Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ривкінд 3 клас математика

4,000,714 views

Published on

Ривкінд

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ривкінд 3 клас математика

 1. 1. І _ -Гудд г й: ,ауа д ` : „ „ д' ъ ті. дд т з: ты „Г 6- а Підручники і ГДЗ онлайн ГДЗ Математика клас Ривкінд Ф, М.
 2. 2. Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчальною матеріалу за 2 клас 2. Р? " 80 10. 11. 12. 13. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31; 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; 60, 61,* 62, 63,. 64,- 65, 66; 71, 72, 73, 74,76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; 86, 87, 88, 89, 90; 95, 96, 97, 98, 99. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90; 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. 1) 2, 3, 1, 7, 8, 4, 9, 4, б, 0, 76; 2) 44, 61, 41, 60, 58, 66, 94, 42, 50, 78, 33, 56, 70, 87, 34, 51, 67, 90, 77, 95, 88, 40, 73, 81; 3) 60, 20, 10, 40, 0, 50, 70, 90; 4) 18, 15, 13, 17, 16, 14, 19, 12, 11, 16, 20; 5) 11, 33, 88, 77, 66, 44. 8+1=9; 14+1=15; 19+1=20; 37+1=З8; 8-1=; 14-1=13; 19-1=18; 37-1=36; 41+1=42; 50+1=51; Б5+1=56; 63,+1=64; 41-1=40; 50-1=49: 5б-1=54; .63+_14=62; 69+1=70; 70+1=71; 78+1=79; 86+,1=87; 69-1=68; 70-1=в9; 78-1=77; 86-1=85. 90+1=91; 99+1=100; - 90-1=89; '99-1298; ёюёё :25'2б; @:%8;@: :31.32:@2,34.35:@; 7; з "; ` 2 впав- 284- ; ;а1;; 79;; ;7е; 75,; ;72;;70; . а 38+1-39=39->39=0; 11-0-11=11-11=0; 0+23-1=23-.1=22; 9+1+0=10+0=10; 16-164-1=0+1=1;- 13-1-12=12-12=0. 1) 24 + 10 = 34 (р. ) - зібрала Марина; * 2) 34 - 1 = 33 (р. ) - зібрала Ніна. Відповідь: 33 рослини у гербарії Ніни. - 1) 104 1 =9(хн. ) - пропритодн; 2) 10+9= 19 (ки. ) - всього. Відповідь: 19 книжок прочитала влітку Марійка. Підмножипи геометрична: фігур: 1) точка; 2) лінія (чотири прямі і два відрізкн); 3) многокутншса (трикутник, квадрат, прямокутних, шестикутнндс). „_ 1) 10 + 5 = 15 (ка. ) - волошок; 2) 10 + 15 = 25 (ка. ) усього. Відповідь: 25 квітів усього у вінку. 20-1+0=19+0=19; 87-1-86=86-86=О: 30-0+1=З0+1=31; .24-24+17=0+17=17; 29+1-З0=80-30=0; 46-1-1=45-1=44. 1)2десятки+2одиннц, і=20+2=22; 2)Здесятки+0однницъ= З0+0=30; 3)5десятків+4одипяці:50+4=54; 4)7десятків+9о. цинпць=70+9=79.
 3. 3. 14. 15. 06. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 3).2к. г -1.'3-1=2;8кг9-1= математичний Диктант. _ а 50; 21:54; 80. а» 9; 99; 38; 99; 10; 90. , 1+4З:43+`1; '1-+`10:10+ 1: 2`+ 8:8+2; би+ 11 : 11 + 5. 8 + 15.+ 7`= ґ(3'+ 7) +15.: 10 -ъі 15 : 25; 20 _+ `9 + 10 = = (20 +10) +9 : 30 +г9': '89; 8+`1+12-: (8+12)+1:20+1:21; 1 + 90+9 : (1 + 9) +90: 10-+ 90: 100; 41 . + 21.4: 9 за (41--+<9) +. 4 : 50 + 4": 54; 6+5+24=(6+24)+5.: З0+5г:35. 1) 1 - 4 : 4 (год) щоб обійти увесь сад; 2)7+4=11(год)закіичшъобкід; _ Відповідь: 4 години знадобиться, щоб обійти увесь сад, Об 11.00 охоронець закінчити: :: обхід. ' " 1) Міриа чашка: "об'єм. рідин у аідрі, у кас-групі, об'єм олії у плязпці, об'єм молока ахгакеті. 2) Терези: вагучкавуижгцюоха, картоплі; солі. 8) Годинник: час вдень 'що 4) Лінійка: довжина тканини, дроту; 1) 1' кг ; 3 кг . и и Ь Щ Їь: ,.: :_- [__; _ґ: -4-; 9 кг >2)4 кг *а 1+8==4; 10"кг1ді- 9`= 10: І2КГЗ+9=>І2Ї 83 бкгёэ 9-3:6. Відповідь: за допоыогохо гир можна визначити 'І кг, З кг, 9 кг, 4 кг, 10 кг, 12 кг, 2 кг, 8 кг, 6 кг. І-ша ланка ч- 4 сы, 2-га - 8 см, З-гя -4- 5 см. -4 + 8 + 5 : '12- (см) -- довжина ламаної. 10 + 12 + 8 = 10 +'-(12 + 8): 10 + 20:80 (л) -ч- всього. Відповідь: 30 л *молока нсхіого- очриыавфермер. Рябуха дала 12 л, Шака - 10 л, а Зірка- -= - 8 л молока. 29+4+1=(29+1)+4:З0+4:з4; 7З+4+3:73+(4+3)=73+7:80; 45+З+5:(45+5)+8:50+3.:53; 8+1+22=(8+22)+1:З0+1:81; 34+3+3=34+(3+3):84+6=40; 91 +8+ 1:91 +(8-+1):91 +9.: 100.- 1) 11 +18 : 24 (стор. ) -- за два дні; -2) 24 + 16 : 40 (стор. ). Відповідь: 40 сторінок усього а книжці. -
 4. 4. 24. 25. 260 27. 28. 29. 30. 310 32. 1)(20+1)+9*1-2+12-31==21+9-1-2+12-31. =30-1-2+12-31=29-2+12-31=27+12-31 =39-81=8; 2)(1+24)+1з-12+21-11+40= -11+40=38-12+21-11+40= =47-11+40=З6+40='І6. Зручний спосіб: 1)(20+1-1)+(12-2)+9-З1=20+10+9-З1=8; 2)(1+24+40)+(1З-12)+(21-11)=65+1+10='76. З7+9=(З7+3)+6=40+6=46; 37+9=30+(7+9)=30+16=46; 26+17=(26+10)+7=З6+'7=43; 26+17=(20+10)+(6+7)= З0+13=43; 37-9=(37-7)-2=30-2=28; 37-9=20+(17-9)=20+.8=28; 42+26=(42-20)-6=22-6=16; 42-26=(42-2)е24=49-24=1б. 344-7=(34+6)+1=40+1=41; 73-45=(73-8)-40-2=7О-40-2`=28; 62-5=(62-2)-З=60-3=57; 56--17=(56-16)-10--1=50-10-1:39; 55,+8=(55+5)«+3=60+З=63; _ 22+29=(22+8)+20+1=З0+20+1'=51; 4З-9_= (43-8)-6=40-6=34; 48+З6_= (48+2)+4З0+4='50+80+4=84; 17+15=(17+3)і+12=20+12=232; 93-27=(93-З)'-20--4=9О-20-4=66. (12-2)-6=10-6=4,тобто12>8на4; (35-5)-20-3=30-20-3='7,тобто28<35на7; (23-3)-10-6=20-1О-р6=4,тобто19<23на4; (47-7)-20-2=40-20-2=18,тобто47>29на18;_ (34-4)-10-3=З0-10-З=17,тобто34>17на17; 254-13-124-21- 26+21-11+4О= , (б3-3)-30-8=60-З0-8=22,т0бто41<63на22. 43 - 33 = 10 (л). Відповідь: на 10 літер менше. 40 - 35 = 5 (р. ). Відповідь: на 5 років довше. 1) 35 - 12 = 23 (г. ) - полетіли далі; 2) 27 Чт 12 = 39 (г. ) - стало на озері; 3) 39 - 23 = 16 (г. ) - більше. - Відповідь! на 16 гусей більше стало на озері, ніж тих, які полетіли далі. відрізок АВ = 9 см. Перший відрізок СВ = 9 + 2 = 11 (см). Другий відрізок КМ = 9 - 2 = 7 (см). Трикутник АВС, квадрат МЫКЬ, прямокутних АВСВ. прямокутних АВСВ: АВ = СВ = 2 см - ширина; ВС = АВ = 3 см А довжина; 3 - 2 = 1 (см) - більше. Відповідь: на 1 см довжина прямокутнпка більша, ніж ширина.
 5. 5. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Прямокутник АВСВЇАВ = СВ = = 2 см. ВС = АВ = 6 см. Р= АВ+СВ+1ВС+АВ. А 2+2+6+6=2-2+6-2=(2+6)-2=8-2=16(см) Відповідь: гґериметр' прямокутних: :: АВСВ дорівнює 16 см. '23 - 14 +7 = (23 + 7)5- 14 і ЗО-- 14 = 16; 28+8-16=36-16=2О; 28+1"6-5=28+11=З9; 16-7+4=(1б+4)-7=20-7=13; 34-29+13=(З7+13)-29'=50-29=21; 45+16'-7=45-+(16-7)`= '45+9=54. 17 - 9 = 8 (к. ). Відповідь: на 8 пачок більше чорних, ніж білих. 1) 25+16=41; 41 -25=1б:16+7=23 Відповідь: 23. 2) 26+17 =43; 43 -_ 24:19; 19-6: 13 Відповідь: 13. 21=7+7+7;21=З+3+З+З+З+З+31 14=7+7;14=2+2+-2+2+2*+2+2. 12=6+6;12=2+2+2+2+2+2; і 12=4+4+4;12=З+З+3+З. А9==3+З+3. 18=6+6+6;18=з+З+З+3+3+3;18:ї9+9; і 18=2+2+2+2+2+2+2+2+2+2. 16=4+4+4+4;16=8+8;16=2+2+'2+2+2+2+2+2. 54+18=72 22+19=41' 48+13=61 76+15=91 72-54=18 41-222-19 51-48=13 91-7б>=15 72-18=54 41-19=22 б1-13=48 91-15=7б 72-5б=1б 73- 35=38 816-575: 29 Перевірка: Перевірка: Перевірка: р" 16+5б=72 38+35=73 29+57=86 14+х=34 3с+3б=63 х+23=82 : ::34-14 : ::зз-зв : ::782-23 х=20 х=27 х= б9_ 14+20=34 27+36=63 59+23=82 34:34 63:63 82=82 Ічисло-46 Пчисло-х 175 Розвёізання: 46 +'х = 75; х = 75 - 46; х = 29. Перевірка: 46 + 29 = 75. Відповідь: друге число 29. дівчатка - 28 і 46 Хлопчики - х Розв'язання: 28 + х = 46; х = 46 - 28; х = 18. Відповідь: 18 хлопчиків було в кінозалі. Задуманечисло-х. х+5-З=12. х+(5-З)=12;або (х+5)-З=12; х+2=12; х+5=12+З; х=12-2; х+5=15; х=10. х=10. Їб + 5 - З = 12 Відповідь: Штап задумав число 12.
 6. 6. 44. 45. 46. -100см>95см;1ы>99см. бо1м=100см: 47. Івідрізок-эсм і „ш ІІ відрізок - х Розв'язання: 9"+ х : 17; х : 17 - 9; х : 8 (см)` Відповідь: довжина другого відрізка 8 см. ' 26см=2шч6сщ6ща3см:63см;1ы:100със 1ы:10дш. 15см:1ды5'см; 5дм<51см, бо6д, м:б0см; 48см<48дщбо48см:4дм8смабо48дъі:480сщ 12м>12дм,6о12м:120щк, або12дм=1м2дм. х+22:72 29+х:40 х+45:74 : ::72-22 : ::40-29 х:74-45 1.550 1311 їіі? 50+22:72 29+11:40 29+45:74 48. У Марійка та Сашка разом було 62 цукерки. У Марійка - 29 49. 50. 51. 52. 53. цукерок. Скільки цукерок було у Сашка? У Марійка - 29 ъ 62 У Сашка - х Розв'язання: 29 + х = 62; х : 62 - 29; х = 33. Відповідь: 33 цукерки було у Сашка. 42+34:76;42-34=8.66+33=99;66:33:33. 36-х:25 х-17:34 67-: ::23 х-54:15 : ::36-25 х=34+17 : ::67-23 х:16+64 х:11 22:61 х:44 А х:69 36-11:25 51-17:34 67-44:23 69:64:16 25:25 34:34 23:23 15:16 . х-73:19 83-х:14 48-х:23 х-28:15 х:19+73 : ::83-14 х:48-23 х:1б+28 х=92 х:69 х:25 : ::43 92-73=19 83-69:14 48-25:23 43-28=15 19:19 14:14 23:23 15:15 х-З2:27 72-: ::66 х-18:24 51-5х:19 х:27+32 х:72-66 х=24+18 : ::51-19 х:59 х:6 х:42 : ::32 59-32:27 72-6=66 42-18:24 51-32:19 27:27 66:66 24:24 19:19 19см+20см= З9сщ43сы-16см:27см: 1м-48см:100см-48сн:52см; 1н-2дм=10шє-2дн=8дм; 5дм-27см=50см-27см:23см. 1ы-бдмзсм:100см-бЗсы:47см:4дм7см. 1)3дм:23см+7«см, бо3дм:30сы; Здм:3дн; 2)2дм2см-20см<20см, бо22см-2Осм<20с1ч; 2см<20см; „ 3)38ск-18см<2ды8см, бо20сы<28сы;
 7. 7. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 610 62. 63. 650 » зменшуваве, треба до різниці додати-віконних. 4) 1 м - 48 см > 42 см, бо 100см - 48 см > 42 см: 52 см> 42см; ` 5) 51 см + 19 см > 60 см, бо 70 'см з 60 см; . 6)1 м:9дм+10.см, бо100см=90оь-: +10см; 100см=100см. Було - х п. продали - 26 п. Залишилося -- 37 п. Розвіязання: х л- 26 : 37;х ': 37 +р 26; 'х = 63 (п. ) - було путівок. Відповідь: всього. було спочатку 63 путівки. . Було - 42 к. „подарував -: - х: к. Залишилось -7- 30 к. РОЗОЇЯЗОКІЩІАЗ); .х = 30; х = 42 - 30;. х : . 12 (к, )„- подарував. Відповідь: 12 картинок Степан подарував Денисові. Більшнй - 10 см. менший - хсм. Різниця -- 7 см. Розвзізаніія: 10 - х : 7; х = 10 - 7; х = 3 (см) - менший. Відповідь: довжина меншого відрізка дорівнює 3 см: На малюнку фігури М 11, 3, 4--- це круги, а М 2, 5 -- це коло. Діаметр найбільшогокола дорівнює 3_ см. Радіус найменшого круга дорівнює 1 см. , , у б, 1) 19+25+6=А50; 2) 30+25.+15+і21+9: 100._. 44-х=24 х-.9=23 х+79=23 х:44-24_ х= „2з+9„. 2:23:: : від 55.22 і 25.12, у 44-2о=24 3249523 14,+е, =2з 24 = '24 23:23, 23:23 ' Пішли додому- х д. з 8ацхишилоол-9д. Пд' . - Розвшзаннл: х + 9 : 17; х : 17 - 9; х = 8. (д. ) - пішли додому. Відповідыг8 дівчаток пішлндодому. - - д 1) Істннне, бо найменше двоцнфрове число - 10, 10 > 9. 2) Хибне, бо найбільше 'двоцнфрове чнслоэ- 99, 99 < 100. 3) істинне; наприклад: 8, 10, 12,. 14 і т. . д. . = 4) Хнбне, наприклад: 12 - 11 = 1, 12 : »1 + 11, тобто, щоб знайти 5) Істинне, - бо. щоб знайти відйзмник, треба від зменшуъаного підняти різницю. . ,82 : .80 + 2; 48 : 40 + 8:22 : 20'+ 2; 74: 70+ 4; 49:40+9;51:50+1;85:80+5;17:10+'7. _24-8=16->16+15=31-->81-12=19->19+"83=52-> -->52'-24:28->28+25=53-)5З-36:17->17+7=24 37 + 24 < 37 + 26, бо 24 < 26,'37, : 37; - 63 - 24 > 63 -_44, бо 63 : 63, 24 < 44; 27+86<37+36,бо36:36,27<37; 85-38>65-38,бо38:38,85>65; 41 - 23 < 42 - 23, бо23:.23, 41 < 42; 72-24>72-52,бо72:72,24<б2. Нехай довжина жука-вусача - х, тоді довжина щука-оленя (х-4)см, або7см. х-4:7;х:7+4;х=11. Відповідь: довжина тіла нсука-вусача складає 11 см.
 8. 8. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Нехай братові х років, тоді Михайлові (х + 4), або 11 років. Рівняння: х+4=11;х=11-4;х=7. Відповідь: брату Михайла 7 років. Обід - х б. Полуденок - 15 6.? на 19 б' > І Сніданок -- 13 б. < Розв'язання: 1) 13 + 19 = 32 (б. ) - разом на обід і полудеиок. 2)х+15=32;х= З2-15;х=17(б. )-наобід. Відповідь: 17 бубликів з'їв Пончик на обід. Степанові було х років, коли Олегові було 9. Розв'язання: 1) 13 - 8 = 5 (р. ) - Степан молодший за Олега на 5 років. 2) х + 5 = 9; х = 9 - 5; х = 4 (р. ) -- було Степанові. Відповідь: Степанові було 4 роки, коли Олегові було 9. Одна сторона іґятикутника (М 6) дорівнює 1 см. Р= а+а+а+а+а=5-а= б-1см=5см. 67+1б>67+11бо,67=67, 15> 11; 4З-27<43-24,6о43=43, 27>24; 65 + 26 > 23 + 26, бо 26 = : 26, 65_> 23; 52 - 28 > 52 - 48, бо 52: 62, 28 < 48; 72-З5<74-З5,боЗ5=-85,72<74; 83-44>83-б1,бо8З=8З, 44<б1. 1) 11 - 7 = 4 (см) - ширина. 2) (11 + 4) - 2 = 30 (см). Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 80 см. 1)46+12=58;19+12=31;58+12=70: 37+12=49;30+12=42; 79+12а91; 2)85-15='70;З0-15=15;41-15=2б; 69-1б= б4;15-15=0;99-15=84. - . 669 41-15 з 84; 75+23=98; 28+34=62; 47+27г74; у 98-75=23; 62-34=28; 74-47:27; 84-69=15; 98-23=75; 62-28=З4; 74-27=47; 84-1б= б9. 1)б6+27=83;б6+36=92;56+19=75; 2)б2-14=38; б2-25=27; б2-37=15. Цукру беруть х а Ягід на 2 кг > Розвїчзання: х+(х+2)= а; 2-х+2:а;2-х= а-2; х = (а - 2):2, тобтоа може бути парним числом, яке більше 2. Якщоа=11,тодіх= (а-2):2;х= (11-2)`: 2; х = 9 : 2 - х не буде цілим числом. Відповідь: щоб приготувати а кг вареиня, потрібно (а - 2) : 2 кг цукру. д може бути парним числом > 2. 1) 2 + 9 = 11 (кг) -- дорослий собака; 2) 2 + 11 = 13 (кг). Відповідь: 11 кг важить дорослий собака, 13 кг маса собаки уж . та цуценяти разом. Обернена задача. : Доросзшй собака та цуценя разом важить 13 кг. Якавагащгцеиящшацовінна9юлегший, віждоростшйообахса?
 9. 9. 77. 78. 79. 80. 81. 82. "62-20542 взь 85. Відповідь: Україна. Вагацуцеиити х кг . 1 Вага дорослого собаки х + 9 кг Розвїчзання: х+х+9= 13;`2-х+9=13; 2-х=13-9; 2 - х = 4; х = 4 : 2; х = 2 (кг). Відповідь: цуценя важить 2 кг. 47+6+6=59(р. ) Відповідь: через 6 років батькові й синові разом буде 59 років. 15кг+27кг=42кг; 67кг-28кг= =39кг; 64 кг+З6 кг=100кг; 54+46кг=10Окг; 1 ц-45 кг=100кг-45 кг=55кг; 1 ц-100кг=100кг- 100кг=0кг. 1 п = 100 кг; 1) 35 - 5 = 30.(кг) - у другій сітці; 2) 35 + 80 = 65 (кг) -- у двох сітках; 13 кг ` 3)1О0 - 65 = З5.(кг) -ч у третійюітці. Відповідь: 35 кг цибулі у третій сітці. 82 + 14 = 96; 96 - 14 = 82; 96- 82 = 14; 45 + _28 = 73; 73 - 28.: 45; 73 - 45Ї= 28; 49+35=84;84ч49=85;84-З5=49; 54+28=82;82-28=54;82-54=28.у 34 - 16 = 18 (кг) - овочів. Відповідь: -18 кг овочів придбавл-ато. Обериеиа задача: Тато купив у магазині 16 кг фруктів і 18) кг овочів. Скільки всього фруктів і овочів придбав тато? 16 + 18 = 34 (кг). Відповідь: 34 кг овочів і фруктів придбав тато. 27+13=40о У * м в " 38 - 12 = 26 К 45 + 17 = 62 Р 33 + 28 = 61 А 81 - 51 = 30 Ї Н 54 +7 = 61 А І.23+(7+2)=23+9=32; 46+(5+4)=46+9=55; 58+(9+2)=58+11=69,- . 'ІІ.2З+(7+2)= (23+7)+2=30+2=З2; 46+(5+4)= (46+4)+5=50+5=55; 58+(9+2)= (58+2)+9==60+9=69. 48+(4+2)= (48+2)+4=50+4=54; 244-(6+5)= (24+6)+5=З0'+5=35; 72+(6+8)= (72+8)+6=80+6:86: 51+(9+4)= (51+9)+4=60+4=64; 35+(9+5)= (35+5)+9=40+9==49; 66+(7+4)= (66+4)+7=70+7=77. На заводі було 57 ставків. В понеділок придбали 7 ставків, а у вівторок - ще З станки. Скільки ставків стало на заводі? Розвіяэангш: 57 + (7 + 3) = (57 + З) «в 7 = 60 + 7 = 67 (ст. ) - стало. Відповідь: 67 ставків стало на заводі.
 10. 10. 87. 880 89. 91. 93. " 94. 95. 96. 97. 1 доба = 24 години. . . 1) 24 - 16 = 8 (год) - день; 2) 16 - 8 : 8 (год) -- коротший. Відповідь: 22 грудня день триває 8 годин. ь На 8 годин день коротший за ніч. 1) 20 - 15 = 5 (хв. ) -- до початку насправді; 2) 5 + 30 = 85 (хв. ) - чекав. Відповідь: 85 хвилин чекав Кроки на початок матчу. 1 рік = 12 міс. ; 1 доба = 24 год; 1рік-8міс. =12міс. -8міс. =4міс. ; 1рік+13міс. =1рік+1рік+1міс. =2роки1міс. ; 20 год + 6 год = 26 год = 1 доба 2 год; 35 год-10год=25 год=1доба1 год; 1 доба + 15 год = 24 год + Ібгод = 39 год; 4 доби - 83 год = 2 доби 48 год - 33 год = 2 доби 15 год. 45 діб < 2 міс. ; 3 доби > 48 год: 1 тижд. > 4 доби; 18 міс. > 1 рік; 72 год = З доби; 2 роки = 24 місь 86+(4+6)=86+10=96; 52'+(8+5)= (52+8)+"5=60+5=65; 35+(6+5)= (35+б)+6=40+6=46. - 4 доби-и 4 - 24 год = 96 год. Відповідь: 96 годин. " - . * 34-(7+4)=84-11=2З; і ' 34«-. (7 + 4) »(84 - 4)- 7 = 30- 7 в: 23; і 66-(6"+8)=66- 14:52; (66-6)-8=60-8=52;< 43-(5+3)=43-8=35;(48-8)-5==40-5=85. 85-(4+5)= (85-5)-4=`80-4=76; 43-(6+8)= (43- 3) -6= 40-6'= 84; 77-(7+8)= (77'- 7)--8=70-8=62; 36-(9+6)ь(36-6)-9=З0-9:=21; 51-(9+5)= (51-9)-5=42-5=87; 66-(8+8)=66-16=50. На складі було 64 банки з фарбою. Робочі використали до обіду 7 банок з фарбою, а після обіду ще 4 банки. Скільки банок з фарбою 'залишилося на складі? Розв'язання: 64 - (7 + 4) = (64 - 4) - 7 = 60 - 7 = 53 (б. ). Відповідь: 53 банки з фарбою залишилось на складі. 36 - (16 + 9) = (36 - 16) - 9 = 20 - 9 -= 11 (тр. ) - більше. Відповідь: на 11 троянд червоних більше. ніж жовтнхі білих. 1) 3 год 10 хв або 15 год 10 хв; через 15 хв: 3 год 25 хв або 15 год 25 хв; 2) 8 год 50 хв або 20 год 50 хв; через 15 хв: 9 год 05 хв або 21 год 05 хв; 3) 1 год 30 хв або 13 год 30 хв; через 30 хв: 2 год 0 хв або 14 год 0 хв; 4) 10 год 45 хв або 22 год 45 хв; через 80 хв: 11 год 15 хв або 23 год 15 хв.
 11. 11. 98. 1) 20 хв + 20 хв = -40 хв - на автобусі і в метро разом; 2) 8. год 55 хв - 8.. год 0 хв : 55 хв -- уся путь; 3) 55'хв-40хв:15хв-пі1пки; ' Відповідь: 15 хв Микола Петрович ішов пішки. 99. 20 - (6 + З) = 20 - 9 = 11 (р. ) Відповідь: Денисові 11 років. 100. 28 см = 2 дм 8 см; 100 см = 10 дн; і 32дм= Зм2дм;3дм7см:37см; 2 доби 6 год = 54 год; 74 год : 3 доби2 год. 101.65см<6дм6см;4дм3см:43см; 1 м= »100см; 2 доби 2 год > 48 год; 12 міс. : 1 рік; 12 год'< 1 доба 1год. 102. 40 - 34 = 6 (м). Відповідь: на 6 м більше. 103. 16 + 19 = 35; 35 - 15 : 20; 20 + 40 : 60; 60-29=31;31+25=56;5б-4:52. 104. 41 - (16 + 5): 41 - 21 : 20; ш37+(9+4): (37+3)+(6+4)=40+10:50; єл56-(16+30)= (56- 16)-30:40-.30:10; ь45+(27+б)= (45-0-5)+27:50+27=77. 10$. (87-4)-(44 +6):83-50:33;87-44:43; 43+33 : 10. Відповідь: різниця зменшиться на 10. » 106. Відповідь: 1) 2 рази палити по 5 л і 2 рази відлиги по 8 л: 2-5.-2-3=10-6=4(л); 2) палити води в посудину 5 л, а неї вілли-ги в посудину 3 л, у ній залишиться 5 -- 3 : 2 л. Ці 2 'л води перелити угвідро. Всю процедурупонгорнтн ще раз і. у відрі» буде 4 л: вод. 107.42-(7+6): (42_-2)-5-6:40-5-6=35-6:29; *- 84-(19+6)= (84.-4)-15-6=80-15-6.:65>-6::59: 32+19-35=(32+8)+11--35:(40-35)+11:5+11:16; 63-14-3:(63-8)-14-:60-14=46; ' 28+(14+5): (28+2)+12+5=30:+5+12:35+12:47; 46+(3+24): (46+24)+3=70+3:73. - 108234-: ::26 х+12:31 х-34:29 : ::34-264 х:31-12 х:29+34 х=8 х: 19- х': .63 34.-8=26 19+12=31 63-34=29 26:26 31:31 29:29 : - 'Ю9.81.сы :3 дм 1 см; 6дм-4 см:64 см; 1 год 25 хв = 85-хв; 2 доби 10'год : 58 год. 110.17+(5+3)= (17+3)+5:20+5:25(д. ) Відповідь: 25 фруктовнх дерев стало в садку. 111. 14 + (14 -6) : 22 (д. ) Відповідь: 22 дерева росло в парку. 112.26кг+74кг=100кг:1ц; 65хв+16хв:81хв=1год21хв: 38см+34см:72см;1м-27см=100см-27см=73см; 1 ц-53 кг:100кг-53кг:47кг; 1 грн-65к. :100к. -65к. :35к.
 12. 12. 113.20хв+15хв+25хв:20хв. +40`хв:60хв:1год. Відповідь: 1 годину Тарас вшсонував домашнє завдання. 114.24+65:89;24+20:44;24+13:37;24+12:36; 24+22:46;24+24:48; 24+ 26: 50; 24+ 31 :55; 24 +33 :57; 24+35 = >59; 24+46:70;24+70=94. 115.3+3+3+3+3+10=3-5+10=15+10:25; 10+10+10+15:10-3+15=30+15:45; 0+0+0+0+47:0-4+47:0+47:47; 15+5+5+5+5+5=15+5-5:15+25:40;А 7+7+7+2З=7-3+23=21+23=44. 116. 1) З, 6, 9, 12, 15, 18, 21,. .. 2) 50, 45, 40, 35, 80, 25.20,. .. 118.3-6:18; 8-4:32; 9-3:27; 18:3=6; 32:8=4; 27:9=8; 18:6:3; 32:4=8; 27:3:9. 119.2-5:5-2; 4»8<4-9; 9-1:9:1; 8-7:7-3; 6-6<8-6; 10:5<10:1. 120.8-2-4:8.4-2=2-2=4;4 : .7-8:-6-8=48;1 6-4 3=6:3-4=2-4=8; - 56:8-7=7-7:49;36:9-5:4-5=20; 18 : '2-5:9-5:45. і "-*' 121 4 а 2 = .8 (р. ). Відповідь: 4 рукавички на праву руку. 8 усього. 122. (4 + 3) - 2 : 14 (з. ) Відповідь: 14 заколок у двох сестричок. 123. Р = а - 4 : 8 -4 = 32 (дм) Відповідь: периметр квадрата 32 дм. 124.з-4+. з4=12+з4=4в;5-ів-зо=30-з0=0; ' 4-4+14:16+14:30; ч 6-8-40=48-40:*8; '7-'4+4:28+4:32; 8-2+'16:16+16:32. 125. 3 - 3 = 9 (к. ). Відповідь: 9 ключів повинен виготовити ковель: З мідних. 3 срібних і 3 золотих. 126.1«6-8:2+18=6-3:2+18:18:2+18:9+18=27; З-4:6-:8:4=12:6-8:4:2-8:4:16:4=4. ' 128.12:2.2:6:2=8,16:4:2=4.2:2, 12:4-5=3-5=15,З2:4:2=8:2:4; 24:6:2=4:2=2;7-3:1= 1:1:2; 15:23:5:5:5:1;45:9-4=5-4=20. 129.9:3:12:4; 45:5>45:9; 16:4<16:2; 42:7<42:6; 27:3>27:9; 15:8=35:7. 130. 27-: 3 = 9 (к. ). Відповідь: 9 кущів у кожному ряду. 131. 9 - 4 = 36 (кг). Відповідь: 36 кг маса телятка. 132. 9 : 3 = 3 (кг). Відповідь: З кг маса півня. в 133. 16 : 8 = 2 (р. ) Відповідь: у 2 рази довше , годує своїх малят ослицл, ніж тигриця. 134. 1) 6 - 3 = 18 (см) - сторона; 2) (6 + 18) - 2 = 24 - 2 : 48 (см). Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 48 см.
 13. 13. 135. З + 2 = 5 (д. ) Відповідь: 5 дітей у сім'ї. 136.14 : 2-44: 7-4=.28; 2-8 : 4.: 6 : 4=4; 8 . 9 : 3-6=8-6=18; 27 : 9-З= .3-З=9; 10: 137. 32 : 4 = 8 (р. ) Відповідь: 8 років доньці. 138.б4-б9=5;64-62=2;64е35=29;64-12=52: 64-64=0;64-24=40; 64-46="18; 64-31=3З; 64-3З= З1;64-35=29; 64-б0=14;64-54=10. 139. 1) 8, б, 9, 12, 15, 18, 21,- 24, 27, 30; 2) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40; 3) б, 10, 15, 20, 25, ЗО, 35, 40, 45, 60. 140.1)3-8=24; 5-б=25; 6-'7=42; 8-8=64; 2)16:4=4;18:9=2;24:4=.6;б4:6=9. 141.х-7=56 6-: ::248 х:5=8 82:х-8 х=56:7 х=48:6 х=8-б х=32 8 х=8 х=8 х=40 х=4 8-7=56 6-8=48 40:б=8 82:4'=8 56:56. 48:48 8=8 =8 142,2: : "І = 4; х = 4 - 7; х = 28 - число задумано. Відповідь: Петрик задумав число 28. 143. х -4 = 36; х = 36 : 4; х = 9 - число задумано. Відповідь: Ганнуся задумала число 9; 144.б6:х= ;7;-х. =б6.:7;х=8--рааи. . . Відповідь: Андрійко зменшив число-у. 8 разів. і . ' " 145.4-б= б-4 2О: б<20:4 16:4>16:8 8-3<8-б 10:2>10': б З5:'б>-85.:7 146. _10 - 2 = 8 (ст. ) Відповідь: 8 стільців у кімнаті. ґ і 147.7-х=3б З2:х=8 х= :6=4 х-З=18 х=35_:7 х=82:8 : ::62-4 ' х=1,:8' х = б х = 4 х = 24- х = 6 7-5=-З5 З2:4=8 24:6=4 6-8=18 З5=3 8=8 4=4 18:18 148,24 : 3 = = 8 (грн). Відповідь: кожен брат. мав 8 грн. 149.1)З-6:2-8:1=18:2-8:1=9-8:1=72:1='72; 2)8-6-8:8-7=48-8:8-7=48+1-'7=48-7=41. 150.4-5:1=20:1=20; 7-1-7=7-7=49; 12:4-0_=3-0=0; 0:8-9=0- =0; 20:5-1='4-1=4; 1-6-8=6-8=48. 151.4-6:3=24:3=8; 6:1-8=6-8=48; 14:7+18=2+18=2& 24-8-3=24- 4=0; '7-(19-15)= '7-4=28; (15+9):6=24:6=4. 152. (9 + 1) - 2 = 10 - 2 = 20 (н. ). Відповідь: 20 ніг в усіх птахів. 153. 1) 24 - 8 = 16 (м. ) -- волейбольних; 2) 24 д в = з (м. ) -- футбольних; З) 24 + 16 + З = 43 (м. ) - всього. Відповідь: 43 м'ячі всього у шкільному спортзалі. . 154. 1) б о З = 15 (м) - на сукні; 2) 36 - 16 = 21 (м) - залишилось. Відповідь: 21 м тканини залишилося в сувої.
 14. 14. 155. 1) 9 відрізків; 2) 11 відрізків. . . , . . у 156. 7 - 9 = 63 (т. ) Відповідь: 63 трнкутннкну візсрунку. 157. Трнтон; трибуна; актриса; картрндж. ` 1$8.12:4+28=З+26=29; 56-56: 7=56-8=48; З-(45-36)=8-9=27; 45 : -9-3=5-3=15; 84+5-5=З4+25=б9; (36+27):9=63:9=7. 159. х полнць у одній шафі, тоді 4 -х + 2 - х = 24;' 6-х=24; х=24 : 6; х = 4 (п. ) - в одній шафі, 4 0 2 = 8 (п. ) - в обох шафах. Відповідь: 8 полнць у двох шафа): разом. - 160.8-4=32; 25:б=5; 28:7:4; 32:8=4; 5-9=45; 4-9=36; 4-5=20; 45:1=45; 3б-1=36. 161,58:7+16=8+16=24->24:4+12:=6+12=18-> ->18:3-'7=6-'7=42->42:'7:З=6:3=2-> ->2-9+58=18+56=74->(74-2):8=72:8=9-> ->.9-4-б=36-6=З0->З0:5+50=6+50=б6. 1б2.З-10:6=30:6=б; 10-(з4-27)= =10-7=7о; 1о-1о:1оо=1оо;100=1; 7в:7в-з4=1-з4=з4; (50ч-14):8=64:8=8; 7-1о-о=7о-о=0; 50:»10-1=5-1=5; (38+12)1,10=і50110*ї5; 16:1:16==1б:16==1. . - '» 163. 1) 45 : 9 = 5 (км) -г пішки; 2) 45 + 5 = 60 (км) -- всього. Відповідь: 50 км подолали туристи. . 164. 1)_6З : 7 = 9 (ящ. ) - яблук: 2) 54 : 9 = 6 (кг) - ящик персиків. Відповідь: 6 кг маса одного ящика з перснкамн. 165. 1) 27 р: З = 9 (кг) - мандарннів; 2) 27 + 9 = 36 (кг) - всього. Відповідь: 36 кг цитрусових продали в магазині; до обіду. 166. Відповідь: на 8 частин (7 Гномів і Білосніжка). 167. 1) 8 +16 = 24 (ч. ) т всього; 2) 24 : 8 = 3 (ши. ) - кожному. Відповідь: кожен із присутніх отримає по 3 шматочки пнрога. 168. 10; 20; 40; 50; 60; 80; 100. 169. Відповідь: ) на схемі 16 відрізків. 170.Р= (а+Ь)-2=12;а+д=12:2=6; 1)о=1;Ь=5,абоа=5;Ь=1; _ 2)а=2;Ь=4,абоа=4;Ь=2;3)а=3;Ь= З(цеквадра-г). 171. 1) 4 - 2 = 8 (н. ) -- курка; 2) 2 і 4 = 8 (в. ) - коз. ; З) 18 + 8 + 8 = 34 (н. ) - всього. Відповідь: 34 ноги у всіх тварин на подвір'ї. 172.10:10+45=1+45=46; 37-90:10=37-9=28; 6-1:6=6:6=1; 0:7+28=О+28=28; 6-10-З8=60-З8'=22 (27+33): .10=60:10=,6 17З.2-10+8=20+8=28 (п. ) Відповідь: 28 підручників з матехатшсн.
 15. 15. Розділ 2. Нуыерація чисел уконцентрі «тисяча». Усна та 'письмове додавёіяъііі чисел у межах 1000 174. 10 - 10 = 100. у 175,1+2+3+4+5+10+9+8+7+6+100= = (1+9)+(2+8)+(З+.7)+(4+6)+5+100=55+100=155. 176. 111; 121; 122; 129; 181; 185; 146. 178. 105; 110; 117; 129; 132; 175; 189; 193. 179. 99; 1,13; 122; 180; 143; 167; 186; 197. 180. Відповідь: 119. 181. 1) 4 + 4 = 8 (тр. ) -з- аідґяли; Д2),99 - 8 - 82 = 9 . (тр. ) -- червоних. Відповідь: 9 червоних троянд продали. у магазині. 182. 108; 118; 122; 138; 146; 150; 164; 189; 192. 183. 9- 2 4: 17 = 85 (т. ) Відповідь: 85 третьокласників. 185. 114, 115, 116, 188, 139,-140; 160, 161, 162; 186, 187, 188; 197, 198, 199. 1895 сот. < 8 сот. ,500 < 800 400 >» 100 2 сот. < 7 сот. 600 > 800 100 < 1000 -1 тис. >-9 сот. 700 < 800 900 > 600 190. 2 сот. + 8 сот. = 5 сот. 200 + 300 = = 500. 500 + 800 = 800 6 сот. - 1 сот. = 5 сот. 600 - 100 = 500 900 + 100 = 1000 10 сот. - 8 сот. = 7 сот. 400 + 400 = 800 700 - 200 = 500 191. Яблука в магазині розклали в 5 ящиків по 8 кг у кожному, а груші в З ящика по 10 кг у кожному. Скільки кг яблук і груш разом було в магазині? і і - дРозвїавання: 1) 5- 8 = 40 (кг) -*яблук; 2) 8 - 10 = 30*(кг) -- грУШ: 3) 40'+ 30 = г 70' (кг) -- всього. 5 - 8 +*8 - 10 ь 70 (кг) Відповідьї 70 кг яблук і груш разом' було в магазині. 192. 800 + 100 = 900; 500 ч- 400 = 100; 200 + 200 = 400; 100 + 600 = 700; 800 -- 700 = 100; 900 - 800 = 600. 193. 1) 3 - 6 = 18 (гр. ) 2) 6 - 5 = 80 (гр. ) 8) 18+30=48(гр. ) 8-6+6-5=48. Відповідь: 48 гребців розмістились у човнах. * 195. 200 + 100 = 800; 400 - 200 < 400 + 200: 300 = 400 - 100: 800 + 200 > 800 - 200. 196. 158 -> 154; 505 <- 506; 361 <- 862; 611 -> 612; 420 -+ 421; 869 <- 870. 197. 230 + 1 = 281; 172 - 1 = 171; 190 - 1 = 189; 719 + 1 = 720; 800 - 1 = 299; 674 + 1 = 675. 198. 1) кожне наступне число на 1 більше; 2) кожне наступне число на 1 менше. 199.128+1>128-1; 805+1=1+805; 26З+1<264+1; 899-1>199-1. 200. 1) 5 - 8 = 40 (стор. ) - з понеділкадо п'ятниці; 2) 40 + 17 = 57 (стор. ) - до суботи;
 16. 16. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. З) 64 - 57 = 7 (стор. ) ч у неділю. .64 - (17 + 5 - 8) = 7 (стор. ). Відповідь: 7 сторінок залишилось прочитати у неділю. Обернена задача: Ліна прочитала за тиждень книжку. З поне- ділка до п'ятниці вона щодня читала по 8 сторінок, в суботу - 7 сторінок, а у неділю вона прочитала 7 сторінок. Скільки сто- рінок у книжці? Розв'язання: 5 - 8 + 17 + 7 = 64 (ст. ) Відповідь: 64 сторінки. А; 8 Відповідь: у групі 6 спортсменів. 1) 20 : 2 ь 10-(6.) - продали з родзинками; 2) 10 - 8 = 2 (б. ) - більше з родзинками ніж з маком продали. Відповідь: на 2 булочки більше продали з родзинками ніж з каком. 458 + 1 = 459; 180 - 1 = 179; 535 + 1 = 530; 201 - 1':2о0; 900- 1 = 899; 216 + 1 = 217; 607 - 1 = 606; 799 + 1 = 800. 111 - 1 = 110 (м. ) Відповідь: 110 марок у Тимкового дРУга. : 1) 170; 2) 208: З) 100; 4) 1000; 5) 623; 6) 705; ' 7) 99; 8)`999; 9) 813; 10) 460; 11) 380. Найбільше число - 887; найменше число - 101. 600 > 318; 111 < 887; 240 > 101; 318 > 111. 200+40+1=241; 100+9+5=195; 800+10+3=813; 600+20+2=622; гу: 400 + 80 + 4"; 484; 900 + 70 + 6": 976, 18З=100+80+3; 448=400+40+8; ї821=800+2о+1г з29=з00+20+9; 700=700+0о; 905=900+5, 507 - 500 = 07; 808 а 8 = 300; 200; + 80 а 280; 731 -*з1 = 700; 340 + 5 = 345; 800 + 21 = 821; 407 - 00 = 407; 848- 40 = 808. ' і 070>07о-1; з72=з70+2; 140=10о+40; 7о5<700+50; 070> 669; з72=з72;' 140=140; . 705050; і 880-80<380; з00<з80; 910ш900<900; 10<900; 1) 100 - 60 = 40 (дер. ) -- беріэок; 2) 40 : 5 = 8 (к. ) -калинщ З) 100 + 40 + 8 = 148 (дер. ) - ялинок. Відповідь: 148 ялинок посадили у лісі. Бегемот > носорога, носоріг > бика, тобто бегемот > бика. ' Відповідь: бик найлегший. 124 = 100 + 20 + 4; 370 = 800 + 70; 461=400+60+1; 729=700+20+9; 854 = 800 + 50 + 4; 903 4 900 + 3. 1) 100 - 20 = 80 (м) - від другого до третього; 2) 100 : 10 = 10 (м) - від третього до четвертого; З) 100 + 80 + 10 : 190 (м) -- від першого до четвертого. Відповідь: 190 м відстань від першого до четвертого будинків. 9 126; 216; 981; ч» 126; 216; 320; 462; ч: 126; 216; 462; 607; 9 Найбільше - 981, найменше - 126.
 17. 17. 7 з 2 8 4 2 5 0 1 0 з 0 - 0 7 0 - 9 5 0 219104 = 100 + 4; 009 = 000 + 00 + 9; 350 = 300 + 50; 808 = 800 + в; у 511 = 500 + 10 + 1; 999 = 900 4 90 + 9. 219200 + 40 + 9 = 249; 500 + 10 + 7 = 517; 700 + 7 = 707; " 600 + 30.1- 2 = 632; 100 + 80 + 5 = 185: 900-ъ 601: 960. 220.А. Ві=15мм:1см,5мм; КМ=53мм=5см3мм і 221.2см= 20мм; 3дм=300 мм; 25мм=2см бмм; 36 см = 360 мм; 5 дм 1 см = 510 мм; 800мм = 8 дм. 222. 50мм=5см; 4дм 2см> 402 мм; 10дм>10мм; 65ым>5см6мм; 1000мм=1 м; 120 мм<2дм1 см. 223. 1) 45 : 5 = -9 (с. ) -- з батпсту; 2). 45 + 9 = 54 (с. ) - з ситцю та батисту; 3) 154 - 54 = 100`(с. ) -- в шовку. Відповідь: 100 шовкових суконьнадійшло до магазину. 224. 10 мм < 10 см; . З дм 6 см „< 603 см; 100мм<1м; . 209 мм<2дм9см. 225. 1) 9 - 8 = 72 (р. ) -- окунів; 2) 9 + 72 = 81 (р. ) - щук і окунів; З) 81 - 8 = 73 (р. ) -- карасів. Відповідь: 73 карасі упіймали рибалки. - 226,1) 200 + 40: 240; 240 + 8 = 248; 248 -100 = 148; 148 - 4 = 144. 2) 600 + 7 = 607; 607 + 70 = 677; 677 - 7 = 670; 670 - 15 = 655. 227.6+3=9: 6-3=З; 60+30=90; 60-З0=30; 600 + 300 = 900; 600 - 300 = 300. 228. 400+60=460; 400+6=406; 460-60=400; 406-6=40О; 530-500=30: 500+З0=530: 530-30=500: 5З0+5=535; , 70+200=270; 700+20=720: 270-70=200: 720+4=724. 229.Довжину класної кімнати внмірюють у метрах. довжину стола вимірюють у сантиметрах. Розміри дитячого майдан- чика вимірюють у метрах. довжину Дніпра вимірюють у кіло- метрах. Відстань від Киева до Донецька вимірюють у кіло- метрах.
 18. 18. 230. Равлик (см), гусінь (см), дитина (дн), чоловік (м), .кінь (км). Літак (км), автомобіль (км), мотоцикл (км), самокат (м). 231.200м+800м=1км 1км-400м:600М; 1 км-900м=100м 800м+200м=1000м. 2З2.4 км + 5 км 800 м = 9 км 800 м. Відповідь: 9 км 800 м від першого селадо третього. 233.1)4дм-5=20дм; 2)20дм:4дм=5;.3)20дм:5=4дх. 234,1) 8-9: 72 (дм); 2) 3-1 =3 (м); 8)3м+72дм=3м+7.м2дм=10м2дм-відрізали; 4) 10м2дм+5м8дм=15м10дм=16м-спочатку. Відповідь: 16 м . тесьми було спочатку. Обернена задача: У майстерні було 16 м оздоблювальної тасьми. Майстер відрізав від мотка`9 разів по 8 та із рази по 1 м. Скільки тесьми залишилося в мотку? 1)1м=10ддм;8дм-9+10шч-3==72дм+30дм=102дм; 2) 16м=160дм; <160дм- 102дм=58дм=5м8дм. Відповідь: 5 м 8 дм тесьми залишилося »в мотку. 235. 1 м - 5 = 5 м - довжина колоди. .5 м і= 50 ди = 500 см. 236. 600 см - 300 см = 800 см. 9дм-45см=90см-45см=45см=4дм5см. 40дм+60дм=100дм=10м. 1 м - 87 см. : 100 »см - 57 см = 13 см. 150 см -босма 100см= 1 м. . 48 см + 12 см = 60 см = =6 дм. 237. 30 дм : 6 = 5 -дм - довжина кожної частини. 238. 900 - 800 = 600. 600 + 70 = 670. 6701- 40 = 680. 030 4 200 = 830. 830 - 80 = 800. 800 + 100 = 900. 239.5м4дм+6дм=5м*10дм=6м. ' 7м+6дм:13дм=1м3дм. - 7м8дм-18дм=78дм-18дм=60дм=6м. 1м-27м=100см-27см=73см. 240. 1) 28 м : 7 = 4 м. Відповідь: 4 м тканини на кожне пальто. 2) 28 м : 4 м = 7- п. Відповідь: 7 палът пошили. 3) 4 м - 7 = 28 м. Відповідь: 28 м драпу використали. Ці задачі обернені одна до одної. 241. Майстер пошив 5 суконь і використав на кожну сукню 8 м шовку. Скільки тканини використав `майстер на всі сукні? Розв'язання: З м - 5 = 15 м. Відповідь: 15 м шовку використав майстер на всі сукні. - 242.6 м : 6 = 1 м - одна частина. Відповідь: колоду довелося розпилювати 5 разів. 243. 1) 9 - 6 = 3 (см) - ширина. 2) (9 + 3)- 2 = 24 (см) -- периметр. Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 24 см. 244. 12 см : 4 = З см - сторона квадрата. 245. Відповідь: на 2 дні довше витрачає на переліт одна гуска (також, як і зграя), ніж одна качка.
 19. 19. 246.69см-6іім= <6дм9см-6дн=9сьє. 1 м - 40 см = 100,см - 40014:- 60.см. 4 дм +13 см/ = 40см + 13 см = 53. см. 7мбдм-4м4дмаз-м2дм, 8дм+ Ідм 1 см»=9дм.1см. 5ОО-сь5-1-40см-є540см=54 дн. 247. У майстерні-з 86 м тканини цошилн костюми, використовуючи на кожен по 4 м. . Скільки костюмів пошилн у майстерні? Розвизання: 36 м ': 4 м = 9 (к. ) Відповідь: 9 костюмів пошили у майстерні. 248. 100 в+ 20 я: 120; 120 + 400 = 520; і 520 - 300 = 220; 220 +60' = 280; 280 - 100 = 180; 249. 1 ц = 100 кг. 100 : „2 г 50 (кг). Відповідь: 50 кг борошна. 250. 1 т = 1000 кг = 10 ц 251.8 ц = 300 кг; 40кг<1ц; 1т>1ц; `10.ц=1т; -700 кг > 1 т; 15 кг < 10.-ц. . 252. 58 - 9 = 49 (кг). Відповідь: 49 кг сметавди в бідоні, . 253. 1) 5 + 6 = 11 (кг) -- з'їли і зварнлиькомпот; 2) 25 - 11 . = 14 (кг) -*повидло. Відповідь: 14 кг яблук використала мама на повнДло. 2$4.8 кг-б = 48 кг; 255. 4 - 9 = 36 (кг). Відповідь: 86. кг зерна потрібно ґусці на 9 256. 1) 49 : 7 = 7 (кг). - на 1 місяць; 2), 7.: 3- 221 (кг) - на 3 місяця. Відповідь: 21 кг зерна потрібно кавзіі на 8 місяця. 257.100 кг < 1 т; 25кг<2 цбкг; 258. 1 т = 1000 кг; 261. 200 кгі> Ілц; 1 т = 1000 КГБ 48кг:8кг=6; .48кг:6=-8к1-. 600 кг»: 617,; . 10 ц > 11 кг. ; 1000_. кг : 10 = 100 кг -- в 1 мішку. Усна додавання і віднімання чисел у межах 1000 259. 1) 185, 163; 815, 351, 513, 531. 2) 642, 624, 462, 426, 264, 246. 260.110 + 11 = 111; 113 + 1 = 114; 459 +0 1 = 400; 743 + 1 = 744; 897 + 1 = 898;- 512 + 1 = 518; 9094» 1 = = 910; 271 У+ 1 + 1 = 273; 600-1-1=598; 262. 120 + 1 < 210 + 1; 413+1>413-1; 719+1>719-1; 263,12!) - 1 < 120 + 1; 414-1=412+1; 070-1>071+1; 110 - 1 = 115; ззо - 1 = 329; 508 - 1 = 507: 508 - 1 = 507; 099 - 1 = 098; 718 - 1 = 717: 909 - 1 = -908. 452-1-1=450; 879+1+1=881; 330-1>310-1; 8504-1>580+1; 562-1 <562*- 0. 561+1>560+1; 100+1<;100+4; 230+1=232-1. 290-1-ь1=290; 701+1-1=701.
 20. 20. 264. 1) 99 + 1 = 100 (г) - Кузя; 2) 99 + 100.: 199 (г) - разом. Відповідь: 199 г горіхів зібрали птахи разом. 265. 1) 50 + 50 = 100 (ц. ) - приручнв; 2) 100 - 1 : 99 (п. ). Відповідь: 99 папуг ще не вміє говорити. 266. Троє чоловіків (батько, син та дідусь) спіймали трьох зайців. 267. 1) 737, 521, 542, 760, 899, 749; 2) 645, 127, 301, 761, 900, 299; 268. 1) 71 + 20 = 91 (м. ) - всього; 2) 91 - 1 = 90 (м. ) - залишилося. Відповідь: 90 цілих мішків із крупами залишилося на складі. 269. Місто; стовп; листок; тісто; столяр. 270. 1) 287; 198; 399; 481; 701; 2) 108; 239; 716; 800; 899; З) 100; 999; 500; 401; 126. 271. 456 -- 45 десятків; 300- ЗО десятків; 680 - 68 десятків; 120 -- 12 десятків. 272. 345 = 300 + 40 + 5; 5547 = 500 + '50. + 4; 601 = 600 + 1; ` 790 = 700 + 90. 273. 9од. +6од. =9+6=15 8од. +7од. =8+7=15 9дес. +6дес. =90+60=15О 8дес. +7дес. =80+70=150 274.40 + а, якщо а = 70, 80, 90 І) + 30, якщо Ь = '7О, 80; 90 » 40 + 70-= 110; 70 + 30 = 100; 40 + 80 = 120; 80 + 30 = 110; 40 + 90 = 130. 90 + 30 = 120. 275. 80 + 30 = 110 (плдвідповідь: 110 плиток кахлю. 276. У перший частині виразу 60 літер. а у другій -- на 30 літер більше, ніж у першій. Скільки всього літер має вираз? 1) 60 + 30 = 90 (д. ) -- у Ц частині; 2) 60 + 90 = 150 (л. ) - разом. Відповідь: 150 літер всього має вираз. ,- 277. Відповідь: 10 хв івгггратив . кожниіі хлопчик на" розв'язання. 278. 50 + 60 = 110; 80 + 40 = 120; 30 + 80 = 110; 60 + 60 = 120; 80 + 50 = 130; 40 + 70 = 110; 90 + 30 = 120; 50 + 70 = 120. 279. 1) 40 + 50 = 90 (в. ) - І та ІІ дня; 2) 90 + 30 = 120 (в. ) - всього. Відповідь: 120 вантажівок добрива потрібно було вивезти. ВЕІЫІЫЕІЫ ІЕ 281. 235, 253, 352, 825, 532, 523. Відповідь: 235. 282.7од. -бод. =2;8 д. -7од. =1; 6 7дес. -5дес. =7 -50=20;8дес. -7дес. =80-70=10. 28З.12-5=12-2-3=7;120-50=120-20-З0=70; 17-9=17-7-2=8;170-90=170-70-20=80. 280. 284. 130 - 60 = 70; 140 - 60 = 80; 150 - 80 = 70; 150 - 90 = 60; 110 - 70 = 40: 160 и 70 = 90. 285. 140 - а, якщо а. = 50, 80, 90; 140 - 50 = 90: 140 - 80 = 60; 140 - 90 = 50. с - 70. якщо с = 150. 160, 120; 150 - 70 = 80; 160 -`70 = 90; 120 - 70 = 50.
 21. 21. 286. 287. 288. 289. 29 0. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 35 : 5 = 7 (ф. ) Відповідь: 7 футболок за один день. 1)З5:5=7(ф. )-з1день; 2)7+2=9(ф. )-за1деньз нов. технологіями; З) 9 - 5 = 45 (ф. ) - за 5 Відповідь: 45 футболок пошила швачка за 5 днів із застосу- ванням нової технології. Відповідь: 7 паличок. 130 - 70 = 60; 170 - 80 = 90; 110 - 60 = 50; 160 - 80 = 80: 120 - 90 = 30; 180 - 90 = 90. У швейній майстерні на пошив палът за 5 годин використали 15 м драпу. Із застосуванням нової технології стали використо- вувати на 2 м драпу за 1 годину. Скільки метрів -драпу вико- ристають у майстерні за 6 годин із застосуванням нової тех- нології? Розвивати: 1) 15:5=3(м)-за1годину;2)З+2=5(м)--за 1 годину з новими технологіями; 3) 5 - 6 = 30 (м) - за 6 годин. Відповідь: 30 м драпу вшсористають у майстерні за 6 годиніз застосуванням нової технології. 60+50-30=80; 70+70-60=80;150-60+ЗО=120; 160 - 80 +80 = 160; 90 + 40 - 50 = 80;110 - 90 +80 2100. х+20=80+40 70+х=1З0-40 х+20=120 70+х=90 : с=120-20 : ::90-70 х= -100 х=20 100+20 = -80+40 70+20=1З0-40 120=120 90:90 в0+50<в0+70; 90+50> 90-50; 804- 30>60+30; 70+60>70+40; 120-80<120-60. 1) 60 - 10 = 50 (з. ) - у другій пачці; 2) 60 + 50 = 110 (з. ) - разом. Відповідь: 110 зошитів у двох пачках. Обернена задача: У двох пачках 110 зошитів. У першій пачці 60 зощнтів. На скільки зошитів менше у другій пачці? Розвігізання: 1) 110 - 60 = 50 (з. ) - у другій папці; 2) 60 - 50 = 10 (з. ) менше. Відповідь: на 10 зошитів менше у другій пачці, ніж у першій. 1) 4 - 5 = 20 (сл. ) - взяли діти: 2) 20 + 5 = 25 (сл. ) - всього. Відповідь: 25 слив було у фруктовииці спочатку. 12 : 4 = З (ст. ) Відповідь: 3 стільці виготовляв столяр за 1 год. 1) 12 : 4 = 3 ( ст. ) - столяр за 1 год; 2) 3 - 2 = 1 (ст. ) - учень за 1 год; 3) 1 -4 = 4 (ст. ) -- учень за 4 год. Відповідь: 4 стільці виготовив учень столяра за 4 год. Р-та ь4, а=35 мм; Р=З5-4=140мм=14 см. Відповідь: нериметр квадрата дорівнює 14 см. 130 - 40 > 130 - 50:
 22. 22. 299.50+. с=60+60 х+40=80+30 60+ха140-50 50+х=120 х+40=110 60+х=90 : ::120-во : ::110-лю : ::во-во х=70 22:70 27:30 __ 50+70=во+в0 7о+40=в0+з0 в0+з0=14о-50*5 120=120 11о=110 90:90 300. 1) 40 : 2 = 20 (сл. ) - Ніна за 1 хв; 2) 20 + 90 = 110 (сл. ). Відповідь: 110 слів за хвилину читає Нінин брат. 301. 7; 9; 5; 0; 2 - множина одноцнфрових чисел, 5 елементів. 89; 32; 48; 67; 16; 45; 10; 90 -- множина двоцифрових чисел, 8 елементів. 240; 129; 674; 541; 782; 304 - множина трицифрових чисел, 6 елементів. 302. 40 + 50 = 90; 70 + 90 = 160; 200 + 80 = 230; 90 - 50 = 40; 160 - 70 = 90; 230 - 30 = 200; 90 - 40 = 50; 160 - 90 = 70; 230 - 200 = 30. 303. 334 > 234; 671 < 672; 210 + 1 < 221; 502 < 505; 148 = 148; 609 - 1 > 605.: 304. 200 + а < 400, якщо а = 100; 1000 - а > 500, якщо а = 100, 200, 300, 400; с - 300 > 200, якщо с = 900, 800,“700, 600; * ' 800' - с < 700,* якщо с = 700, 600, .500, 400, 300, 200; 400 - с! > 100, якщо сі = 100, 200; і " сі + 100 < 800, якщо 'сі = 100, 200, 300, 400, 500, 600. 305. 400 + 400 - 500 = 800 - 500 = 300; і ' 300 - 200 -- 100-ё 100 - 100 = О: 600 - 300 + 400 = 300+ 400 = 700; 400 + 100 + 100: = 500 + 100 : 600; 100 + 800 - 600 = 900 - 600 =3О0г 800 - 600 + 400 = 200+ 400 = 600. випив нна 307. 1) 60 + 40 = 100 (км) - проїхали разом; 2) 150 - 100 = 50 (км) - відстань. і . 'Відповіды 50км буде відстань між автомобілями. 308. 1) 50 + 60 = 110 (л) - у двох бідонах; 2)3-10+2-5=30+10=40(л)--вилилн; 3) 110 - 40 = 70 (л) - залишилось. Відповідь: 70 л води залишилось у бідонах. 309. с - 600 > 200, якщо с = 900; а + 100 < 400, якщо а = 100, 200; 500 - сі> 300, якщо д = 100. 310. 1) 5-4 = 20 (кг) - яблук; 2) 20 - 10 = 10 (кг) - більше яблук. , Відповідь: на 10 кг 'більшеяблук ніж слив.
 23. 23. 311, 1) Зквадрати; Р=4-а; Р, =4-3см= 12 см; Р, =4-2см=8см; Р,=4-15мм= :60мм=6см. 2) 10 кваДратів. 312. 123; 171; 602; 774; 811. 31.3. 147 -> 150; 477 -> 480: 332 -> 330; 602 -> 600; 217 -> 220;195 тег. 200. , 315. 54004- 70 = 540 + .100 - 30 = 640.* . ЗО = 610; 350 ч- 80 з 350 - 100 + 20 = 250 + 20 = 270: 870 + 60 = 870 + 100 - 40 = = 970 - 40 г 930; 150 ч 90 = 150 - 100 + 10 = 504510 = .60. З16.90+х= 140 30+х= 50+ 20 70+х. =80 +80 х=140г90_ , _.30.+х=70.. . . :: :110-ТО : ::140-100-4-10 : ::70-80 х=110г100+З0 хг=4о+їО : ::#40 7 32:10 +.30« : ::150 1 80+ 40 -= 50.+ 20 х =40 ' 90+50=140 70:70- ч 70+40.=80.+30 140 = 140 . . 110 = 110 317. 1) 20 - 2 = 40 (кг) - дві валізи; с 2) 2- 2 = 4.(кг) - собачка і картина; 3)110 -(40 +4) = -110.+ 40 - 4 = 70 - 4 = 66 (кг) - дама. Відповідь: 66 кг важить дама. . ч 318. 1).18 : 2 = '9:(дд). -г -виготуваваа 1 год; 2) 9 + 5 = 14 (д); Відповідь: 14 дегалейва гцщшу впгогував токар на новому верстаті 319. 320 + 90 = : 320 + 100 - 10 а 420 -е 10 = 410; ч 550 + 60 = 550 + 100 - .40 ґ= ` 650,- 40 = 610; 760 + 80 = 760 +`100 - 20 = 860 - 204- 8403: 240-70=240ч>100+39=140+80г170ц м 320. 1) 60 + 30 = 90 (шк. ) -- овечих; 2) 60,+ 90 з 150 (ши. ) - всього. Відповідь: 150 шкір всього випив Кирилокожуьґяка. ч 321. а 349 -э З сотні; 126 ->;1.сотня; 228 -> 2 сотні; 317ч->-3 сотні; 851 ->- 8 сотень. д є- 705 -> 70 десятків; 420 -> 42 десятки; 542 +-> 54 десятки; 893 --> 89 десятків. 322. 507 = 500 + 7; 251 = 200 + 50 + 1; 440 = 400 + 40; 398: З00+90+8; 642=600+40+ 2; 601 = 600+ 1 323. 200 + 60 + 400 + 10 = (200 + 400) + (60 + 10) = 600 + 70 = 670; 800 + 40 + 10 + 100 = (800 + 100) + (40 + 10) = 900 + 50 = 950; 300 + 20 + 500 + 30 = (300 + 500) + (20 + 30) = 800 + 50 = 850; 400 + 30 + 500 + 40 = (400 + 500) + (30 + 40) = 900 + 70 = 970. 325. 150 + 140 = (100 + 50) + (100. + 40) = (100 + 100) + (50 + 40) = = 200 + 90 = 290; _ 1 310 + 220 = (300 + 10) + (200 + 20) = (300 + 200) + (10 + 20) = = 500 + 80 = 530; 530 + 430 = (500 + 400) + (30 + 30) = = 900 + 60 = 960; 610 + 260; = (600 + 200) + (10 + 60) = 800 + 70 = 870.
 24. 24. 326. 327. 328. 329. 330. 1) 27 : 3 = 8 (л. ) - за 1 день Арсен; 2)9-5=4(л. )-за1деньбрат; 3)4-2=8(л. )-за2диібрат. Вираз: (27 : 3-5)-2=(9-5)-2=4-2=8(л. ) Відповідь: 8 літачків виготовив брат Арсена за 2 дні. 1) 18 : 2 = 9 (ящ. ) - за 1 день зібрала мама; 2) 9 - 4 -= 5 (ящ. ) - за 1 день зібрала донька; З) 9 + 5 = 14 (ящ. ) - за 1 день зібрали разом. Відповідь: 14 ящиків яблук збирали мама з донькою кожною дня. 1) За 4 дні Катя зібрала 28 квітів для гербарію, а Анн збирала на З квітки менше за 1 день, ніж Катя. Скільки квіток зібрала Анязаодиндень? 24:4-3=7-З=4(кв. ) Відповідь: 4 квітки зібрала Аня за один день. 2) Майстер виготовив за 4 дні 32 деталі. Після того, як при- везли нові станки, він став виготовляти за один день на 4 деталі більше. Скільки деталей став виготовляти майстер за один день? 32:4+4=8+4=12(дет. ) Відповідь: 12 деталей за один день став виготовляти майстер, коли привезли нові станки. З) Вена за 2 дні розв'язав 14 задач, а його брат кожен день розґязував на 4 задачі менше, ніж Ваня. Скільки задач розкаже Ванін брат за 3 дні? (14 : 2 - 4) - 3,: (7 - 4)- 3 = = З - 3 = 9 (з. ) Відповідь: 9 задач розвїнже Ванін брат за три дні. 170 + 120 = (100 + 100) + (70 + 20): 200 +90 = 290; - 640 + 240: (600 + 200) + (40 + 40) = 800 +80 = 880; 250 + 330 = (200 + 300) + (50 + 30) = 500 + 80 = 580; 410 + 240 = (400 + 200) + (10 + 40) = 600 + 50: 650; д - 530 + 210 = (500 + 200) с+ (30 + 10) = 700 + 40 = 740; 760 + 230 = (700 + 200) + (60 + 30) : 900 + 90 = 990. 1)45:5=9(л)-в1'бідоні;2)9-7=2(л)-в1банці. Відповідь: 2 літри молока міститься в банці. 331; + 600 = 800 х - 200 = 700 х=800-600 х=700+200 а: 200 даш 200 + 600 = 800 900 - 200 = 700 800 = 800 700 = 700 х-230=100+20 х-З50:400+30 х-2З0=120 х-350=4З0 х = 120 + 230; х = 430 + 350 дію а=1ё2 350 - 230 = 100 + 20 780 - 350 = 400 + 30 120 = 120 430 = 430 333. 550 - 340 = 210; 770 - 360 = 410: 670 - 530 = 140; 670 - 520 = 150: 860 - 440 = 420; 430 - 120 = 310; 960 - 650 = 310: 390 - 170 = 220.
 25. 25. 335. 1) 490 - 270 = 220 (кг) - креветок; 2) 490 - 380 = 110 (кг)А-ъ- водоростей; 3) 380 - 220 = 160 (кг) -- молюсків. Відповідь: кнт за день з'їдає 220 кг креветок, 110 кг водоростей і 160 кг молюсків. 336. '780 - 420 = 360 (с. ) Відповідь: 360 глиняних сувенірів. 337. 1) 10 - 2 = 20 (грн) - яблука; 2) 20 + 100 = 210 (грн) - яблука і торт; З) 570 - 120 = 450 (грн) - залишилось. Відповідь: 450 грн залишилось у тата. 338. 950 - 420 = 530; 570 - 260 = 310: 360 + 220 - 450 = 580 - 450 = 180; 410 + 460 - 320 = 870 - 320 = 550; 740 - 310 + 230 = 430 + 230 = 660; 940 - 420 + 210 = 520 + 210 = 730. 339. 1) 2 - 5 = 10 (гри) - зошити; 2) 120 - 10 = 110 (грн) - залишилось. 340. 450 + 310 = 760; '770 + 220 = 990; 450 - 310 = 140: 770 - 220: 550. 341. 1) 450 + 540 = 990 (м) - шлях від Іґятачка до Вінні-Пуха та до кролика; 2) 990 - 880 = 110 (м) -- коротший. Відповідь: на 110 м прямий шлях коротший. 342. 670 - 330 + 250 = 340 + 250 = 590; 830 +'140 - '250 = 970 - 250 = 720; 530 + 260 - 450 = 790 - 450 = 340; 970 -5430 + 320 = = 5440 +«320 = -860. 343. 310 + во = 370; 610 > 450 + 110; 270 - 120 = 150; 430 > 780 є 430; 150 + 210 < ззо; 690 - 540 < 120 + 130; 780 - 460 > 220; 'по + 12о> 120 + 760. 344. У дитячій книжці, яка складається з трьох частин, 780 слів. У першій і другій частинах 450 слів, а в другій та третій час- тинах 360 слів. Скільки слів у кожній частині? . " Розв'язання: 1) 780 ` 360 = 420 (сл. ) -- у першій частині; 2) 450 - 420 = 30 (сл. ) - у другій частині; 3) 360 - 30 = 330 (сл. ) - у третій частині. Відповідь: у першій частині книжки 420 слів, у другій - 30 слів, а в третій -- 330 слів. 345. 1) 18 - 6 = 12 (уч. ) -- були у Каневі, але не поїхали до Чернігова; 2) 24 + 12 = 36 (уч. ) - -у класі. Відповідь: 36 учнів у класі. 346. М 3 - два прямих кута; М 4 - один прямий кут; М 6 - один прямий кут. 347. 250 + 130 > 360; 4660 > 410 + 150; 370 < 860 - 420; 790 - 530 < 220 + 300; '780 - 460 > 220: 710 + 250 > 150 + '710.
 26. 26. 348. Черепаха, кит та лен живуть 470 років. Тривалість життя чере- пахи і кита 420 років, а кнта і лева - 120 років. Яка трива- лість життя кожної тварини? Розвїчізання: 1) 470 - 120 = 350 (р. ) - черепаха; д 2) 420 - 350 = = 70 (р. ) - кит; 3) 120 -г 70 = 50 (р. ) - лев. Відповідь: тривалість життя черепахи 850 років, кита -- 70 років, а лева -- 50 років. 349. 300 + 100 = 400; 400 + 200 = 600; 600 - 300 = 300; 300 - 300 т: 0; 0 + 500 = 500; 500 + 200 = 700; 700 - 100 = 600; 600 - 300 = 300. 351.35+4=(30+5)+4=З0+(5+4)= З0+9=39; 35+40=(30+5)+40=(З0+40)+5:70+5=75; 350 + 400 = (300 + 50) + 400 = (300 + 400) + 50 = 700 + 50 = 750: 350 + 40 = (300 + 50) + 40 = 300 + (50 + 40) = 800 + 90 = 390; 620 + 200: (600 + 20) + 200 = *(600'+ 200) + `20 = 800 + 20 = 820: 620 + 20 = (600 + 20) + 20 *600 + (20 + 20) = 600 + 40: 640; 510 + 300 = (500 + 10) + 300 = (500 + 300) + 10 = =і 800 + 10 = = 810; 510 + 30 = (500 + 10) + 30 = 500 +, (10 + 30) з 500 + 40' 27540. 352. 74 + 3 < 74 + 30; 640 . + 30 = 640+ (40 + 30); 480 + 10 < 480 + 100: 270 + 200 > 270 + 20: 82 + 10 < 820 +10; (10.11-5110) + 60 > 60 + 500. 353. 1) (500 + а) + 80, якщо а = 100, 200, 400; ' (500 + 100) + 80 = 600 + 80 = 680: * і " (500 + 200) + 80 = 700 + 80 = 780; (500 + 400) + 80 = 900 + 80 = 980; ч ч : - 2) (а + 20) + 600, якщо а є 20, 50, 40; і ' (20 + 20) + 600 =40 44300 = 640; -» . (50 + 20) + 600 = 70 + 600 = 670; (40 + 20) + 600 = 60 + 600 = 660. - 354. 1) 7 - 3 = 21 (к. ) Відповідь: 21 кімнату здала 'бригада за-З тижня. 2) 21 : 3 = 7 (к. ) Відповідь: 7 кімнат за 1 тиждень. З) Продуктивність праці малярів 7 кімнат за один тиждень. Бригада ыалнрів відремонтувала 21 кімнату. Скільки тижнів працювали маляри? Розвіязання: 21 : 7 = З (т. ) Відповідь: 3 тижні працювали маллрн. 355. 1) 25 - 9 = 16 (к. ) - за 2 останні тижні; 2) 16 : 2 = 8 (к. ) - продуктивність праці. Відповідь: продуктивність праці малярів 8 кімнат за один тиждень. 356. 420 + 40 + 100 = (400 + 20) + 40 + 100 = (400 + 100) + (20 + 40) = = 500 + 60 = 560; (500 + 30) + 60 = 500 + (30 + 60) = = 590; (70 + 20) + 900 = 90 + 900 = _ 990; 400 + (400 + 20) = (400 + 400) + 20 = 800 + 20 = 820; 600 + 200 + 40 = 8004- 40 = 840; (300 + 50) + 500 = (300 + 500) + 50 = 800 + 50 = -850. 357. 24 : 4 = 6 (б. ) Відповідь: 6 будинків за рік.
 27. 27. 358. 290'+ 102300; 880+20=400; ' 4704-802500; і З00+60=860; 400+40=440; 500+50=550; 360+7 =367; '440+6=448; 550+9=559. 360.(90-50)+400=40+400=440;' (700-300)+ 70=400+ 70=470; 860-50=(800+60)-50='800*+(60-50)=800+І0=810: 370-200=(З0О+70)-200=(300-200)+70=100+70=170; 670-40-20=(600+70)-40-20=600+(70-40-20)= =600+10=610; 980-600-50=(900+80)-6О0-50=(900-600)-+(80-50)= =300+З0=330. 361. (240 Їгз0)Ї5783-4в0 = 270 - 40 +а4ао = 230 + 400: 690; 72Ї9Ї101(740ї120)їз0 = ів - 10 + 020 + зо ч „ = 80 + 620 + 30 = 7004730 я: 730. 362. 130 см + 60 см = 190 см = 1 м`90 см; 170 кг + 20 кг = 190 кг = > -1 ц 90. кг; 10 дмт7 см +6 см. = 10ідм 13 см = 11 ди 8 см; , 24 см +і8 см 2:32 см = 3 дн 2 см; 1 рік 6 міс. + 8 міс. = 1 рік 14 міс. = 2'роки 2 міс. * З6З.180см>1ы8см; 4осм<4м4смгм т 70кг<7ц; 10ды7см<17дъс= 24см=2дм4см; «10год>10хв. 364. 1) 380 - 70 = 310 (д. ) --г попереднього дня; 2) 380 + 310 = 690 (д. ) ь- аа два, дні. і ' ' . Відповідь: -690 »деталей виготовив-товар задва дні: 365. 290 - 40 - 40 = (200 + 90) - 40" '- 40 = 200 + (90 - 40 "- 40) = =200+10=210;: * * -і ' *. (630 -400)+ 50=-(600 +30) -400+ 50=(600 - 400)+(80 +50): = 200 а+ 80 = = 280; - * 450-(20-ъ-З0)= (400+50)- 50=400+(50-50)=400+0`=400: '690 4 (50 +20) = =:(б00 +90) -70 = 600 +'(90 - 70)=600 + 20 = 620; 870 - 40 - 200: (800 + 70)-40- 200 = (800 - 200)+(70 - 40) = =600+30=630; а = 720 - 20 + 200 = 700 + 200 = '900. 366.. 1) 140 - 30 = 110 (д. ) - дерева; 2) 10 - 2 = 20 (д. ) -- липн; 3) 110. + 20": 130 (д. ) - всього. - Відповідь: 180 дерев росте' у парку. 367. (400 + 20) + 500 = (400 + 500) + 20 = 900 + 20 = 920; а (300 + 70) - 40 = 300 + (701- 40) = 300 + 30 = 330; а (500-ъ 40) + 50 =500 + (40 + 50) = = 500 + 90 = 590; «а (600 + 30) - 400 = (600 - 400) + 30 = 200 + 30 = 230: не 510' + 300 = (500 + 10) + 300 = (500 + 300) + 10 = 800 + 10 = 810: -890- 70О= (800+90)+700=(800в700)+90=100+90=190.
 28. 28. 369. 370. 371. 372. 3730 374. 375. 376. 1377. 378. 380. 170 + 60 = (100 + 70) + 60 = 100 + (70 + 60) = ч100 + 180 = 230; 230 '+ 70 = (200 + 30) + 70 = 200 + (30 + 70) = 200 + 100 = 300; 540 + 60 = (500 + 40) + 60 = 600 + (40 + 60) = 500 + 100 = 600; 770 + 40 = (700 + 70) + 40 = 700 + (70 + 40) = 700 + 110 = 810; 650 + 60 = (600 + 50) + 60 = 600 + (50 + 60) = 600 + 110 = 710; 480 + 30 = (400 + 80) + 30 = 400 + (80 + 30) = 400 + 110 = 5101 250-: ::40 х-250=60 у-70=840 х=250-40 х=60+250 -у=340+70 х= =210 : ::310 92410 250 - 210=40 310-250=60 410- 70= 340 40:40 60:60 340= 340 Козлик навчився рахувати найкраще. Бичок зробив дві помилки: 160 + 400 = 560; 860 - 540 = 320 поросятко теж зробило дві помилки: 560 - 350 = 210: 980 - 540 = 440 130 + 80 = 210 (л. ) Відповідь: 210 людей усього прибуло на свято. 1 л = 1 кг - 75+60+5+25+1+15+1=(75+25)+60+(5+15)+(1+ + 1)=100+(60+20)+2=100+80+2=182 (кг). Відповідь: 182 кг продуктів витратили на приготування гар- бузової каші та чаю. 1) 780 + 80 = 860 (грн) -- всього; 2) 5 - 8 = 40 (грв) - залишилось: 3) 860 - 40 = 820 (грн) -- витратив. Відповідь: 820 гривень витратив тато. - т 9 + 10 = 19 (р. ) Відповідь: 19 років Юлі. 560 + 60 + 200 = (500-ь 60) + 60 + 200 = (500 + 200) +-(60 + = 700 + 120 = 820; 650 + 70 - 400 = (600 + 50) + 70 - 400 = (600 - 400) + (50 + 70) = = 200 + 120 = 320; 490 + 60 + 300 = = (400 + 90) + 60 + 300 = (400 + 300) + (90 + 60) = = 700 + 150 2 850; 780 + 50 - 100 = (700 + 80) + 50 - 100 = (700 - 100) + (80 +50) = = 600 + 130 = 730. 470 + 410 = 880 (грн) Відповідь: 880_гривень витратили мама. 220 + 50 = 270; 340 + 50 = 390; 00 + 50 = .140; 700 + 50 = 810; 880 + 50 = 930; 570 + 50 = 620; 450 + 50 = 500; 100 + 50 = 150 350 - 50 = 300; 440 - 50 = 390; 100 - 50 = 50; 790 - 50 = = 740; 140 - 50 = '90; 670 - 50 = 620; 560 - 50 = 510; 180 - 50 = 130. 170 - 80 = 170 4 (10 + 70) = (170 - 70) - 10 = 100 - 10 = 90; 540 - 70 = 540 - (40 + 30) = (540 - 40) - 80 = 500 - 30 = 470; 320 - 60 = 320 - (20 + 40) = (320 - 20) - 40 = 300 - 40 = 260; 610 - 30 = 610 - (10 + 20) = (610 - 10) - 20 = 600 - 20 = 580; 430 - 80 = 430 - (30 + 50) а (430 - 30) 4 50 = 400 - 50 = 350; 980 - 90 = 980 - (80 + 10) = (980 - 80) - 10 = 900 - 10 ґ- 890. 60) =
 29. 29. 381.х+80=З70 50+у:120 в+40=4З0 : ::вт-зо у=120-50 2=4з0-4о х=290 9:70 2=з9о 29о+ зо = 370 50 + 70 = 120 і 390 + 40 = 430 370 = 370 120 = 120 430 = 430 382. 1) 10 - 8 = 30 (грн) -- груші; 2) 30 + 100 = 180 (грн) - витратила; З) 520 - 130 = 390 (грн) -- залишилось. Відповідь: 390 гривень залишилось у мами. 383. 1) 140 - 70 = 70 (кг) -- гречаних крупів залишилось; 2) 160 - 80 = 80 (кг) - рису залишилось; - З) 70 + 80 = 150 (кг) -» всього залишилось. ІІ спосіб: 1) 140 + 160 . = 800 (кг) - було; 2) 70 + 80 = 150 (кг) - відправили; З) 300 - 160 = 150 (кг) - зшшшилось. Відповідь: 150 кг крупів всьогозалишилося на складі. 384. 1) 4 + 4 = 8 (см) - дві сторони; 2) 24 - 8 = 16 (см) - дві інші сторони; З) 16 : 2 = 8 (см) - довжина. Відповідь: довжина прямокутника дорівнює» 8 см. 385. 1) 4 - 2 = 8 (см); 2) 24 - 8 = 16 (см); З) 16 »: 2 = 8 (см). (24-4-2):2=(24-8):2-16:2=8(см) Відповідь: 8 см - довжина прямокутника. ) 386.Р = 14 км. 1). 5 - 2 = 10 (км) - дві довжини; 2) 14 - 10 = 4 (км) - дві ширини; З)4 : 2=2(км)-ширина. (14-5-2):2а2(км) Відповідь: ширина кпасовиськадорівнюе 2 км. 387. Нехай через міст проїхало х автомобілів, тоді велосипедів (40 - х). У автомобіля чотири колеса, тоді у х автомобілів буде 4 - х коліс. У велосипеда два колеса, тоді у (40 - х) вело- сипедів буде 2 - (40 - х) коліс. Усього проїхало 100 коліс, тобто 4-х+2-(40-х)= 100; 4-х+ 2-40-2-х= 100; (4-х- 2-х)+80=100; 2-х+80= 100; 2-х= 100-80; 2 -х = 20; х = 20 : 2; х = 10 (шт. ) - автомобілів; 40 - х = 40 - 10 = 30 (шт. ) - велосипедів. Перевірка: 4 - 10 + 2 - 80 = 40 + 60 = 100 (коліс). Відповідь: 10 автомобілів і 30 велосипедів проїхало мостом. З88.210-х=60 в+60=ЗЗ0 90+у=270 х=210-60 г=330-60 у=270-90 х = 150 г = 270 ц = «180 210 - 150 = 60 270 + 60 = 330 90 + 180 = 270 60 = 60 330 = 330 270 = 270 389. Р = 32 м. 1) 9 - 2 = 18 (м) - дві довжини; 2) 32 - 18 = 14 (м) - дві ширини; З) 14 : 2 = 7 (м) - ширина. (З2-9-2):2=(З2-18):2=14:2=7(м) . Відповідь: ширина майданчика дорівнює 7 м.
 30. 30. 390. Ш та 400 150 391. 130 - 70 = 60; 60 + 230 = 290; 290 - 140 = .150; 150 - 140 = 10; 10 + 230 = 240; 240 + 280 = 470; 470 + 230 = 700; 700 + 230 : ::930; 930 - 140 = 790. . . Відповідь: морський скат живе . на глибині 790 метрів. 392. План розв'язування: 1) Скільки дерев вигрузиііи „із-вантажівки? 2) Скільки дерев посадили на іншому боці дороги? Розвшзання: 1) 230 - 30 = -200 (д. ) «т вигруаили; 2) 200 - 140 = 60 (д. ) т посадили. Відповідь: бодеревьпосадилиіаа іншому боці дороги. 393. 250 - во = 170 (кг) Відповідь: на 170 кг більша маса самця і орангутанга, ніж масасамки. .. . . , , , у Обернена задача: маса-самка орангутанга 80 кг. Це на 170 кг менше, ніж маса Яка маса. саьщяворадгУтанга? . 80 + 170 = 250 (кг), Відповідь: 250 кг. маса самдя орангутанга. - 394. 300 - 280 = * 20 (яєцъ). Відповідь: 20аєць за рік, . - 395. На птахофермі-булодїО птахів. Курей і гусей-було750 голів, а гусей та індиків 310., Скільки курей, гусей та індикіибуло на птахофермі? Розвшзаннл: 1) 970 - 310 = 660 (г. ) -7 2) 750 - 660 = .90 (г. ) -е гусей; З) 310 - 90 є: 200 (г. ) Відповідь: 660 курей, 903 гусей. 220 індиків було на птахофермі. ' 396.. 7301- 320 + 200 = 410 + 200: 610; « 810 + 130 - 250 = 940 - 250 = 690; -_ і 360 + 270 - 5140 = 630 - 440 = ,190: 980 - 630 + 260 = 350 + 260 : - 610. 397. 1) 7 - 2 = 14 (м) - дві ширини; і 2) 34 - 14 = 20 (м) - дві довжини; З) 20 : 2 = 10 (м) д-гдовжина. Відповідь: довжина городу діда Трохима дорівнює 10 м. 398. 1) Якщо відріжемо один кут, отримаємо чотири кути. 2) Якщо відріжемо два кути трикутника, отримаємо п'ять кутів. З) Якщо відріжемо три кути, отримаємо шість кутів. 399. 70 + *140 - 80 = 210 - 30 = 180; 600 - 270 + 60 = 330 + 60 = 390; 520 + 80 - 350 = 600 - 350 = 250; 190 + 160 - 280 = 850 - 280 = 70. 400. 1) 320 - 170 = 150 (кг) - картоплі; 2) 190 - 150 = 40 (кг) - моркви; 3) 170 - 40 = 130 (кг) - капусти. Відповідь: 150 кг картоплі, 40 кг моркви, 130 кг капусти. 9
 31. 31. 4-01.а35+65=1100;27+73=100;4А+б6=100;12+88=100;' е66+13+21=79+21=100;55--у15+30=70+30=100; 38+4З+19=91+19=100;71+14+15=85+15=100. 402. 450 = 400 + 50: 741 = 7000» 40 + 1; 804 = 800 + 4; 547 = 500 + 40 + 7; 621 = 600 +' 20 + 1; 318 = 300 + 10 + 8. 403. 940 - 300 = 640; 380 + 150 = 530: 640 + 250 = 890; 530 + 80 = 610; 890 - 480 = 410; 610 - 70 = 540; 410 - 30 = 880; 540 + 400 = 940. и 404. 540 - (200 + 40) = (540 - 40) - 200 = 500 - 200 = 300; '700 - (170 + 500) = (700 - 500) - 170 = 200 - 170 = 30; 400 + 6 а 8 = 400 + 48 = 448; 380-"8-5 = 380 - 40 = . 340; 350 + (200 + 50) = (350 + 50) + 200 = 400 +'200'= 600; (870 - 860) + 90 = 510 + 90 = 600. 401450 + 30 > 350 + 120; " 280 + 10 2 320 - 80; 670 - 90 < 670 - 70; и 4.30 - 5 > 820 +100: 140 + 80 2 180'+>40;" ' * 730 >- 40 < 690 +'10. 406.У парку висадили дерева. Беріз посадили 170дереад лип на 60 дьрев більшедніж барів, а каштанів на 120 дерев Менше, ніж лип. Скілъки висадили в парку беріз, лип і каЬп-аиів усъбго? " Розв'язання: _1) 170 + 60": 230 (д. ) - лшш; 2) 230 - 120 = “110 (д. ) - каштанів; З) 170 ч: 230 + 110 2' 400 + ІІОЕ 510 (д. ) -- всього. Відповідь: 510`дереа висадили в парку. а " 407. '1) 10 - 2 г; 20 (кг) - сииъої; 2) 4 - З : - 12 (кг) - жов-тої фарби; ** - 68) 20 +-180ї+ 12 і 200 + 12 а: 212 (кг) - всього; ' “ Відпьаїдь: 212 кг фарби придбаи завгосп для ремоиіїуитортзалу. 408. 120 - а - 5 = 120 -- 40 = .80; звон 4 34 = ззо + 16 з 396; 63 : 9+310=7+З10=317; 5-б+290=30+290=320: 420 - 60 + 150 = (420 + 150) - 60 = 570 - 60": 510; ' 450 4 .80 - 300 = (460 - 300) - 80 = 150 час: 70. 409. І) 6 - 2 = 12 (м) - дві довжини; 2)« 20 - 12 = 8 (ы)'- дві шириіаїі; З) 8 : 2 = 4 (м) - ширина. , Відповідь: ширина кімнати 4 м. письмове додавання! віднімання чисел у межах 1000 410. 460 - 240 = 220; 340 + 24 = 364; ` 830 + 100 = 930; 270 + 40 = 310; 270 4- (50 + 70) = 270 - 120 = = 150; 81 : 9 +_ 340 = 0 + 340 = 349. 412. 215 144 604 163 280 726 "234 ""425 *384 +З26 +408 *173 221122221 516 +4з4 +57о +825 +517 810 432 63 327 134 282 189 2122212-
 32. 32. 413. +420 Відповідь: 658 кг борошна 238 було в пекарні спочатку. 658 (кг)_ +255 Відповідь: 399 буханокхліба 144 привезли в супермаркет. 399 (б. ) +136 Відповідь: 249 батонів продали 113 за день у супермаркеті. 249 (б. ) 414. 1) +112 - під водою; 2) +112 - всього. 544 656 656 (м) 768 (м) Відповідь: загальна висота айсберга 768 м. 415. Скільки квартир у новому будинку? 124 + 74 = 198 (кв. ) Відповідь: 198 квартиру иовому_ будинку. Обернені задачі: 1) У новому будинку 198 квартир. Заселили 124 квартири. Скільки квартир залишилось заселити? 198 - 124 = 74 (кв. ). Відповідь: 74 квартири. 2). У новому- будинку 198 квартир. Залишилось заселити 74 квартири. Скільки квартир уже засадили? 198 - 74 = 124 (кв. ). Відповідь: 124 квартири вже засадили. 416. х - 245 = з22 у. - 743 = 162 х - 376 = 323 _ з22 _ 162 _ 323 ”4245 іу"`73«1 я ”"+з76 567 896 і 699 567 - 245 = з22 896 4734 = 162 699 - 376 = 323 з22 = з22 162 = 162 323 = 323 417. Зайва фігура М 3 (це еліпс). Коло -> М 2; 5. Круг -> М: 1; 4. 418. 145 247 533 851 + 53 *352 +361 *140 198 599 899 991 419. Нехай спочатку на заводі було х кг винограду, тоді х - 355 = 540; х = 540 + 355; х = 895. Відповідь: 895 кг винограду було на коисервиому заводі. 420.а 304; 86; 900; 790. т З сотні; 8 сотень; 1 сотня; 10 сотень всього; п 87 десятків; 20 десятків; 99 десятків; 64 десятки всього. ч» 71 одиниць; 195 одиниць; 806 одиниць; 330 одиниці всього. .. . +245 +527 134 342 379 869
 33. 33. 422._264 _575 _687 і_457 _67з _996; 132 342 475 345 561 764 132 233 212 112 312 232 _738 _986 _342 _165' _з79 _496 426 655 631 54 257' 83 312 331 211 111 122 413 423. 227; 277; 272; 722; 772; 727. 227 + 772 = 999; 772 - 227 = 545. 424. _985 Відповідь: 231 л пастеризованого 754 молока вийшло. й (л) _878 Відповідь: на 321 пару більше жіночого взуття, 557 ніж чоловічого було в магазині. 321 (п. ) _486 Відповідь: 252 деталі виготовив за зміну учень. 234 _ "їздиш ' 4251) 35 : 5 = 7 (х. ) - за 1 год-в перші 5 год; 2) 7+1=8(х. )--за1 годвнаступнізгод; З) .8 - З = 24 (х. ) -- за 3 год; 4) 35 + 24 = 59" (х. ) - всього. Відповідыі59 холодильники: було виготовлено на за. робочий день. ' 426. 1) 4 + 3 = і 7 (см) - довжина; 2) (4 + 7): 2 = 11 -_2 = 22 (см) е-ч периметр. Відповідь: 220196 пернметр прямокутника. 427. 1) з 9-їгодини вечора до 9-ї' години ранку наступного дня пройде 12 годин; с у 2) з 9-ї4години ранку до 12-ї години пройде З години; 3) 12 + 3 = 15 (год) -- проспить. _ Відповідь: 15 годин проспить Степан. 428. _145 _247 _536 _859 23 125 326 747 ї-г-ї-пт-її-гщ 122 122 212 112 429. Перша бригада ремонтувала дорогу 4 години і має загальний виробіток 32 м дороги. Продуктивність "праці другої бригади на 2 м більше, ніж першої. Друга бригада працювала 6 годин. Який загальний виробіток у другої бригади? Розв'язання: 1) 32 : 4 = 8 (м) - продуктивність праці І бригади; 2) 8 + 2 = 10 (м) - продуктивність праці ІІ бригади; 3) 10 - 6 = 60 (м) - загальний виробіток ІІ бригади. Відповідь: загальний виробіток у другої бригади 60 м.
 34. 34. 432. 216 144 604 163: 280 736 +2з4 +4в5 Їізвв `*з27 '*42з +17з капкані 450 609 990. 490 708 909 518 434 590 675 527 811 +4з2 `* ва "*з17 `*1з4 `*2з2 `*1в9а нагадив-їхав. : 950 500 907 809 809- 1000 433. +14? Відповідь: 190. каыінчнків назбнрав Сашко 43 на узбережжі. 190 (к. ) + 103 Відповідь: 200 мушель у колекції Софійкн. 93 200 (м. ) 434. 1) На овочевій базі картоплі було 218 кг, а буряка-на 52 кг більше. Скільки буряка на базі? 9218 + 52 = = 270. (кг) Відповідь: 270 кг буряка було на овочевій базі. 2) На овочевій базі 218 кг картоплі, а буряка на 52 кг більше. Скільки всього овочів` було на базі? 1) +2і8 - буряків-Щ +270 и всього. 52 218 270 (кг) 433 (щ) (218 + 52) + 218 = 488. (кг). Відповідь: 488 кг овочів було на базі. 435. Учень майстра за 5 хвшшн зробив 35 деталей, а майстер зробив 45 деталей. Продуктивність праці майстра була на 2 деталі більше, ніж в учня. Скільки» часу-працював майстерд Розвйізання: 1) 35. : 5 = р 7 (д. ) -. за 1 хв зробив учень; 2) _7 + 2 = .9 (д. ) - за 1 хв майстер; З) 45 : 9 = 5,(хв). Відповідь: майстер працював теж 5 хвилин. 436. Відповідь: так, діти стояли в черзі поруч +- Оля стояла пїятою з спочатку, а за нею, тобто шостны спочатку, стояв Борис. 4 7- 1559 247 534 761' ` + зз `*з5з '*з71 *140 -208 600 905 901 438. 1) +4?! - другого дня; 2) +45? . - за два дні. 43 500 590 (КМ) 957 (км) Відповідь: 957 км проїхав водій за два дні. 439- +2з5 +Зі5 +а2з ще 74 _25 277 524 309 400 800 700 . 440. 16 = 1 дес. 6 од. ; 19 = 1 дес. 9 од. ; , 180 = 1 сот. 8 дес. ; 220 = 2 сот. 2 дес.
 35. 35. 441- 216 164 503 165 230 2746 233 +465 +396 "327 +448 +176 ш 454 629 904 492 728 922 а 519 434 594 675 567 592 432 д' 84 *317 *137 *231 "189 951 518 911 812 848 781 443. +766 Відповідь: 920 кг зерна заготовив фермер для 164 посіву пшениці. 920 ікгі +548 Відповідь: 802 пральних машини повинен вигото- 254 пити завод. "802 (м. ) у +264 Відповідь: 440 деталей до автомобіля виготовили 170 а а В ДРУГОМУ ЦЄХУо 440111.) 444. За перший день-водій проїхав 257 км, а за другий - 364 км. За третій 'день водій проїхав відстань, яка на 199 км більша за відстань, що проїхав за перший і другий день разом. Скільки км проїхав водій за третій день? 1) 257 2) 321 и +364 а *199 621064) ч- аа , два дні: . 320 (км) - за третій день. Відповідь: 820 км проїхав водій за третій день. 445. Вінні-Пух не посів ні і, ні Н місця, тобто він посів ІІІ місце. Карлсон . не посів ІІ місця і не посів ІП місця (це місце Вінні- Пуха), тобто Карлсон посів І місце. Тоді Сиропчик посів П місце. Відповідь: Карлсон посів І місце, Снропчнк - ІІ місце, а Вінні-Пух посів ПІ місце. 445. 237 166 147 430' 196 764 ` 745 657 *153 *655 +2б7 "343 *435 + 96 *137 *253 : ::г-тт-тсї-кццт-їд-х-: ::цт-р 395 821 414 823 631 860 882 910 447. 1 грн _56 к. = 156 к. . 2 грн 25 к. = к. 155 » 2 881 1) *225 ї" 97 381 (К) - у Петра і Максима; 478 (К) т У Степана- 478 к. =4грн 78 к. і - Відповідь: 4 грн 78 к. було у Степана. _264 _575 _684 _457 _871 _99з 450- 135 346 445 343 564 764' -пс-тч-шгфцтіїт-ц-гї-ог-чц-ї-яоё 129 229 239109 307 229.
 36. 36. _7З8 _982 _в4о _165 _з73 _492 419 655 621 57 256 зз 319 327 219 108 117 409 451 174 Відповідь: Ганиуся відняла число 89. _. 85 89 . . 230 Въдповъдь: горобина має висоту 124 см. 106 124 (см) „ 235 Відповідь: 108 сторінок ще залишилося прочитати ІРИНЦЇ. 108 (ст. ) 452. х + 24? = 651 у - 124 : 786 ` __ _651 = 786 х ' 247 у *124 404 910 404 + 247 = 651 910 - 124 = 786 651 = 651 786 = 786 х + (327 - 19) = 531 _з27 у - (452 + 128) = 359 +452ї х + 302 = 531 19 у - 580 = 859 128 ' = _531 303 = 359 530 х 308 у +580 223 939 223 + (327 - 19) = 531 939 - (452 + 128) = 359 223 + 308 = 531 939 - 580 = 359 531 = 531 859 2859 453. Нехай повинні були пошити х суконь, пошили (145 + 47), зали- шилося пошити. 56 суконь. Складаємо рівняння: х - (145 + 47) = 56; х - 192 = 56; х = 56 + 192; х": 248; 248 - (145 + 47) = зв; 248 - 192 = 56; 56 = 56. Відповідь: 248 суконь повинні були пошити- в ательє. 454.1)а=2см, Ь=7см, Р= (2+7)-2=9-2=18(см); 2)а=3см, Ь=6см, Р=(З+6)-2:932=184(см); 3)а=4см, Ь= Бсм, Р=(4+5)-2=9-2=18(см); 4)а=1см, Ь=8см, Р=(1+8)-2=9-2=18(см). 455. _4?4 _465 _647 _з71 _75з _964 _1вз _з71 149 358 328 362 426 625 46 235 ииииииии 456. 1) +459 - продали; 2) _586 - залишилось. 29 488 488 (хв. ) 98 (м. )
 37. 37. 586 - (459 + 29) = 98 (м. ) Відповідь: 98 вільних місць залишилось в кінотеатрі. . 457. _15з _252 +181 _575 +з29 44 144 229 257 235 109 118 890 318 564 4$8.10 дес. - 1 дес. = 9 дес. = 90; 10 сот. - 1 сот. = 9 сот. = 900; 100 - 10 = 90; 1000 - 100 = 900. 4во. _200 _80о _іоо _900 _7о0 _8оо _іоо _іоо 135 45 248 764 419 621 57 83 тт-г-о-т-ї-їг-ї-і-ггї-нггїт-ї-гїщ 65 555 152 136 281 179 43 317' 461. 2 м = 200 см; 200 - 3 = 197 (см) Відповідь: на 197 см довжина тіла дорослого кенгуру більша за довжину тіла маляти. 462. 1) + 135 - у двох разом; 2) _200 - у третій коробці. 50 185 (кг) 15 (КГ) Відповідь: 15 кг цвяхіву третій коробці. _ 463. 1) _ 100 - у другому; 2) 100 І - у двох суврах разом; __;1_ё " 55 55 (М) А з 155 (м) З) 155 - у третьому сувої. . Ї__8о ; у 75 (м). Відповідь: 75 м шовку в третьому сувої. 454300 _50о _700 _400 _2оо _900 _іоо _60о 56 144 341 152 49 519 78 267 244 356: 359 248 151 381 27 333 465; З першою юроду зібрали 270 кг картоплі, з другою - 330 кг картопль а з третього юроду зібрали на 299 кг менше. ніж з пер- шою та другою разом. Який врожай зібрали з третьою юроду? 1) +270 - з І; та П разом; 2) _600 - з 'ІІ юроду. 330' 299 600 (кг) 301 (кг) Відповідь: 301 кг картоплі зібрали з третьою юроду. 455. +167 _290 _2з4 +і70 _2оо _іоо 128 56 204 зо 100 87 -їпїд-цїюгг-. її Відповідь: лебідь важить 13 кг.
 38. 38. 457. +534 _8з5 _872 _988 +450 _840 _9о0 +417 148 75 284 648 255 721 629 83 680 560 608 338 705 119 271 500 468.456 + 158 + 97 = 711 204 - 89 + 195 = 310 1) +456 2) +6і4 1) _2з4 2) +115 158 97 89 195 814 711 "Ш 310 882 - 127 - 388 = 187 160 + 97 - 130 = 127 1) _682 2) _555 1) „_іоо 2) _257 127 388 1 797 130 її "187 ' 257 "127 469. + І: :: Відповідь: 213 сторінок у книжці. 213 (стор. ) 470. 16 год 20 хв + 1 юд 10 хв = 17 год 30 хв Відповідь: о 17 год 30 хв закінчився' сеанс. 471.4год=3юд60хв;65 хв=1 год5хв 4год-65хв=8юд60хв-1год5хв=2юд55хв Відповідь: 2 год 55 хв витратив би на дорогу віслюк, рухаю- чись без зупинки. 472.9год5хв=8г0д 65 хв;8годб5 хв-45хв=8юд20хв Відповідь: урок розпочався о 9 юд 201хв. 473. Відповідь: яблука ростуть на яблунях, а не на березах. 474. х + 318 = 845 870 - у = 187 2 - 234 = 358 _ _845 = _870 = 356 х ' 318 . д 187 2 *234 - 327 683 590 327 + 318 = 845 870 - 883 = 187 590 - 234 = 358 „845 = 845 „187 = 187 у 358 = 358 475. Грудень - 31 день. Січень -- 31. день. Лютий - 28 днів . (29 днів -г- якщо виоокосний рік). Березень -- .31 день. Кві- тень - 30 днів. Травень - 31 день: - . _ Маємо: 31-4+30+28=124%30+28=154+28=182дні у високосиий рік: 31 - 4 + 30 + 29 = 183 дні. ' Відповідь: від „початку зими (з 1 грудня) до початку літа (до 1 червня) мине 182 дні у звичайний рік або 183 дні у висо- косний рік. - ` 476-1) _590 +і50 _3і0 2) _380 +240 _4і0 440 160, 43 140 170 32 150 310 267 240 410 378
 39. 39. 3)+ 530 _980 _170 450 810 17 980 170 153 477. 1) +347 Перевірка: _501 _501 154 347 154 "їбї "їй "Ш 2) _781 Перевірка: _781 +43:) 345 . з22 ж) Їй 845 781 3) _600 Перевірка: _8оо *582 * 38 582 38 й -38 800 . . - . О 4) +58О Перевірка: _743д_743 й 188 183 580 743 Тїо "й Ф 479. 1) 418 > 230 на 188 _418 о на 180 _490 і 230 319 їв 180 з) 188 < 450 на 314 дюФо 877 < 870 на 298 _87о 5 і -і * 377 б)800<:993 . 193 » » 479. 1) 880 - 180. 235. 351. 380 _380 _380 від 293 *180 235 851 .111-її '220 145 »29 і 38), якщо і) = .580, 498, 646. - 38) 2580 `- 542- 88: у -(498-38)=498 -498+38=о+38=38: -(646-38)=646-464+.38`:0+88:88. 3) 587 - (с + 107), якщо с = - 840, 200, 339. ` 587 587 - (340 + 107) = 587 4 447' = 140; -1200 + 107) = 587 - 307 = 280; . 587 - (339 + 107) = 587 -446 = 141. 4) д -- 217 + сі, якщо сі = 343, 570, 294. 343 570 294 - 217 + 343 = 126 + 348 = 469; - 217 + 570 = 353 + 570 = 923: -217+294=77+294=371..
 40. 40. 481. 2014-й рік почнеться з середи. 2015-й рік почнеться з четверга. 482. Андрій повернуся додому у середу. 483. 1) +365 Перевірка: _623 _623 258 258 365 623 "Е 753 2) _880 Перевірка: _880 _450 450 430 430 "256 "ї5б `"ёЕб 3) _б00 Перевірка: _600 +292 308 292 308 `252 `ёбё -ЗБВ 4) +522 Перевірка: _72о _72о 198 198 522 720 "й Е 418445 хв+20 хв=65 хв: Ігодбхв Відповідь: 1 год 5 хв тривають урок і перерва разом. 4351) +467 _810 _810` 2) +5з2 _649 _649 343 343 467 Ш Ш Ш 810 її? "555 649 117 532 з) +5во _в10 _810 250 560 250 310 250 550 4вв. +4і7 +7З6 _вв9 _854 _709 , дію +18": _800 235 126 257 268 269 235 25 439: : ::гірника-ггг 487. в За три дні водій повинен „проїхати 600 км. За перший день він проїхав 200 км, а за другий день - 350 км. Скільки вали- шилось проїхати водієві? Розв'язання: 600 - (200 + 350) = 600 - 550 = 50 (км) Відповідь: 50 км залишилося продати. чи У майстерні було 600 м тканини. На пошив-суконь відрі- зали 200 м, а потім в майстерню довезли , ще 350 м тканини. Скільки метрів тканини стало в майстерні? Розв'язання: (600 - 200) + 350 = 400 + 350 = 750 (м) Відповідь: 750 м тканини стало в майстерні. а У Петрика була колекція марок, у якій нараховувались 600 марок. Він подарував Сашкові на День народження 350 марок, а потім иазбирав ще 200 марок. Скільки марок стало в колекції Петрика? Розвіязання: (600 - 350) + 200 = 250 + 200 = 450 (м. ) Відповідь: 450 марок стало в колекції Петрика.
 41. 41. 488.674 - у = 126 х + 437 = 742 2 - 284 = 272 = _674 _ _ 742 = 272 у 125 х ' 437 г ""284 548 305 555 574 - 548 = 125 305 + 437 - 742 555 - 284 : 272 126 = 126 742 = 742 272 = 272 489. Автобус проїхав - 155 км ъ х Залишилося проїхати - 87 км Розвшзання: х - 87 = 155; х = 155 + 87; х = 242. Відповідь: 242 км має подолати автобус. 490. 1) __174 - на дРУРому; 2) +174 - на перших двох; 65 109 „ -109 (кн. ) 283 (кн. ) З) 283 - на третьому стелажі. ' 96 ТЗ? (кн. ) Відповідь: 187 книжок стоїть на третьому стелажі. ) 491. 1) _і56 - ноутбуків; 58 Ї (шт. ) 2) + 156 - телевізорів і ноутбуків; 98 - -2571 (шт. ) 3) + 254 - . мобільних телефонів. 66 320 (шт. ) Відповідь: 320 мобільних телефонів продали за місяць у мага- зипі. 492.АВ= ВС= АС=4.см; Р=4+4+4=4-3= 12 (см). Відповідь: периметр трикутника АВС = 12 см. 493.1) +Ї74 Перевірка: _531 _531 2) ,375 Перевірка: _675 357 357 174 ф 258 417 531 174 357 417 258 3) +469 Перевірка: _620 _620 151 151 469 620 469 151 494.1) +зв7 ; 2) +З67 ; з) _в=12 108 475 236 475 (ос. ) 842 (ос. ) 606 (ос. ) Відповідь: 606 осіб передплатили журнал «Пізнайко».
 42. 42. 495. +485 _875 +558 _976 146 447 846 549 581 428 904 427 496.670-8-8=670-64=606; 6-9+476=54+476:530: 7-8 + 326 = 56 + 326 = 382; 613 - 9.- 7 = 613- 63 = 550; 400-3-7=400-21=379; 4-6+569:24+569=593. 497 1) х - 245 = 877 2) 512 - х = 154 _ 377 = _512 х ` "` 245 х” 154 622 858 - 622 - 245 = 877 512 - 858 = 154 877 = 877 154 = 154 8) х - (456 - 127) = 168 4) (627 + 156)- х . = 186 _456 +627 “127 1 1156 329 „ 788 х - 829 = 168; 788 - х = 136 _ 168 _ _788 х " +329 х ' 186 497 647 497 - (456 - 127) = 168 (627 + 156)- 647 = 186; 497 - 329 = 168; 168-.169 783,- 647 = 136; .136 =1з6 498 1) 45 см + 15 см = б ди: б) 147кг - 40 кг > 1 п; 60дсм = 6 дм; 147 кг - 40 кг = = 107ікг=1 ц7кг; 2)1м-30см>60см; їц7кг>1щ 100см-30см=70см; 70 см>60см; 6) 264 кг+ 158 кг>3 ц; З) 2 доби - 16 год > 22 год; +28* ` 48 г0д-16 год=32 год; Ш' 32 , од д, 22 тд; 422 (кг) = 4 ц 22 кг, 4)1год25хв+30хв<120хв; 4д22кг>3ц' 85 хв+30хв=115 хв; 115 хв < 120 хв; 499. 1) _157 - учні середніх класів; 2) +157 -- всього. 78 79 79 (с. ) ` 23618) Відповідь: 236 саджанців посадили школярі.
 43. 43. 500. Вищого ґатунку І ґатунку Ї П? кг ъ 674 а 998 кг ІІ ґатунку кг Розв'язання: 1) _998 - вищого ґатунку; 2) _777 - І ґатунку; 824(кг) В 46З(кг) З) 674 -- борошно П ґатунку. ' '45з -221 (кг) Відповідь: на хлібозавод привезли 324 кг борошна вищого ґатунку, 453 кг борошна І ґатунку, 221 кг борошна ІІ ґатунку. 501. Діти збирали врожай малини й черешень. Малини зібрали 4 кошики по 2 кг кожен, а черешенъ -т З кошики по З кг кожен. Скілвки ягід зібрали діти? Розвіязання: 1) 4 - 2 = „8 (кг) малини; 2) 3 -З = 9 (кг) черешень; 8) 8 + 9 = 17 (кг) всього. Відповідь: 17 кг ягід зібрали діти. 502.АВ= -1ВС= СВ= АВ=1 сы8мм; РА= РВ= РС= РВ. =90. АВСВ - квадрат, бо всі сторони рівні і всі кути - нрямі. Р=1см8мм-4=18мы-4=72мм=7см2мм. і Відповідь: периметр квадрата АВС! ) дорівнює 7 . см 2 мм. 503. 'некой один м'яч коштує х грн, тоді одна машинка дорожче 'в' 2 рази, тобто (2 - х)_грн. р 8 м'ячів будуть коштувати „(8 - х) грн, ' іа 4 машинки будуть коштувати 43 (2 -х) = 8 - х (грн). Маємо: 8 - х = 8 - х. Відповідь: 8 м'ячів коштують стільки ж, скільки й 4 машинки. 504. „347 +4в4 _869 _9і4 _5о7 +700 +22в _60о 265 146 267 408 267 270 205 539 опт-її-їт-ц-ь-ц-. їїгїпг-г БОБТКартОнлі ъ 635 кг вурякш 1 394 кг 875 кг моркви 1) _875 - картоплі; 2) _вз5 - буряка: 394 481 481 (кг) 154 (кг) З) _394 - моркви. '154 . 240 (кг) Відповідь: на овочевому складі було 481 кг картоплі, 154 кг буряка, 240 кг моркви.

×