Робота психолога.pptx

Організація та
напрямки
роботи
психолога
У ліцеї
Практичний психолог: Панасюк С.С.
Соціальний педагог: Жевага В.Г.
Головне завдання психолога у школі – ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД
учасників освітнього процесу
Психологічний супровід - це вся система професійної діяльності психолога, спрямована
на створення соціально-психологічних умов для забезпечення
психологічної безпеки, надання психологічної і
соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього
процесу.
БАТЬКИ УЧНІ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
КОЛЕКТИВ
П С И Х О Л О Г І Ч Н И Й С У П Р О В І Д
ПСИХОЛОГ
БАТЬКИ
ЛОГОПЕД
МЕДИЧНА
СЛУЖБА
ШКОЛИ
СОЦІАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГ
АДМІНІСТРАЦІЯ
ШКОЛИ
УЧНІ
(здобувачі
освіти)
ПЕДАГОГИ
ЮВЕНАЛЬНА
ПОЛІЦІЯ
Громадські
організації
СПІВПРАЦЯ
ПСИХОЛОГА
Напрямки роботи психолога у школі
Психологічна просвіта (Інформування)
Навчальна діяльність (Години психолога, факультативи, години спілкування)
Діагностична робота
Профілактична робота
Корекційна робота
Консультування
Організаційна робота та самоосвіта
Організаційна робота та самоосвіта
Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти
України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»
Нормативно-правова база – Інститут модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua)
Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного
психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову
документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»
ЛИСТ МОН 1_9_477 24_07_2019 - Google Документы
організація власної діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного
професіоналізму через самоосвіту.
Супервізія – це інструмент професійної підтримки та професійного розвитку, що передбачає
комплекс заходів із навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів
освіти.
Психологічна просвіта (Інформування)
Основний зміст просвітницької роботи фахівців
психологічної служби закладу освіти:
– інформування з проблем торгівлі людьми;
– інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах
воєнного стану в Україні;
– формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
– ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги
учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час
уроків;
– інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних
речовин, алкоголю та тютюнопаління;
– ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет
(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
– популяризація ненасильницької моделі поведінки;
– формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова
і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
– ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними
закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.
Навчальна діяльність
(Години психолога, факультативи, години спілкування)
форма активного співробітництва, що спрямована на удосконалення, розвиток, формування
особистості. У закладах освіти цей напрям роботи реалізується працівниками психологічної служби за
допомогою викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів,
гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування.
Профілактична робота
система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров'я; попередження
неблагополуччя у розвитку людини, групи, суспільства; створення психологічних умов,
сприятливих для розвитку особистості
У своїй діяльності як практичні психологи, так і соціальні педагоги застосовують значну кількість просвітницько-
профілактичних програм, а саме: «Безпечне середовище: як навчити дитину захищатись», «Розвиток життєвих навичок дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Вчимо жити разом», «Я вдосконалююсь, я розвиваюсь», «Володій
своїми емоціями», «Правила поведінки в Інтернет», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Діалог», «Безпечний
простір», «STOPSEX-тинг», «Мирна школа», «Стоп Булінг», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички
медіації»,
Діагностична робота
Практичний психолог аналізує результати дослідження, заносить їх у картку індивідуального супроводу
здобувача освіти. За результатами психологічного дослідження окреслюються подальші шляхи
супроводу здобувача освіти.
Задача психодіагностики в школі — дати інформацію про індивідуально-психологічні
особливості дітей, яка б була корисна їм самим і тим, хто з ними працює, — вчителям,
вихователям, батькам.
Психодіагностична робота – Інститут модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua)
https://m.facebook.com/groups/1054674471254317/?tsid=0.10924573159918793&source=result
•визначення готовності дитини до школи;
•вивчення пізнавальних (розумових) здібностей;
•вивчення системи уявлень і понять, що утворюють загальну наукову картину природного та
соціального світу;
•виявлення рівня досягнень за конкретними навчальними дисциплінами;
•визначення індивідуальних характеристик особистості учня (темперамент, характер);
•визначення рівня сформованості мотиваційної і ціннісної орієнтації (особистісно-соціальна зрілість);
•виявлення нахилів, здібностей учня (загальних та спеціальних);
•виявлення ОПП (особистісно-професійного плану) учнів, з урахуванням інтересів і здібностей
старшокласників;
•вивчення психологічного клімату в учнівському колективі;
•вивчення емоційно-особистісної дезадаптації школяра;
•діагностика порушень розвитку дитини;
•діагностика стосунків учнів з батьками.
Корекційна робота
Консультування
Психологічна корекція - один з видів психологічної допомоги; діяльність,
спрямована на виправлення особливостей психологічного розвитку, які не
відповідають системі критеріїв нормативно-вікової моделі. Корекція проводиться за
допомогою спеціальних засобів психологічного впливу.
Вона може проводитись у вигляді розвивальних і корекційних занять, тренінгів.
Заняття розрізняються залежно від мети, завдань, вікової категорії учасників та мають
свою структуру.
Психологічне консультування як вид діяльності з’явилося у відповідь на потреби людей, у
яких виникають певні труднощі. Психологічне консультування ґрунтується на засадах ідеї про
те, що будь-яка людина може самостійно впоратись з більшістю власних психологічних
проблем.
Проте, за різних умов людина не завжди здатна усвідомлювати справжні причини
проблеми, способи її розв’язання і саме у цьому потребує допомоги професіонала.
1 of 9

Recommended

psychiatric services by
psychiatric servicespsychiatric services
psychiatric servicesБогдан Лісовенко
1K views28 slides
Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників by
Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників
Метод. посібник Психологічна просвіта батьків дошкільників Марина Гурець
13.5K views62 slides
зміст діяльності пп і сп by
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і спvbif25
1K views16 slides
Робота психолога Кагарлицького НВК за 2018-2019 н. р. by
Робота психолога Кагарлицького НВК за 2018-2019 н. р.Робота психолога Кагарлицького НВК за 2018-2019 н. р.
Робота психолога Кагарлицького НВК за 2018-2019 н. р.Богдан Лісовенко
363 views24 slides
Proforientation by
ProforientationProforientation
ProforientationСергій Якуба
484 views6 slides
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С... by
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...
Робота психологічної служби ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 смт Маневичі імені Андрія С...Валерій Метенчук
3.7K views45 slides

More Related Content

Similar to Робота психолога.pptx

презентація психологічний супровід навчально виховного процесу by
презентація психологічний супровід навчально виховного процесупрезентація психологічний супровід навчально виховного процесу
презентація психологічний супровід навчально виховного процесуviolet1975
3.8K views24 slides
Досвід роботи Лебединської О.О. by
Досвід роботи Лебединської О.О.Досвід роботи Лебединської О.О.
Досвід роботи Лебединської О.О.Київ Київ
214 views28 slides
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи... by
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи...Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи...
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи...Ковпитська ЗОШ
792 views102 slides
План роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копия by
План роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копияПлан роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копия
План роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копияЮлия Лукьяненко
513 views12 slides
Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П. by
Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П.Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П.
Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П.sansanych86
17.7K views21 slides
методичні рекомендації сп by
методичні рекомендації спметодичні рекомендації сп
методичні рекомендації спsansanych86
1.9K views8 slides

Similar to Робота психолога.pptx(20)

презентація психологічний супровід навчально виховного процесу by violet1975
презентація психологічний супровід навчально виховного процесупрезентація психологічний супровід навчально виховного процесу
презентація психологічний супровід навчально виховного процесу
violet19753.8K views
Досвід роботи Лебединської О.О. by Київ Київ
Досвід роботи Лебединської О.О.Досвід роботи Лебединської О.О.
Досвід роботи Лебединської О.О.
Київ Київ214 views
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи... by Ковпитська ЗОШ
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи...Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи...
Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби (методи...
План роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копия by Юлия Лукьяненко
План роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копияПлан роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копия
План роботи рмц практических психологов и социальных педагогов 2015 2016 - копия
Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П. by sansanych86
Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П.Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П.
Творчий звіт практичного психолога Заєць І.П.
sansanych8617.7K views
методичні рекомендації сп by sansanych86
методичні рекомендації спметодичні рекомендації сп
методичні рекомендації сп
sansanych861.9K views
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району by lyudmila1970
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського районуМетодичне об'єднання психологів Теребовлянського району
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району
lyudmila1970674 views
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району by lyudmila1970
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського районуМетодичне об'єднання психологів Теребовлянського району
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району
lyudmila1970394 views
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району by lyudmila1970
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського районуМетодичне об'єднання психологів Теребовлянського району
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району
lyudmila1970315 views
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району by lyudmila1970
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського районуМетодичне об'єднання психологів Теребовлянського району
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району
lyudmila1970313 views
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району by lyudmila1970
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського районуМетодичне об'єднання психологів Теребовлянського району
Методичне об'єднання психологів Теребовлянського району
lyudmila1970589 views
22.02.12.през.обл. by lyudmila1970
22.02.12.през.обл.22.02.12.през.обл.
22.02.12.през.обл.
lyudmila1970571 views
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл... by Светлана Брюховецкая
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
психолого педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закл...
Психологічний супровід навчально-виховного процес by omich44
Психологічний супровід навчально-виховного процесПсихологічний супровід навчально-виховного процес
Психологічний супровід навчально-виховного процес
omich4410.7K views
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі by Методичний кабінет
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школіПсихолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
Психолого педагогічні умови для розвитку самоврядування в школі
план роботи психолога 2017 2018 н.р by VsimPPT
план роботи психолога 2017 2018 н.рплан роботи психолога 2017 2018 н.р
план роботи психолога 2017 2018 н.р
VsimPPT2.1K views
превентивне виховання by starrubyslideshare
превентивне виховання превентивне виховання
превентивне виховання
starrubyslideshare23.7K views

More from ssuserf458f8

Попередження насилля в сімї.pptx by
Попередження насилля в сімї.pptxПопередження насилля в сімї.pptx
Попередження насилля в сімї.pptxssuserf458f8
12 views18 slides
Профілактика суіциду.ppt by
Профілактика суіциду.pptПрофілактика суіциду.ppt
Профілактика суіциду.pptssuserf458f8
24 views21 slides
кібербулінг.pptx by
кібербулінг.pptxкібербулінг.pptx
кібербулінг.pptxssuserf458f8
19 views22 slides
булінг.pptx by
булінг.pptxбулінг.pptx
булінг.pptxssuserf458f8
19 views19 slides
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx by
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxssuserf458f8
45 views13 slides
Ментальне здоров'я.pptx by
Ментальне здоров'я.pptxМентальне здоров'я.pptx
Ментальне здоров'я.pptxssuserf458f8
374 views12 slides

More from ssuserf458f8(20)

Попередження насилля в сімї.pptx by ssuserf458f8
Попередження насилля в сімї.pptxПопередження насилля в сімї.pptx
Попередження насилля в сімї.pptx
ssuserf458f812 views
Профілактика суіциду.ppt by ssuserf458f8
Профілактика суіциду.pptПрофілактика суіциду.ppt
Профілактика суіциду.ppt
ssuserf458f824 views
кібербулінг.pptx by ssuserf458f8
кібербулінг.pptxкібербулінг.pptx
кібербулінг.pptx
ssuserf458f819 views
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx by ssuserf458f8
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
ssuserf458f845 views
Ментальне здоров'я.pptx by ssuserf458f8
Ментальне здоров'я.pptxМентальне здоров'я.pptx
Ментальне здоров'я.pptx
ssuserf458f8374 views
Адаптація першокласників.ppt by ssuserf458f8
Адаптація першокласників.pptАдаптація першокласників.ppt
Адаптація першокласників.ppt
ssuserf458f855 views
Практичне завдання до уроку 10. by ssuserf458f8
Практичне завдання до уроку 10.Практичне завдання до уроку 10.
Практичне завдання до уроку 10.
ssuserf458f851 views
Практичне завдання до уроку 12.pdf by ssuserf458f8
Практичне завдання до уроку 12.pdfПрактичне завдання до уроку 12.pdf
Практичне завдання до уроку 12.pdf
ssuserf458f81.1K views
Практичне завдання до уроку 11.pdf by ssuserf458f8
Практичне завдання до уроку 11.pdfПрактичне завдання до уроку 11.pdf
Практичне завдання до уроку 11.pdf
ssuserf458f81.4K views
практичне завдання.docx by ssuserf458f8
практичне завдання.docxпрактичне завдання.docx
практичне завдання.docx
ssuserf458f82.1K views
Інструктивна картка.pdf by ssuserf458f8
Інструктивна картка.pdfІнструктивна картка.pdf
Інструктивна картка.pdf
ssuserf458f82.1K views
Fizika barjakhtar 10_2018 by ssuserf458f8
Fizika barjakhtar 10_2018Fizika barjakhtar 10_2018
Fizika barjakhtar 10_2018
ssuserf458f8453 views
11 klas-fizika-barjakhtar-2019 by ssuserf458f8
11 klas-fizika-barjakhtar-201911 klas-fizika-barjakhtar-2019
11 klas-fizika-barjakhtar-2019
ssuserf458f898 views
10 11-klas-informatika-rivkind-2018 by ssuserf458f8
10 11-klas-informatika-rivkind-201810 11-klas-informatika-rivkind-2018
10 11-klas-informatika-rivkind-2018
ssuserf458f8166 views
9 klas fizika_barjakhtar_2017 by ssuserf458f8
9 klas fizika_barjakhtar_20179 klas fizika_barjakhtar_2017
9 klas fizika_barjakhtar_2017
ssuserf458f8400 views
9 klas geometrija_ister_2017 by ssuserf458f8
9 klas geometrija_ister_20179 klas geometrija_ister_2017
9 klas geometrija_ister_2017
ssuserf458f8135 views
9 klas algebra_ister_2017 by ssuserf458f8
9 klas algebra_ister_20179 klas algebra_ister_2017
9 klas algebra_ister_2017
ssuserf458f8159 views
5 klas-matematika-ister-2018 by ssuserf458f8
5 klas-matematika-ister-20185 klas-matematika-ister-2018
5 klas-matematika-ister-2018
ssuserf458f8204 views

Recently uploaded

Семінар Пізнаємо природу.pptx by
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
10 views14 slides
Експресіонізм by
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 views14 slides
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 views10 slides
В'ячеслав Васильович Петров by
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» by
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 slides

Recently uploaded(19)

Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Експресіонізм by CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
«Жив і працював для Університету» by ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Академічна доброчесність by tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... by tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views

Робота психолога.pptx

 • 1. Організація та напрямки роботи психолога У ліцеї Практичний психолог: Панасюк С.С. Соціальний педагог: Жевага В.Г.
 • 2. Головне завдання психолога у школі – ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД учасників освітнього процесу Психологічний супровід - це вся система професійної діяльності психолога, спрямована на створення соціально-психологічних умов для забезпечення психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. БАТЬКИ УЧНІ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ П С И Х О Л О Г І Ч Н И Й С У П Р О В І Д
 • 4. Напрямки роботи психолога у школі Психологічна просвіта (Інформування) Навчальна діяльність (Години психолога, факультативи, години спілкування) Діагностична робота Профілактична робота Корекційна робота Консультування Організаційна робота та самоосвіта
 • 5. Організаційна робота та самоосвіта Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Нормативно-правова база – Інститут модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua) Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» ЛИСТ МОН 1_9_477 24_07_2019 - Google Документы організація власної діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму через самоосвіту. Супервізія – це інструмент професійної підтримки та професійного розвитку, що передбачає комплекс заходів із навчально-методичного супроводу педагогічних працівників закладів освіти.
 • 6. Психологічна просвіта (Інформування) Основний зміст просвітницької роботи фахівців психологічної служби закладу освіти: – інформування з проблем торгівлі людьми; – інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні; – формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей; – ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків; – інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; – ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо); – популяризація ненасильницької моделі поведінки; – формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави; – ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини.
 • 7. Навчальна діяльність (Години психолога, факультативи, години спілкування) форма активного співробітництва, що спрямована на удосконалення, розвиток, формування особистості. У закладах освіти цей напрям роботи реалізується працівниками психологічної служби за допомогою викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування. Профілактична робота система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров'я; попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи, суспільства; створення психологічних умов, сприятливих для розвитку особистості У своїй діяльності як практичні психологи, так і соціальні педагоги застосовують значну кількість просвітницько- профілактичних програм, а саме: «Безпечне середовище: як навчити дитину захищатись», «Розвиток життєвих навичок дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Вчимо жити разом», «Я вдосконалююсь, я розвиваюсь», «Володій своїми емоціями», «Правила поведінки в Інтернет», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Діалог», «Безпечний простір», «STOPSEX-тинг», «Мирна школа», «Стоп Булінг», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»,
 • 8. Діагностична робота Практичний психолог аналізує результати дослідження, заносить їх у картку індивідуального супроводу здобувача освіти. За результатами психологічного дослідження окреслюються подальші шляхи супроводу здобувача освіти. Задача психодіагностики в школі — дати інформацію про індивідуально-психологічні особливості дітей, яка б була корисна їм самим і тим, хто з ними працює, — вчителям, вихователям, батькам. Психодіагностична робота – Інститут модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua) https://m.facebook.com/groups/1054674471254317/?tsid=0.10924573159918793&source=result •визначення готовності дитини до школи; •вивчення пізнавальних (розумових) здібностей; •вивчення системи уявлень і понять, що утворюють загальну наукову картину природного та соціального світу; •виявлення рівня досягнень за конкретними навчальними дисциплінами; •визначення індивідуальних характеристик особистості учня (темперамент, характер); •визначення рівня сформованості мотиваційної і ціннісної орієнтації (особистісно-соціальна зрілість); •виявлення нахилів, здібностей учня (загальних та спеціальних); •виявлення ОПП (особистісно-професійного плану) учнів, з урахуванням інтересів і здібностей старшокласників; •вивчення психологічного клімату в учнівському колективі; •вивчення емоційно-особистісної дезадаптації школяра; •діагностика порушень розвитку дитини; •діагностика стосунків учнів з батьками.
 • 9. Корекційна робота Консультування Психологічна корекція - один з видів психологічної допомоги; діяльність, спрямована на виправлення особливостей психологічного розвитку, які не відповідають системі критеріїв нормативно-вікової моделі. Корекція проводиться за допомогою спеціальних засобів психологічного впливу. Вона може проводитись у вигляді розвивальних і корекційних занять, тренінгів. Заняття розрізняються залежно від мети, завдань, вікової категорії учасників та мають свою структуру. Психологічне консультування як вид діяльності з’явилося у відповідь на потреби людей, у яких виникають певні труднощі. Психологічне консультування ґрунтується на засадах ідеї про те, що будь-яка людина може самостійно впоратись з більшістю власних психологічних проблем. Проте, за різних умов людина не завжди здатна усвідомлювати справжні причини проблеми, способи її розв’язання і саме у цьому потребує допомоги професіонала.