Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

серцева недостатність блоки хижняк

2,349 views

Published on

Патофізіолгія блоками, Серцевий блок, НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, ГІПЕРТРОФІЯ МІОКАРДА

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

серцева недостатність блоки хижняк

 1. 1. СЕРЦЕВИЙ БЛОК Лектор – Хижняк Олександр Миколайович, к.м.н. НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, ГІПЕРТРОФІЯ МІОКАРДА
 2. 2. НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ – неспроможність органу забезпечувати нормальний хвилинний об`єм крові 1. Недостатність серця від перевантаження 2. Недостатність серця через ушкодження міокарда 3. Змішана
 3. 3. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ СЕРЦЯ Переднавантаження (об’ємом) PRELOAD Післянавантаження (тиском) AFTERLOAD Недостатність мітрального, аортального клапану, дефект міжпередсердної, міжшлуночкової перетинки та ін. Стеноз мітрального, аортального клапану, артеріальна гіпертензія, коарктація аорти та ін.
 4. 4. МЕХАНІЗМИ КОМПЕНСАЦІЇМЕХАНІЗМИ КОМПЕНСАЦІЇ НЕГАЙНІ (термінові) - гетерометричний механізм компенсації (закон Франка-Старлінга) - гомеометричний механізм (ефект Анрепа) - хроноінотропний механізм (драбина Боудіча) ГІПЕРТРОФІЯ МІОКАРДА ВІДДАЛЕНІ (довготермінові) - інотропна дія катехоламінів (рефлекс Бейнбріджа)
 5. 5. Недостатність мітрального клапану Перевантаження об`ємом лівого шлуночка Гіпертрофія лівого шлуночка Недостатність лівого шлуночка Підвищення тиску в легеневих венах Рефлекс Кітаєва - підвищення тиску в легеневих артеріях Перевантаження тиском правого шлуночка Гіпертрофія правого шлуночка Недостатність правого шлуночка Стеноз мітрального клапану Перевантаження тиском лівого передсердя Гіпертрофія лівого передсердя Недостатність лівого передсердя Підвищення тиску в легеневих венах Рефлекс Кітаєва - підвищення тиску в легеневих артеріях Перевантаження тиском правого шлуночка Гіпертрофія правого шлуночка Недостатність правого шлуночка Перевантаження об`ємом лівого передсердя Гіпертрофія та недостатність лівого передсердя
 6. 6. Структура саркомера
 7. 7. Структура саркомера
 8. 8. Метаболізм міокардіоцита
 9. 9. Сила скорочення збільшується при розтягненні
 10. 10. Gordon, Huxley and Julian , 1966,
 11. 11. ТІТІН – МОЛЕКУЛЯРНИЙ ТИТАН Складається з 27 000 – 38138 амінокислотних залишків, молекулярна вага – біля 3 мільйонів Да, протеасомна деградація однієї молекули тітіна триває 40 хв!
 12. 12. Тітін C132983H211861N36149O40883S693
 13. 13. Закон Франка-Старлінга та тітін
 14. 14. Чутливість до Ca++ збільшується при розтягненні
 15. 15. Ефект Анрепа
 16. 16. Одночасна реєстрація змін тиску та об’єму лівого шлуночка із застосуванням Millar Instruments (USA) Baseline parameters Vena cava occlusion
 17. 17. Ефект Анрепа ВІДЕО
 18. 18. Ефект Анрепа
 19. 19. Драбина Боудіча
 20. 20. Рефлекс Бейнбріджа
 21. 21. ГІПЕРТРОФІЯ МІОКАРДА – патофізіологічний процес, що виникає при перевантаженні серця (або окремих його відділів), та спричинює збільшення маси органу за рахунок збільшення об`єму кардіоміоцитів
 22. 22. СТАДІЇ ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДАСТАДІЇ ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА (за Ф.З.Меєрсоном)(за Ф.З.Меєрсоном) 1. Аварійна 2. Завершеної гіпертрофії та відносно стійкої гіперфункції 3. Поступового виснаження і прогресуючого кардіосклерозу = ІФСm А = ІФС m А m А = ІФС
 23. 23. Механотрансдукція
 24. 24. Костамери – якірні механотрансдуктори
 25. 25. LINC complex proteins LInker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton
 26. 26. Ефекти активації механосенсорів
 27. 27. Ефекти активації механосенсорів
 28. 28. Ефекти активації механосенсорів
 29. 29. Головний ефект – активація/деактивація генів
 30. 30. Головний ефект – активація/деактивація генів
 31. 31. При “розтягненні” кардіоміоцитів змінюється експресія 185 генів (164 upregulated, 21 downregulated) За впливу норадреналіну змінюється експресія 450 генів (238 upregulated, 211 downregulated) Microarray chip Головний ефект – активація/деактивація генів
 32. 32. МікроРНК контроль
 33. 33. Мальадаптивна та адаптивна відповідь
 34. 34. lncRNA – довгі некодуючі РНК
 35. 35. LncRNAs associated with cardiovascular development and diseases Disease LncRNA Name Effect * Reference Atherosclerosis CDKNA/B ↑ [38] DYN-LRB2-2 ↑ [39] RP5-833A20.1 ↑ [40] Cardiac Hypertrophy CHRF ↑ [10] MHRT ↑ [41] Heart Failure LIPCAR ↓/↑ [42] Coronary Artery Disease ANRIL Unknown [43] Ischemia and Reperfusion UAC1 ↓ [44] Cardiac Development BVHT ↑ [9] TERMINATOR ↓ [45] ALIEN Unknown [45] AK143260 Unknown [45] FENDRR Unknown [46] Myocardial Infarction MIAT Unknown [47] APF ↑ [48] ANRIL Unknown [43] MIRT1 ↑ [49] MIRT2 ↑ [49]
 36. 36. Декомпенсація ЗАГИБЕЛЬ КАРДІОМІОЦИТА ЗАПРОГРАМОВАНА НЕЗАПРОГРАМОВАНА АПОПТОЗ АУТОФАГІЯ НЕКРОЗ
 37. 37. ФАТАЛЬНІ ПАРАДОКСИ ГІПЕРТРОФІЇФАТАЛЬНІ ПАРАДОКСИ ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДАМІОКАРДА V3 → S2 При збільшенні об`єму в кубі – площа збільшується лише в квадраті Зменшення питомої поверхні клітин → погіршення транспорту речовин Кількість судин, що живлять серце, не збільшується Погіршення оксигенації та трофічного забезпечення Кількість нервових закінчень у серці не збільшується Часткова денервація серця → підвищення чутливості до адренергічних впливів
 38. 38. КАРДІОСКЛЕРОЗ – НЕВБЛАГАННИЙ НАСЛІДОК ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА
 39. 39. КАРДІОСКЛЕРОЗ – НЕВБЛАГАННИЙ НАСЛІДОК ГІПЕРТРОФІЇ МІОКАРДА
 40. 40. Принципи новітньої терапії

×