іьіко та! Шо ш . Іі та: а кот! пшыс зсіюоі итоги* І иъоІс ту пшніг Іоязпп: 7. Тіюь тич-з ъґЬс-ґъ ш- змінити а ІОІ. : 8. І Ішсі типу Їгіепйн нік-п І ити! и с* уо 101 гшпр. Ех. 3 (Ь), р. 53. 1. Чоп шопї іІ. Ьпгъз ту ргісіе; 3. «папи степ геаііие І с іі: 6. І сіібкґі очеп Ш Ье 50 геэоцягсеґкп. Ех. 4, р. 56.1. Е; . С; 4. В: 5. І): б. І". 0НІТ2 Ех. 4, р. 'Пт сіапдег оі' дІоЬаІ шагтіпк: 2. АгісІ гаіпы . чп- Ни- кіІІц-гь 01' Цю щ ропалисс о! гаілъґпгезіз ґпг реоріо: 4. С: 5. О: б. В. . І. Ропиііппд: 2. (їопштіяиніо: 3. РпІІтг; 4. (Їотдтііъпіц-сі; 5. Гоп- Іат : б. РоІІцІесі. . В, р. 68. Му ьіеаяг ґгіє-пб. ан во екс-Ющ; то це! уоиг оппаіІ. І кііс! типу гешіппц і: ашІ очрч-к-іаяііу Ни- поп-з Ьот уоиг ігір 10 Мои' Иоаіаші. Ех. 50)). р. 67. І. Р: 2. Т: 3. Т: 4. 135. І": б. Т: Т. Т: 8. Т. Ех. 5, р. 78. І Нап- Ьееп шошіогіпд Іит уши вод-го Іюгаякпы- І Ьапччґ! Іичегкі ґґот уши Гог а тЫІг. І пт Іюоріпд Ьпну. І пт Гіш- пшІ вітіуіпц [по Ітгкі. ТІн- Іъіц т-жч ін Нині ту | МПЧІ1э. яґгдипід и. ык. . шо- и. (іп-. п Іъгшть пНо-г Ни- инших. ЕІ.3(с), р. 81. 1. Іди-І; 2. Вінки-д 3. Макс: І. 14-12 З. Вінки; (і. Ім. Ех. 40)), р. 82. І. В: 2. Г: ІІ. А: З. І): Г. . Н.
 7. 7. Ех. 5 (а). р. 88. І. Ап 1-111-11-0111110111111 110110101 ш 11 рыъоп 111110 ін 110111101)- 1гу111к 10 5111-1- 1111- І-Іаг111: 2. Т110 ьргпи-І 01' 1111110 1111011 ін 1110 нрппаіпд 0111 01101- 11 1111110 агои; З. 1`гІ11111121111011 15 1111- 1г1111ьґ0г1111111011 01' 1111- ыхг1н1 н1гис1иге 01 100115 111111 сі110а: -1. Р0ІІ11111111- 11г0 е-1111ч111111ч-1є 111111 11111111- мг. чини-г. 9011 сіапдс-гопвіу сііг1у: 5. Ву- рг01111с1э пп- 111111111011111 ъч-гу 011011 1ІІ-а1Т0си-11 ртаки-111 о! 1111111111гіа1 с1е11010рте111; б. Т111- І-Іагиґя Іштк танк-г із 011111111. 110101015. 9001110: 7. 110131101 18 1110 011111111! 1101110 111' 011111124 111111 111111111112-1; 8. ('011ь0гх-н1і011 15 1111: рго10с1111в ппітаів 111 111111301' 111' Інчь. Ех. 50)). 9.88. 1. А; 2.12 З. Н: 4. А; 15. В: 6. С: 7. А; 8. С: 9. В: 10. С. Єх. б. р. 90. І піч-вуз 11110 10 І10аг 11-0111 уст. 111110 010 ан вооп на роазіые. . Анна. Ех. 3 (Ь), р. 94. 1. В111 11 нос-з п111с11 І11г1110г 111110 11: 2. 011. 80 11111-'1/0 десі 11: з. І1'1І 11111110 011г кгопр 111011-1111011111 111 оиг 101911: 4. 011. і1'з нас Ьеа с 5. 18011. 10135 500 11111111 0110100 1110 1111110 301: 6. 50 1110310 00016011 ; 7. у 1101 1111111-1111: Н. 011. 11`5 2411011 а 110111101-110. Ех. 4. р. 95. 1. С: 2. 11:3.1): -1. В. Ех. 6. р. 96. Ргов 111111 сопз 01' писІеаг Аэ а геы111 01' 1110 сиггет сііьсиззіоп 1100- Іцг111ег т- 111 101151 001110106. 1110 гех-іх-а1 о! пиґ-Іеаг роти' 111 101151 111 11111115' ротісіахґв тіпа. 11 11 111101' 110115 10 001131110 3101101 чгагтіпк. 1110 100115 із иже-г 3011011111011. 115 (іізабгакпцлдез аге га ' ііороґпійы. 1110 ґоіікъи-іпд нпттагу 01' сан 1111 11115 цар: А01-а111як0в 01' пис-Імг роц-ет яепег ' Хисісиг 11011101' вспетпоп (іоеаэ ст' Т110 отіччтпя 01' кг00п 1101150 - - - 111111115 10 31011111 шагтіящ із . Т111н 10011001035- 19 г0а111Іу - '1 11008 1101 1111110 10 Ье бечеіорпі 111111. сои111 Ье ргечепъеб п очегуьоаґв - ог 111111 іп шану 5113303- асічапцкоз о! писІеаг _ 0111 001011015 01' сагЬоп 610111110 (С0,). .ґ0г0 1110 г0п1гіЬ1111011 01' тюіеаг рот-г ін 111111 1111 110301100 0110. Т|10 1111310 110111 1111с1011г «чи-ту із 0х1г01 11 11 1105 10 Ье сагеіиІіу 10011011 111101' ґог я01/0г111 1110115111111 уоа 111-погану 111111 вґ-г11гі1у нитсіапі. ассісіепъв сш 31111 11нрр011. 110111111- 10 11111111 11 11111111 01111 100 'у 110011г11у. А 91111111 рюЬ111111- ґ І 11 ніч/ саун 111111. Т111- го11ь0ч111-пс0з 01' м1 111-01110111 111011111 110 011901111011- 11 ґог 11111111111 111-тя 1111 10г 1110 111111111- 11:00 111-т. 11011- ог 111-ге). 'Г110 111101001 510111101" 111111113 (111111 писіонг 19111111- яшгщи- 1111с110гь) ап- 1111111. 1111.- 11131101' . 1г1111а1111і1у 01 11 11151151111115 їаі111г0 в01110ч11110гт 111 1110 тогді. Хш- 1юич-г р1и111ч 115 0-0!! пн 1101-1011: 111-ави- 0011111 110 ргеґеггосі 1агк01я 10г 10!- 1-0г1ь1 011111115. 510 111011111- 01101113' 11111111 111 1110 111-огні 0011111 111111151111111 1111 111111141 ы1111111г 10 9 І 1 111 Кеш 10111. 511111 11 10ггог1н1 м1 111011111 111111- спиипгоріяіс еП0с1в 101* 1110 111111110 ш0г111. Пиппк 1111» 0111-1-1111011 01' 1111сІ011г дюш-г 111110111. г1к1і0ас11ч1- 11111114- 13 ргобигс-(і. 0111011 111 111гп пт 110 1151011 ґог 1110 111-011111-111111 01 11111-10111* 111-проца. 111 011011100. 1110 11111110 1111011 11011 11:11! 10 111-мкм 1.111-І0.1г 1101101 11111111-1 11111 111 11 г0г111і11 03110111 110 1110011 111 11111111 1111г11-пг и-011р011н 11101-10111' рг01110г1111о11|. 'Пи- 011011:) мтґп- 10г 11111-І0нг 0111-1115- ія Ггп11111111. 1111111111111 із а зем-се п-яоигго. 11ь ьпррі; 15 0я11111а11-11 111 11011 01113' ґог 1110 110111 30 10 60 ус-агк 11031011111111 011 1110 . и 111111 111-11..1І111.
 8. 8. 'Гіи- ііпіг ігнтс- він-сіні іт' іогііпіііііц-э. . ріппнітід тпі ілніісіііід мі ц дае-и ііііґіґпі' рпш-г дтп-гнівом рішіі ін ін ііп- гнндс- пі' 20 ін 30 угигъ іп ііп- КЧРнІРГІІ (ігннм-гіяґіоь. ін піін-г типів: іі 15 нн ііііініин ін іпііієі ш-хч ііпґіа-мг рынка-і' рінніь іІі н >інягі іпно. Ех. б (О). р. 98. 'Гіи- с-нчігпніііс-іііеяі пливе-кінчик. а ІРГІІІ ііші інгіпєІс-ь ііц- ГППНГГ`Ї1ЇНІІІ ціні кґРґіі пшН-ґіпчіін. 15 м (ііН-гьо нгюпііііг. етичні. ніпі рпіііігні інкштгіі-тіі інг шієігк-нзііін онтігкэііііінііні інзш-ь. І-ЇіічігтиінтііісІіьіы нсіхчхчііє- ііп- ьннппііаііиіп- інншідс-пъгііі пі' го-чпчзґгі-н ннчі кінь-гіга зінр пі Ііп- с-іічіґоіііііс-ні іііпґщіі гінянкс-ж ш | Іііі)іі(' рсьііґх мнкі ішіічпііыі ізо-ііііхчєіг. ін іігі гггпдпіііпіі пі ішпншііу нз н рнгіігірііпі ін інпі гномів* пі) є-гкмучігтіі . ііп' Іноичнсп! із гґпіопчі пн игоіоду, ііеаііііі. нті ішпын гініць. Тіп- 0"іі"іГ0ііІііІ'ііі.5Іі іпохч-іііє-ііі іь горггм-ніч-сі ін' н ліпш- пі' ОГДНІПІМЇІНІМ. ігєпн ііш інгде ш дгнзчгклсэіь. Пш- іи пн іэпгдґ пн-інішгьііір. ХЧІГУІПЦ Ніііі ъігтэъд іюііґіз. мті (к-гаьієэіііяііу нди-ґпіпіічс нніпгс. ііи- мц-ігсьііінч-іііаяі ішли-літні із но! нішіуь ітііщі Ііі іін камін. АІ іъь Ьгшієіоьі. ііп- ііІПУРІІіГЧіі. іПСіІиіРх рптьяіґ- гіііиггъв. ргиґі-ьєхєзііьяіь. п-Іідіппн сігкчлє-і-ь. роііііґіпііз. миші ихіггнііьіь. 'Гіт с-ншгоііііігіііііі вночі-літні ііі ііп» Гніімі $інІР5 гнн Ьо ігнсті ішсіс іц ііьґ- Рнгіх Ніііёдсґхчіііґліі інппчнині пші ііп* с-ьшьіініііііоііі ні ііоі 5рґііідь Хніішші Рагіґ. т іЯЗЗ. Аінппд Іін- пигіу гоньпгхчііісіііівіз ііті яіткі Оііі ш- іс-. іііс-Ек ін ііп- іііпїРПііЧі! »чс-гг ііє-нгу Нижні 'Гіпдп-гяіі. кіпіін Міііг пші (Зі-ищи- Регіт» Маіґьіі. Тішгшііі шнэ СПІІСРГІІОН літні іію хкііґііііо іп мдЯї-аГіііідСіїё-Д ім кн-гоіо Ріпігігіі: ог. Міч- ін ііъ- Щщхіы мы ін- ніисіієчі іііг иіікііііг ігшн а снінн. -іоіш Мшг ішшііі-(і ііп» Ысггн (Тіні). онг 01' Іін- іпгдк-ві І"(')Іі5("Г8'ііІ1(Ііі пгдміііжаіігзілк ін іііс- іініші Зініс-ь. Хінгчіі шин ін ііпшіііаі ъчіііі геддпіз ін іін- нім-іі Гог ге-чєціп-е соны-ггнііоіі. ТіІГ' гооіъ пі іііи ішиіогп РПУіГОіііПРІіНІі шахтних-хіт. син іх* Іґшч-(і 1.0 іііи-піріз ін іііПРіРРІЦіі-ґРіііііГу і-Ііігсзрг віці Когііі иХіногік-эі і()(*Х])(л$Р1ііі*('()$1$ пі ц-нчігклпнеґпні нґ-діідохіґс. ішіиіэіь* кііычіьс. на іксіі : ::є шісіс-ыргоаб ніг дикі ими-г рОіііЦіПіі. іші оніу ніц-г іііе Боготі іїгьгісі іїаг сіні а цчсідг ахънгеііеєд іх-діп то РІПРГДР. Ппгіпя ііи* 19505. 19605. щці і9Т0ь. ьсчєгаі Сїгіііб іііііьігєііші піц- гішдпіііісіє ні' Опчігоіініопіні кідіпіпде снпкс-(і ін' ітпідпз. Іп 1954. сік* 23 тип сггц' пі іііґ' . інраіііоєо Гінііііін ъч-вьс-і іліскь' Пгмдон 5 мм схроъщі іо гщііоьісііте Їнііоііі ігшн . я ііуєігіэдсиі іюпіі) 1051 и: Віісіпі . »Хіг; іІ. 'Гію [ііііэііСдіі0іі 01' іііо іюмі< Ыіоні Зргіпд іі9б2і Ьу Касіп-і Гагжш сігсш нпенішн ш їіле нпрлсі 01' ґііс-'ііііСнігі он ъііе ішіиґні епитнікінпіі. ін 1967. ііто иіі іапішг Тоггоу Гнпунп коні ндгоіііпі оґі' іію зтіііішозі гоаізі пі Енді інші. ніці ііі 1969 иіі гєріііні Ггпш ан пґінішп- ИРіі Ііі (Щііііоґііігнч Бнпы іінгімпкч Сішпііоі. іп і971. пінг гпіігінзісэп пі а іпц* єиіі ін -Іпрті кігож іни-гплііііґъїіпі аІІє-ііііон 10 іію ніініь ні (іэгтіоь пі" іш-ггпгф. " рміэшііґід пн ііц* рнзріґ* п! Міпаіпны. Аі. іію ыпш- іішо. онюгдііід нсіоііїіііг гг-э-і-аігсіі «ін-ш ПРП: аііощіоіі 10 охізііщ: ынґі ііурОЬіН-'іісяі ііштіз 10 Іііо рнхчгпнніспі аті іпанінпііг. : Апіппд тім-пі ц-рп- Рнні Н. ійіігіісіі. шіьозо* Ьооіс Тін- Рорніъяіієэіі Вогні) (ІШЗЫ готи-осі синсггнь ніюні ііп' ішрнсі оі рхрононііні іюрніаінэіі ягохтіі. . ііінієщіні Іінггу Гогпнштіог контакті а (ігішіо . ііюііі цгпкііі. нПіііипсг шкі -ііахчщі ісдгііііоіону. - Асісі: і1сэіі. іі1у. .ш ньэсх ш іюн оі чгютіяік даті роіііігні іс-асіогч істини-н пн ііп- (`Ініэ пі Коти рнізіікітті ііичг гсрпгі Тіп- імнііь 10 (іґєтііі іі: ППЗ. .іті (ігош аціичіііпіі ін іін- цпшчнц ргґкызго* он Ііншгні гґ-кцтнгггя ігтн ііппшн агіічііігъ. Мє-шікііііо. и-гіпісьіоцігпі агсотріічіііиіоіііь чнгіі ня нпгіопг ргпіііс-гніігэіі нті ріи» інь пі' ііп- Елгііі ігин: піли-г врмч- ргыккіі-(і ішііі ііє-ч іґічідііін нші ночи гоныьнь іыг счшгп-ґн пчог Ннгііґк эєс-є-ііііняіу' чншіі ннчі іпіщнц- рідш- ін іін- інших-огня Іп 1972. іін- Гніп-пі Бідність (Чьніогч-ііге- пн ііп- ііпнтн Ентігєьіііііо-іні так іп-ісі ш Ніпґічіхгэіііі. :: :ні Гц іін- інші інші ъпцпчі іін н-дзгом-ниііітнмои пі інніічрЇг дню-п. Інс-ніг: ІН єіінгньыієьіі гє-Інііііц 10 гіп- ніни- пі ііп- діыіъні Рііїіґєїііпінііі. 'Гімн гпніс-ґ ґшт Іґчі (іігґ-гііу ін ііп- є Пчіііпп пі' дттгґіпшні гнигппінігіііііі гідч-іігіо-ь нпсі ііп- ГК Енчігпіініс-ііі Рґняґііііі. 'Гіп- іїнііні Хіміч-ы „Іыъ рннычі ник іс-діьініігьгі мііґіі нь іін- ГіІчІІІ “ЇІІРГ Аґі. ііп- Гімн: Аіг Агі. ііи- Еімінііцє-ггсі Ыи-гігк Агі. ннсі іію Кнііпііні
 9. 9. ііпхчга, ппн-кцпі Рєпін-к' Агі- [іш Іїпппініпшь Гог ґиггтъі (ЧІЧІГОНІІІРІІЇІІі ніцшіиґєіь. Ним-ц- (Ін- ІЧІЇІІм, рІІіІііґ пхмчъгсчпчаь. ипчігцпіпич-піні всіс-пгґ-н. цч-слічэяу. нші Іе-гіхпоі- пд) іши- змінилися-сі ш НІґіІЦіІ* пикіс-гкі Гос-па ршпіз іііи- «попи тігріґіісэп. діоіэепі гіп- пши- ьітлпдо. дгісі тіл. нині ъім- рпычпііэпііу іпнґппґпі дґ-Іигїігнііь' шскізїпоєі нгдшт- І>ІІІ` ІІЗМІЬІ. ПНІТЗ Ех. 4 (Ь), р. 105. 1. ііа-ыґ: 13. Вщцг; З. Нпги; 4. Ваги; Ї). Ваги: (і. Вот: Ех. б. р. І 10. Ііпц' 10 инс- ріюиьнілпэдъ «іі-р І (іх*г'І"-*І0'И Мнісілтд [гнили-ь шіііі аніріш сіншш-іь ін рп-Цу сину ошт- уши до! Цю ішщ: ої Ц. 'Гіюгг . ъгі- ііъгт* іъахп* ни-рх: Згінтіііид уонг ріже-ін. "тіста пп ніріин ґічнппеі ґгоп: [ішно рлхсі. .. чи-р З (Бої А Римиги Римі т* Ггс-ли- ши іпшдч- уоп шт: 1.0 пан* : ::а и ґтхшгг. Тік-п* віюиісі ім: пи ігниз- рцгоґп ріхоія. Тґдіїдрдґґі! ! ріхґ-Ія іп Рішіояіяор шііі Ьосотґ* чкіпіи* Кішка вишні ан д 'Гцґди Гііг. Т. .. нтор З Ггопи* А Опігіс ММК Ргсяь І) и; коды; - Ьє-іхчягоп ІШГІІНІі аті цпісіс пшьішпшісен. 'Гіп- гиги-т. ників 15 сііы- ріеяунчі он Ни» 'Гооів піч-пп ПРНГ іік- ізоптп. А ц-ітііо вцппго мій а ъгіто сіггіг іп іі із п-эгпші т. .. чІє-р . І Гп-пи- пп Аіріш Гіипшоі Рґожн О 10 ышцгіп іэнґіа ш ІЮГІІШі пнкіг. 'Пт (шігік пшьй ткііі ЬРСОІІІЄ' л 5Рі0С110п. їотл сми ліхтаря гсііі ііІіЬ вш-гііох1 Ьу ргшыніпд (З адмін. Со 10 Ііи* сішппсін ътіппіоъъ' Іняптііъ' тіпа. . чїор . З Бш": - Аь 'Гмгда Кпк хвіст: «Зато Аж. - Тгпт іію іліч- пнчш. (ЫІіП *- Гігі -> В) Гіпнпде Іію Гогтат [п -Тагкио пші пшКс. - ьнгс упш Ше- Ішм н міцно схістііизґі. іїіідіп' ылгс 1інг$гпт Аірііэч ідпуп-гз п. .. ніч-р іі Грік-амі тім Вогник! Іііїс- ідгшп [іт Гііє- тонн т Біт-гілці што. ґіпты- оїїрієпкі Іптяо. - Боіогі тік* шин Гііо шт упа! ггппичі. іі зіпвпісі ьіпш и рґехчгч Чггніклі пі ііп* іс-хіыго шіііп ніріт (Птн- рапч-пгхп АІ. .. чіґр Ї ТЦ»: (і Гінгчпд ГНІІІІІІРПЇЬ 'Гіъгґг агс- кінні); ипун [и (га-міс ьиігсіікгіін т Рііпіоніікзр. Згіґсі-Гпієэг Нппдо ін пп с-хгс-Ііочх! Нюі зі' уппг нитис- ін гщиіпьі. и ноіпі (пінг Ьнґіцігпр. ІГ уст іти* н інуо-г шііін Н. .. Ех. 3 (а), р. 113. і. ГіпиІ вінт; 2. Аппіуінчъі ргоягаптппо; З. (дни кішок: -| . Гтптіу гіпі): Ї». Хґхчн: б. іьїініііпч' Тіні-сині. . Ех. 4 (із). р. 115. І. (Чтіґпін: 23. Гппіс-пі; 3. (Чзпіґпїь: 1. Сети-пі: Г). Голишів; іі, Гшпо-пк. Ех. 4 (с), р. 117. І. Ргші; 13. імґу; З. Рівні: 1. Римі: Га. імгу; б. Рипі: 7. Імсу; Н інхгк". Ех. З, р. 123. і. І'т клани. : и» віщі ііп* І'>. |>4'І`ІІІ| І'ііі ст Рїпіэяу: 2. і' Ііппк іГіі ін' нипп- ґітїд під гг чпу; іі 'Пн-гг хчііі іи- п І'мя' Гнітч Іпїпґ т! істіціті: і і ітич ІкпІгіи-(і . я гыщиіс- пі' чнлрг- . яші а ціни шпі [та Глінін Щ* Г» р. пі. ; Ів. 'Гіи- шішіг очччппк чшпп-(і [п іи- літні ІЛУ: б. ІІкцн-Гпіііу ипшьггсэи' Гіі іп- пізіц- 10 (Іо ншпоііъіпк топ' ч-хпііпк іІпш шьг ими-Інни ТХ; 7. 'Гіпчч' »НП Іи- мэпн- Гпіть лПс-г и ґпщьіс- п! нікпнь ніюпі Гпніпшін виші рідні Іг . чіткі-грн ч
 10. 10. Ех. 4 (б). р. 124. ]_ кміш: 2. '! `є*! ох'| ні(ъґ1; З. Мч-(Іін: 4. “'ии'!1: Г). Ілзичп; б. Кпк-про; Т. Ыс-и-зрцрсгм; В. Зо-гщсє-а; 9. . ІиІш “Жди-г пт! ВВСІ: 10. Ранг! ши! рцгсгІ; 11. '! `оч*! пю! ою'; 12. Вготігннія: |2<! . (Бош-гиІпґпі-(чпцгмй-є! ; Н. нам-мне; Н). Ргы чпіщ! "ТЬе ОиІІу [Іпіъч-гзп! Нодініґг": 16. Вгосцісазі: ІТ. 'Гс-сІЦцэІоку; 18. "на, Ех. 5 (а), р. 128. 1. Пану сІтІу: 2. Огґіетг пгсіпъпгу: З. 'Ггпсііъікля-Ігщіцпъкъпі: 4. ЗШ' екшни. ї». Вхсо! и-яисг-є-хсс-ІЬ-пп1; б. Всипъу-Ьє-ичлНіні. Ех. 6 (В). 0.13! Венг нІішг. 1 Утопія! Ши- 10 гишрНкки-п! упнг ъчтгК гпипґсієч! ті! !! ! .!ІІ' ґггмппц п! Пн- ргпцгніппн- ”і-Непкіэ". Аґігг и-ьцгїпиьд іс І птсіс-гнъкик! Пт! [тя іэ- н ггг! ! теніс-ги ргчьцгпттпгпт поставил-у Гог [м-пццс-гы. Поиск/ ог. Ци-го пго- п острів о! " роіпін Пт! І оьнвгчсч! ш! ьі! с- шпігіьіпд п. Опо Із Цих! аошс-Ііппчв уоп іпчіи* по! ііпґго-аііпв ронрІс- пт! іГн Ьогіпд. ТІп- висот! роті. на пн! Ім Шо- ґігэц [Іп- ітогчіс-шн пп* ргергпгн! пити! пт! 11 ІьшІ-єя Шаг п Ігззип н! 5с! |о0!. Іп сіонпщ І шмат 10 Мицик уст ґог Цю ргсзягэпґкпіпьа- пт! Ішра- Пт! уоп ті! ! (піт іти цссошц п! ! шу поп-я. Віпгггыу. Анна Укйєпґє-у Клпіч, ІІІ-паше- Ех. 4. р.135.1.(ї;2. 8:13. А; 4. Н; Г). І. ). Ех. б. р. 136. ВВС ІЦЧНн ргц-зсть Ни- Піп-ні пов-ня сопшзси-є! та. сііґґогсгьъ рать оґ Ііґо- ашшък тік-ш Ни» тон! Іпіегонітд із Шо ґопоиіпя даної. .Інскэюп Іс-(і пп ети- кішш! ГнпніІу ігіьии- ш Іюг Ьгошст' ВІН-Миг! Гоошцс гииги-зу о! Віиск ЕІІІСГ Іншим-п! ТеІехЧниъН. Зшгз Ішче Ьееп сс-Ісьгьясіпд Цю Ши- р! МісІЦц-І . Іискзоп ін 1.03 Антей-н, . Іасісногґн ІаЦи-г . Іоо іоппч! соЧє-Ьгпіоя н! то питна! НІасК Нпъогшіпптґ-п: 'ГФІс-чіяпьп (НЕТ) Аиаґбгз ЫЇшш. Удис! ! шин Ішншу сйіпідт! 10 Іюпопг 1116: зіпдсг. І! 15 П'ю Їжа! Імя 1п! щи= 10 . Інс-Кинь что гонпряоґі пт! сііє-(і Іпяі “так іп 019 011)' и! Ше ака: о! 50. Нів ГаПІІІу Іпяпнич! н носит! аишрну Ьо спггісч! от. (т Мін Ьосіу Ьс-ґапяо о! ШЬМ Шоу зад! шеге чкшакпнчичегсч! циезсіикьзо ощ-г Ьшн ! п- (! !Н! . Зроакіпя чт Цю ги! снгреі. .Іое . Інгкноп ний! Іво Іик! он 10! о! гопгггпн- (пк-г мтпія эиґгопхиппд Іпэ з0п`5 цены. . ТМ Іля . Апцсіоя Соцту Согопеґз оґґісп- Іінн гиІс-к! опт. ґоиІ рїиу іт! сіеґс-ггещ! кі чт: а сгппзе о! ага! !! им! ! Ше гевнин о! іохісиюку Іезін сшпе Ьш-Іс. Гпгопґігттхчк! ,горы-із 24113303! Цю ятяог Інші Іх-оп [нкіпд н сІаіІу сіож- о! Іхпюгоі. а раіпЮПс-ґ аІаш шцівіу Кгъошп а: роъіпаіпе. Оп Зашпіну роІісг гпггіні от ити! Шоу вніс! шин ан охи-пзіче іпи-ггіеи* шин . Іаск 501134 регзипа! (Ісжшґ. (Їопгші Ьіпяггау. шїю «на вчи! ) ше зіпког шпон 110 сік-сі. А вройезчґэлпаія Їог Юг Миггпу вніс! !'ІІ" “тв по! а виярсс! іп Цю 08150. 1101106 «Ьє-Ірсд меншу Ци- сігсцякпзъннзєгнз нгоши! Ше (Іеаш о! то рор ісоп мк! с-Інгіііпі вот? ш- сопзізіопсіє-зь. это ваш. тм ВКТ аиагсіз вища жав шгпн! шш а Ігіїппи* ш . Іискнкпд ма. тніог этап: го- шогКіпв (Ьтг роґїогілъакїсоа іп йопоиг о! Ни: ніпвог. МІСНАЕІ. .ІАСКБОМ 1958-2009 Гц! ! паше: МісЬио! донор! ! даст-ши Вогні Аияпяі 29. І958, (ддт, Ігніінпа. ПЗ . Маю Ішошп ав: Т! ш Кінг о! " Рор, “Радіо ціасКо Вщяеэ! Інга: І “Чат, 'іои Внск. 00111 Зъор 'ГП їои 091. Рїпоцпкп. ВіІІіг дети. Васі. ВІасІс ог шппе. Ешь Зонд 3016: 750 пппіоп аіьшпв
 11. 11. !': МІ`ІІІ'С! Ї 570!! НпІІшН (с-ыпппич! ! Оіоііппгк": Кс-11и1ґІи1ІьІ1- Інігп! А . ІпґКг-няп І: лш-«Пщ шин ро-гґнґпп-є! ти! Ішн! -Іишю Унхх нЦп-пцъич! Пи* Менш Чї4І! Й. о Хм ш-м! [и Іп- ът! . “Іс- шин! 10 сс-Іс-Ізгдіи- Цпэ Шаг! ! пшп. .. Що компи до Цігоцкй п! !1э! 3!1ґ! няґ! Л1н'Къчп| ,о Ім- чпій. “Чяпшгь ниви-ан! .ІаягКнпІІ т- ІІИ-у тич-кут! Птн' етапів. . Що п! ! Клим пти- и! пн ш Ник ін км» пили М-'НІІШІГІ Ім- Інс-п* Гог 511111110! -Іигй ять-г ьпп! Н! “мирних типи! Імчч! та! » Іъцл-Іпор Миг. Ьди- ін сІм- чЬии' . Іыє-кнццгы ніьіґґ' . Ілля-І ши! ! Ни- ъіпдо 10 Пиш! ! ґлпн Гог Ничг вир 111111. ему є-пиги Їпппііу встиг! ! 10 Ьс- ! н-гс- иьпІцЇЦ. Іт! і! шин іпя! шо раіпґчд. 5 піч-Пт! пп- 10 Ім* Інс-ги. - ніш наші. Попит! Гпг . Інсйньнґь пшьіг Ішз эшгкщ! 511111* Ііін шт! !! 011 Тішґміпу. мо: чшг (Іотіпиіііпц ннІо-н н! Іппніг гмапііегн пт! Щэччгґцюнє! ьпвх нггсэзз ! !ш чо Он Хишіну Іхін закликає шрдм-а Арріп-'з і'І`1пк-з єіошпюис! гЬнгиє іп 9 ' сх- гґр! дзцып. І11 ! !п' ГК . Іцгйьоп ьгогщ! и риншшпшпъ пшшюг пш- а! !ш| п ъч` Цн сот- ріінпоп *пити (тєж. иіІІ: ґоиг мит* аНття ггаррснгшд і Іп ! !и-5і113!онг!111|'! . 4301110! ! !п- юр 200 ніпшсз ґшшгс- Іпіз акч-о1111ґ. і11ц Гог п! ! іт! шп- пї 1110 мож' Ртгіов 'і! !1 . Іасйнсэкь ЦНІТ 4 51.3 (а), р. 141. І. Н: 2. А: З. І): 4. І-І; (2- . Н; 9. Ех. 4 (Ь), р. 144. І. ВнгЬег; 2. ЗаІагу. 11" . Заіигу: 4. Жадан: ВагЬег: б. 'І`!1о Ітдпгсігояког. Ех. 5, р. 149. І. А: З. В: 3. А: -І. І) 28. С: 9. С; 10. А. ві; З. 'Гаііог ог сігс-вяппакгг: 4. НпгЬгг ог оч Ех. 3 (а), р. 154. І. Шшшкгац ` ґ Іюяиґгэан: п. Мнтііикъіг: 8. Внасй Іііекоагб: ! І1І! Г(! Г0$нс-І': Ь. Ілцчуог: ЕІ. Ілізглгідп; 10. Рігоп . Ідтньіпийґг: 1. РПІЇРЫЧОІІ: 5. 4011. 51.4 [Ь). р. 158. 1. 12.11. 111: 3. РнпІ: 4. РпЦІ: (`пг0!: 6. Ксчіп: ї. РниІ: Ех. 4 (с), р. 158 . К Н. ГигсьІ. Ех. 401), -ІоЬ сном-п Вест! ! Нік-книг! ! . -.. _._ опыт п! гіэоіт- Зошит! -ш-І. по! !! Іґ11'0!1!Г! !І! І!! ' Шон! нпгГіпц агопт! 10 Ни- ГнтІІу ІПГНІІІР Пк* шаг! !! гс У -_. _.__. _. __. . _ _ . . о-. чат-с! Іп пп| !ґ'1!эп!1- 10 ! Іп- Ти шаг! ! іп а сопнрапу Гзтпіу штати, сІп-чпгісэрпхд и'!11ґ!1 пшу шт! Іяітп 10 ти! дц-Цшц и ргитпцпп _ 110 (ч-гиііп (панував А ргопнэи-г Іди-к 4!0!сч'! Іх'о* нпэгпґн. І'аш! рання-с! (ЛБІ-Із. їшніг пГГІп- (! ІІ! !І'ч 'І`0 и-пгК пп и Іди' Пгт пн зш кэГГігс- „іппіпг Х Ех. 5 (с). р. 163 ! )гпґ дм-гчєьгъіис-І Ілгс-ґїнг. Гш хчгіипк ін гс-Гигч-кигс- 10 ! !п- 41<! ъч-г! і:єовпсч1! п: "дпьн". їсшг . н1!ъ*тг!1:н-1ли-І1! Пи* ту о-хрс-ґно-пк-э- ти! цилНґм-ацплп. І Інни' лгІпе-хчч! Іпд! ! пьигйн ш Ііяниягу пт! Погляди. І Гпч-І І хчсэппіс! Іи- ь-кпніпїэіс- Гог Шіь рктіІІоп іт' п Іпппіэпґ н! " ґшьнппн. І пт кот! п! . . . . . .. - - . ., _ _
 12. 12. ШІІІІІІІППКНІІПП чпНш рч-оріи иґ сіхПп-гоп! ннм. І «піон- Нзыиэгу шці ких Ни* чинним . ці Нп- ргщнт гшнпнтсчі шипіт Ісжні матч. І Ішро І шт Іхчтлпц- м ргчкікагпъч- пшкпіх-г п! укшг Іїпп. Іп ПН* пп-эпппт- хпп тих' гґ-аягп то м1 ШОЇЦЭ-Іїэіїиііїі мг ты о-шм] м мцісшгґг" пппіжюкп. 1 люк Гигичсп! ш Іп-ппґщ ґгпш кип. Нові гє-кагєін. Анн Ноіпхч-у Ех. 3 (с), р. 167. 1. АІ: 3. . ддюин 3. Ты: 4. ІН; ї). АЬшяІ: 6.011; 7 Ті»: Н. ОГ; 9. Ім: 10. Ггсьлп. Ех. 4 (Ь). р. 170. 1. Сширпігг ргыдпппплц-г; 13. Гипцэпи-г: 3. Рґндггягнппньд Імпдшг КМ: 1. Ыїїтчччгг; Ї). ЖКХ-Н; б. Ышік* ітгсі: Т. А иж-Н-рниі 101»: К. Іпчы: 9. І"; Іґтъ ш- птиэгн: 10. (їьнплгпс ац-ьідш-гь; 11. Ампгь: ІЗ. Гнпюґи: 13. Сггмяхг: Н. Іпіеп-ь (під: Іїъ. Кит; 16. Тижні: ІТ. НгіПшпІ; 18. То чшіу: І9. АпсІ: ЗП. (Эгпіііп: 131. ЇП ІЇК' тогді: 32. Тіні; нгє- раіп-т: 23. Боппьд": 34. Іп Пиш: гїпъісг; 23. "МН рмиі; 26. Мєкіегїп. ЕХ- 4112). р. 179. Ані ІлґнК та: Їюґп Ш 1111* апшП 109011 НГ Кпьіяшп. Сїісґпичііьїтяи кэыані. Гкгнппе. Ног інше-г ягнсіпнїєчі (тот Мини* Гоіігдг чи! ) ґіірїотпа 01' с-Іипг сотіисюг «сті ґгот РІ1110|0к1са1 ГнсиНу 01' [Ім- Гяпчсгъхіъ' о! Сїшґглохтьь". Нгг 11101110!" сптщтіч-[ні нпкіюв іп Цю Іпнпште ОГ Гнпчягг нші хчогіычі ні а (Іігегиьг пЇ ІЇІЄ' гщіш зїаціоіа. Кагоіта гіох-Рїгьрсчі ш. - гієлчіге п: Іюсогпо а втрат нв нагіу пн щ Цю ндо оґ ґоиг. А! ІЇшІ пше- ьіц- Ьші аігеасі; 119116441 ніші зіпг ишцн: 10 АСЇІІРЧІ* ш Іяґн. Кигьзіъкш пЇ- 1011 рогїогґннчі ні тагіоп; ягітоо] ґосаі гщпроіітіопы. Ім 1992. зін- иже-ь рап ш 1110 дюрпіьег Сини-ь! Р0гхч„п$х'1![(_`0и'э1:р| гІІ1(і Іюсогпеэ Нас чгітюг. І: 5110п1г1 Ьо 1101001 111313: жінок э-Нг- то: Ьог ох-ргґъсіаъгог їпгіу Рагуоял. .Аз н ГЄЫІН. а: Ше 2:29 01' іоигтеег: ьізе ЬІЯІІНЇ пег Глгьї ргоїезььопн] сопігнст. . Клгоїзпд ЬОСНПІР Нпожп из Ані Іжтґнї; Ш Мнгсй І99Ь. ЗЬР Інші 10 іпчгпт. 111-г вінт' паше идеи »Іп- шнн рнгіітраіпэн ш Цю гопи-м п! 1119 оМоґпітпя Зінго (ніечікнътл ргоягахіш ш Моэсош. 'Пн-гг Каь лпоііюг Низкіап хіпдог шііїз 1110 папи* Кнгоііпл аігеакіу епгоііні ш [На ґоптроъііюп, 50 ти' Кагпіітт затоці КШ* нііпаііоп Наших! гшкі Ьог тиш- Ьагїсъхлпіз. ТІшГь Ішч' Іп-г рп-м-п! ьшдґ- папи* Ані Ьоґмк Ішь отт- хтп с-хіккопґо. АІ 1110 : ::с ті' 19 ьіп' янь нихцгйосі ипНі під* оґ Пн' Понаопп-(І . Агііэі (лЇ Гісгпікпи І'мя- ипд Ьогохвш Пче- дитина-є! нище-г ох-нг и» це: Пн: гнпІс. Ып- 15 Нш »кіппнг М н кгнн: пшпЬє-г щ' гнпопь ргцнь. Ьнн Гопг 00141 01505 пґсогсіпзк М Цю пъпІіь пі' знІс-э- иГ ІЬР нПшпн -Тнт сіс- ц- тґ-. ..ч | 'І`1тгг, шІп-п- 'спи пгг]. «Ат Ілгпко. оЫшІсч. пт! оііч. цісдхіиъж. .р [ТоІІ хт-. „|. чини-г пЇ рп-ьіщпць плц-гпміцэгпя! тні [Пспяіпіаяп їс-ьіі. чаін нґці гдппяя. шгїтіпхя то омогпіпд Нтлго їоіотіяптгн копитні [Мпягоцц Міші). шиї Пн- (пшмілчых щит-г ыґ Ни- оВід . АрэрІс Микки' 96- иІоЬмІ гнили-ніша пі уоипк ятпдогч 1п Хоч їпгк. АНІ ЇлГиК Їхав іптп ґщжніччії) гътпнїпи-чі нь Пн' Ыпнгг НГ Пн* Тинг т Гдгнпнп Нгг ггпізіч шгічісїґ- іти нНмппн. пт- чткіг. Ьиьцгпріпґч! ! ґхІш. лті 21 гкіцчъ є-іърх. 'Нгг нгивис ы-Іґтс-аиіпніієгґп дощ Гнг їжу-акті ыпктя. Ат Іюгміс яь а ЬпІІшЩ нґІп-ыз. 5110 рінусчі Їютїэгн т Пи* / Гзчєкгчпуэ [Пути-в] тпнтґпі, штіпгп] ч-гигг Іп-пичппп! ІН Пи» ІІІНЭНГНЇ ґъІш 0131341* їонг (Ьн-ггсьліо. (Питт ш Ни- шпвккчяі Г11ш -Рїщчппкз пп н Їппп пгиг Пкйнпкно. ГнпґРшІІо- пп Пн* пшыгп! Гнїш оГгяпу ПМ' 'тг Ни- Миг пм: :- м! Гъкмгчп. сіпЫи-«і Пи' НМ. ; ш Ііпо Х--гчча-дичял мпппніні Гніп: оКнПыт т: ЇНІ-НМІдЄЇЇЇЇЇЇЇІ. „-ґ| І!| .'|10-г' ПМ"- *'Ї| .яг'. |ґ'І-'Іч . ґ мг. : 0- “млн инЇ Нм* КІЇЇ”. .ґцї Пн' Іліііс- Нт- пї Нм- Ііъшгнмп ыгісилп -Іміи- ґгпт (Байда-куліш (2007). Аґп Іюгніс ргпупіччі чпррогі ш рпїьітьітіпя Шпч- миль Гнг ґіныггп, іІп-у лгч- -Нпш 10 Іди-синие* н Зшго. -Нпчг и» Шчч-пп- а Рппсо-хнь, «Нож 10 Ншґщіп' л (їйптгу Кинг ш 7 Пмунэ. Тік* чпнцгґ Із- аІмэ Піп ргкнІцгог нГ Їп-г ткп Їьпппі. 5Ї1гпшїін Хін- Агнця-І . . . . . . . -.
 13. 13. Ідмпщио гь-ьсиигпп! ш 1110- гс-пІп- пі' Кит. Ані ьрочніь и Ім пЇ Інт- пп «Ішгпаціэіи . п-іпчіи-ч, Іп ЗІІІІІ-ЗІІІІЗ Ат Імґпк Ітгє Іптп и ІЖ (ёшькіъъчіі Атіпжчныьґічэґ* пп ІІІХ' АПН-і п. Гкпппи. ІЩІГІЄІ" ши! ГК ш Гіяґмпи Ішт- гшьєъгчіс-ІІ п гиптн-пнілінзп Ім Аш Імгєііс Іїц' 1|чч| н1п| |га-1|ІІ(| |ІІ*| |1 м1 ІІІХ' рпніїіхч- ґлішччлн пі" Гйґпіпг. ІН 2005. Анд Ідэшїь шт. гп11ї1-я'І'1-1І шпїп ІІн- 31. Зіншэ-Іэях (ІпІс-г пі' Цю Ніл Чгдґґі* нтІ [Іп- (ЛТігґгЖ Ггонь оГш' ьігч-пцііц-іппд ІІп- ініс-гпліппиьі нпіішгііх пґ Гкпппг. Їпг Ни- Іпщі: |1гсьЇч-нмппиіхпііі. кпчп ґп-зяиш- нґМіо-хч-лпп-кпіь. 411141113' ши! амІІпігс-ннгс' Їм 111:- ніцчііч пі' «Мы-лігу». Аґп імгпК шиг! .Іп| ; ґщлґґнопіь Гкгшш- т: [Іш дІиІтІ шина-н шнгІт-І зіп-Б. кнпчь рггїсвгкивіґпґн пп ІІп* миди: т' Епділті. тіл' ГЗА. Рглпґг. ііґгптпч. Пппкигъц Р: Інші нині 'Ітгікс-у. Аші. нІп- ін пп! кшпд 10 ншр м1 Цъіь. Но-г птігонї рІипн м' гпііпґні Ни' Рїпгсцн-. пъ шиї кІпІшІ эшсііопгпї Ат! МІН Ни- шпви-лІ пшп-ґалі 1 учня-ІІ на 1111- хч0111|0г1`11І Іугіґы. Анні. 111 Нм* эшт- 1111111. [Ім-гг 15 [Ім- акти ппгіипсііґнц нші нпщпо шин* пї Ані ІлгнК. ЕУ. . 5 (а). р. 172. ї. 'Пм- Гнґічч' (Чшпы-гн. ІЗ. Їіхї* шні Ік-лгп. 3. Ех. 5 (б). р. 172. 'Газ (Іґтгіор чіптоіороґ. 'Го ппрґґэхч' ішрг-эх' Нєґнгкюп. 'Гп ґІго-нгп - дгнчпп, 'Ги о-ґіищцо оґіиґмъпп. ' пґямппмісэп. 'Гц ч-Іъъяпґє- сішпгс. 'Го муру сиру. Єх.4,р.180.1.А:2. 8:13. 15:41:51. 1). ЦМІ Ех. 3 (б). р. 186. І. -Іпс Нагґін 11111! Іка-п . я р Іду 2008. 2. . Іог Ннггіз яіииун тґ шІ рітиздгмріп-г Їог мен-п угцгз З. -Інпг Ннгпя Эшн 11111-11113' НЬІХМІ а! 11.1: 111051 ріс-'иигояцпо шіті 12111011 [Ішпзапиіз пі' рпсшго . :: :чи 1114- Іигьі 01105. 6. .100 Паггіз оґґегьчі 1.15 і1пчкіт1я1з' рпрпізп' т " 15. Ех.4(а). р. 190. так; 25. (мишу: І. Рільке-ги: З. Опопіпі: б. Гніп: - ъгь. -СІпппи-І Ї 'Пи- Іїоні . Нині ' Тік* Хпґїїп Гаазі І Гиппігу - АІІЯЙМ , ( шштгх «Ф - -нг - - »- -о- - $-« о--ы- А І 1 І І . . І 1 г Ї""1"_'_Т ---- : - , .. ... ' _„ Ї 7 , . д---. . . ., - „-_. . ,1 в Пыт- [п «пт . я | пі' ІІп- Вглынґч ' ! - ` і » ппічгґьпіе-э 1 І з Ї У ' " ' ' *' “ "' * ' їЇ * * ' 1 А рсярпїцг І Г 9 * тппгіз!11І1|ч1гІп11| | і О І Рчрн мі! ) м; | 1 ' хіиІьпппяпс-г Іму і і і і э ч- г 9 , ЇмІНЇиІІ и| | Ним з 1 і . .Ї` , Мдїд . ""'*"'Ї"'-Ї_ ___„ 4 ї. - _ 1 -_. - . ___ _ -
 14. 14. Ех. 5(Ь), р.196. І. ІІ; 2.123. І); -І. А; із. Гїіі. ІЗ; 7 А: Н. ( Ех. 40)), р. 205. І. ІЧнъилдглрМ; 2. 111-Інтим: іі. Рсгпъґгч; і Рв-'І-ънг: Ї» . Хпл-пщ. Ех. 403). р. 205. І. 'Гипгкэцзц 2. Пичкіиь; З. ”шипіт-і І. Мини-Ім: д. Тпмгміґ б. Тппґінін; 7. Ійшдінн. Ех. 1. р. 213. 'Пт Зшъжхіпґьін ХнІпптІ ъыгк пн и арт-мі рт": и! " Пп- гпшцгх “Йґґґ рє-оріп' спиш' ш гґінх лті ц-щщ и инік- гмщо пі' Іги-Іпч» . и лиш-м . и »рт ы- під: нпгткяппіілщв. Бшзшсікькьіэґь Іптіычцк- із щпциг. 'Пп- шт- шыппчы; полиця-ь гади' . цими-мін 52 п! " Шо Рпгк пт! іпґіпкіс- ґияпц" ргнкн 1Іы1 пгс- вин-г 3.000 їли-І 19130 Ггпт 1111- Інчпціъ* ши! ґІиягш ыГ пь Іпдіз шоппияляьь. гЄяячьисІк-яяяєо г- . и 111-І пт! Іаікіягпрт- пі' нім-р Пити' дигич-ь. хъгякггґміг тнІ цгм-п хняііоч ч П 0311. ЬАнигсІсІнє-Іп пші Пъґугусі єтвъпдгігь апкі 23 яшІм п" ггтьііігцг . - чає-Мг- СОІІІПЬІІІР Іп Цп- пш-гпП кіічггяіъь" пі' 1Іп- Ішиіьчицэо. І-Ічогу ути- пхч-г іі пяіПіпп щнппг «Іауь нго чая-ІН Іка-гг. Іґ ' іпд його. т* Іжора Цнів рнгт. иґ Ни- эіи' ъчіН Іи-Ір ріаш у НЫМ' і: шип- гпіоуаые. Кпдїэу ЇшпІяиП (пзпнПу та! опади; о] пм; пппіэт' м' ЬрОГІы Шгопдь Ніяизгу гігящ-пдті Ггипт и гитпиэп Їогт с. ` ' агнин 01' [Іп- ГпіІе-(І Кшксіопіх'или-ним А ІтІІ-дпзпю гозтптышк гикъу ґыиъьаі] так п д. , еріыісплгсж (Сич-іс: ппцакчцчдд). Іп “ЗШ-ъ ьпсї ' . ч гаПс-є! гтцмг; щ' н-ґыраяґа. ` ашІ Іван тосііггпі ття. Тію 0111 Ігізёп рґІ' кпдъу так' Ьс- ґнігі. ТМ* (Чэг пізіп гаІІе-сі 11 оішгїіш: ш штІм хчІпісІ: 14: Цю Іэгиним ваш". єіп- чи; сгозэ-аопнпгр' дате). Нпяіік сіпгітщ Цю 11005. Епдіініл І очки чагпапін оґ [Іпв к Ьсітщ оно охтпрІоз. Тіт іпчетіовь пі' 'І дитс- щ Нпдьу ' Їіглїіпп. 'Пт дала: - о Пп-у жив-го- а-ыіаіэінінчі Пк Ніни “нН (Етно- . цін-гг Ьпъ ппіюг 1114- ГНЧНЬ тІпі-'Іъ інші пр ги . ін плід »та рІпує-(І щ Виділ Ы Інни] іи-Іххггяк ІТЭІІ . ятІ Им'я? ! то Х пгшп тіші іпгтчі ін пъыыъкіппд шґэтіччь тпІо-ч ґпг Нп- «миті» хкІш-Ін іьні 'ІІГІІІЧ' інь-ві іпш-Ічмі Інші! дцґщ-пцс-піч. лші Ьщь Ін-пг Нішіг. Ч- т „І дцпцш-кі ІІп' п! шпиоп гпІс-н Гпг тік-п' щ-гмоп пі' Ни' ЧМП т ІАЇІІ з гошні Цих НПП* НІ! " іпПІІо-Іігг пі. 'ІІ' ТЇІ-гпшґ- Литвы. Кчши- ' '-. |ІЇ| |:. ІчІс'І. ъмп 'Юдіпґііґік 10 ІІІ' ГРН випити! НП Пн* НІІН-ґ Ішцпіппнц м іпиьь. .п п 1.1. ґпцдіиз-лч пд ьрогъ . ІЬ рнгі оГ л ІтІлпґп-кі є-(Іпґаигпякь кыипґпііз ши птиця-Ц Нпг д. нн-глї . пігццп-п м' Пк* Кнкіц' гпіача актив-д Ню опити . масі. пІпґ-аэш-іх _ ґІн- м»: ЕсІ АІ] ґіничісііїэсі Іч п "ЧНП Їе-эіпаі п! ІЦгІЦІІІІІчц пшып' ши! р. хіпі пышг. Тїп* Н. ; ґЙЇіПІІ НІ" ччґіт и клич-пт' п" КХЗ-ІН: .ПЇІ*"«1!. І'4 Н. ґі: 4- . і ! .. ' 1- | 'ї' . з: .- иІн-пп ЇР$1ІЮЧІ|1ІІ рш-ігу . пні каша-п- хнн- ІшШ із). КМн- . ця (дні Імш -пІ 1э. п„; пь. .мг. М Інь: спит! ін Глґсіікдскі ш І 1705 Іті. МН: 1Іп- січ-гімн' нІ ІІи* ІмгяІн мм! 'п-т. П 102' іти пІи-уппгґ. 'Пн' рп-ысчц-«Іпу Іпгшм! пил-х тпґіп и- ми с-хцНп-о-птін п-пІ ніч І--х ґ. .сі пґпнтя тм пі" п шппїшг пГ іпГ-ггпниІ сч-. Іміціґсэкіамп 'ГІн- шт! - а-. і-'Іі-Нэ-н . .. «Ів-п . хе-н
 15. 15. || пґІ [Іаг “кіт-Ів вкв-ги гп-ІочШ. пдо-. эє Іщ: - Ім ніч. ма! Інші ішла. . и * 'Н І! ! - 'ІІн- «іди- -нІ ІІп- Іч-І ЇЇг-ІґІЇІІГс-СІ п- . І ними" м1 гчш Р. япіміс- . яни-пт -- пп| .-| -. Іп. " ІиьдгсІ: їнґ Чт , апід пд «ц рнц-Ігх він 'юніт с--л ІнІ ш "ДН-- ігє- . . . -І 3- . т і. : я . п- : І.п- Нк-"НИ эгиїміч. .пп| Н 2- Ілдп-і. Ни' Ч-п- . пп в г! Го Іґг- І< . чі- Ім-І 'в-т” мІч-ч ицз- м1 , Майк-мі Ічп-ігц . и ьхгІё. 'Ни- "н І Ідчітігіісиі ми 'э- шсґі Іы- і. І-э ІУЇМ. пшія-н 11' г . нп-. рпп-ч п! [дикі Піпа. .ц ІъІ»0.. :-1|0'2|. Ї.| Гч| ||: .|2ь `І . п н п! " ш п' -2 пі. ш! ЦиІНРІІІІН [п “іт Ь хп-п- пчхЦц-яІ [пп-Ь . ши ними : ::ч- Інни пі! а км ІІп- н-І „ІІ »Х гІьдн . :[ [Ни ЇдьґґГ- І. |Їл| п' 'А г . ЩМІПЇГІЇ ІІ* Піп Їп--І , пид . ІІЦЇ І. І ' . є . пп . І 'І. ІС! ІЇІЧГ. Нмпї І-ггкняяіх ш [Ен північ-гг: «Ім Хцінппні І-ч-І--п-іпці Ни вивчив-ж* ЬНТ" "міг і" чітіяіієгъї Пыї ' . єпіп-ддгэохн-янІюх-пніціі-Еыпіъ! 1-. |;. г.- ЫМ-ґ: пі. : в . Інни . ґ|. ки» . І`. ц'| н.. г|Іп-| д І-Їъиігсіціїьні, цічиіц пид. |о| .и'ґ' ш ІІІьІ. Ни- ш ж! ґа-нрПіо-сі Іпґд . ЧьІч-чІчЬІ-иі ямок Рэґіс! ін! ш-гхм г- п. 1.305 'Піг| зґ'Іґпа. Іх1.: |.! и-с1ьхггг. :ґцшпі' ("! .ЦІ їм Ни- тм «тіні рис-ї. д ІНЗІк піки -ГМЙ 'І- 'Н' киянами' ПІЇІП . г пнІъ- Гц НЦЫЧМІ Н; - . І І1"-1.. І. . нІьґ-ьс! с-шнп- Нпґ Іьділгэї чыяьінпі рпч-цІьІР, І'Ї| .2.яЇц*1|. І пі ЇЇпдЇцн-і с- ІыпІ- Іъг с-хцпнпо-«І . нпі ІигпччІ. А: ппочгм! лп Ни ""ч-Іъ. : . н сім'ї! пі' Ни Інші: ) сч-Іґчдкііїгсі ґЇс-ІгГІІЬГцІо-сі . пк ъп-Еі . пп-І ПН х ІІ. |'. '?$1І. 'І`іяъґк. .|ч -| І:| ;І'э- пґдціпчч! пі: сІэ-Іачісіїєці : ::І чим-п [Їп- ЗНЦ діди' Пт рьЫп п'є-гн- . ПЇІІІПНЧГ 'Пт ыт ґо--к п: Или мети: .сІ п? шН-ґг-І ш “ЮІ-Н І. ЇІ'І'.1ЧНІ'І'.1ІІІЇІІІ| І>ІІ'. (". |о-! І|. =ІІ4нгп Гм-. Нч Пїгігй Гцьіс-Ч ('. як'гІ: .|І'Гяґ: | ц; (датами-сій. ІШГН: все-чт 'АЦпІс-ы Ы Клан І-Ієіхыгєі сої (Зимна-під . и 12183. І или-НМ 'Пн' хмцпі ґ-І І'. со-к': а;| гїсо| п (Цнііг. «Липини ті ц! (Їи-'пл113- . Н- ! . и-ІІп-. хнппи 'я - г--пцчь ч ПДР! ! їЇл- 'Чи-Їх І' ван-Г. 1.39' Гіыіпі-п-Гіціпд- 'Гпио-І. .ши чім- "Їащіг 'І' |7ґ1$м| ІЧ| І ЇНЬН мьЧІІ-ь . ппІ »кліп-сі [щ 1 "ма" ІН *ч-ПІГНІ 'и г та . с Ім* м пік м' плач. ш ІЗЬЗ. с: і|і`. !! І'| п:. :'І. |'д1 'пґдїгд пі. Ни' НиЧН п' Миші! 5ІІ.1;І. . 11 Іьпі Їпт" ї? к* ч! " ч! .і 'шиї 'І' 'НПП ц НІЧ” ЗІК | ц|| ІГАХ ХЦІІН Нґ'*. *мну | :І: - ьшмд-Ігэ! п| Цн- ипІЩц-ш . ПІР чи чЧш ІМ! !иГ1'.1ІІ'І| .нІ'! к-І пі Цю ІІп--г 50 шиї иІц-гг- ц " Кппып Їпгі, .шґі . я Іди-з' ш "Пн- -цнэКІс- низ. «П Ндк- 1 Ндг І`; І4-1'ґ: .1!'! ы!. ПН' *Ац- ІїНн-чі Н. 1-0 шиї. 4- ригі м! ('. яо-: 'І: ;яН"п-п. :'п| м ІПІ-'цї ран' ч-І Ни- . кЧіґ - ппІя-с! пп І-. к-ь чЧІґ: нх хмяІо-п. виші 114- І". ?.ґІ` М. Їм* ППМ очґдчґї' П. " . ІГІ';1Н'| 'Їси- Нчґґ' *дн-НП ж' рнґк. Ним-Інс . ш (" ІИІІПМІ* . є 1.. - І-Ї "'. ІЇІ'Ч. Ішипц 1ґ_| ґц 1:15 . : Ен | Ілг н! І-ґп" ї' -и І-. Чл-Ї ш Ппцїцнєі, ц: .ч- цл-. вігі -нґґшмік ґ Інь хыітги: пп". ІЇНЦЦЦИІ. ЇыьІ Энн-п МІН-сі ате- . с Чпцп пі. І І ПгґпчнІи-г 12513. іэ- інвалід-г Пціісґісі . пр (їгпїішієі Інші г -аыіппг-І Чи* »П щрІг Ім* нп-ґхмПх ін ині рі: сил: пр Іэ-Іс-пчг. Ім! 'мсІ Інс-щ. мцппіґі-ґ' . ц Ви. : Ммппьыя т Ііп 'ц-Іднґп шп- ъи. . ін . Ікп н- 1283. ж' ппхц| мі . тлі кг'ь'ґі'ч| і.сі| ігїїґъі (АМН. К с-Ї-сяв. чч. - гсг-„пі ' «чин км: Пн' іп-„пі . лґгґэ пЇ Іо-. »1>І. п!. ґэ Іп Епріпніп піпгніятгяядіа. 50111 Гцґґіьпгічг: .нґці І тич' мл- (І: з. 'цїґґ | ї6': |:! !|н1І'І` 4 "а-ЧІґ. ТЇН' пНпч' І-гГПРч-д ІН Пн' н-т ІПІЬ! Рак жёны: *ММ є; Пт: ц. : . и | т ія і . пзіїпи . -'х Іґгхц »роти | к . ш птпди- х д-гта-ч: «ринг, мине-І гзнш ъЬЦІ: (І-ьггд-І- Їц-“І, пхмінпмг. .пік : |.. мІ| -]`: сл1|. .: -нщдІс- рис-ги п! " ити! Ь; цн. .|. д ыгги. ч'>; ІО1'ЇпЇЗ_. П. "-1'| !"-. .І`. І.чІ'. о' ІНЇхк-Іл Іґ-І' Птн' ч“РР1"-. ІЧї= . [н »Інни ІІ. |**":1ЇЇР<"пІ-Н . тлі пыгпл' НхїґНЇї-ІІІМ Тіп єтгіиы »нгхцхид ґ-мппріг. «Іяг-дьлъь-І п. 1`1г51 І-'аядмяь Київ-ц . пі ІІ -н-п Біт. м-пхг; гд-. яг ГцгьІхП. оІмІц-ъ 1"нн| ||. д-чя: |:п4 ІіэО. Ї_.1|! ї|<г-: :І. (іп-їгцчіпьж 2- дням". п: 0-4- д. : Ї. Ї ьцЇс* '| ... . |.(21'-(І"І'%іН)ЧІІ Іч Нинішні 8- | :.1-. 'ч- и-І'ц'л: э.1їкч'| ґґнн. ї! 4- ЦКІ І- : =.| -І -Н-п. 'НМ цґпчтміє-пхь. сіні-напис них вид > чггэ .01115- и ін Ни: кр-и-ч . вд-З ґ. іч-чі ІЇ' и -ЦІПЩ шт 'п ані пы- . яші Іншими* д: ІПтяЧНч-чІ сітчъґпппкн- ліс-ш Ім Ім- іпыьы ри-оніїх т: .л цпІё. 'ГІм іс-и «ря-пп ты: ціх4г.1ы. лччгъ: .р и Ігыі. ін. І. -: »яни-г Ів ми . -.ц. -»г! .в-. х Ічя ь
 16. 16. ІІп* джГч ІмНъгґ' [п чч- 1Іт1 Нм' кчтщ: шин им. кнцначіаіь' . ьі рп-шпішд Тпг Ни' Іцшд Ік пшІ цчпсІхмьґКпхд Ыші-пъ. чыпІєІ -лЇЦ-п яапгкс- Іпп- цнтнь єіняшд Нас-ін' 'пид дпчягпгчч. ътіпиіт із» “ЇА гнн-їэ-лґъ ъччпІсі пІІгп ін* ннпґрчэгмісчі пи» ІІм- гпгхпщч. Гггшіп ърпЇ-пім кцшґ 11: іти' зря-чиїм* пн-. шпэдч п ІпсЦЗч-ъЇлч-о Іїп' ІІІ-УК. .я лип-г. Гш' ГмІНа, ЇоґПк І`нг шпгґпядг. Ім-игтк Іпґ Іпхт. п хжІьс-н-І . ыщлрпгшцд и Лип-сі пт- пші и [пид Гиг ьиґигпм". плющ: НІЇІІЧЧ. Гадяч! ЬнІІд ітіияліс--І Пн- шипіт: ц! єІицМп-нд інших Ч-ъг. АЇІЇІк-ЦЦЇІ [Ни "ЇЧЧІ | ч1х'ґ армии іг» ІЇН' шин! їшпипь Пити' . яґґ . пічи Ігміппэіи- пі' Іии» . чинник т Згнпкіънпапчас нтІ чнпп- рпгіз п! Ріпки-ги І-Гзпцнм. “Інс Р: Рцгпч- Птн' мин [іпіцш- «ІуІч-н . пт и-гтпціп-ь. 'Гсиіпх *пи- жрП-Ііп лга- кто-п н» хчс-«Іьїкгъц шнІ . япшхс-гытґк шїїы пм цґі] м». МПР: ціну. їшіэу діґіь. Гіиґіьицаяъ лтІ сліз-І Інчаъты-о. 'Пн-х . пгс- шт. нна-АІ). ыч 1. . ж:- .1 ММ ґгтяїі. Ех. З (а). р. 215. І. Ін шьгнп-(і: 2. Рівність": З. Сини-н: І. Агє- іычяті: Їэ. Із чкыьіпд: (і. Ап- Інс-пп: Ігэшяґпгпнчі. Ех. 3 (В), р. 216. 1. НИНІ 01' Пи» “Згіаіп Інші 15 сохж-госі ма. Цп- (їшфгшгк Хїьппцшнз. 3. Хїоіні: Іогг- иЇ тпьіг Із цт-ІІ-Ісппъуп гпчтґвонн, З, ТІъг- дтптц ітцгбч нґґ адаш. .ЦЩІ ма. Ыи- Пгплікіь Ьь' “ї-Іьп ъшсэрІг. 1. цим. гняшгг дн ґ. 'г1ч. -ЇІґ'мЇ4:(1 ши Едьиґкіс! ЇП"*. З. Нанпдиііечя зв Ішижп їог ін аппшт ппогтицппхмі Ігыъїтпп. . б. Хіпяи-пдп», гііщґґъ ши! сішшсґн Ггпш ыгииші 1111* хчигШ нп- (ЇПНКП Ьу ЬЫияиІІепБ Еіэкс-ьієіїпэсі. Т. 81. пиши Гмїзпіґанї чмчь Ьн| І1 ін Іін- ІЗ-Ііт гг-птмґхц В. А Гпптґпн ХК-чіьёъ ніс-І: «дн Ь. п.'о-| '1ьго. -:пі лэ- э-ґги-(І «ЦП ьшіжиш' „ті Їлщчлп Іог ЇэичяКГцы. Ех. 3 (с), р. 216. І. ііпіґиуъ; 2. [я Ьшсъхчп: 3. Іь пєчл што-сі; І. 1.013: З. “Їм- Ьппїіпд: б. Кс-їппмі; Ї Р-цьпьі: 8. "Їм пуп-гнів Іпчї; 9. Чіызгклхггв-ьі; П). 'ГІш-лділ: ІІ. Бп'ъ'; яд1'_"1Ї; І? КІІІМІ: ІЗ. “для ьіюсмгиґгтєі: 11. Цїъ: :: 1.3. КіІІтІ: ІН І» чкрриьгІв-гі. їх. 5 (а), р. 220. І. Ыюґпиіц- <рт". пґіі| нґ'і З. Рмыэшп дэмэяпнянъіг; З. Гости ґ`<и ґпыпц: -'. “ЇчІгъ цпїкіп; З. ЇЧІПЦНІРГХ' ґшпыкпг: іі. Зїопншігп пншпієппґапь; Г. Ныпы кіґцпъніяг: К. Кишені пчъчьгчіінд". Ех. 4, р. 228. 1.І-1;:3.(“ ж. А; »І. П. І», І). Ех. б, р. 230 Ч-эгіінтп Іп-Імгьях Жнин' Гпгі --І` Гніп-сі Кптдчієвґіт Нґь! Мтлчіґґ: [ьпьрсчпсіцчі 001. І-І. ЗОПЗІ Іцшґі ннм Гдії" мл|1гі(1І, І31 кц Ікшо Рпрпїыїл--н 415191* (чи): 11588130!! Гид-Нд? .нші іпґця-чї п'і1х'І2(ІІ13с-`І. І' ПгІЇН-гі. ІКМНПП ІІІшІгп дитячі. 215,20!! І1"" [ІМЧМЧІ УЇг-ыч-Імґё. .нпд Нгш-с рпнпкІ чкогіьґтг ц І; а І„шцчп-: :--: І-Дцядіпым КРЙДІНПЧЇ'| '4'пЇ1Х| І'1'І. ІІІ, ГЇЦНТЬнР Ігє-ідяыі. Г: 'ч . чи І`. |14-. '1._ 11.12 . міпгт НщьдґнрЇлї УпІЦм-гп Ігнінгні І» нлпцизычі п! ЗІ: сІяыІпгІх, пс-гц-. г-с! ґгмич Ііяо їн-гкьпндіпь м! Пглілъ. : ліц! імпкІклгз-іс-ггъ . сіні 1Іп- ґгшпкігь пі' . Жпігнвм Рхгпчвян. Пауки. Г-'ґтяьпнцкім Ім- гЇ-аІНЇґІГХ. .наші '| 'х'І`НІн' Гимн-Пт! Пн". пп' винними! ) І': ч|| н| І | «1-*г_ Пишу); Пт ґг! "Пиґъ ц| т . 1101 Іґіґіъісіч' Ніґ ! 'ІІ1ІІ'І' . Ніша-НІ шихти* пі' Гімн Н и «ЇЗЦЄІЧІЫ Іпцґи-І' ! ||о1|4"-тви-єґ| и"|1 НМІН! ) і Ічгґґ ц. :- | -.| ґ'1 н: ( лНн-нітс' іти-інний ими! Нм- ґглш м! І-Їіі/ .иІм-ІІ: І (1ЇэІн. 'ч 10511250 "дім-ъ. .нПґг кпррпжніпд Піп-и ІІІъЬ Гніп-Планы. Пт Ггяпнґъ о пґІІІьґиІмІ Мпціп ш ІІгЇдІМЇ . шиї *! '|І|4'І| ІІп* Нґмїч Ї'І'Р: -ЇІ)І1'І'І; |ІІ. '> ІІІ | '|>[ґґ, Аыэґіи г ГНЇІгННІН | || НіІІ ІдіЇэІ 301 . Цинь
 17. 17. гґіізЇіічі із"; (Пнтпг Ггиьгкдъп-П, го-чпцІхя-«І ш ІІн- но-НІґґпо-Іхі пї Апніяглп ЕґкцІІзІаІнґ-Ін ш ГІьІгг. 5ІІЇІ>ІЧ| ІІГІІІ [ШЇІНГМЇ риіісь Гнгигшк Рпъи-ьиппн шнІ сіічґчіії-'ачілідъкііпц ґмг. .. Іп-ъ ч-ьячпягмкочі їпПІп-г Ргсьиъшп! нМІІґппчъ! т ХпґІІп-гп Іп-Інпгі. ХпгІІзп-гп Іп-Іши! сім! ІШІ з-ч-рмганіч- Ггпгп Пи* Вищі: типі “ЧІІлмп (ЕІшІьІ-лязс- рп-ьипі оч| . НІ | ННІі, Їпк ргпрсъыь] Їнг Ішпю гпіс* ІІІ ЇГОЇЩІН. 'ПН' РРпН-ьїнпіь п) Ны- ХНГІЬ Гц-нгп-(І (Іптптишх Ьу Нп- ГпНнэІк лшцшхіу. Іпкіпьігу. яхшгс-аэш-н . низ гылгггъІґ. я1с-<і т Пи' Хпгіія ип(1(іи; м-тнІц-11І пп Нп- Нгшніь птгКМ. Жіночі “Чпгікі “Біг І Ін-днн. ґІгІІ ъмяг [Інгц-ии-пп-(І Іи-(ъчо-ч-п [Ім- гс-нпэллз. ХпгНп-гп Ігє-іапчі. Іпэижчтг. кін! ппі ік-пъяпн- . я рнІпмш 0111113 пм! ! 1114- ьц ґшпшіч-ъ лґґс-ріті 1110* Нппш КпІє- “І” НГ 1920. Т? м-І пр и МЧІІННІІНПІІІННІІя ригіпнкюпї ш Нс-Іґнэ! тлі .1 Ггсщн . сррчцґпїсчі дни-ги. : гс-ргчъс-піпіячэп т Пн- Пппм- 01 Гпшпшнь ІІ: Ідзшічэїп. Но-Підцо Зшн- ІЧЮН Пн* Гїхіс-г' Кінаха-пт. .дґпшдіъ Виды-лаки, Гімн-г УМК даті 'Гг. `РІНІІ даті Пн* ГІЧРГ . дпюгігнп Г-эІК Рпґй іти» Ін-о-яп . ніттпьіогс-єі Ів' Ним-кліпи: - ши! (Зміїв-лог п! ХигІІи-гп Ігє-Іщьсіі. 'Пн- Іцно-ґл „А” Іціъгмгкц Нм» . вІсІо-э-І Ітґаяг) ш ВгІГп-єі. Ішы гшіц пі" Їпгїппь- эіпц- пэ Гицшіцілсэкъ ш ІТНН. Імц Іыь шанпыпп-кі гісп-ьх 10 Іци-гніпп- пт! Іоґп! нпнІп-в и» ІІп- рпрпінкппґъ м1 1 . АХЫк-хз пті ргиэгао-з ш ХппІяс-гп Ігс-Інхпс! папи-пк ш Хогтіюпт ІгоІпкьєІ (ішнГ-а Гшлм-им Іііъіогък' Ішыыж ш Хпгкішгп Іп-Ішні Змінна-цинк т ХпгНп-гп Ігиінґъєі Капитан: рмгКг о! Х-ъгІІп-гіп ЇГРЇНШІ "Пт Іп-эт кпк-ми Ігміцплт! (НЧ. ш Хпг іпч-сіачі] Н і» нІПІІІАГ [и Ни- 1`111І Іґіьіл Ы' то ппщпо містами о: ыкім ГагІ-з виші гЇлч-Їь аґґ | 'шхІ Іішпіпп . пиі 511111: Ідпщчиъдгз 'Пю Ьгиші нігптпх* „Г ІІи- І) и (Чкііппц Агь ти! Іц-ьпп- ш Хотіла-ги Іп-Іпгиі м »Поки пп тінь як Цю Гічґг Їгь. ІГІІнІІНІІ ш м1)Епцілзіьїнгс-апйґцхьъ. Імя! МІН і. ХпгІЬґ-гтт ІгоЬпиГь Іьоьт Климат Нгшізчл Іь [Ін- шпчІ зум швиде- ш ХпгНн-га нІ (Ми Е-ггыІ читать" пі Ычъіь Киянин аг- "їчіо-ґ Згиіь. Хогнп-ґп Ігс-Ітм ' и Напиши . ьь ВгіІіз-Іп Види Ідшциащс- 10 пишу) даті ІпгєІт 815111 Імт гц-г-одпіяні клип* 39 Зімггп 2004,

×