Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Гдз (відповіді) робочий зошит сходинки до інформатики 3 клас ломаковська

333,135 views

Published on

ГДЗ (Відповіді) Робочий зошит Сходинки до інформатики 3 клас Ломаковська

Published in: Education

Гдз (відповіді) робочий зошит сходинки до інформатики 3 клас ломаковська

 1. 1. и апєсеаспеґхи Підручники і Г ДЗ онлайн ітцз Робочий зошит сходинки до інформатики 3 клас Ломаковська 2015
 2. 2. ъ". : ::у кслнзіггэ ТЕ: >.'-: опи; У 107,4: СІ “і . Пригадай правила безпечної роботи та поведінки в комп'ю- терному класі. Встав пропущені слова. Не розпочинай роботу за комп'ютером без , дозволу вчителя . Сиди правильно: спина" д ЬіЗНо й й_, лікті 7 і ієастоііі , ноги на підлозі - слідкуй, щоб відстань від очей до екрана монітора була не меншою від 5,3 см. Під час роботи за комп'ютером руки мають бути ЧЇЧСТЇЧРЇЇЧ Тд СУХ' іі Н* о Не торкатзі. ся_ А екрана монітора. Не клади речі на клавіатуру. Не торкайся задньої панелі монітора і системного " блок д. Не чіпайд і це небезпечно. 2. Підпиши основні пристрої комп'ютера та пригадай їх при- значення. ї Г”
 3. 3. ґ* 1.! .ґґ-і-, ц- -- 'тлі' І. .- тд"- Ї і ІН. `* * ь. - имсм. . і” ЇІН 'і . Розгадай ребус і запиши відповідь. 0 «її-з 5 5 5 , 9 А Інфжщзмаьпя ч. Знайди слова, що заховались у прямокутнику. цївшдї в и; і т іюі у І " *"г*г"т й і ІЇВШИ І И о Ц ПІО4;Еі: ЕЬЗІіїЦ: Е Дї. _1_ЬЬЕ__Во<ЬІ *ввід рН Ці; Доїїідіїі Є » , -"рьтодв-г+вА:5рН+пі »„ їдвфд А вінда нряннс к : щ" "й г з і/ передавання 9/ зберігання отримання . ь/ опрацьовування 3. До Свята першого дзвоника дідусь Ганнусі приготував Елзіку, Мудрунчику й Г аннусі подарунки: енциклопедію, пенал і годин- ник. З'ясуй, що отримав кожен з героїв, якщо Елэік отримав не енциклопедію і не пенал, а Мудрунчик - не енциклопедію. Х 4„ ` і ждет. і' 773 імійЇг Ь г* ' ' і. Ь" ' : 7 _ _ - - 4 Н: д '* ' '* . 1,' ` т *""9ї Х »і та» Епёііё - ГОДтіНі-Рік, ітгуіідіэъйнчіі: - ітенгіг, ` Ганна - енцч/ ъкпопебдло з
 4. 4. текстовий - комбінований звуковий _, жестами „и світловий графічний 2. До якого способу подання повідомлень належать зображе- ні об'єкти? Підпиши. Г" А ' т- і "К 2,і?7"" " , -Цъіхн м; к 4 іііфді"; (ню а 2' те кстс в и й І ц; . Н : с) _ і О ґ 80 і О КОіУібіНОБЄі-іі-“ііїі світловий 4.
 5. 5. іт» і] і. . 3'єднай лініями повідомлення з назвами способів їх подання. - Числове подання / повідомлення К - ` Графічне подання іколи сонце сідає, х ІІОВІДОМЛЄННЯ розпочинається вечір. ` ` Текстове подання 20.07.2014 18:45 повідомлення ь . Установи закономірність. Упиши числа, яких не вистачає. 21 15 9 12 6 9 | _х КЛ ЭУпиши в однакові фігури однакові числа, щоб отримати істинні рівності. 12 с + @ С) він* ФСБ @ Є) +
 6. 6. „ д „у ` „ у <. > --4>_ , ,д 1 1 ч ч* у І ч _г: г' 0,. '1'* ' ґ-ч ' 'Ц і". »Дії 11112- її” ыадцпцї. ;`-'1 2 Закінчи речення. Носії повідомлень - це об'єкти, на яких повідомлення зберїга ються і т ї с ж '= Підпиши назви стародавніх носіїв повідомлень. 'ч а 1 _. зШм' ' ` « " *щ * к ч! т и” ІЕ* « , 1, . -. - и, ,д год: ' > А' , . ' 5: к , І ' (04 : ' О “Ч/ 'г ч їх" *и . . "(7 'А »СЇКЕ п) д ' *' ' ж - 4 / Згода « `_4_ _ д ПдПіР папірус Підпиши назви сучасних носіїв повідомлень. . ц-д , ч І* . і ` с' ` . ы дцъ ` / .й х , . `; .;'Аґ' сіэлешь-накопа/ ъчуваъз ` . фОТОдЛіВКд аудіо-платівка
 7. 7. двадцять два (22) Допоможи зайчику знайти дорогу до морквинъл. т “х Ї *х Ї )= `І` ` 3 `Ї І ` КЗ , ґ К` ц , БД А / Ї д `г < д, ... "д, б. Домалюй фігури, яких не вистачає у кожному рядку. Ч ` 7 ї І ` Ї ; о ' . ` ` * Ч _ , 'Ч ЦП її цЬ (Рц/ *Ц (ы/ 'х `іє`км` цхх й `_'„ "Дцб цих ґ ц `х/ _ 'й : ::І ы щ з г*
 8. 8. г' ': , *з ""ґд ґ/ ґ - : ъґ-„-, -:-: - , д. .;1ь". Ї'Н а) Ї 'З дхїіНіді-Ї . і "Їм-а" 'і . Розгадай ребус і запиши відповідь. - --_ - з п з ' ' ` ' ' " Єёйїёїїф Паіґять 2.Запиши, яким способом подано дані. Комп'ютер + 5 0 має пам'ять Ш 2 О 'й двох типів. В ”ї і; Ч ТЄКСТОВИИ у чисельний графлчний 3.До якого типу пам'яті належать зображені носії даних? Познач цифрою 1 ті, що належать до оперативної пам'яті, а цифрою 2 - до зовнішньої. ї? їх) 51
 9. 9. . 3,; ч. Поділи циферблат годинника двома прямими на три части- "щ" ни так, щоб у кожній частині суми чисел були однаковими. "то 2 е9 Зе ь8 44. 7 ё 5 Ф й 5. Допоможи Елзіку, Мудрунчику, Ганнусі й Олесеві дістатися до школи. . х ку. Їм х д ч
 10. 10. ,повідомлень у форму, зручну для ' її д; . Устав пропущені слова. Кодування - це П Є рт ВО р ЄН Н Я передача, зберланнятєіобработки . відгадай, які слова закодовано в наведених прикладах, і запи- ши відповіді. Пригадай, як називаються такі способи кодування. Вода Н а Гі і/ 'і СТО Спочатку прийменник з трьох букв відгадай, Від «коней» дві літери перші додай, Візьми дві останні від слова «корова» - І ось ми отримали слово. .. . ілдкова ПЖЭРНЯ банкомат 305 накреслпь 10
 11. 11. 44 . винайшов римський імператор Юлій Цезар. Він полягає в тому. що кожна літера кодується іншою літерою, яка знахо- диться в абетці на три позиції далі. 3 використанням цього методу слово інформатика буде закодовано як крчсупгхйнг. Закодуй, використовуючи цей спосіб, слово калькулятор. Н ГОЯНЦОЗХСУ „ . Розгадай ребуси і запиши відповіді. БУС рука 5.3акодуй у вигляді ребуса одне зі слів: учитель, школа, комп'ютер. д: (У ` І чгр - учитель за а З с-, ,д - школа 99 >д з) т, ГТ? у І „ . і І] з д- - КОГЧПЮ тер б. Заповни пропуски. 2 байти = 16 бітів 24 біти = байти 4 байти = 32 біти 64 біти = #5 байтів 10 байтів = 80 -бітів 80 бітів = 10 байтів 11 с ві. . . . . ;. З; З. Один із відомих стародавніх способів кодування ПОВІДОМЛЄНЬ' *чи
 12. 12. , я . дэд домі; а . Розгадай ребуси і запишивідповіді. 55 2. Устав пропущені слова. зберіга ються Кожний Дані на комп'ютерних носіях фа йп і в має своє ім'я. у вигляді сіэайл 3.Пронумеруй команди алгоритму перегляду вмісту носія даних. 3 Переглянь вміст носія даних. 2 Двічі клацни ліву кнопку миші. 1 Установи вказівник на значок диска. ыдопоможи Елзіку впоратися з головоломкою. Розв'яжи приклади.
 13. 13. Домалюй фігури, яких не вистачає. ` 7 й 7 А _. " й й д* А* _ й 'Як' `х_ д* я ` ` д' _ і ї І. .` К, Х ` ` к . ` і і Д "ь і ` '» ' у . і К ` 1/ ` Ук" . '* , _ , д ' ' и пт* "А і* _ ; , н 'т-й' і* Здогадайся, які смайлики мають бути в порожніх клітинках. Намалюй. 7". У Ганнусі є червоні й жовті тюльпани. Вона хоче скласти букет так, щоб у ньому було З квітки. Які різні букети може скласти Ганнуся? Намалюй. и 1 / І д 1 . ` . .` . .` , ` ` ` І І І / ,и 1 ` "Х ”Х ”` х Ж
 14. 14. ї) т _ г *Щ І 17.0 іїіїн в . За першими літерами назв зображень склади слова. 7. Закінчи речення. Файли зберігаються в ЗОБІ-ііШНіЙ ПаітЇЯТі Кожна папка має своє 'М Я Вмістом папки можуть бути файли, ПаПКИ Эдопоможи Олесеві знайти всі варіанти проходження лабі- ринту так, щоб два числа, через які проходитиме «шлях», у сумі становили число 12. 6 у, 7 ' Сі; „і і 14
 15. 15. із. -«. .Упиши в однакові фігури однакові числа, щоб отриматидчььі* істинні рівності. О ©@ @+@ ё>© + + ПФ @ ©= @ 5. Установи закономірність. Упиши числа, яких не вистачає. Чконоі-іііэність - сума сусідніх чіісел рівна всі" , п , ііъіу -іі-іслу „ і' цітіітіЛ ка 16 ' , повинно 7 9 д , и бути 15 з 4 5 7 " 8 7 с й 1+2 2+3 2 5 3 4 33 15 а 15 18 8 7 в а і 7 11
 16. 16. .я , ._, . щ: .- і . Упиши в прямокутники назви меню, які ти знаєш. Комп'ютерне меню ГОЛОВНЕ МЕНЮ КОНТЄКСТНЄ МЄНЮ і-іЄНЮ програіыііі ВКГІЗДЄНЄ ЬІЄНЮ ? . Запиши алгоритм відкриття контекстного меню. 1) НЭВЄСТИ курсор НііШКЕ-П на значок *ЇГЧіЇЇ КОі-іПІЮТЄІЗїїї* на робочому столі. 2)Натіісні, ітіі праву кчоііку гєіііші. 3. УПИШИ В прямокутники НЗЗВИ МЄНЮ. 9100021 Дгіїщпуфчґч І. " . Зарваниці-учням! ' *' а . дтп-иниц- . (-, дгы.1!о: ъ"ооо6 дни-ай* _ 7 Біт-опитано дн; -мюг гимн-книг 1 Юінкґпґо отпи- . ` , нажмите-ан д. чи. п. . і] - 0„. ... ... ... ч , ы тими-: д. , „а гуд. - ц. і "а »по-ср со ; "3ц. „аі_м. ъы; і* `&, ГШ*"Р" ' » ' . У Головне меню . ті? ? *ётїііізёіієдіщ Виклад дов ка копіювати синє 9_ Вставити Сіті-НІ “ ' ' ' " 53135] ШЕ3@ СЗШ ШЕПШШСП Бюсдене меню 16
 17. 17. =. .. ' 'ддт ияпй' шум 01411111 Вставка Формат Довіри * бо: :: всі: и 'дней-я 9- ййййй і . Їмы і-іміслати ' й вирізати , ` копіювати і _ Створити ярлик Видалити меню програми КОНТ ЄКСТНЄ ікіЄНЮ є* . Серед клоунів лише два однакові. Знайди їх і розфарбуй. К ` х і . „ . ( - іі . / о Ф, ) / о о* с і' в ві, ` „_) Х / і і Х 'в , Ї і ) ї, „ї к (ДЇ х. Ї* К) а. ) Г, н)) Юта м. ) &) І, 0 Ф* і К и' і, А) х/ х/ Х/ іх/ 4,. і)4 і)5 / іе 5.Чотири дівчинки їли мандарини. Ганнуся з'їла більше, ніж Юля. Іринка - більше, ніж Леся, але менше, ніж Юля. Розстав імена дівчаток у порядку зростання кількості мандаринів, що вони з'їли. і г-т , і ііеся, іріінка, Юля, Ганна 17
 18. 18. 'і' О. і . Г 5 з . Упиши в прямокутники назви елементів вікна. ПРОГОЬГчіНЄ вікно, заголовок кнопки управління вікном Їїє: і “ і' . ' і ж": - . 05% ч. ' „- вам ь к с и. " - - : ' «В і - 'з . - іди 14:34' ті” пі' - ' . _ , - „г . и '_ ` _ н . п _ „_, А: .. :„< __ „ г рддеє, . , ._%%- ь (ін > «пд _ `. ._. _ У д і. = - *" * ` . вище. ”йди з -Ї і чаші* Файл Ріеню программ їзапиши, які операції можна виконувати над вікнами. 1) ПЄрЄі-*ііЩУБаТіі вікно 2) Змінюватн його єэозгцірт З) Зюртатіі і' Розгортатіі вікно 4) Закриті; Зякій операції над вікнами відповідає кожний малюнок? Підпиши їх. і'"5ь 7 Аль-се. мо: иск-мети Лаки . ибо-ний стіл Є В Мої докунети *виді доза/ генія Лами > Радио-вий стіл З Моідокуноітч ЗІ-ііНЖііІТІУі разі-ііріі вікна ідовгчсіъні/ і шіірє-іну) 18
 19. 19. Папки ьз-ььаадггш, ' ' , ц має: Ванидоосуиенти эміініітч шііріі іу вікна данн- Ьээі документи ЇЇЇЇЇЩ і ЇЇїЇч Ю Рсбечий СТП! Г 3041051* Б В Мої документи Образа рьїддощхь -_ „ _ д* -' _ і і - іде ч , ідо-лук , і і і і і і і і іЗГЬГі-іХ/ Тіі БЇКЬО і і с: .Обведи фігуру, не відриваючи олівця від паперу і не наводя- чи двічі одну й ту саму лінію. / О 1 / 7 . ,` ' 4 `ы ЇХ) Х Ка)
 20. 20. 'СІ ды _1-' ч: .д д, *гг 4 хЧЬМ -а ціни. . .ін . й _'- щ". -'--і -ґ 'ім ц: г ті! . перестав букви в правильному порядку і відгадай, які слова закодовано. Запиши іх. МЕРНАЧСІОПТО РАЕЭКЕМ - ы-. м -ч і “ д А ' іЇСІ 'П ОТьцНьт . і Ріїёрїжа і , ї: Пригадай призначення комп'ютерних мереж. Устав пропу- щені слова. За допомогою комп'ютерних мереж можна: обмінюватися да р Н 'іі-ді СПЇЛЬНО 'і": «: єіікоіі-іістовтіівётді і і “їПрочитай речення і підкресли, де можуть бути розміщені комп'ютери, об'єднані в мережу. Об'єднані в мережу комп'ютери можуть бути розта- шовані в одній кімнаті, одввшфушгщ, країні або навіть у різнидкрщнах. Розшифруй словосполучення. і . ХК й ! і `*ы„_і і г-` / і , и »мапі і „м х . /` / д/ ж» " і 1/ / Х `кх` ) и' А і її ___- і І 1 / ,. ' -Зґ ї `_ 'І' і" ь її „хі И `х` д' ' І! і 7-7 и": 147 >"“ 'КК' / і ` _ і 'І г і " х / ї- і` _/ ] "і/ д , их х 20
 21. 21. 5. На шкільному подвір'ї гралися діти, кидаючи по черзі м'ячи- ' *її ки в круги. За влучення в малий круг гравець дістає 468 очок, у середній - 297 очок, а у великий круг - 235 очок. Виграє той, хто раніше набере 1000 очок. Олесь влучив два рази в середній круг й один раз у великий круп Ганнуся влучила два рази у великий круг й один раз у малий крук Хто виграв, Ганнуся чи Олесь? Хто дістав більше очок і на скільки? 235 с' М 297 468 Закресли три палички так, щоб залишилось чотири квадрати. р) 21
 22. 22. 4. інтернет . Прочитай тексті підкресли назви служб мережі Інтернет. В Інтернеті є поштові служби, за допомогою яких можна обмінюватися листами. Є також служби новин, які повідомляють про останні події у світі. Є спеціальні пошукові системи. Вони допомагають знайти інформацію в Інтернеті за характерним (ключо- вим) словом або фразою. 3 . Запиши, які послуги надає мережа Інтернет. ікігхіоэ-кна кхґгтуватїь сечі не вііходяьіті с дому, грати з друзями в сзнтпаіїін ігри, спіскуватііся в соціальних і-іере: -:<а>-: . Дтєвіітися фЇльі-іи, новіші. , відео, слухати іъузііку. . Як ти використовуєш Інтернет? Постав позначки у відповід- НИХ квадратиках. „ -/ _" І . К. ,ґ*' і і* . с і '. _) ґ т' і . 1' х , І/ / „ і у) ` х і 21
 23. 23. - . .. р. 5. Даи ВІДПОВІДІ на запитання про свою подорож електронним' ті* і містом Комета. , . дд а ; а; д ТІЮОВЄНШЕ 1 'т ”Зінці ъіъв ііоооз? і Про що ти дізнався, подорожуючи містом? П_<ЭДО[3ОЇ'-їХ/ ЮРЄіі містом я дізнався грати в сізлеш-ігріі онлайн. Яка історія тобі найбільше сподобалась? історія когыаунігсацііі м Як ти зрозумів, що таке електронна школа? Чи хотів би навчатися в такій е-школі? Ні, не хотів бо вчителем повинна бути пюдііна. 123
 24. 24. ті. іі' 'І -_ґг_и*'„ -дд , дід-діди п, ... Прочитай текст і встав пропущені слова. В Інтернеті зібрані відомості з усього світу. Усі ці відомості розміщують на веб-сторінках Кожен сайт має свою ЕДРЄСЬ' в Інтернеті, за якою його можна знайти. Сайт можна порівняти з „Нд том . Як і книжки, сайти складаються зі сторінок . Сторінки сайта називаються ресу рсогтіі Кожен сайт має адресну строкъі* , з якої можна потрапити на інші сторінки цього сайта або на сторінки інших сайтів. Сторінки сайта містять слова, сізрази, зображення, видео. Деякі слова, фрази й зображення є «дверцята- ми» до інших сторінок. Такі «дверцята» називають посиланняі-аат (сізлкаііціті) - . . Для чого використовується кнопка . х„„ ? Постав позначку у відповідному квадратику. Зменшити розмір малюнка. Повернутися до попередньої сторінки. Переглянути зображення на сторінці. ` Закінчи речення. Інколи веб-сторінка завелика й не зміщується на екра- ні. Тоді з'являється смуга прокручування, яка дає змогу ПЄРЄГЛЯДЭТГІ УСЄ ПО ЧЭСТРНЭМ 24
 25. 25. . - -1" . . - - ' “а, ч-Запиши впдомостп про Урядовии саит для юних громадянчч України. Назва сайта: Урядовий сайт для юнъьхргрсґ-задян Опис сайта: Сайт який допомагає ДДТЯЬь мати уявлення про політику Цікаво: Дале до не всі країна; мають така-зі сайт 5 - Як утворити число 52, використовуючи два однакові числа і знак арифметичної дії? 26+26=52 *25
 26. 26. ' - 7" '. "'”Т. ' `. '.”Т"ГЦ. і і"<. ,ц: :_"„'. . , іхд Ї іігЇ". .д'ґУ'_Ї-„)Ї'І -д ч . Розгадай ребус і запиши відповідь. убраузер ”ППідпиши об'єкти вікна веб-браузера. Використай такі словосполучення: поле адреси; смуга прокручування; кноп- ки переходи посилання на інші веб-сторінки. д КНОПКН ПЄіЭЭЇ-(ОДУ щ *ш | 2 адресна строка і смуга прокрукївання і Э-Запиши назву веб-браузера, який міститься на твоєму домашньому комп'ютері або використовується в комп'ю- терному класі.
 27. 27. 'г-Пронумеруй команди алгоритму збереження малюнківжёвж* знайдених в Інтернеті. 2 Відкрий контекстна меню та вибери команду Збе- регти зображення як. Вибери малюнок. 3 Відкрий 'потрібну папку, введи назву малюнка та вибери кнопку Зберегти. 5- Запиши відомості про сайт редактора Тих Раіпт. Назва сайта: Тык Раіпг Опис сайта: бзскоштовна програі-іа зізрозуі . їлыі інтерфеі`71со. «і Цікаво: 3- Елзіка спитали, скільки йому років. «А от поміркуйте, - від- повів він. - До найменшого одноцифрового числа додайте найменше двоцифрове і найменше трицифрове число; від отриманої суми відніміть найбільше двоцифрове число - і ви дізнаєтеся, скільки мені років». 1+1О+1ОО=11;-99=12ро: -:ів 27 . ` 'у і - ь Ч" 4
 28. 28. я Що таке веб-браузер? Укажи позначкою правильну від- повідь. Програма для створення зображень. Програма для перегляду веб-сторінок. Пристрій для друку зображень. і Запиши ключові слова для організації пошуку відомостей за поданими темами. Здоровий спосіб життя здоров'я, як бути здоровим, здоровщїїё спосіб гісиття це, форіування здорового способу : -:: :.тгя„ і егіа здоровий спосіб зкиття, план здорового способу життя Музичні традиції рідного краю і-іузіъка, традиції, рідні-ії. КрЭЇЇЮГ-П/ ЗНЧНі традиції рідного краю Найхарактерніші рослини і тварини твоєї місцевості рОСЛііНіі Украіни, тварини Украіни і « Пронумеруй команди алгоритму пошуку інформації за клю- човими словами. 'З 3 Натисни кнопку БеагсЬ (Пошук). 1 Відкрий веб-браузер. 2 Уведи ключові слова або фразу. 28
 29. 29. є -. ч. Ключові слова відокремлюються пропуском. Яку клавішу ти": для цього використаєш? Постав позначку у відповідному квадратику. Ептег ч-г 5. Запиши, якими пошуковими системами ти користуєшся. Яндекс и Гугл б. Установи закономірність. Упиши числа, яких не вистачає. о о @ що о 29 Законог-іірність - сума ЧНСЄЛ у КіЭУЖчСі-СЭХ дорівнюе числу у квгдрвті
 30. 30. це 'Т-"Тї Н* - і 'и -м4 д , ги-ч- -. :Н _7," - д_ґ"""'ґ' , !_І1А' 'Д 31! д- *ДГ і 1 І . Познач правильні, на твою думку, твердження. Завжди запитуй батьків або вчителя про те, чого не розумієш в Інтернеті. Спілкуючись в Інтернеті з незнайомцями, пові- домляй свій телефон та адресу. Якщо тебе хтось засмутив або образив, обов'язко- во розкажи про це дорослим. Без відома батьків можна зустрічатися зі знайоми- ми по спілкуванню в Інтернеті. Якщо хочеш зберегти на' власному комп'ютері картинку або мелодію, але тебе просять надіслати БМБ, - Надішли. їддо одного з правил безпечної поведінки в Інтернеті приду- май свою історію. Виконай ілюстрацію до неї. Мені на сайті Вконтакі запропонувала дружду і невідома дївч . на і через деякий час почала ` питати питати де я живу, коли батьки працюють, а я коли ПрЬЕї<СДЭ-І<*, / зі школи. Навіть просила даті: ііїі »и ногу-вер "телефона. Здогадавшись що це ЭЛОЕГ-'ЖІіїСНВПЦЯ видалив Їі з друзів та закрив доступ до МОЄЇ сторінки. і ЗО
 31. 31. З. Разом із батьками відвідай сайт Оп-ляндія. Його адресат-Її опїапоіа. ог9.иа. Знайдіть на сайті правила безпечної по- ведінки в Інтернеті й ознайомтеся з ними. Створіть власний список правил. „Зд- . »_. . НЄСПіііРІЇ/ ІЗЭТЧСЧЧ з ьзз. -теі'іс; .іцліэііі Н Не сііедяечатііся й) На скакіувати невідомі програмі: - Знайди в Інтернеті відомості про Міжнародний день безпеч- ного Інтернету (Заіег Іпіегпеі Вау) та-дізнайся, як його від- значають діти в інших країнах. Запиши відомості про один із сайтів, що ти знайшов, Назва сайта: Ьіріііігіпеї Опис сайта: гіовізніі по всі: :: тема): і Цікаво: Цей день святкують 5 лютого 31
 32. 32. ї. -д.4ід--". Іч4 __'„- - . Із Розгадай ребус і запиши відповідь. 1355 із і віта* д, , Й ФХ ъ; ЗЇЇЇ*Ї : "П к% м: и и Презентація - Закінчи речення. " . Підпиши обекгислайда. Використай такі словосполучення: Комп'ютерна презентація складається зі слаидів Слайди презентації можуть. містити різні об'єкти: фото, текст, фоазє і, ані: іЕіЦіЮ сі: ото Кожна презентація має ТЄКСТ, Тдбдііці, слайд презентації; заголовок; текст; ілюстраціїдо тексту. заголовок слаііц презе: ітаціі текст ілюстрації до тексту 32
 33. 33. '* -Склади і запиши план презентації про свій клас. руці": Кддс ГЮЇ однокласники д» тої' друзі Наша школа 5 - Порівняй масу яблука і масу груші. 1яблуко=1грі, :ііі вони рівні 33
 34. 34. п` . ”Г” . дідґді Їі' Г `. іі. ..- “ц*1-'; .-, 1.. ґ.1и| ..і пм; із: і-. Яы -і іі. д' , ґ-(, "_ґ' "щ. ХГ , щ . .-. . . `;-.1 *і . Підпиши об'єкти вікна редактора презентацій. Використай такі словосполучення: рядок заголовка вікна; інструменти роботи з презентацією; титульний слайд. 'і сідок заголовка вікна К Заголовок слайда титул ьниіїі слайд 1 . _' ' "й ` _' '”“ї"" інсті- ен. . роботи з презентаціею ц 9- Пригадай призначення клавіш клавіатури. 3'єднай зобра- ження клавіш із їхнім призначенням. дбетеії . .. .. . т д . . Введення однієі ВЄЛИКОІ літери А . /І і Заве шення вве ення 7 „ Р д іт | _ 5.* Р' *Видалення символу і і [Мно- г і „ . Введення великих літер І / і щ* ; ; ` Переміщення курсора 34
 35. 35. 3. Яку кнопку потрібно використати для збереження створеної* тіж-д презентації? Постав позначку у відповідному квадратику. ""ъ- 'і є: . Знайди значення виразів та розшифруй слова. ДЙСІОЛКНВА 151821173605484205 17+4=ШШС 100:5=ШВ 12- 5=п 54-37=Ш; 63-58=8 18* З= Шк 37-19: *Е З8+46= н 45:3=Шд 66:22=о сгівіїд, ВіКНО 5. Намалюй фігуру, якої не вистачає. 35
 36. 36. Викресли букви, що повторюються, - і ти отримаєш назву об'єкта презентації. Запиши її. ЭК- 0 К 5 5 Н Л Н . д (і її Пч- сл а й д Розгадай ребус і запиши відповідь. *Чддо , __, л` 'т ж) ` (я ч 7 К* шаблон 32. Пригадай, для чого використовуються кнопки. Постав по- значку у відповідному квадратику. ъ Закрити презентацію. Відкрити презентацію. Зберегти презентацію. Скасувати останню дію. Відкрити презентацію. Додати слайд. Зберегти презентацію. ма] Відкрити шаблони оформлення н презентації. Скасувати останню дію. 36
 37. 37. А* „ . ії - Знаиди, яке число позначає кожна буква, якщо ВІДОМО, що: і . А дорівнює сумі З і К. . К в З рази менше від Л. . Л дорівнює-сумі М і О. . М дорівнює різниці Н і Р. . Н утричі більше за З. .ЗєсумоюРіО. . 0 в 2 рази більше за Р. . Р у 4 рази' менше від 36. ООЧФОІіЬОаМЬ-І м. . І ш +4 н о іІ ши „`О ' кО 031, ІІ ` ьшсд х] со ыі ст ш ы і Х_/ ;/і/ Х_/ `;/ ';/ ` ъ» я: :і 3 п: ш с, ІІ ІІ | | д | | ІІ . їдііїїь-д-Піц А' [І П - Ф П соію Че хз ъ и) 'ы КО і, І-` н " ї: п іі” їёїбї 5» Закресли одну паличку так, щоб залишилося п'ять квадратів. І 37
 38. 38. ""Їд н" ' Ї 511.. '- _ _ 4 «дд, -дг "та . .'і ни я -. 2 ж. “ . ..ііімі _. 'і - Запиши призначення кожної із зображених кнопок. А* великі літери (розмір) А* І*-і:3)`іЇ: НЬ»Кі літери (розмір) Ж здсэірнєіії кутів д! , Р А підкресленмн ЬИЕЇ 7-0лесь вирішив відформатувати текст своєї презентації. Знайди помилки в його алгоритмі та виправ їх. 3 1. Вибери потрібний інструмент. 1 2. Виділи рамку з текстом. 2 3. Вибери кнопку Шрифт, що міститься в лівому верхньому куті вікна РошегРоіпід. 3- Запиши призначення кнопок. вирівнювання ТЄКСТУ ПО ПЮЄБОИУ ЩЗЄЮ іІіІіІ 'НІЧ БНріБН БЕННЯ ТЄКСТУ ПО ЛіБОГ-іу Крі-ГО . ІІІІІІ ЕНРЇВНЮБЄННЯ ТЄКСТУ ПО ЦЄНТОХ” є - Перестав букви у правильному порядку і відгадай, які слова закодовано. Запиши їх. ВАКОДУННЯ КОДИ/ Б Ст Н Н Я ЗЕПРЕЦІЯНТА у Г ії ї? ? ЄНТЭ Ц ІЯ ТУФОРННЯВАЫІА сро р иату ва н н я ННЯЛЕОФОРМ ОФОРМЛЕННЯ КОВЕЦЬНАВИ виконавець 38
 39. 39. 5- Склади і запиши план презентації про себе. Я фото _ _ * і і РЮІ жості Крі стежка 17 , _„__ „ . _ „шш , ,„ .4,-_. , _. б-Розглянь перший приклад. Установи закономірність. Ви- конай за цим зразком наступні завдання, зафарбувавши потрібні клітинки у квадратиках-відповідях. 1)“" *і + = 2) + = з) + = 39
 40. 40. 5 . _ __ . _„. ___. _, Г. - „д ' "*" ' 'ы ЇЇ-Їаїіїг. ) ГА' _к. .- _ Пронумеруй команди алгоритму розміщення зображення на слайді. Спочатку вибери зображення, потім кнопку Відкрити. Вибери потрібний слайд. У вікні Вставляння рисунка відкрий папку, у якій збережено зображення. ш І і (КШ, Вибери кнопку Додати зображення міститься в лівому верхньому куті РошегРоіпі. що вікна Пригадай, як можна змінити розміри зображення та пе- ремістити його на слайді. Постав позначку у відповідному квадратику. Щоб зменшити малюнок, потрібно: виділити зображення та перемі- стити вказівник усередину виділити зображення та перемі- стити вказівник назовні двічі клацнути ліву кнопку миші виділити зображення та перемі- стити вказівник усередину виділити зображення та перемі- стити вказівник назовні двічі клацнути ліву кнопку миші 40
 41. 41. ,і . - 2 "а ` Щоб перем1стити малюнок, потр1бно: 'дн-дії виділити зображення виділити зображення та пере- тягнути двічі клацнути ліву кнопку миші З. Запиши план презентації про безпечну роботу в Інтернеті. Чого можна очікувати працюючи з нім рё-іёТї *ЙОГО ПЛ І-С СН с: . Розділи прямокутник на 4 частини так, щоб вони були одна- кової форми й містили однакову кількість квадратів. 41.
 42. 42. д; і: й' і 7 22. Ет о п; т* 32.41:: : . . н- Ц- 3 ъ . Закінчи речення. Кнопку Показ слайдів її використовують для показу с: тдів „. „і . глнді презентацїґ '2. Проаналізуй створену тобою презентацію. Постав позначки у відповідних квадратиках. Запитання Чи не забув ти вказати на титульному Ыайді назву презентації? Чи не забув ти вказати на титульному слайді своє прізвище? Чи використовував ти клавішу ЗЫН під час введення перших літер свого прізвища та імені? Чи на кожному слайді є заголовок? Чи не перекривають малюнки текст слайда? Чи не забагато тексту на слайді? Чи немає помилок? заголовок презентація перегляд слайд
 43. 43. „ЇЄЗЦ . <:. Розглянь заповнені квадрати. Установи закономірністьздазж' Упиши в порожній трикутник пропущене число. іїёї 4 / 4 ; (Ї3 5Х>(/4 / ы 7 / / З хх" `х х5 / 4)/ 6 і/ и/ 1х ` / і А 1 5 _ За першими літерами назв зображень склади слово. 5.Поділи круг чотирма прямими так, щоб кожна пташка була відокремлена від інших прямими.
 44. 44. ,- д; 4:32* і- д' `, -., ._. ,. , г.. .„_'. __: і.. у., д. і _ . „ „ґдк Т"І_ ї' , І.«_ ”в 5.291! '1,і'_: ' диму. . і`. і.". .і. '. .5д ЇыЇґЦі, , . д) . _ ъ . Установи послідовність етапів створення презентації. Етапи. створення Дії пшгзешадії „ 1 Створення слайдів Планування 3 ДОДаВаННЯ ТЄКСТУ 2 Розміщення малюнків 1 Підготовка тексту Перегляд Створення -і 2 Компонування матеріалів 'ї _) Доопрацювання 1 Добір малюнків Репетиція 2 Оформлення презентац11 '2. Знайди слова; що заховались у прямокутнику. презентація перегляд планування створення
 45. 45. З. 3'єднай лініями малюнки кнопок з їхнім призначенням. Збереження презентації ПЗ» Ф д, орматування тексту і; ; *і „ Додавання слаида З Перегляд презентації Відкриття презентації вирівнювання тексту Додавання малюнка дЛроаналізуй створену тобою презентацію про безпечну роботу в Інтернеті. Постав позначки у відповідних квадра- тиках. Запитання ак Чи не забув ти вказати на титульному ' слайді назву презентації? 'Чи не забув ти вказати на титульному слайді своє прізвище? Чи використовував ти клавішу ЗЬіЇі; під час введення перших літер свого прізвища та імені? . Чи на кожному слайді є заголовок? 'Чи не перекривають малюнки текст слайда? Чи не забагато тексту на слайді? Чи немає помилок? 45
 46. 46. і: 74", ч, х 2., ... - „Речення якого типу можуть бути командами? Постав по- значку у відповідному квадратику. Розповідні. Питальні. Спонукальні. '? Які команди можуть входити до системи команд виконавця комп'ютера? Постав позначки у відповідних квадратиках. Закодувати. Надрукувати. Стрибнути. Передати. Бігти. Зберегти. 3 . Систему команд виконавця олівця подано в таблиці. На 1 клітинку вліво вниз На 1 клітинку вниз На 1 клітинку' вправо вниз На 1 клітинку вгору На 1 клітинку вліво вгору На 1 клітинку вліво На 1 клітинку вправо вгору На 1 клітинку вправо Скільки команд входить до системи команд виконавця Олівця? Запиши. 46
 47. 47. Запиши послідовність команд для створення малюнка. Скільки команд виконав виконавець олівець? Запиши. „ 3 -': .Ганнуся, Віра й Оля мешкають в одному будинку. Всі вони займаються музикою: одна з них грає на арфі, друга - на флейті, а третя - на скрипці. Ганнуся і скрипачка навчаються в одному класі. Віра мешкає на тому ж поверсі. що й скрипачка. Арфістка й Оля вчаться в різних класах. Який інструмент уподо- бала для музикування кожна дівчинка? Оля - : :р*чі1:<у, Віра - ц? д) . звана - (ОЛЄГГГУ 3 . Допоможи Елзіку пройти через лабіринт. ` "ьїгх І з 1 і) її * і і т* і ґ 47
 48. 48. Вгору Вправо Вгору Вліво Вгору Вправо Вгору Вправо Вниз Вправо Вгору ' її. ї"Ор'чТіц 'ддопиши алгоритм виконання малюнка виконавцем Олів- цем. клітинка. клітинка. клітинки. клітинки. клітинки. клітинки. клітинка. клітинка. клітинки. клітинок. клітинка. 2 '2 кома т. і І Вправо Вниз Вліво Вниз Вліво Вгору Вправо Вгору Вліво Вниз Вліво 48 “і і 2 1 клітинка. клітинки. клітинка. клітинки. клітинки. клітинка. клітинка. уклітинка. клітинок. клітинки. клітинки. Скільки команд виконаввиконавець Олівець? Запиши.
 49. 49. „ . . -х ` д. ДОПОМОЖИ Олівцю виконати ПОДаНІ команди. РО3ФарбУИ'**Є»щ] отриманий малюнок. -0 Скільки команд виконав виконавець Олівець? т] . . . 33 ко. -«. а:н: „г-: г. » Віднови ланцюжки. 5 8 -12 ` +4 20 4 32 ? = :5 -6 23 +20 :7 20 с: Че 9 28 4 5. Заповни магічні квадрати. 26 23 20 Ш: 89 71 67 87 107 38 35 3 77 59 чі 13 37 ч* 50 к 44 47 29 п 31 5 бмудрунчику й Елзіку подарували по коробці цукерок, по 12 штук у кожній. Мудрунчик зі своєі' коробки з'їв декілька цукерок, а Елзік зі своєї - стільки, скільки їх залишилось у коробці Мудрунчика. Скільки цукерок залишилось у Муд- рунчика і Елзіка разом? і? 49
 50. 50. . Пригадай одне з правил української мови, яке ви вчили не- щодавно, і запиши його у вигляді алгоритму. Імєчьіїїк і мій. він = Чоїсчвічііії рід Їїценьпп; *в моя. Вона : жіночий рід І і (середній рі, і-і ЇЇЫІЄННІІК ”“ ЗІОЄ . ВОНО *ї Скільки разів потрібно повторити ді, щоб отримати малюнок? й 5 Цій 50
 51. 51. д, ка. Скільки разів такі дії потрібно повторити? т . Поділи циферблат годинника прямими на шість частин так, щоб у кожній з них було по два числа і їх суми були однако- вими. 61611 12 1. '10 2* в9 За, ,8 4„ Ї є 5.? 5.Допоможи Елзіку впоратися з головоломкою. Упиши в по- рожні клітинки квадратів такі числа, щоб утворились істинні рівності. ї: х ц. ґ: З. Запиши команди, які повторюються, для отримання малюнґ дім-э*
 52. 52. ,її мг 7. Серед дитячих іграшок також є виконавці. Запиши команди, які входять до їх системи команд (назва команди відповідає дії, яку виконавець може виконати). Виконавець Команди Впере] Нєісгсі. вліво. вправо. С ТОП в г1єі: >гг; і_ Новин. вліво. Впііігівіэ. 4,/ . З стоп. взяты. віцпустіітп вкіп-сітііітп ред-ниві «ііотііьі, ввдїііжітііітіі рЄЛЦІЇіі «1<'2:ь`іПІіс` ». ПрОГрїіЇІІ готові ЇхІЄЇІОЦіЇ і іігітіігііппііа ї”. Запиши для виконавця Олівця алгоритм малювання зобра- жених фігур. 5,2
 53. 53. а . Допоможи Елзіку впоратися з головоломкою. Упиши в по- рожні клітинки квадратів такі числа, щоб утворились істинні рівності. І_. __ 5. Кожний сніговик чимось відрізняється від інших. Знайди ці відмінності й обведи їх. 53
 54. 54. .Пронумеруй команди алгоритму приготування пшоняної каші. Додати молока. Додати солі. Закрити кришкою. Покласти пшоно в каструлю з киплячою водою. Варити 10 хв. Додати масла. і о ї і і ї. Запиши алгоритм збирання пірамідки. Апґізрптм: і. о 2. З т. і 5 П: ) І! ) 54
 55. 55. 3.Допоможи Олівцю виконати подані команди. Розфарбуй* отриманий малюнок. сьЯк розкласти 15 апельсинів на 5 тарілок так, щоб на всіх тарілках була різна кількість апельсинів? Намалюй. 55
 56. 56. ц) 3 'І 341 *ч І З проект мета завдання команда термін виконання 'й Проаналізуй презентацію «Форми квітника». Постав познач- ки у відповідних квадратиках. _р Запитання Так Чи не забув ти вказати на титульному слайді назву презентації? Ї____`-”М"_ дЧи не забув ти вказати на титульному , слайді своє прізвище? їЧи використовував ти клавішу Зіііїі: під час введення перших літер свого прізвища та імені? Чи на кожному слайді є заголовок? Чи не перекривають малюнки текст слайда? Чи не забагато тексту на слайді? д Чи немає помилок? 56
 57. 57. І. . „іІ 7 і 3. Пригадай, що ти знаєш про рослини своєї місцевості, Форд ї' му клумб. Що ще цікавого ти хотів бидізнатися, працюючи над проектом? Що ти вмієш робити для розв'язання про- блеми проекту? Заповни таблицю. Хочу ізнатгяея достннп потібно І оїііїваіпі. ін. І отрібен ГрЇНТ Сі СОНЯЧІЄС СБі ГК (Їгіцэкєітїі насіцнґі Ят: вд ОбрІОЕЦіТІІ поїпївьттп рОыЇЇП%ПЇ ґрунт? є: .Дізнайся у своїх рідних, які рослини висадЖУють на кпумбах у твоїй місцевості. Запиши цікаві факти про ці рослини в таблицю. Назва рослини Колір Висота Багатолітні Т РОЯНП Э ЧЄрВ О Н С Чсііінірбіаівііі сімарьчн 1.: кдїїійї ЦІНИ ТІОПЬПНН 'ЇЄРВОНПГ
 58. 58. Гід ііПїЧ-і 'Ї' . . “ ма. ). мі э„ і; *Ім іТ , д м 1г"| ",> - 'КА' Ц-'к 4,' Р»: і' Тобі потрібно знайти цікаві відомості для проекту «Клумба нашої мрії». Дай відповіді на запитання. Коли ти будеш використовувати енциклопедію? Їіїіці. іискіПП пііітрібні) буде (піти опис їсвітзсіі У якому випадку ти використаєш словник? У витку' псреваїіїіє-і іі: :: 'ьгїі ънітъії 'її . Пдітпні Чим ще ти скористаєшся під час пошуку відомос- тей для проекту? Інгєр1чє'ісіхі Запиши цікаві відомості про рослини твоєї місцевості в таблицю. 'факти і І Цпіїіуґпінгі і. ісіг: _їі:1ъ: :: ` Назва Тідііьпды “ шір 5111118
 59. 59. А», д 3. Запиши ключові слова для організації пошуку відомостей за темою проекту. квіти. рослини 'і Ь' „а ;1. ВИЩІ квітів '; .Знайди в мережі Інтернет зображення рослин твоєї місце- вості. Запиши в зошит відомості про знайдені сайти. Назва сайта: Чкііісція Адреса сайта: ктіісіресіієтот; Опис сайта: Вітьна ЄНППКТ . а ' * дйбітьша в інтернеті. 5 . Допоможи Мудрунчику дістатися до клумби. „м о: ггг Р *і . ми/ два . 59 *біді
 60. 60. .і у. .. АІ: -м2 , .г . у. д _, Запиши назви рослин, .які ти плануєш висадити на клумбі. ` . _. ТП; і" . . ГЕЗСУЭЦІЇКЕЇ. ВОЇОЦІКП Намалюй схему квітника. ВСПІЇШЦЬІІ ; і шт ЇЕСіЬЦІїЕ-. ДІ З щ: Эшсцэп З шт Полічи, скільки квітів потрібно для клумби. схему якої ти намалював. Визнач, скільки коштів потрібно на придбання рослин, якщо відомо, що однамаленька рослина коштує 4 грн 50 к. , а велика - 7 грн 50 к. * 541* Зіі іі: Ідгдгн 60
 61. 61. .Ї і"- сг. Запиши план презентації представлення результатів проекту. 5 Чі Ї_Ї„І, О ПЛЄРЙУВЄПОСЬ? Квіти? ЗООЭЇЧТЧ Граі і* - дйстрц їїдУічоід - ГВОЗЦІІКІІ - В О . Ї О Ш КІ І Витрати * ділі-д всьго-Р “н аїїістгт; 7,. ,. рН іі шт) 501 пілки га Пзозддідцкгі п „ дгрі: за (тшті 5 . обведи фігуру, не в_ідриваючи олівця від паперу і не наводя- чи двічі одну ду саму лінію. і? і' 2 8 'В З с: 'дБ і П 7 _ 9 ч. : іс; 61 Ад
 62. 62. - - . . а. Запитання іЧи не забув ти вказати на титульному слайді . назву презентації? Чи не , забувти вказати на титульному слайді своє прізвище? Чи використовував ти клавішу Єіііїі; під час введення перших літер свого прізвища та імені? __ і Чи на кожному слайді є заголовок? Чи не перекривають малюнки текст слайда? і Чи не забагато тексту на слайді? ---- Чи немає помилок? с. Підготуй та запиши звіт про свою роботу в проекті «Клумба нашої мрії» у такій формі. Назва проекту: Клу- ібї: на ш 01' мрії Чому я зацікавився цим проектом? Г і ОЛ іЭОІІЯі-Э ініііїъсчтпітієттііку' пита ігізгъі-іпытцгзст Що нового я дізнався, чого навчився? їЦіЇБІ-ІПВСЯ багаті) про мить тіїттів ззнатння та ВЬПННЯ ІісіііііїсїїувіїіїіІСЯ їккДїЇхІПВЇіЇЄркЇіїтІ. 62

×