Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зошит друга природи. 3 клас

55,271 views

Published on

Зошит друга природи. 3 клас. Автор:І.В.Грущинська

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

зошит друга природи. 3 клас

 1. 1. Ірина ГРУЩИНСЬКА
 2. 2. УДК 57.081.1(075.2+О76) ББК 20я721-4 Г91 Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичноі' ради з питань освіти Міністерства освіти інауки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 08 січня 2014 р. м9 14.1/12-Г-7) А в т о р: І. В. Грущинська Дорогий друже природи! Разом ми продовжимо досліджувати світ природи. У цьому році на уроках природознавства ти дізнаєшся багато нового, цікавого та ко- рисного про воду і повітря, гірські породи й енергію, рослини ітварин, людину та 'іі організм, тобто про все те, що оточує нас у нашому спіль- ному домі - на планеті Земля. У зошиті пропонуються різноманітні завдання, які допоможуть тобі зрозуміти світ навколо себе, замисли- тися над тим, які знання і навички, отримані на уроках, допоможуть тобі у повсякденному житті. Ти, як і раніше, можеш оцінювати запро- поновані завдання. Якщо тобі подобається їхивиконувати, то намалюй у кружечку біля завдання веселе обличчя А якщо ні - то сумне 'Ї' . Обираючи правильні відповіді, позначайіх такі/ ї або зафарбо- вуй потрібний кружечок твоїм улюбленим яскравим кольором. У третьому класі ти продовжуєш важливу дослідницьку роботу - ведеш спостереження за погодою й неживою та живою природою. Ти пам'ятаєш, що спостереження можна проводити двічі на тиждень: у ті дні, коли в тебе за розкладом уроки природознавства. Як це зро- бити правильно, тобі обов'язково нагадає вчитель, а сторінки нашого «календаря природи і погоди» ти знайдеш наприкінці цього зошита. Сподіваємося, що всі завдання, вміщені в зошиті, будуть для тебе корисними й цікавими, а також допоможуть краще зрозуміти навко- лишній світ. Київ Видавничий дім «Освіта» 2014 © І. В. Грущинська, 2014 |5вм 978-617_656-29о_0 © Видавничий дім «Освіта», 2014
 3. 3. Зустріч 1. ЯК ЛЮДИНА ПІЗНАЄ ПРИРОДУ? (с. 5-7) 1. Яку цінність має для тебе природа? Склади роз- т ` і повідь. А для цього пригадай і допиши. 1 До неживої природи належать: До живої природи належать: 2. Запиши назви природних явищ, за якими тобі довелося спостерігати влітку. 1. 2. 3. 4. З. Поміркуй і розкаэки, чому людині потрібно ви- О вчати природу. Запиши в першому стовпчику методи пізнання природи, а в другому - прилади, необхідні для цього. Підкресли назви тих прила- дів, якими ти вмієш користуватися.
 4. 4. Зустріч 2. ЯКІ НЕЗВИЧАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ЗВИЧАЙНА ВОДА? (с. 10-12) і у 1. Обери і підкресли тільки правильні властивості води. Має чудовий синя _ смак - без смаку і безбарвна При нагріванні розширюється - “і при нагріванні стискаєтьёяі _ У твердому стані вода важча, ніж у у твердому стані вода легшаа, ніж у рідкому _ »- 2. Допиши речення. Перехід води із рідкого стану в газоподібний називається . Коли пара охолоджується, то знову перетворюється на @ З. З'єднай стрілочками правильні, на твою думку, твердження. плавлення і _ . 100 градусів. ЛЬ0дУ ' г відбувається при Кипіння ТЄМПЄРЭТУРЇ ВОДИ
 5. 5. Зустріч З. ДЕ НА ЗЕМЛІ МІСТИТЬСЯ ВОДА? (с. 13-16) © міститься вода. 1. Розглянь підказки й допиши, де ще на Землі і 2. Зафарбуй крапельки таким чином, щоб позна- чити, скільки, на твою думку, міститься води в різних тілах неживої й живої природи. Кавун Ф Пісок Ф Медуза З Лід б Ф З. Наведи 1-2 докази того, що без прісної води немає життя. Скористайся малюнком-підказкою.
 6. 6. цтміч «і, Лід. ІЗНАЇГГЇІ ПА і-ЄАРГЗЧ іії-, ЄЇГЇЕІЇІЕ (ПЇЕЇТОВОГО (ЇПЄЕі-*ъііуд (с. 17) 1. Допоможи рибці Немо подорожувати. Знайди і підпиши на карті світу назви чотирьох океанів. Знайди і покажи протоки, які об'єднують їх у єди- ний і цілісний Світовий океан. 2. Пригадай. Як розподіляються на Землі запаси 'і "її солоної та прісної води? Зафарбуй малюнок двома кольорами.
 7. 7. Зустріч 5. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ВОДИ В ЖИТГІ ЛЮДИНИ? (с. 18-19) 1. Познач правильні, на твою думку, відповіді на запитання: «Чому люди здавна селилися лише там, де були водойми? » Поясни, чому ти так уважаєш. О Уся господарська діяльність людей пов'язана з водою. О Прісна вода необхідна для приготування їжі й пиття. О Морську воду використовують для виготовлення паперу та ін- ших важливих виробів. О Прісна вода необхідна для життя всіх рослин, тварин та інших живих істот. О Без прісної води неможливо вирощувати багаті врожаї куль- турних рослин. О У наш час люди навчилися розводити свійських тварин без ви- користання прісної-води. О Без води не досягнеш чистоти: вода - «великий санітар». О Люди здавна займалися рибальством та судноплавством. О Мальовничі куточки природи для відпочинку людей знаходять- ся поблизу водойм. 2. досліди з допомогою дорослих, як приблизно розподіляються витрати води у твоїй родині впро- довж одного тижня. Познач на малюнку різними кольорами. І Прибирання І Ванна, душ, умивання І Прання І Митгя посуду І Приготування їжі І Інше
 8. 8. Зустріч 6. ЯК ОХОРОНЯТИ БЕЗЦІННИЙ СКАРБ ЗЕМЛІ - ВОДУ? (с. 20-21) Ю 1. Обери твердження, з якими ти погоджуєшся, і познач їх знаком ЧИ правильно ВЧИНЯЮТЬ ЛЮДИ, КОЛИ: О миють власні машини в річці або озері; Овисаджують на берегах водойм верби та інші водолюбні рослини; О скидають сміття та різні непотрібні речі на берегах водойм й у ВОДУЗ О будують на берегах водойм промислові підприємства, а відхо- ди виробництва спускають у воду; О проводять ретельну очистку стічних і промислових викидів, перш, ніж вони потрапляютьу воду; О розташовують тваринницькі ферми поблизу водойм; О дбають, щоб добрива та інші хімікати, які вносять у ґрунт на по- ляхі городах, із дощовими потоками не потрапляли у водойми? 2. Поясни зміст твердження: «Забрудненою водою ф можна користуватися без шкоди для здоров'я». Запиши його так, як, на твою думку, воно звучати- ме правильно. " “ З. Відгадай загадку, намалюй відгадку. Усі рослини й тварини вживають, у кожній хаті її мають.
 9. 9. Зустріч 7. ЗАПИТАЄМО В МАТІНКИ ПРИРОДИ: ВОДА - РУЙНІВНИК ЧИ ВОДА - РЯТІВНИК? (с. 22-23) © Сильні зливи і град шкодять містам і селам. 1. «Посортуй» твердження. Ті, у яких ідеться про корисні властивості води, підкресли зеленим олів- цем, а ті, у яких ідеться про шкідливі, - червоним. Люди використовують прісну питну воду в побуті й господар- ській діяльності. Швидке підняття рівня води у річках створює небезпеку, Водойми - це зручні шляхи сполучення між різними країнами й населеними пунктами. Сильні зливи сприяють утворенню ярів. Населені пункти виникли там, де була прісна вода. Біля водойм розташовуються місця для відпочинку. 2. Домалюй схему утворення яру. Поясни, чому ` виникають яри. Чим вони небезпечні?
 10. 10. Зустріч 8. ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ВОДУ (с. 24) 1. Відгадай загадку й запиши відгадку. Поясни, про які в ній ідеться. Я іхмарка, ітуман, я лечу, пливу, біжу, я струмок і океан, на ставку, як скло лежу. 2. Запиши температуру танення льоду Ш Ш Ш та температуру кипіння води Ш І] Ш . 3. Роздивись емблему води. Намадпой свій варіант. і 4. Розроби і запиши план корисних дій, який допоможе тобі економити прісну воду. 1 . 2. З. 4. 5. Допиши речення. Корисним для мене було дізнатися, що вода Мене зацікавило, що вода
 11. 11. Зустріч 9. ЯКІ ВЛАСТИВОСТІ МАЄ ПОВІТРЯ? (с. 28-30) Ф 1. Які властивості повітря ти знаєш? Допиши. _ і і і * і Займає простір При нагріванні 0 2. Хто дихає повітрям, розчиненим у воді? . Познач кольоровим олівцем. Поясни, чому ти так уважаєш. ру. Допиши речення. @ З. Досліди і поясни, чому м'яч підскакує після уда- Повітря і має здатність
 12. 12. *чи Зустріч 10. З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ПОВІТРЯ? (с. 31-33) 1. Що таке повітря? Вибери правильне слово. Доповни речення. в) суміш. а) мішанина; б) поєднання; Повітря - це ____ газів. 2. Пригадай і запиши. Із яких газів складається повітря? Сд З. Поясни Повітряним Дракончикам: о Птахи під час сильних морозів настовбурчують пір'я; о сніг називають «теплою ковдрою» для рослин; ` Д о узимку люди намагаються накопичувати сніг на полях, городах, у садах під фруктовими деревами; о «хутро добре зігріває взимку; о краще вдягнути, коли холодно, декілька кофтинок, ніж одну, але теплішу; “ о у термосі чай довго залишається гарячим. Доповни речення.
 13. 13. й са. , 5 . д ті? водною поверхнею. *вищої Водойма Суходіл ' і Водойма Суходіл 2. досліди, поміркуй 1 поясни, чому батареї опа- ї. и лення розташовують, зазвичай, під вікнами, а не під стелею. Допиши речення. Від охолодження повітря . й опускається донизу - до батареї, там воно нагрівається й , а внаслідок цього піднімається вго- ру, обігріваючи всю кімнату. . дд є діоьдзтщовї схеми утворення вітру над суходолом і '
 14. 14. Зустріч 12. ЯК ВІТЕР УПЛИВАЄ НА ПРИРОДУ ЗЕМЛІ? (с. 36-37) 1. Пофантазуй і створи візитівку для вітру. 2. Поміркуй і поясни, чому північний, півден- Ф ний, західний і східний вітри приносять нам різ- ну погоду. Встав пропущені слова. Скористайся підказками. безхмапнайсхка _ ВИПаДаЮТЬ ОПаДИ Північний вітер - дме із , де впродовж усього року панує холоднеча. Північний вітер завжди приносить Південний вітер - дме із' . . в' , де впродовж усьо- го року тепло. Південний вітер приносить Західний вітер - дме і , де напо- внюється вологою над Атлантичним океаном. Тому західний вітер приносить хмари, із яких Східний вітер - дме із ` , де знаходиться великий простір суходолу і волога в повітря не потрапляє. Тому східний вітер приносить й погоду.
 15. 15. Зустріч 13. ЧОМУ ПОТРІБНО ОХОРОНЯТИ ПОВІТРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ? (с. 38-39) 1. Знайди і познач види транспорту, які, на твою думку, не забруднюють повітря. із" , у 2. доведи, що збереження чистоти повітря є запо- рукою життя на Землі. Намалюй плакат, що під- тверджує цю думку.
 16. 16. Зустріч 14. ПЕРЕВІР, як ти ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ свої ЗНАННЯ про ПОВІТРЯ (с. 40-41) 1. «Зашифруй» властивості повітря-Для цього випиши тільки ті цифри, якими вони позначені. 1 - прозоре; 2 + погано проводить тепло; З - забарвлене у блакитний колір; 4 - пружне; 5 - не стискається; 6 - займає увесь простір; 7 - безбарвне; 8 - при охолодженні стискається; 9- легше за воду; 1 0 - при нагріванні розширюється. властивості повітря: ШІШІШІЇЕШ. 2. Для чого потрібне повітря, у якому є кисень, живим іототам? Зафарбуй кружечок з відповіддю, яку ти вва- жаєш правильною. Повітря потрібне живим істотам, щоб О ЖИВИТИСЯ Ф дихати Ф рухатися З. Уяви фантастичну ситуацію: ти - космонавт, який досліджує різні планети. Обери і познач ту, на якій умо- ви подібні до земних. О Містить повітря і воду, але в повітрі немає кисню. О У повітрі міститься кисень, є вода в рідкому, твердому й газо- подібному станах. 4. Поясни, яке повітря ми називаємо чистим. Чисте повітря - 5. Допиши речення. Корисним для мене було дізнатися, що повітря Мене зацікавило, що повітря
 17. 17. д Тейт ГІРСЬКІ породи. ґрунти „д и іівэзг і_ ' 1,. Допиши речення. Тверда поверхня Землі складається з 2. Прочитай і Поміркуй. Що об'єднує ці слова? Пош: Викресли «зайве». Допіпшт власні приклади. Кам'яна сіль, пісок, глина, деревина, топаз, граніт, вугілля, скло, крейда, гравій, берил, пластмаса, кварц, ГЩЇ ґ"""ёг'"*: доріг; ї; п, це і„___ії ті. 7 Н ёі *і З. Дослідп й порівняй властивості піску, глини и -- г- крейди. Постав 69, або Єувідповідних клітинках. пісок і питна іЇ іікрейда *ь Властивості і пухкість і О о щільність і іі іі О О розсипчастість о іі с) О пластичність О
 18. 18. Зустріч 16. ЩО ТАКЕ КОРИСНІ КОПАЛИНИ? (с: 47-49) 1. Наведи приклади твердих, рідких і газоподіб- них корисних копалин. Корисні; копалини ї і ' 2. Запиши способи, за допомогою яких видобу- вають: і* * залізну руду _________„_„_„____г_______„______; о кам'яне вугілля ; о нафту і природний газ Зустріч 17. НАВІЩО людям ПОТРІБНІ , КОРИСНІ КОПАЛИНИ? ' 1. Які паливні корисні копалини ти знаєш? Запи- ши приклади. Розкажи, як люди застосовують їх у своєму житті. 2. Без яких корисних копалин не можна побудува- ти будинок? Досліди, поміркуй і запиши.
 19. 19. Зустріч 18. чим ґрунти ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД гірських ПОРІД? (с. 52-54) Ф 1. Обери потрібне слово і Доповни речення. @твердістю ©температурою родючістю ф 2. Встав у текст пропущені слова. Залишки рослин і тварин, перегниваючи, перетворюються на . Найродючіші називаються Зустріч 19. ЯК СКЛАД ГРУНТУ ВПЛИВАЄ НА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ? (с. 55-56) дослідй склад і властивості ґрунту в своїй місце- вості. для цього візьми на подвір'ї грудочку ґрунту й вивчи її з допомогою батьків. Дізнайся: а) чи входять до складу ґрунту пісок, глина, перегній; б) чого в ґрунті міститься більше: піску чи глини; в) чи багато в ґрунті перегною? Зроби висновки й запиши їх.
 20. 20. Зустріч 20. ЗАПИТАЄМО в мАтінки природи: як поліпшити РОДЮЧІСТЬ ґрунту? (с. 57) панові Кроту скласти пам'ятку корисних знань для тих, хто хоче підвищити родю- чість ґрунтів на своїй присадибній ділянці чи дачі. О ру вчасне і спушування ВНЄСЄННЯ ЗНИЩЄННЯ зрошування ґрунтів під час посухи О і відповіді. стрілочками. о запобігти розвіюванню розпушених ґрунтів, коли дмуть сильні вітри; Лісові смуги насаджують для того, щоб о поділити поля на окремі частини; о на полях затримувалося більше снігу для кращого накопичення вологи; о у них поселялися птахи й інші тварини, які допомагають знищувати комах - шкідників культурних польових рослин; о поля виглядали акуратно, а краєвиди були мальовничими.
 21. 21. Зустріч "21. ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ГІРСЬКІ ПОРОДИ ТА ГРУНТИ (с. 58) 1. Упізнай гірські породи. Запиши їх назви. 2. Згрупуй корисні копалини за способом їх викори- стання: Корисні копалини поділяються на такі групи: З. Доповни приказку. Поясни свою думку. добре обробляй, будеш мати М . 4. Обери й підкресли. Що належить до природних ба- гатств кожної країни? Поясни свою думку. Автомобільні дороги. Корисні копалини. Родючі ґрунти. Прісна вода. Забруднене повітря. 5. Допиши речення. Корисним для мене було дізнатися, що гірські породи Мене зацікавила така інформація про ґрунти:
 22. 22. Зустріч 22. ЩО ТАКЕ ЕНЕРГІЯ І дЛЯ ЧОГО ВОНА ПОТРІБНА? (с. 62-64) @ 1. Допиши речення. , і ` Здатність тіл виконувати роботу і рухатися називається 2. Поясни хлопчику Струму, що художник хотів зобразити на малюнках. доповни підписи. Використання Опора "ін" електроенергії у електромереж . а Викопні рослини електро- станція
 23. 23. Зустріч 23. ЯК СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ ВПЛИВАЄ НА ПРИРОДУ ЗЕМЛІ? (с. 65-67) правильну, на твою думку, відповідь. стрілочкою дві частини одного речення. Зелені рослини живляться завдяки о руху води. о дії вітру. о енергії Сонця. і дві причини, чому людям варто ширше використовувати сонячну енергію. їх. що зображено на «космічних» фо- тографіях. Разом із дорослими фотовис- тавку «Погляд із Космосу».
 24. 24. ”Ф” Зустріч 24. ЯКІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ Є НЕВИЧЕРПНИМИ? (с.68-69) __ 1. «Посортуй» джерела отримання енергії. З'єднай стрілочками. о НАФТА о ОСОНЦЕО і - оКАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ о у у о ВІТЕР о в оДРОВА о ОТОРФ 0 0 РУХИ ВОДИ о ОПРИРОДНИЙГАЗО 2. Уяви, що тобі запропонували розробити проект пам'ятника електричній лампочці. На що треба звернути увагу насамперед? Намалюй свій проект. Дізнайся, як «приходить» світло до твоєї кімнати.
 25. 25. 1. Поміркуй і поясни, чому енергію Сонця назива- ють «зеленою». Доповни речення. ЧИСТА ТЕМНА СВІТЛА НЕВИЧЕРПНА КОРИСНА НЕОБХІДНА 2. Обери івстав пропущене слово. У сонячних батареях і на сонячних електростанціях енергія Сонця перетворюється на енергію. @ теплову @ електричну світлову З. Роздивись, упізнай іпідпиши.
 26. 26. Зустріч 26. ЯК «ПРИРУЧИТИ» ВІТЕР? (с. 72-73) 1. Пригадай, як відбувається виникнення вітру влітку вдень над суходолом і водною поверхнею. Домалюй схему й допиши до неї пояснення. і І ”и І 1 1 І 2. Як вітер допомагав людям у давнину і тепер? Порівняй і запиши приклади. На водоймах - На суходолі. - 3. Домалюй вітрильник і' вітряк.
 27. 27. Зустріч 27. ЧОМУ ВОДУ НАЗИВАЮТЬ НЕВТОМНОЮ ТРУДІВНИЦЕЮ? (с. 74-75) Ф 1. Доповни речення. Енергія рухомої води річок та Світового океану - ч: 0 ЧИСТА 0 БЕЗКОШТОВНА о ВИЧЕРПНА о НЕВИЧЕРПНА о РІДКА ф 2. Обери і встав пропущене слово. Енергію рухомої води можна перетворювати на енергію. ЄК) теплову (Фєлектричну вітрову Зустріч 28. ЯК ТИ ЕКОНОМИШ ТЕПЛО ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ? (с. 76-7 7) 1. Поміркуй і поясни, чому потрібно заощаджува- ти електричну енергію й тепло. У своїй розповіді використай слова-підказки. _ вичерпання корисні копалини 2. Склади і запиши правило енергозбереження, яке ти вважаєш найважливішим. Ж ё; Е 1 да х . -.-9-г-пчппїтт ааааааааааааааааа аааааааа
 28. 28. Зустріч 29. ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ЕНЕРГІЮ ТА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ (с. 78) . 1. Доповни визначення. Енергія - це здатність тіл виконувати і ї 2. У які види енергії може перетворюватися сонячна енергія? Доповни схему. З. Придумай і запиши назву для міста або країни, мешканці якої ко- ристуються тільки» чистою енергією. Намалюй її герб. 4. Підкресли зеленим олівцем невичерпні джерела енергії. оСОНЦЕ оДРОВА оВІТЕР оТОРФ -РУХОМАВОДА оНАФТА оКАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ оПРИРОДНИЙ ГАЗ оМОРСЬКІ ХВИЛІ 5. Допиши речення. Корисним для мене було дізнатися, що енергія Мене зацікавила така інформація про енергію
 29. 29. Зустріч ЗО. ЯК «УПІЗНАТИ» РОСЛИНИ? (с. 82-84) 1. Поміркуй. Обери і познач, яке з трьох визначень, на твою думку, є найточнішим. О Для живлення рослинам потрібні: сонячне світло, повітря, що містить кисень, вода й поживні речовини з ґрунту. О Для живлення рослинам потрібні: сонячне тепло, повітря, вода й поживні речовини з ґрунту. О Для живлення рослинам потрібні: сонячне світло, повітря, вода й поживні речовини 3 ґрунту. @ 2. Доповни ознаки організмів. Рослини, як і всі інші живі істоти, живляться Зустріч 31. ЯКІ РОСЛИНИ - КВІТКОВІ? (с. 85-87) «Посортуй» квіткові рослини на чотири групи за будовою квіток і плодів. 1 - тюльпан; 2 - конвалія; З - королйця; 4 - чорнобривці; 5 - вишня; 6 - кавун; 7 - малина; 8 - дуб; 9 - ліщина. о ШШ Квітки ШШ Ш Соковиті Ш Ш плоди Ш о ШШСуцвіттяШШ Е „йди Е о
 30. 30. Розглянь, як розташовуються гілки на стовбу- рі ялини. Разом із Мудрим Лісовичком приблиз- но визнач, скільки їй років. Запиши хід свого міркування. У ялини гілки розташовуються , усього ми змогли з налічити _„ і ї _ _ Ї , додамо ще 2-3 роки, що пройшли з початку проростання насінини, й отримаємо, що вік ч а ялини становить приблизно Й років.
 31. 31. Зустріч 33. ЯК З'ЯВИЛИСЯ КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ? (с. 90-91) твердження. Рослини, які людина спеціально вирощує для своїх потреб, називаються рослини. кружечки біля дикорослих у зелений колір, а біля культурних - у червоний. Зустріч 34. ЯКІ УМОВИ НЕОБХІДНІ РОСЛИНАМ ДЛЯ ЖИТТЯ? (с. 92-94) " схему. За ії допомогою ви, необхідні рослинам для життя. про умо- "' і. -""'с*` 'Р
 32. 32. Зустріч 35. ЯК РОСЛИНИ ПРИСТОСОВУЮТЬСЯ ДО РІЗНИХ УМОВ ЖИТТЯ? (с. 95-96) і Ф 1. Прочитай назви рослин і «зашифруй» їх за влас- а тивостями. До першої групи помісти цифри, яки- ми позначені рослини, що живуть у водоймах, - водолюбні, до другої - рослин, які полюбляють, коли в ґрунті є надлишок вологи, - вологолюбні. 1 - верба; 2 - рогіз; 3 - очерет; 4 - латаття біле; 5 - глечики жовті; 6 - ряска. Водолюбні ШШШШШШ Вологолюбні ШШШШШШ 2. Наведи 2-3 приклади теплолюбивих рослин і запиши їх. З. Склади і розкажи казку про фантастичну рослину, яка бажа- ла жити скрізь.
 33. 33. 31 Зустріч 36. ЯК РОЗМНОЖУЮТЬСЯ РОСЛИНИ? (с. 97-98) цифри, якими позначено плоди і на- сіння квіткових і хвойних рослин. у який спосіб вони розмножуються. 1 - сосна; 2 - груша; 3 - огірок; 4 - модрйна; 5 - шипшина, 6 - кавун; 7 - ялина; 8 - сонях; 9 - ялиця. Квіткові рослини Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Розмножуються , яке міститься в Хвойні рослини Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Розмножуються , яке міститься в і біля кожного малюнка циф- -. , ру, що відповідає назві органа рослини, з якого ії можна виростити. 1 - насіння; 2 - стеблові живці; З - листки (листкові живці); 4 - вуса; 5 - цибулини; 6 - бульби.
 34. 34. Зустріч 43. ЯК ЗВІРІ ПРИСТОСУВАЛИСЯ ДО ЖИТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ? (с. 114-116) ' 1. Поміркуй і поясни, чому, на твою думку, звірі - найближчі родичі людини. 2. Прочитай. Чи можеш ти погодитися з цією думкою? Усі лісові звірі мають відмінний слух, нюх і зір. Зустріч 44. ЯК ЗВІРІ ПІКЛУЮТЬСЯ @ ПРО СВОЄ ПОТОМСТВО? (с. 117-118) 1. З'єднай стрілочками дві частини речень. У надійному укритті - ГНІЗДІ, норі чи дуплі - ддсенята, малята народжуються оленя-га, сліпими, голими й безпо- 3айче„ята_ мічними, як, наприклад, Звірі, які не будують спеціальних укриттів для виведення потомства, народжують добре білченята, РОЗВИНЄНИХ, ЗРЯЧИХ ъкаченята, МаЛЮКІВ, ЯКІ ШВИДКО мишенята_ спинаються на власні ноги, як, наприклад,
 35. 35. Зустріч 36. ЯК РОЗМНОЖУЮТЬСЯ РОСЛИНИ? (с. 97-98) цифри, якими позначено плоди і на- сіння квіткових і хвойних рослин. у який спосіб вони розмножуються. Квіткові рослини Ш Ш Ш І] Ш Ш Ш Ш Ш Розмножуються , яке міститься в Хвойні рослини Ш Ш Ш Ш П] Ш Ш Ш Розмножуються , яке міститься в і біля кожного малюнка циф- , ру, що відповідає назві органа рослини, з якого її можна виростити. 1 - насіння; 2 - стеблові живці; З - листки (листкові живці); 4 - вуса; 5 - цибулини; 6 - бульби.
 36. 36. З її 1. Розкажи про значення тварин, використавши і підказки. с? 2. Роздивись і поміркуй. Чим могла допомогти і) природі знаменита білка з мультфільму? . а 1?Е***Т7Ї"' з А. з з? а* . МИ-Н - іід; її. „ І. . у' 9.5 д; *' т. ,- ' 1. Розглянь малюнки. Досліди і запиши. (9 ` . »двд Зі скількох частин складається тіло дорослих комах? Скільки пар кінцівок мають комахи? @
 37. 37. 2. Які комахи - наші «друзі», які - «вороги», а які - «сусіди»? Наведи 1-2 прикладицПомір- куй, чи правильно називати одних комах «друзя- ми », а інших - «ворогами» для природи. ,до «Друзі» 3 _ . «Вороги»: «Наші сусіди»: . Ф Зустріч 39. як РИБИ ПРИСТОСУВАЛИСЯ до життя у ВОДОЙМАХ? (с. 104-106) Ф 1. Запиши основні зовнішні ознаки будови риб. Усі риби Упиши назви груп. З'єднай стрілочками зі зображеннями. ШШШШШШШ - @ 2. На які дві групи можна розподілити всіх риб? ШШШШШШШШШШШ
 38. 38. Зустріч 40. ЯКІ ТВАРИНИ ПЕРШИМИ ЗАСЕЛИЛИ СУХОДІЛ? (с. 107-108) у Чому земноводні отримали таку назву? * , А. й 7 свою думку. Зустріч 41. ЯК ПТАХИ ПІДКОРИЛИ ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР? (с. 5-7) 4 0 ж? Чим живляться птахи? . за групами. Упиши номери. 1 - соловейко; 2 - вивільга; 3 - мухоловка; 4 - синиця; 5 - ластівка; 6 -- зозуля; 7 - чапля сіра; 8 - мартин озерний; 9 - рибалочка; 10 - крячок річковий. ` штщші РОСЛИНОЇДНІ ШШШШШ ШШШШШ
 39. 39. Зустріч 42. ЯК ПТАХИ ПІКЛУЮТЬСЯ ПРО СВОЄ ПОТОМСТВО? (с. 112-113). рядку. Познач. У які групи можна об'єднати цих птахів? Запиши. Ю 1. Роздивись і поміркуй, хто зайвий у кожному й. . ШШШШШ ШШШШШШШШШ 2. Склади 1 запиши правила поведінки людей у природі навесні, коли птахи виводять потомство. За бажанням проілюструй їх кадрами з діафільму.
 40. 40. Зустріч 43. ЯК ЗВІРІ ПРИСТОСУВАЛИСЯ ДО ЖИТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ? (с. 114-116) А 1. Поміркуй і поясни, чому, на твою думку, звірі - найближчі родичі людини. 2. Прочитай. Чи можеш ти погодитися з цією думкою? Усі лісові звірі мають відмінний слух, нюх і зір. Зустріч 44. як ЗВІРІ ПІКЛУЮТЬСЯ @ про своє потомство? (с. 117-118) 1. З'єднай стрілочками дві частини речень. У надійному укритті - гнізді, норі чи дуплі - досенята, малята народжуються оденята, сліпими, голими Й безпо- 3айченята_ мічними, як, наприклад, Звірі, які не будують спеціальних укриттів для виведення потомства, народжують добре білченята, розвинених, зрячих 'ьКа-. ЮНШ-а, МаЛЮКІВ, ЯКІ ШВИДК0 мишенята_ спинаються на власні ноги, як, наприклад,
 41. 41. @ 2. Підкресли твердження, з якими ти можеш погодитися. о піклуються про своє потомство. о вигодовують своїх малят молоком. о облаштовують свої укриття перед народженням малят. о навчають своїх малят, як уникати небезпеки. о живуть разом зі своїми батьками все життя. Зустріч 45. чим ДИКІ ТВАРИНИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД СВІЙСЬКИХ? (с. 119-121) 1. Намалюй або розкажи про тварину, яку, на твою думку, люди приручили першою. ф 2. Які з цих тварин, на твою думку, НЕ належать до свійських? Познач. С) КОРОВА О ВЕРБЛЮД ОКІНЬ Отутовий ШОВКОПРЯД ОСТАВКОВИЙ КОРОП с) ТАРГАН
 42. 42. і і Зустріч 46. у чому ЗАГАДКОВІСТЬ СВІТУ ГРИБІВ? * (с. 122-123) ' 15 п ф 1. Доповни речення. Пліснява в сирих приміщеннях, цвіль на продуктах, трутови- д . дд ки, порхавки, білі плями на листі рослин (огірків), чорні плями і І на плодах (яблуках, грушах), дріжджі - це - " близькі родичі тих, що мають шапинку й ніжку. 2. Вибери і підкресли тільки ті умови, які «подо- баються» шапинковим грибам. Гриби населяють: сирі, поганоосвітлені, темні, сухі, вологі, яскраво освітлені, холодні, теплі місцини. Вони «полюбляють» сонячну, теплу, морозну, дощову погоду. Зустріч 47. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЮТЬ ГРИБИ В ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДЕЙ? (с. 124-125) 1. Дізнайся, без яких грибів і хліба не спечеш, і квасу не поп'єш. Познач і поясни. Є ГРИБИ-ТРУТОВИКИ О ГРИБИ-ПОРХАВКИ О ДРІЖДЖІ 2. Поміркуй, гриби - корисні чи шкідливі. Обґрун- туй свою думку. Для цього запиши у дві колонки відомості про користь і шкоду, які можуть прино- сити гриби. Зроби висновки.
 43. 43. Зустріч 48. ЗАПИТАЄМО В МАТІНКИ ПРИРОДИ: ЧОМУ БАКТЕРІЇ НАЗИВАЮТЬ І ДРУЗЯМИ, І ВОРОГАМИ ЛЮДИНИ? (с. 126-127) 1. Роздивися схему й познач тільки ті продукти, які неможливо виготовити без допомоги бактерій. 2. Друзі чи вороги? Запиши у таблицю 1-2 при- клади користі і шкоди, які, на твою думку, можуть принести бактерп. З. Спробуй пояснити своїм молодшим друзям, що таке віруси. Запиши. Віруси -
 44. 44. Зустріч 49. ЩО ТАКЕ ЛАНЦЮГ ЖИВЛЕННЯ? (с. 128-129) ланцюг живлення із організмів, які живуть у ялиновому лісі в Карпатах. Для цього із запропонованих (ялина, білка, миша, дя- тел, куниця, орел) потрібні організми і стрілочками з відповідною ланкою ланцюга. Перша друга Третя Четверта ланка ланка ланка ланка ланцюг живлення із організмів, які жи- вуть у ставку. Для цього із запропонованих (водорості, дрібні рачки, молюски, плітка, карась, щука, судак, сом) потрібні організми і стрілочками з відповідною ланкою ланцюга. Перша дРУга Третя Четверта ланка ланка ланка ланка
 45. 45. Зустріч 50. ЯК ОХОРОНЯТИ ЗНИКАЮЧІ РОСЛИНИ? і (с. 130-132) Ф 1. Поміркуй і познач «зайві» рослини. 2. Де можна побачити, як ростуть у природних умо- вах рослини, занесені до Червоної книги України? Поміркуй та познач відповідь, яку ти вважаєш правильною. О МІСЬКИЙ ПАРК ОЛІСОСМУГА Ф БОТАНІЧНИЙ САД О КЛУМБА НА ПЛОЩІ З. Дізнайся і запиши приклади рослин, яким, на твою думку, загрожує небезпека зникнення. Рослини, які потребують охорони у: лісах СТЄ П ах горах водоймах
 46. 46. Зустріч 51. ЯК ОХОРОНЯТИ ЗНИКАЮЧИХ ТВАРИН? (с.133-134) твою думку, загрожує небезпека зникнення. Тварини, які потребують охорони: 2. Дізнайся і запиши приклади тварин, яким, на комахи риби птахи зырі О 3. Намалюй листівку, присвячену Дню Землі.
 47. 47. Зустріч 52. ДЛЯ ЧОГО СТВОРЮЮТЬ ЗАПОВІДНИКИ? (с. 135-136) 1. Прочитай і познач твердження, у яких, на твою думку, *йдеться про державні природні заповід- ники. О Це території, на яких зберігається вся нежива й жива природа - в 'і'і' первісному стані, і проводяться екскурсі'і'для громадян. О Це наукові установи, у яких проводиться робота по збережен- , ню рідкісних рослин і тварин в 'і'хньому первісномуприродному середовищі. О Території, на яких упродовж певного періоду охороняються окремі види рослин і тварин, але дозволяється господарська діяльність, якщо це не шкодить природі. О Це своєрідні «історичні музеї» природи, де природне сере- довище зберігається в чистому, не спаплюженому людською діяльністю, вигляді. 2. Обери і зафарбуй кружечок з відповіддю, яку ти вважаєш правильною. Скільки в Україні державних природних заповідників? є)) 10 @більше 20 понад 30 З. Дізнайся, чи є природні заповідники у твоєму рідному краю. Запиши назву того заповідника, у якому тобі хотілося б побувати. Намалюй вхідний квиток до цього заповідника.
 48. 48. Зустріч 53. ЗАПИТАЄМО В МАТІНКИ ПРИРОДИ: ЯКІ ЛЕГЕНДИ4ПРО РОСЛИНИ І ТВАРИН СКЛАДАЛИ В ДАВНИНУ? (с. 137-138) Пригадай або склади власну легенду про рослини і тварин свого краю та проілюструй її малюнками або фотографіями, Зустріч 54. ЕКСКУРСІЯ В ПРИРОДУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІЗНОМАНІТТЯМ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ РІДНОГО КРАЮ (с. 139) Поділися своїми враженнями про екскурсію в природу.
 49. 49. Зустріч 55. ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО РОСЛИНИ І ТВАРИН (с. 140) 1. Упізнай і познач тільки культурні рослини. 2. Допиши визначення. Свійська тварина - 3. Чи впливає жива природа на тебе і твою родину? Назви і запиши три приклади. 1. 2. 3. 4. Пригадай і розкажи, як у Червоній книзі України позначається рівень загрози для кожної рослини і тварини. Розфарбуй кружечки у відповідний колір. ЗНИКАЮЧІФ ВРАЗЛИВІО РІДКІСНІФ НЕОЦІНЕННІЮ 5. Допиши речення. Корисним для мене було дізнатися, що рослини і тварини Тепер я застосовую в своєму житті такі знання про рослини ітварин:
 50. 50. _Те1уїа шоста: й _ ілюдинА ТА оРгАніізмі і її! Зустріч за, Лізі „ПРАЦКЗЄ ііёхіі. : ї” (г. іїєМ-Іёб) , і О І* 1. Закінчи речення. Орган - це частина організму, що Система органів утворюється з ь. х 2. За що відповідають різні системи органів люди- ` ни? З'єднай стрілочками. Система органів чуття Травна Система органів дихання Кровоносна Опорно- рухова Надання міцності й форми тілу, здійснення рухів Забезпечення газообміну між організмом і навколишнім середовищем Перетравлення "ажі, забезпечення організму поживними речовинами Забезпечення органів поживними речовинами, киснем, перенесення шкідливих речевинндоорганів виділення Сприймання змін у навколишнкбмтЕ ищп* З. о об'єдн є всі системи о ганів? Помі к *й і З й (ха, . ЗЗПИШИ.
 51. 51. Зустріч 57. ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ СКЕЛЕТ І М'ЯЗИ? (с. 147-148) @ З'єднай стрілочками частини визначень. Скелет (кістяк) - це що здійснюють рух тіла та його окремих частин. 0 ПРАКТИЧНА РОБОТА: перевірка власної поста- сукупність кісток для опори тіла й захисту внутрішніх органів. ви. Виконавши завдання на сторінці 148 підручни- ка, запиши висновок про свою поставу. ВИСНОВОК: я маю Зустріч 58. ІЗ ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ТРАВНА СИСТЕМА? (с. 149-151) 1. Як ти розумієш, що таке травлення? Доповни визначення. Травлення - це складний процес їжі на речовини, які засвоюються 2. Разом із Калиною Пігулко доповни «ланцюжок» органів травлення. -> товстий кишечник -> пряма кишка
 52. 52. Зустріч 59. ЩО КОРИСНО ЇСТИ? (с. 152-154) 1. «Посортуй» харчові продукти на ті, що ма- ють рослинне й тваринне походження. З'єднай стрілочками. оХЛІБ о с МОЛОКО о о ФРУКТИ о о КАША ГРЕЧАНА о о КАША ВІВСЯНА о -опп- о ВЕРШКОВЕ МАСЛО о о КАША ПШЕНИЧНА о о М'ЯСО о о КАША РИСОВА о о РИБА о о ОВОЧІ о о ЯЙЦЯ о о ГОРІХИ о 2. Обговори з дорослими і «заповни» (намалюй або запиши назви продуктів) трикутник здорового харчування для своєї родини.
 53. 53. Зустріч 60. ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНЕ ДИХАННЯ? (с. 155-156) ф 1. Сформулюй твердження і запиши їх. дихання є ознакою Чисте повітря - запорука . Регулярно провітрюй приміщення, у яких перебувають люди, щоб і підтримувати в повітрі рівень @ 2. Пронумеруй правильну послідовність розташу- вання органів у ланцюжку дихання. Ш НОСОВА ПОРОЖНИНА Ш ГЛОТКА ШтРАхЕя Ш ГОРТАНЬ ШлЕгЕні Зустріч 61. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ КРОВООБІГ? (с. 157-159) 1. Прочитай і допиши текст. Зафарбуй прямокут- ники зі словами-підказками у той колір, який ти вважаєш правильним. Система кровообігу складається із та крово- носних судин, якими рухається кров: І . АРТЕРІЯ ВЕНА СЕРЦЕ ' 2. Добери і запиши ключові слова, які потрібно . використати у розповіді про значення кровообігу.
 54. 54. А 3. Прочитай листа, якого написав один школяр і @ своєму другові. Чи з усіма його думками ти по- годжуєшся? Якщо ні, то підкресли їх червоним олівцем. Я дуже хочу загартувати свій організм, зміцнити силу сво- 'іх м'язів і збільшити витривалість серця. Для цього я намага- юся якомога більше їсти жирної їжі, щоб збільшити свою вагу. Я займаюся фізкультурою і спортом, але не перевантажую себе фізичною працею, особливо тоді, коли потрібно допомогти дорослим. ВИСНОВОК: частота мого пульсу в стані спокою становить Ш Зустріч 62. ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ МАЄ ШКІРА? (с. 160-162) ф Допиши речення. Шкіра - це захисний покрив ПРАКТИЧНА РОБОТА: вимірювання частоти свого пульсу. Виконавши завдання на' сторінці 159 підручника, запиши висновок 'щодо частоти свого пульсу. Шкіра захищає від впливів середовища. Потрібно постійно дбати про своєї шкіри. тей своєї шкіри. Виконавши завдання на сторінці 160 підручника, запиши висновки щодо власти- востей своєї шкіри. ВИСНОВКИ: 1. 2. О ПРАКТИЧНА РОБОТА: дослідження властивос-
 55. 55. Зустріч 63. про що повідомляють ОРГАНИ чуття? (с. 163-164) 1. Обери і зафарбуй правильну відповідь. Ф Скільки органів чуття є в людини? в, , .. .. @@@ До них належать: ч? ? 4 . Ю 2. Добери й запиши прислів'я або загадку про органи чуття. Зустріч 64. ЯК ПОПЕРЕДЖУВАТИ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ЧУТТЯ? (с. 165-167) 1. Запиши, на якій відстані від очей повинні перебувати книжки й зошити під час занять. Як можна легко встановити цю відстань? ' 2. Допоможи дітям правильно обладнати своє ро- боче місце. Ти знаєш, що Аня пише лівою рукою, а її брат Степанко - правою. З якого боку під час письма повинна міститися настільна лампа на сто- лі в дівчинки? А в її брата? Поясни і запиши. На столів Ані лампа повинна стояти У Степанка - Джерело світла повинно розташовуватися так, щоб
 56. 56. Зустріч 65. ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ЛЮДИНУ ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (с. 168) 1. Прочитай назви систем органів, які «заховалися» у таблиці. Які системи органів « не названі »_? Запиши. 2. Доповни твердження. Людина - частина природи. Вона вміє , ВИСЛОВЛЮВЭТИ ДУМКИ за ДОПОМОГОЮ , ____ї_: _________працювати . З. Поміркуй і поясни. Чому не можна торкатися брудни- ми руками до очей та їжі? 4. Запиши 1-2 гумористичні поради тим, хто НЕ хоче вести здоровий спосіб життя. 5. Допиши речення. Корисним для мене було дізнатися, що організм людини Тепер я застосовую в своєму житті такі знання про людину та 'ії організм:
 57. 57. Датищпроведещі-іня д _- спостережкень і т) впли-сдам . .._„. .з. і.. .иа. „»тм-ддд„шмаы„ддьдз_уз. .„. ..и _ і, „„. „ . „„, .„. „„-. „„„„_„„„__, .„_„„„ „„„„. „„, ._Г_ Температура _ „ повітря її” і Стан неба - хмарність Опади Довжина тіні *від гномона ' Природні явища, які тобі і. ІЭДЕ';92'„„ ітварин і ПОГОДА й? нежива піэиізодд і
 58. 58. СПОСТОРОЖЄНЬ і ПОГОДА Й НЕЖИВА ПРИРОДА Температура повітря і і і Станнеба- хмарність а „ , це „„. ..„. „_ „т3„. _,. ..„. ..„. ... „ „м Опади Впер Довжина тіні від гномона Природні явища, які тобі . , ііі, іт. ііііііііііііііііішіііі, „ііішіііііііііііііі„ запам'яталися _ х ЖИВА ПРИРОДА рослин; ітварин: „і
 59. 59. ,дати проведення СПОСТЗРЄЖЄНЬ Температура повітря Стан неба - хмарність Опади Вітер довжина тіні від гномона Природні явища, які тобі запам'яталися Стан рослин ітварин _ Праця “людей увтсп йселі і і і ' і ПОГОДА Й НЕЖИВА ПРИРОДА
 60. 60. Дати проведення ШРСТЧРЄЖРНЬ і ПОГОДА Й НЭКИВА ПРИРОДА Температура повітря Стан неба - хмарність Опади Вітер Довжина тіні від ГНОМОНЭ Природні явища, які тобі т запам'яталися Стан рослин , ітварин і і ЖИВА ПРИРОДА и і і ё- і ,1 - . „ям Праця людей у місті 9 й селі
 61. 61. дати проведення г епостережень ПОГОДА Й НЕЖИВА ПРИРОДА Температура повітря _ Стан неба - хмарність Опади Вітер довжина тіні від гномона Природні явища, які тобі запам'яталися Ї рослин У ПРИРОДАО З Стан : ітварин Праця і людей умісті А й селі
 62. 62. Дати проведенняё є і я СПОСТЧРЄЖЄНЬ і с ПОГОДА Й НЕЖИВА ПРИРОДА Температура ' і з і г повітря Стан неба- і* і ИЖ 1 хмарність м* 5 ю і Опади А і Вітер ” і 5 Ї Довжина тіні і з від гномона ї ` а . „ „ %___ . __ _. _-. . Природні ' А ; Т явища, які тобі і запам'яталися і і і Стан рослин ітварин
 63. 63. :: :г-: ::в-ґцгїд КАЛЕНДді-ёр за 20'і рік Дати проведення у в д у спостережень у__ в в з в в в ПОГОДА Й НЕ)КИВА ПРИРОДА Температура п повітря Стан неба - ` *- хмарність в *х Вітер Довжина тіні від гномона Природні явища, які тобі „ запам'яталися ' )КИ ВА ПРИРОДА
 64. 64. КВГГЕНЬ Зеічтш року г. ... _.„. ._мм_. .._. ._ . -«. ... ... ... ._. ..м__. _.__. ... .д. „п„ . ..мат „Т. ,___- к. ... ш-. ..-. „-. ... _.». __. ,.. ... ____. ._„` . ... .. .. ... _.. _.? ._. _.. ._. .-. Ї,. .._. ... ... .__. дати проведення? в і в в* в в Ї д спостережень у . у; ______ д в 5 і ПОГОДА й нвживд приводів ` і і 7 Температура ` І повітря д » Е стан неба -- хмарність Довжина тіні і від гномона ї Природні і явища, які тобі * а запашяталися І і стан рослин Е і і я і тварин Праця людей у місті й селі
 65. 65. ТРАЗЕііё 20'і року Дати проведення і д спостережень в і Температура повітря Стан неба - хмарність і Опади ь . і „ . 7 і довжина тіні від гномона г Природні явища, які тобі запам'яталися ЖИВА ПРИРОДАО Стан рослин ітварин Праця людей У МЇСТЇ й селі
 66. 66. :; ьзЕне 20% рок! Дати проведення у г спостережень “з у А _ у ї * ПОГОДА Й НЕЖИВА ПРИРОДА ' Д Температура і повітря Стан неба - вв 'ті в в* в ї. а р н у ма* #1. хкМ/ . ` І у, Х' іош ІІІІІІІ ввт ІІІІІІІІ Довжина тіні ід гномона уу Природні явища, які тобі запам'яталися д Стан рослин ітварин гщш Праця людей у місті і й селі
 67. 67. Л и Гі ЕК 201 00:01 тії: О дати проведенн спостережень Температура повітря Г Стан неба - хмарність Опади Вітер довжина тіні від гномона Природні явища, які тобі запам'яталися мі жвді ПРИРОДА й і і Стан рослин ітварин
 68. 68. д” "Родедет ГП дії; [ВПШ спостережень ПОГОДА Й НЕЖИВА ПРИРОДА Температура повітря Стан неба - хмарність Опади ' Вітер довжина тіні від гномона Природні явища, які тобі запашяталися ОООООООО ЖИВА ПРИРОДА Стан рослин ітварин Праця людей у місті й селі
 69. 69. Грущинська І. В. Г91 Зошит друга природи : навч. посіб. для З кл. / І. В. Гру- щинська. - К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. - 64 с. : іл. ІЗВм 978-617-656-290-0. Робочий зошит з природознавства для учнів 3 класу. УДК 57.081.1(075.2+О76) ББК 20я721 -4 Навчальне видання Г РУЩИНСЬКА Ірина Василівна ЗОШИТ ДРУГА ПРИРОДИ Навчальний посібник для 3 класу Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичноі' ради з питань освіти Міністерства освіти і науки Украі'ни Редактор / . В. Красуцька Технічний редактор Л. /. Аленіна Коректор Л. А. Еско Комп'ютерна верстка О. В. Янковий У зошиті використані світлини Я. Артюс-Бертрана, А. Віксенка, Н. ван Гелдера, С. Панька, В. Соловйова, малюнки А. Мірошниченко та фрагменти картин О. Кваші, Д. Фюрера, А. Дж. Екслі Формат 70Х1ОО`/ ,5. Ум. друк. арк. 5,2. Обл. -вид. арк. 4,8. Наклад 20 030 пр. Зам. м9 14-05-1302. ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ОСВІТА» Свідоцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції» Серія ДК м9 4483 від 12.02.2013 р. Адреса видавництва: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25 шхмух/ .озуіїа-сііт . сотма Віддруковано ТОВ «ПЕТ» Св. ДК м9 4526 від 18.04.2013 р. 61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17
 70. 70. й? . вшшощшптммм . што вп'шоо'| шиэ@5э| в5 тштои пннодшиэид гв-ої-вдє (1770) 8є+ -ттпф/ Нофгі/ гш шзщвиіэяє инжоиі идщвдэшінг доньипошэш-ончигиьянн вннв9пидн чнвшп є джчэнпткґау 'Я 1 дощу даєш є А ещэявнєоподидп ярюдх 011 кэоиіэщо _1 / х Вшшья ВІГП яиннюоп пхчэнптгієгу 'Я у дощу хвоєш р-; л вяюяинєоподидп ярюдх шт шищщ інчнвьнвн / х пичэнпткід _1 'д '1 дощу Аход идоц 'шґодидп вждп ш09ч1гу / х ттэнпткїду 'я '1 дощу . цію ЩНШИКОЯЯВН 'иподидп виші и09ч1гу / х рэічэнпткф 'у '1 дощу инидшц 1 иншгэод 'иподидп види и09ч1гу / х питвои/ оюэічэтэосі ош оюжчэщпдэід пхчэнппиґді 'я '1 дощу звіти є *вашяинєоподидп є ЧНЭІЫВЭОП ХИНЧІГВЬЯВН ВННВЯШНДПО ВКП . ЬИШОЄ / ` питэоиг оюэічэтэод пш ОІОЭІЧЭЩЭдЭІА джчэнпткду 'Я 1 дощу иподидн види што: /х ЯІНЬА ВІГП ИЯИНЕІІЭОЦ питэоиг оюичэщэод пш ОЮЭІЧЭЩВдЭ/ А' пичэнпткґд] 'Я у дощу і (Ковш є НПП Нині-хиты) 'ояюяунєопоаиап , кошт є ыґп' " уаіэаунєоиоаьзаи ЄІ ЇДЦЕС); у імаии-Аіом г? в ЫИНІ-. іЕПОіЭ'М-ОНЧЦУЬЯУН 4 , 5*

×