Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urogenitalniy block khyzhniak

47 views

Published on

Презентація лекції Урогенітального блоку
Гострий та Хронічний гломерулонефрит
курсу "Патофізіологія блоками"

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urogenitalniy block khyzhniak

 1. 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ БЛОКАМИ УРОГЕНІТАЛЬНИЙ БЛОК Гострий гломерулонефрит Хронічний гломерулонефрит Лектор – Хижняк Олександр Миколайович, к.м.н.
 2. 2. Гострий гломерулонефрит Cхема лекції Нефритичний синдром Азотемія Підвищення артеріального тиску Гематурія Набряки (нефритичні) Гостра ниркова недостатність Хронічний гломерулонефрит Нефротичний синдром Протеїнурія Гіпопротеїн(альбумін)емія Гіперліпідемія і ліпідурія Набряки (нефротичні) Хронічна ниркова недостатність
 3. 3. СИМПТОМИ
 4. 4. СИМПТОМИ
 5. 5. ”Цитолизины как причина токсических нефритов” (М., 1901) Володимир Карлович Ліндеман
 6. 6. ІСТОРІЯ ПОШУКІВ ПРИЧИНИ ГОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ 1. Цитолізини як причина токсичних нефритів – В.К.Ліндеман (1901) 2. М. Мазуги (1934) - гетерологічна нефроцитотоксична сироватка 3. П.С. та Е.С. Кэйвэлти (1945) - введення гетерологічних ниркових антигенів в комбінації з стрептококовим токсином 4. Р. Стеблей (1962) - імунізація гетерологічними базальними мембранами клубочків нирки 5. М. Хейманн (1975) - імунізація базальними частинами (brush border) епітелію проксимальних канальців 6. Д. Керяшкі та ін. (1987) доводять, що саме на білок мегалін (LRP- 2/Gp330) спрямована аутоімунна атака при нефриті Хейманна
 7. 7. ПАТОГЕНЕЗ Відкладення іммуноглобуліну
 8. 8. ПАТОГЕНЕЗ
 9. 9. ПАТОГЕНЕЗ
 10. 10. ТПП – гіперчутливість (за Кумбсом)
 11. 11. ФАКТОРИ УШКОДЖЕННЯ КЛУБОЧКІВ ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІ
 12. 12. ГІПЕРЦЕЛЮЛЯРНІСТЬ
 13. 13. Нефритогенні штами бета-гемолітичних стрептококів групи А (тип М 1, 2, 4, 12, 18, 25, 49, 55, 57 та 60)
 14. 14. «Горб» Активація комплементу Лейкоцит Подоцит
 15. 15. Йошизава Н. та ін. (2004) довели, що білок нефритогенних штамів стрептококів – nephritis-associated streptococcal plasmin receptor – є вирішальним у запуску гострого гломерулонефриту
 16. 16. СИСТЕМА ФІБРІНОЛІЗУ
 17. 17. Альтернативній патогенез
 18. 18. Сайти НЕ співпадають! Альтернативній патогенез
 19. 19. Альтернативній патогенез rabbit anti-NAPlr antibody plasmin-sensitive synthetic substrate (p-toluenesulfonyl-L-lysine α-naphthyl ester) Inhibition by aprotinin - plamin inhibitor, but was resistant to α2-AP
 20. 20. Альтернативній патогенез
 21. 21. Кожна формула, наведена у книжці, знижує кількість читачів вдвічі. Стівен Гокінг
 22. 22. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ШКФ= ЕФТ*Кф Для оцінки кліренсу
 23. 23. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
 24. 24. ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
 25. 25. АЗОТЕМІЯ
 26. 26. УРЕМІЯ
 27. 27. УРЕМІЯ
 28. 28. Клітини щільної плями мають Na, K, 2Cl котранспортер на апікальній мембрані та в них відсутня Na-K АТФази на базальній мембрані Збільшення концентрації Na Зменшення концентрації Na Активація нуклеотидних транспортерів Секреція АТФ та аденозину Активація аденозинових та пуринергічних рецепторів А1 Звуження приносної артеріоли Розширення виносної артеріоли А2 Зменшення фільтрації Активація нейрональної NO-синтази Стимуляція NO продукції простагландинів Активація Gs-рецепторів Активація аденілатциклази 5/6 Утворення цАМФ Секреція реніну → утворення АТІІ Звуження виносної артеріоли Збільшення артеріального тиску Збільшення фільтрації
 29. 29. РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВА СИСТЕМА
 30. 30. РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВА СИСТЕМА
 31. 31. МЕХАНІЗМ ДІЇ АЛЬДОСТЕРОНУ
 32. 32. МЕХАНІЗМ ДІЇ ВАЗОПРЕСИНУ
 33. 33. Peter Agre МЕХАНІЗМ ДІЇ ВАЗОПРЕСИНУ
 34. 34. Патогенез гематурії та протеїнурії
 35. 35. Патогенез гематурії та протеїнурії
 36. 36. Патогенез гематурії та протеїнурії
 37. 37. Патогенез гематурії та протеїнурії
 38. 38. Патогенез гематурії та протеїнурії
 39. 39. Патогенез гематурії та протеїнурії
 40. 40. ПАТОГЕНЕЗ НЕФРиТИЧНИХ НАБРЯКІВ Закон Старлінга
 41. 41. ПАТОГЕНЕЗ НЕФРИТИЧНИХ НАБРЯКІВ
 42. 42. ПАТОГЕНЕЗ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 1. Початкова 2. Оліго-анурична 3. Поліурична Зменшення фільтрації Порушення кровопостачання канальців Апоптоз, некроз канальцієвих клітин Порушення реабсорбції Закупорка сечовивідних шляхів Апоптоз, некроз канальцієвих клітин Порушення кровопостачання канальців ПОЛІУРІЯ
 43. 43. ХРОНІЧНИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ Латентна 65% Гіпертензивна 32% Нефротична 2-4% Змішана 2-3%
 44. 44. ПРОТЕЇНУРІЯ
 45. 45. ПАТОГЕНЕЗ НЕФРоТИЧНИХ НАБРЯКІВ Закон Старлінга
 46. 46. Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS)
 47. 47. Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) Abbreviations: BCBM, Bowman capsule basement membrane; GBM, glomerular basement membrane; GEN, glomerular endothelial cell; MC, mesangial cells; PEC, parietal epithelial cells.
 48. 48. Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) Abbreviations: FSGS, focal segmental glomerulosclerosis; PCE, parietal epithelial cells; SS, segmental sclerosis; TA, tuft adhesion.
 49. 49. Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS)
 50. 50. Tubulointerstitial Fibrosis
 51. 51. ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ Блакитне забарвлення - колаген
 52. 52. ТОТАЛЬНИЙ СКЛЕРОЗ НИРКИ
 53. 53. Лікування
 54. 54. ВСЕ!

×